Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Húy Nhật HT Thích Bửu Quang tại Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra, Úc Châu

07/10/201718:01(Xem: 2073)
Lễ Húy Nhật HT Thích Bửu Quang tại Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra, Úc Châu
Lễ Húy Nhật 
 Cố Hòa Thượng Thích Bửu Quang (1927-1995) 
tại Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra, Úc Châu
Thứ Bảy 7-10-2017 
Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (83)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (84)
Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (1)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (2)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (3)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (4)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (5)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (6)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (7)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (8)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (9)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (10)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (11)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (12)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (13)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (14)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (15)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (16)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (17)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (18)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (19)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (20)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (21)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (22)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (23)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (24)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (25)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (26)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (27)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (28)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (29)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (30)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (31)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (32)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (33)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (34)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (35)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (36)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (37)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (38)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (39)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (40)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (41)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (42)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (43)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (44)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (45)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (46)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (47)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (48)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (49)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (50)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (51)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (52)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (53)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (54)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (55)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (57)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (58)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (61)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (62)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (63)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (64)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (65)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (66)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (67)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (68)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (69)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (70)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (71)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (72)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (73)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (74)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (75)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (77)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (78)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (79)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (80)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (81)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (82)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (83)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (84)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (85)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (86)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (87)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (88)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (89)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (90)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (91)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (92)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (93)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (94)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (95)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (96)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (97)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (98)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (99)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (100)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (101)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (102)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (103)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (104)Le Huy Nhat HT Buu Quang tai Uc Chau 2017 (105)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn