Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại TV Quảng Đức

12/11/201718:57(Xem: 1311)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại TV Quảng Đức
Chương trình
Tu Bát Quan Trai
Chủ Nhật 12-11-2017

08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai (TT Tâm Hòa, TT Tâm Phương, TT Giác Tín)- 09-10.30am: Pháp thoại: Thù Ân Phật Tổ  (HT Thích Quảng Bình)


-11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự (TT Tâm Hòa, TT Nguyên Tạng)


- 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật
- 13.00 : Chỉ tịnh
- 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)

- 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại Trai Giới (TT Thích Tâm Hòa, Trụ Trì Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada)


- 05.pm:  Xả giới và hoàn mãn


Bat quan Trai (1)Bat Quan Trai (2)Bat Quan Trai (3)Bat Quan Trai (4)Bat Quan Trai (5)Bat Quan Trai (6)Bat Quan Trai (7)Bat Quan Trai (8)Bat Quan Trai (9)Bat Quan Trai (10)Bat Quan Trai (11)Bat Quan Trai (12)Bat Quan Trai (13)Bat Quan Trai (14)Bat Quan Trai (15)Bat Quan Trai (16)Bat Quan Trai (17)Bat Quan Trai (18)Bat Quan Trai (19)Bat Quan Trai (20)Bat Quan Trai (21)Bat Quan Trai (22)Bat Quan Trai (23)Bat Quan Trai (24)Bat Quan Trai (25)Bat Quan Trai (26)Bat Quan Trai (27)Bat Quan Trai (28)Bat Quan Trai (29)Bat Quan Trai (30)Bat Quan Trai (31)Bat Quan Trai (32)Bat Quan Trai (33)Bat Quan Trai (34)Bat Quan Trai (35)Bat Quan Trai (36)Bat Quan Trai (37)Bat Quan Trai (38)Bat Quan Trai (39)Bat Quan Trai (40)Bat Quan Trai (41)Bat Quan Trai (42)Bat Quan Trai (43)Bat Quan Trai (44)Bat Quan Trai (45)Bat Quan Trai (46)Bat Quan Trai (47)Bat Quan Trai (48)Bat Quan Trai (49)Bat Quan Trai (50)Bat Quan Trai (51)Bat Quan Trai (52)Bat Quan Trai (53)Bat Quan Trai (54)Bat Quan Trai (55)Bat Quan Trai (56)Bat Quan Trai (57)Bat Quan Trai (58)Bat Quan Trai (59)Bat Quan Trai (60)Bat Quan Trai (61)Bat Quan Trai (62)Bat Quan Trai (63)Bat Quan Trai (64)Bat Quan Trai (65)Bat Quan Trai (66)Bat Quan Trai (67)Bat Quan Trai (68)Bat Quan Trai (69)Bat Quan Trai (70)Bat Quan Trai (71)Bat Quan Trai (72)Bat Quan Trai (73)Bat Quan Trai (74)Bat Quan Trai (75)Bat Quan Trai (76)Bat Quan Trai (77)Bat Quan Trai (78)Bat Quan Trai (79)Bat Quan Trai (80)Bat Quan Trai (81)Bat Quan Trai (82)Bat Quan Trai (85)Bat Quan Trai (86)Bat Quan Trai (88)Bat Quan Trai (92)Bat Quan Trai (93)Bat Quan Trai (94)Bat Quan Trai (95)Bat Quan Trai (114)Bat Quan Trai (116)Bat Quan Trai (117)Bat Quan Trai (118)Bat Quan Trai (119)Bat Quan Trai (136)Bat Quan Trai (137)Bat Quan Trai (140)Bat Quan Trai (151)Bat Quan Trai (156)Bat Quan Trai (166)Bat Quan Trai (167)Bat Quan Trai (168)Bat Quan Trai (169)Bat Quan Trai (170)Bat Quan Trai (171)Bat Quan Trai (172)Bat Quan Trai (173)Bat Quan Trai (174)Bat Quan Trai (175)Bat Quan Trai (176)Bat Quan Trai (177)Bat Quan Trai (178)Bat Quan Trai (179)Bat Quan Trai (180)Bat Quan Trai (181)Bat Quan Trai (182)Bat Quan Trai (183)Bat Quan Trai (184)Bat Quan Trai (185)Bat Quan Trai (186)Bat Quan Trai (187)Bat Quan Trai (188)Bat Quan Trai (189)Bat Quan Trai (190)Bat Quan Trai (191)Bat Quan Trai (192)Bat Quan Trai (193)Bat Quan Trai (194)Bat Quan Trai (195)Bat Quan Trai (196)Bat Quan Trai (197)Bat Quan Trai (198)Bat Quan Trai (199)Bat Quan Trai (200)Bat Quan Trai (201)Bat Quan Trai (202)Bat Quan Trai (203)Bat Quan Trai (204)Bat Quan Trai (205)Bat Quan Trai (206)Bat Quan Trai (207)Bat Quan Trai (208)Bat Quan Trai (209)Bat Quan Trai (210)Bat Quan Trai (211)Bat Quan Trai (212)Bat Quan Trai (213)Bat Quan Trai (214)Bat Quan Trai (215)Bat Quan Trai (216)Bat Quan Trai (217)Bat Quan Trai (218)Bat Quan Trai (219)Bat Quan Trai (220)Bat Quan Trai (221)Bat Quan Trai (222)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn