Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Vu Lan PL 2561 (2017) tại Tu Viện Quảng Đức

03/09/201717:47(Xem: 4100)
Lễ Vu Lan PL 2561 (2017) tại Tu Viện Quảng Đức
Chương Trình Lễ Vu Lan PL 2561
tại Tu Viện Quảng Đức
   
-         10.30am: Lễ Cầu Siêu tại Chánh Điện (TT Viện Chủ)
-         11.am: Thuyết pháp (TT Thích Viện Tịnh)
-         11.30am: Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm
-         Chào quốc kỳ Úc, Việt và Phật Giáo
-         Tuyên bố lý do và giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự (MC Tâm Từ)
-         Diễn văn khai mạc Đại lễ Vu Lan (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
-         Lễ Dâng Hoa Cúng Dường. (QĐĐCa hát live)
-         Lời tác bạch cúng dường Vu Lan (Đh Quảng Tịnh)
-         Thông Bạch & Lời Đạo Từ Vu Lan PL 2561 (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)
-         Lễ cài hoa hồng (Bé Bảo Châu hát live)
-         Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu
-         Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
-         Văn Nghệ cúng dường Lễ Vu Lan (Quảng Đức Đạo Ca & GĐPTQĐ)
-         Chư Tôn Đức và đồng hương Phật tử thọ trai.
-         Mừng chu niên 10 năm của Ban Quảng Đức Đạo Ca
-         Lễ Phóng Sanh và Cúng Thí thực hoàn mãn.
 

 

Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (1)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (4)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (6)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (27)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (29)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (33)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (39)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (46)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (49)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (50)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (52)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (54)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (56)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (57)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (61)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (65)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (66)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (67)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (69)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (72)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (75)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (80)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (84)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (85)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (87)
Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (89)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (90)

Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (93)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (96)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (97)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (106)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (108)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (109)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (110)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (111)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (113)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (115)
Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (127)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (139)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (141)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (143)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (144)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (140)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (124)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (127)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (128)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (132)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (134)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (135)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (135)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (158)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (159)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (160)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (163)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (165)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (166)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (168)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (169)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (171)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (172)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (173)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (174)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (177)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (181)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (184)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (185)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (186)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (224)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (227)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (230)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (235)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (242)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (253)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (258)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (291)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (292)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (293)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (294)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (295)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (296)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (289)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (285)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (286)
Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (312)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (313)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (314)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (315)Le Vu Lan 2017_Tu Vien Quang Duc (316)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn