Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
chanh dien chua bao vuong

Phật điện Chùa Bảo Vương vừa xây dựng xong,

Lễ An Vị Phật sẽ diễn ra vào Chủ Nhật 10-9-2017

1-HT-HuyenTon

MỪNG NGÀY KHÁNH HẠ

 

Chúc mừng Đại Lễ Khánh Thành

Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc quốc

 

Từ đất nước Việt Nam yêu dấu

Người đã ra đi

Trải quá bao tân khổ, lắm giang nguy

Mới đến được Úc châu-đa văn hóa

Trời đất bốn phương, người anh em cả

Cuộc phiêu bồng khép lại ở nơi đây

Chẳng ngại nhọc nhằn, hôm sớm dựng xây

Gieo hạt giống Bồ đề nơi xứ lạ

Đất không phụ người có tâm hoằng hóa

Cánh ưu đàm ngào ngạt giữa muôn hoa

Đạo Từ bi không phân biệt ngã-tha

Dễ hòa nhập khung trời đa sắc thái

Vì chánh pháp, không vì danh vì lợi

Sống hòa dung đầy nghĩa đạo tình đời

Chùa Bảo Vương đã thành tựu rạng ngời

Niềm hoan hỉ vượt sức già thân mỏi

Như danh mộc càng già càng cứng cỏi

Chẳng ngại ngùng trước vũ bão, phong ba

Con, hậu sanh đang sống tại quê xa

Ngày lạc hỉ kính dâng lời khánh hạ.

 

Hội An, tháng 9 – 2017

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

 

1-HT-HuyenTon
LỄ AN VỊ PHẬT
CHÙA BẢO VƯƠNG
Kính chúc mừng
Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn
trong Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương, Chủ Nhật 10-9-2017
 
Khánh Thành An Vị Phật Như Lai
Tứ Chúng khắp nơi chúc nguyện Ngài
Thiên Ấn* Việt Nam nay cách biệt
Bảo VươngChâu Úc đạo hoằng khai 
Chín mươi* Thượng Thọ hoàn cơ nghiệp
Ba tám* dựng xây thể biện tài
Sức khỏe tinh thông thường luyện tập
Tinh thần minh mẫn nạn tiêu tai.
 
Từ Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc, hướng về Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự , Melbourne - Victoria
Thành tâm đảnh lễ Khánh Hạ và chúc nguyện lễ An Vị Phật Lạc Thành được thành tưu mỹ mãn.
Khể thủ
TK Thích Viên Thành
(08/09/2017)
 
* Thiên Ấn: Tổ Đình Thiên Ấn ở Quảng Ngãi, ngôi chùa danh tiếng, nơi HT Huyền Tôn xuất gia cách đây 84 năm
* Bảo Vương: ngôi chùa hiện tại do HT Huyền Tôn khai sơn tại Úc Châu 
* Chín mươi: HT Huyền Tôn sinh năm Mậu Thìn (1928), năm nay 90 tuổi
* Ba tám: 38 năm HT Tăng Giáo Trưởng định cư tại Úc Châu
 
chanh dien chua bao vuong-2

MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT
CHÙA BẢO VƯƠNG
Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

Bo Vương An V Đc Như Lai

Đáp ng Lòng Mong Nguyn Ước Ngài

Quc Ni Công Năng Hành Chánh Pháp

Ly Hương Quyết Chí Đo Hong Khai

Sut Đi Hy Hiến Ngun Nhân Đc

Trn Kiếp X Thân Lm Bit Tài

Phng S Chúng Sanh Là S Mng

Huyn Tôn Trưởng T Tác Như Lai.

Xin họa y vận bài thơ của TK Thích Viên Thành

California, 8-9-2017

Tuệ Đàm Tử Thích Giác Lượng

chanh dien chua bao vuong-2MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT
CHÙA BẢO VƯƠNG
Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn


Hào quang rực tỏa ảnh Như Lai

Tứ chúng trang nghiêm ngưỡng kính Ngài

Tăng Ni, Phật tử nào phân biệt

Đồng tâm hoan hỷ tợ hoa khai

Chúc mừng Hoà Thượng hoàn cơ nghiệp

Úc Châu lưu dấu bậc Tăng tài

Hậu bối đời sau nguyền tu tập

Bảo Vương Thiền Tự quyết triển khai.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa y vận bài thơ của TK Thích Viên Thành

Melbourne 8-9-2017

Đệ tử Thanh Phi


 

chanh dien chua bao vuong-2

MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT
CHÙA BẢO VƯƠNG
Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

Phật pháp viên minh chẳng khứ lai,

Trùng tu chùa tháp thấm ơn Ngài.

Trời Nam một thuở đà xa cách,

Đất Úc bao ngày vẫn sáng khai.

Đạo thọ dung thông vươn quả phúc,

Trần đời động tỉnh rõ anh tài.

Thân tâm ứng hóa tùy muôn sắc,

Vào cửa chân như  xóa đại tai.

 

          

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa y vận bài thơ của TK Thích Viên Thành

Việt Nam, 8-9-2017

Đệ tử Minh Đạo
chanh dien chua bao vuong-2

 VỊ PHẬT TƯƠNG LAI

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

Mỗi người một vị Phật tương lai,

Hậu bối nay xin đãnh lễ Ngài
Nguồn đạo cưu mang, tâm hướng nguyện
Liên đài Tịnh Độ, ý đơm khai
Vàng thu đếm lá, tìm thạc đức
Mây trắng vờn trăng, luận chữ tài
Gẫm cuộc phù sinh toàn mộng huyễn
Quyền uy, danh lợi, bỏ ngoài tai.


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa bài thơ của TK Thích Viên Thành

Sydney 8-9-2017

Cư Sĩ Gia Hiếu


chanh dien chua bao vuong-2

Như Tiếng Chuông Chùa

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT. Thích Huyền Tôn.

Hòa Thượng Huyền Tôn Kính Như Lai

Nam Mô con nguyện hướng theo Ngài

Quê hương ngàn dặm dầu cách biệt

Chánh Pháp phương xa vẫn hoằng khai

Phụng Đạo giúp Đời theo Thiện Nghiệp

Sáng danh nức tiếng bậc Tăng Tài

Con nguyền tinh tấn siêng tu tập

Như tiếng chuông chùa vọng bên tai.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Germany, ngày 08-09-2017

Cư Sĩ Đan Hà


chanh dien chua bao vuong-2

MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT

CHÙA BẢO VƯƠNG
Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

Phát nguyện Tức từ quyết bất lai
Thiên Ấn từ lâu vắng bóng ngài
Núi vẫn chưa quên lời giã biệt
Sông còn in dấu mật truyền khai
Du Già huyền nhiệm thông tam giới
Ấn quyết thiền cơ nhiếp Đức tài
Tròn kiếp nhân sinh nguyền tu tập
Bảo Vương hoàn nguyện độ thiên tai.

Từ trời đông Nam Úc hướng nguyện khánh chúc Lăng nghiêm Bảo Vương tự

và ôn Tăng giáo trưởng lạc thành ngôi Tam bảo viên mãn.

Adelaide 8/9/2017

 Nguyệt Tử Khách (TMH)

chanh dien chua bao vuong-2

LỄ AN VỊ PHẬT

CHÙA BẢO VƯƠNG

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

 

Sáng ngời tôn tượng đức Như Lai

Thành kính tán dương công đức Ngài

Tâm Phật chúng sinh vô sai biệt

Cảm thông năng sở tuệ toàn khai

Bảo Vương độ chúng hoàn cơ nghiệp

Huyền Lão hoằng dương trọn pháp tài

Phật ngự chứng minh công luyện tập

Tâm từ che chở mọi nạn tai

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Calgary, ngày 08-09-2017

Cư Sĩ Hạnh Cơchanh dien chua bao vuong-2


MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT

CHÙA BẢO VƯƠNG

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

Bảo Vương Phật tự Pháp Hoa khai

Khánh thành an vị Đấng Như Lai
Thiên Ấn chùa xưa nơi đất tổ
Bảo Vương Thầy nối tiếp triển khai
Niên hạt chín mươi vì đạo nghiệp
Ba tám hoằng dương khắp đảo dài
Thể lực tinh thần không trở ngại
Lòng Thầy rộng mở khắp trùng lai .


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Dallas, ngày 08-09-2017

Cư Sĩ Tánh Thiện


chanh dien chua bao vuong-2

MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT

CHÙA BẢO VƯƠNG

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

Chúc mừng tôn tượng Đức Như Lai
Mạng mạch truyền trao đã có Ngài
Pháp Tự Thiên Ân nay cách biệt
Bảo Vương khai lập suốt hôm mai
Thượng thọ một đời dâng đạo pháp
Hoằng pháp từ bi độ khắp loài
Thế gian chìm nổỉ, Ngài vô ngại
Trưởng tử Như Lai đáng phục thay.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Jacksonville, ngày 08-09-2017

Cư Sĩ Châu Ngọc

 

 chanh dien chua bao vuong-2


MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT

CHÙA BẢO VƯƠNG

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

 Huyền Tôn hình ảnh của tương lai

Bá tánh triền miên thọ đức Ngài

Mỹ, Úc dù xa xôi cách biệt

Tiếng thầy lừng lẫy Pháp hoằng khai

Giữ vững đạo vàng gần thế kỷ

Tuổi tác nề chi sánh với tài

Tượng đức Như Lai ôi quá đẹp

Hòa tiếng chuông chùa,nhạc bên tai.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Virginia, ngày 08-09-2017

Cư Sĩ Thanh Long


 

chanh dien chua bao vuong-2


MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT
CHÙA BẢO VƯƠNG

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

Cúi đầu cung kính trước Như Lai

Phật tử hân hoan đảnh lễ Ngài.

Thiên Ấn thiền môn nay tống biệt

Bảo Vương cửa tự triển hoa khai.

Hoằng dương chánh pháp khôg ngơi nghỉ

Nội lực thâm sâu rõ bậc tài.

Tuổi đã chín mươi còn sáng suốt

Phước duyên đầy đủ chẳng vương tai.Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Jacksonville, ngày 08-09-2017

Cư Sĩ Tâm Minh

chanh dien chua bao vuong-2


BẬC TRƯỞNG THƯỢNG

 

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn 

Thiên Ấn xa rồi bóng khứ lai

Bảo Vương hoằng pháp sáng gương Ngài

Thích Ca an vị tòa minh chiếu

Trưởng thượng trú trì pháp chuyển khai

Đại nguyện viên thành tâm tịnh khiết

Oai nghi ngời tỏa đức tăng tài

Úc Châu giáo trưởng truyền đăng ấm

Chánh đạo độ đời vượt khổ tai!

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Nha Trang, ngày 09-09-2017

Cư Sĩ Tâm Không Vĩnh Hữu

chanh dien chua bao vuong-2


MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT
CHÙA BẢO VƯƠNG

 

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn 

Xây dựng điện đường thỉnh Phật lai
Khánh thành an vị kính mừng Ngài
Hai năm công khó nhân tròn quả
Một nguyện chí bền hoa mãn khai
Thiên Ấn quê hương trang thạch trụ
Bảo Vương hải ngoại bậc thiên tài
Tiết Đông tùng bách luôn xanh lá
Vững cội Bồ Đề dứt nạn tai.

 

 Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Bakewell, ngày 09-09-2017

Cư Sĩ Viên Huệ

 
 

 

chanh dien chua bao vuong-2


MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT
CHÙA BẢO VƯƠNG

 

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn 

An vị Như Lai phương tiện vì

Lợi hành Tứ Chúng tác Huyền Tôn

Thiên Ấn Tổ Đình nơi xuất gia

 Bảo Vương đất Úc, danh Ngài đồn

Chín mươi thượng thọ truyền Pháp Phật

Ba tám niên qua thuyết biện tài

Điều hòa tứ đại chuyên luyện tập

Ngời rạng tinh thần chuyển kiếp tai.

 

 Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Houston, ngày 09-09-2017

Cư Sĩ Quảng An

chanh dien chua bao vuong-2


MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT
CHÙA BẢO VƯƠNG
 

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn 

 

Sứ giả Phật Đà đã đáo lai

Chí bền kiên định tỏ gương Ngài

Trải bao gian khó không chùn bước

Gặp lúc thuận duyên tự mãn khai

Trung Việt vững xây nền Chánh Pháp

Úc Châu giáo dưỡng lắm Tăng tài

Bảo Vương Tự Viện nơi an trú

Đệ tử hội về tránh họa tai.

 Nam Mô A Di Đà Phật

Kính họa nguyên vận bài thơ của TK. Thích Viên Thành

Bakewell, ngày 09-09-2017

Cư Sĩ Lệ Tâm

 


chanh dien chua bao vuong-2CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH

AN VỊ PHẬT CHÙA BẢO VƯƠNG

 

Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

Chúc
T chúng khp nơi t tu

Mng Đo tràng kiến to va xong

Đi nguyn Pht t hết lòng

L nghinh t chc nim mong toi nguyn.

Khánh h d cung tuyên khp c

Thành đt nim thiết to Đo trường

An vị Tôn Tượng Pháp Vương

V Thích Ca chng trên đường hong khai,

Pht T hin Liên đài Bo đin

Chùa Bo Vương Pháp hin nhim mu,

Tăng Giáo Trưởng, đc thâm sâu,

Huyn Tôn Trưởng Lão, đng đu Úc Châu.

Chúc Đi th, Ngài hu đã đt,

Chín mươi năm, dõng dc phi thường

Ngài còn sc kho ngh cương,

Trăm Năm có l khác thường hơn ai …

Nam Mô A Di Đà Phật

California 8/9/17
HT Thích Giác Lượng

 

 

chanh dien chua bao vuong-2

MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT

CHÙA BẢO VƯƠNG
Kính chúc mừng Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn


 Đức, Từ… tiếng tốt xa vang
Tiếc con không được hiện tràng ngày vui
Nhiều năm Ngài cực đủ điều
Ngày nay thành quả cao siêu hiện rành
Bảo Vương Tự, lễ Lạc Thành
Thế gian Tam Bảo phước lành độ tha
Khắp trong ngoài nước gần xa
 Kính Ngài, đảnh lễ thiết tha hướng về
Việc chung Giáo Hội bộn bề
Ngài thường có mặt không nề tuổi cao
Ngày mai Tam Bảo mở khai
Con xin kính nguyện Đức Ngài trường niên
Tám mươi bốn năm trụ cửa thiền
Ta Bà oai dũng phá phiền trược ma
Nay con thành kính thiết tha
Cầu Ngài còn mãi Ta Bà độ sanh

Mong Ngài luôn gặp điều lành
Bảo Vương phát triển chúng sanh nương nhờ.


Nam Mô A Di Đà Phật

Adelaide 8/9/17
Thích Minh Hội

1-HT-HuyenTon

Kính chúc Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng

Lễ Khánh thành An Vị Phật – Chùa Bảo Vương

 

       Ứng thân hiện ở nơi đời

Lòng từ thương xót muôn loài chúng sanh

       Thời mạt pháp tụ mây lành

Xối tuôn mưa Pháp tươi xanh hoa màu

 

     Nơi nhà lửa ra vào tự tại

     Từ quê hương tới hải ngoại bôn ba

       Xiển dương Giáo lý Phật đà

Góc trời Tây Úc sáng lòa Pháp đăng

 

     Chức vị đương kim Tăng Giáo Trưởng

     Suốt một đời vì Đạo quên thân

     “Đẳng Quan Âm chi từ tâm

     Hành Phổ Hiền chi nguyện hải”

 

Năm mươi năm chốn quê hương từng trải

Bước gian lao vì chánh nghĩa phải tù đày

Vững Đạo Tâm dẫu nếm mật nằm gai

Sen vẫn nở tươi hồng trong lửa đỏ

 

Hằng nắm chặt cũng dễ dàng buông bỏ

Chí cang cường sáng tỏ đấng Trượng Phu

Hiện nơi đời vì độ chúng phàm ngu

Ba mươi tám năm viễn du hoằng Pháp

 

Đức độ cao dày đa văn quảng bác

Khai sơn chùa tháp bảo trợ đồng hương

Giúp trẻ côi lạc lõng vắng tình thương

Được tiếp nhận bình yên trên đất Mỹ

 

Phật sự đa đoan một niềm hoan hỷ

Dịch kinh viết báo thi phú cầm kỳ

Phóng bút thiêng khai mở ngõ Từ Bi

Tấu nhạc mầu xoa dịu lòng nhơn thế

 

Tám mươi tám thu cuộc đời dâu bể

Hòa hợp Tăng trong Giáo Hội Úc Châu

Cương vị lãnh đạo Phật Pháp dài lâu

Dìu dắt chúng tiến tu lên bờ Giác.

 

Mừng khánh thành Bảo Vương ngôi Chánh Pháp

Chúc Hòa Thượng Ngài Phước Thọ tăng long

Gốc trời Tây Úc sáng rạng Tông Phong

“Phật Pháp trường tồn Thiền Môn vĩnh chấn”

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

                                    Mùa Vu Lan Bắc Úc

                                    Ngày 09/09/2017

                                                          Viên Huệ                      


 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 22047)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
13/04/2024(Xem: 103)
Các anh là chiến sĩ oai hùng Hiên ngang chiến đấu khắp mọi vùng Chí cả sáng ngời như Nhật Nguyệt Dâng hiến đời vì lợi ích chung. Các anh là chiến sĩ tài hoa Vạn tâm hồn là vạn tinh hoa Sống hiên ngang trong thời ly loạn
11/04/2024(Xem: 834)
Đến một lúc chợt bàng hoàng thảng thốt! Thì ra cuộc sống này phù du đến thế ư? Chỉ là bao gồm ý nghĩa của những danh từ “Tư tưởng, ý niệm, hành xử, cảm xúc” Trước đối tượng Cảnh, Người được ta liên tục nhận thức !
03/04/2024(Xem: 232)
Lạy Mẹ hiền Quán Thế Âm Diệu âm tiếng dội ngàn năm Tạ ơn tình thương cao cả Con nguyện đốt đuốc soi đường. Hình hài một tấm sơ sinh Nguyên vẹn ánh đạo quang minh Thanh tâm này kim chỉ hướng Tây phương là chốn con về.
03/04/2024(Xem: 713)
Danh và thực trong đời sống xã hội là nói cái tên gọi và thực chất, chức danh và khả năng, danh vị và tài đức. Danh mà không đi đôi với thực thì gọi là hữu danh vô thực (1). Tổ chức có nhiều kẻ hữu danh vô thực rất dễ dẫn đến sự phân rã, suy yếu, thất bại. Xã hội có quá nhiều kẻ hữu danh vô thực chắc chắn sẽ dẫn đến rối loạn, suy đồi, khó tiến bộ. Ở những địa vị cao trong giai tầng xã hội, danh với thực mà quá cách biệt thì nói không ai nghe, trên dưới không đồng lòng, dù có kế sách gì hay cũng không thực hiện được chu toàn.
01/04/2024(Xem: 596)
Quay vòng lại tháng tư rồi Muôn hoa nở rộ, đất trời thắm xanh Sáng nay trời đẹp, nắng hanh Kia làn mây trắng nhẹ nhàng bay bay
27/03/2024(Xem: 411)
Cầu nguyện, ước nguyện là trạng thái tâm lý ! Phản ảnh sự mong chờ điều gì sẽ diễn ra Sẽ thành tựu đúng như ý …đó mà Và không biết có chính đáng hay còn tham bắt? Cũng không còn ai thắc mắc khi lễ tượng Bồ Tát ! Về sự hiện thân người nữ của Đức Ngài Một trong 32 hoá thân ứng hợp với mọi loài Từ Đế Thích,Tỳ kheo, Thần Kim Cang, Ưu bà Tắc ! Bao trùm sức mạnh huyền diệu, lòng đại từ chân thật !
27/03/2024(Xem: 209)
Em tôi đập đá mua hạt vàng Đôi tay rướm máu nắng chang chang Mồ hôi mặn hay giọt lệ đắng Khóc tuổi thơ từ thuở mất cha. Em tôi bán từng tấm vé số Ngày lang thang trên mọi nẻo đường Tối về lấy vỉa hè làm tổ Đêm ngủ mơ vòng tay yêu thương.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567