Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Chức Sự Trường Hạ

01/08/201716:39(Xem: 4175)
Ban Chức Sự Trường Hạ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

NHƯ LAI THIỀN TỰ

3340 – 3342 Central Avenue, San Diego, CA 92105

Telephone: (619) 563-5817

 

BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ

NHƯ LAI THIỀN TỰ 2017

 

HT. Chứng Minh: Đại Lão Hòa thượng thượng GIÁC hạ LƯỢNG, Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

HT. Thiền Chủ: Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tuyên, Phó Pháp chủ, Kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

HT. Yết Ma A Xà Lê, Tuyên Luật Sư, Sám Chủ: Hòa Thượng thượng PHƯỚC hạ THUẬN, Hội ĐỒng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

HT. Hóa Chủ: Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hồi, Phó Viện Trưởng Viện Hành Đạo, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHTGKSTG, Viện chủ Như Lai Thiền Tự.

Ban Giáo Thọ: Hòa thượng Thượng Phước Hạ Thuận, Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tuyên, Hòa thượng thượng Giác hạ Huệ, Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hồi, Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hiếu.

Giáo Thọ A Xà Lê: Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hiếu – Tăng trưởng Tăng đoàn Phật giáo Khất sĩ Úc châu.

Trưởng Chúng Tăng-Ni: Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Huệ, Phó Viện Trưởng Viện Hành Đạo GHTGKSTG.

Trưởng Chúng Tăng: Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Điệp.

Trưởng Chúng Ni: Ni sư. Minh Dung.

Giám Niệm Tăng: TT. Giác Thắng, TT. Thường Tín.

Giám Niệm Ni: Ni sư Tiến Liên (Tx Ngọc Hòa), Sư Cô Như Nghiêm.

Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Nhãn, ĐĐ. Giác Ảnh, ĐĐ. Giác Minh Luật, ĐĐ. Châu Đạt, NS. Tiến Liên (Tx Ngọc Hòa), SC. Liên Phụng, Liên Điền, Yên Liên, Trí Định.

Ban Thủ Quỹ: NS. Tiến Liên (Tx Ngọc Minh), NS. Đàm Khiết.

Ban Nghi Lễ: Trưởng ban Hòa thượng Kim Đài, cùng chư Đại đức ĐĐ. Giác Nhãn, ĐĐ. Huệ Thành, ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Minh Đạt.

Cúng Mông Sơn: Chư Ni Tu viện Đại Bi phụ trách

Duy Na & Duyệt Chúng: TT. Đạo Hạnh, ĐĐ. Giác Nhãn, ĐĐ. Huệ Thành, ĐĐ Minh Tín, ĐĐ. Minh Chánh, ĐĐ. Trí Hiền, ĐĐ. Hạnh Liên.

Ban Cung Nghinh & Thỉnh Sư: Ban Nghi Lễ phụ trách.

Ban Xướng Ngôn: ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Huệ Thành, ĐĐ. Giác Nhãn, ĐĐ. Giác Minh Luật, NS. Tiến Liên “B”.

Ban Ẩm Thực: PT. Như Lai Thiền Tự

Ban Cư Trú: ĐĐ. Giác Diễn, ĐĐ. Huệ Thành, ĐĐ. Giác Sương, SC. Liên Duyên, SC. Huệ Phát, PT Như Thiện, Thiện Duyên, Cô Hương Nguyễn, Sa Di Liên Tịnh.

Ban Tiếp Tân: ĐĐ. Huệ Thành, ĐĐ. Giác Minh Luật, SC. Huệ Phát.

Ban Hương Đăng: Sư Cô Liên Duyên, Sư Cô Huệ Tâm¸ Sư Cô Như Nghiêm, Sư Cô Tuệ Như, Sư Cô Hiếu Liên (TXNH), Sc Trung Diệu, Sc Trung Tín, Sc Phúc Liên, Sc Minh Chiếu, Sc Chơn Hải, Sc Chơn Truyền, Sc Chơn Phượng, Sc Tuệ Như, Sc Thiền Liên.


 

Ban Thị Giả:

Thị Giả Tăng: ĐĐ. Minh Chánh, SD. Tịnh Hội, SD Tăng Định, SD. Thiện Huệ.

Thị Giả Ni: SC Viên Thành, SC HIếu Liên (TX Ngọc Minh), SC Nguyên Liên, SDN Huệ Tâm.

Ban Tri Chung: ĐĐ. Minh Chánh, ĐĐ. Minh Khanh.

Ban Hành Đường: Sc Tâm Từ, Sc Nguyên Diệu, Sc Huệ Ngọc, Sc Phụng Liên, Sc Khánh Thiện, Sc Thiện Liên, Sc Tịnh Hoa, Sc Minh Duyên, Sc Như Tường, Sc Liên Thuận, Sc Tịnh Vân, Sc Như Hoa, Sc Cát Liên, Sc Chơn Tiên, Sc Liên Phước, Sc Tuệ Như, Sc Trung Diệu, Sc Thanh Diệu Ngọc, Sc Trung Tính, Sc Thanh Diệu Thiện, Sc Viên Hiếu, Sc Liên Tịnh, Sc Viên An, Sc Tịnh Hiệp, Sc Liên Bàn, Sc Thiền Tọa, Sc Pháp Hỷ, Sc Tịnh Hòa, Sc Tâm Vĩ, Sc Thiền Nhựt

Ban Hộ Trì An Cư: Phật tử Như Lai Thiền Tự, chùa Phổ Quang, TX. Ngọc Minh, Các Tự Viện,……………

Ban Phim - Ảnh – Tài Liệu

ĐĐ. Giác Minh Luật, ĐĐ. Giác Diễn, PT. Thiện Duyên, PT. Bửu Thành.

Ban Y Tế: BS. Trang, BS. Diệp, BS. Hà, Nguyễn Hiền.

Ban Âm Thanh: ĐĐ. Giác Diễn, ĐĐ. Giác Sương, Thiện Duyên.

Ban Môi Trường: ĐĐ. Huệ Hiền, Sc. Như Hải. 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567