Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Văn Tế Cô Hồn

17/08/201707:05(Xem: 3188)
Văn Tế Cô HồnLe Chan Te Co Hon (5)Le Chan Te Co Hon (6)

VĂN TẾ CÔ HỒN

          Ô hô!
          Hồng trần hung hãn mộng 
          Nhân sanh thùy vô tử
          Tự vạn cổ dĩ lai.
          Kim nhật tại Phật đài
          Tế văn cầu siêu độ.
          Ngàn nắm xương tàn rữa đã mấy đời
          Muôn hồn phách lang thang từ bao kiếp.
          Sinh rồi diệt,
          Tồn lại vong
          Kiếp nhân sinh phải vướng lẽ vô thường
          Đời trần tục nào thoát cơn giả tạm.
          Chốn gò đống hoang tàn hay miễu lạnh
          Nơi lâu đài hư phế hoặc rừng sâu
          Hay ở bụi rậm non cao
          Hoặc tại đồng không hiu quạnh.
          Lão, ấu, nữ lưu chết thảm chết sầu
          Trưởng, thiếu, nam, nhi mệnh non mệnh yểu.
          Vì tình, vì nợ, vì oán, vì ân, vì dục lạc.
          Bởi nghiệp, bởi nhân, bởi duyên, bởi số, bởi tham sân.
          Phút đâu nhắm mắt lìa trần
          Mới biết căn phần phải trả.
          Chuỗi luân hồi nghiệt ngã xoay vần
          Dây triền phược trầm luân tiếp nối
          Hồn vô định chìm chìm nổi nổi
          Phách hôn mê hỗn hỗn, mang mang.
          Ngày tiếp ngày phiêu giạt cõi hồng trần
          Đêm liền đêm dật dờ nơi huyễn mộng.
          Từ mấy độ nghe chuông chùa vang rền đồng vọng
          Cảm pháp âm lồng lộng ngân nga.
          Mây vô minh nay được vén ra
          Mới cảm nhận tiền căn, túc trái
          Nghe giảng pháp chỗ ngờ được giải
          Thấy đạo tràng mối hận bèn thông.
          Kinh nối kinh bày tỏ diệu âm
          Kệ liền kệ phân minh huyền nghĩa
          Trầm hương đốt ba thời diệu đế
          Chày kình vang ngũ uẩn giai không.
          Nương hồn theo cảnh giới thâm trầm
          Cúi bóng dưới Phật đài từ ái.
          Linh Sơn Tự (*)  thiền môn quảng đại
          Mau về đây hỡi các âm linh.
          Kể từ đó, thành tâm sám hối
          Sớm hôm quanh quẩn mái hiên chùa
          Khát khao nghe niệm tiếng Nam Mô.
          Lời kinh mõ xua tan niềm mê tỉnh
          Mỗi đại lễ lòng càng thêm định
          Nhất tâm quy y Phật, Pháp, Tăng.
          Nguyện dứt lầm mê hồi hướng thành tâm
          Thề theo đạo cả siêu sanh Tịnh Độ
          Nay biết trần gian bể khổ
          Đà hay sinh tử vô thường
          Nương nhờ pháp lực không môn
          Tụ đến đàn tràng sám pháp.
          Thiện tai! Thiện tai!
          Trung Ngươn nay kịp đến tế đàn
          Trước Phật đài rạng rỡ ánh từ quang
          Vì chư âm linh mở hội đàn tràng
          Thí Vô Giá, Cam Lồ pháp thực.
          Nương đạo mầu niệm chú Vãng sanh.
          Cầu cho khắp cả âm linh
          Thảy thảy đều siêu sanh giải kiết.
 
          Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
 
                         PHÙ DU VĨNH HIỀN
****

Mời xem bài khác của Phù Du Vĩnh Hiền
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 71695)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
09/09/201015:41(Xem: 9488)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 6477)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 5888)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 7352)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 3484)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 31744)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 5738)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 7127)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 4136)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.