Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hiến tặng giếng nước tình thương tại Ấn Độ để tưởng niệm chư Giác Linh & Hương Linh

24/03/201720:29(Xem: 6534)
Hiến tặng giếng nước tình thương tại Ấn Độ để tưởng niệm chư Giác Linh & Hương Linh
blank
 Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Kính thưa chư Tôn Đức và chư thiện hữu hảo tâm hảo tâm
 
   Để tưởng niệm và tri ân đến Giác Linh chư Tôn đức đã một đời hi hiến phụng sự Đạo Pháp và chúng sanh, 
một vị Phật tử ẩn danh ở Houston & những vị Phật tử bốn phương đã phát tâm hiến tặng giếng nước 
trong lành đến người nghèo xứ Phật như một hình thức cúng dường & tưởng niệm đến công hạnh giáo hóa
cao dày của các Ngài, đồng thời cũng là cách giúp đỡ thiết thực cho những người dân nghèo trên xứ Phật 
có nguồn nươc xử dụng khi mùa hè sắp đến.  Xin tường trình hình ảnh 21 giếng nước được thành tựu từ 
                                    tấm lòng bi mẫn của vị Phật tử ẩn danh & của các chư vị Phật tử khắp nơi: 
 
1- Tưởng niệm Thầy Đức Trí
2- Tưởng niệm Thầy Hạnh Tuấn
3- Tưởng niệm Thầy Minh Tân
4- Tưởng niệm Thầy Giác Minh
5- Tưởng niệm Nguyễn Hà Minh
6- Donated by Allison Nguyen
7- Donated by Ngo Dinh Quang
8- Donated by Ho Viet Toan
9- Tưởng niệm Mẹ Pho Nhu Sen
10- Donated by Laci Nguyen
11- Donated by Đạo hữu Tịnh Châu 
12- Donated by GD Thu- Quảng Phú- San Jose
13- Donated by Sư cô Thanh Diệu Bảo# 1
14- Donated by Sư cô Thanh Diệu Bảo# 2
15- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 1
16- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 2
17- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 3
18- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 4
19- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 5
20- Donated by Gia ĐÌnh Phật tử Thiên Hương Canada # 1
21- Donated by Gia ĐÌnh Phật tử Thiên Hương Canada # 2
 Give Water, Give Life.
 Xin Tạ ơn chư vị thiện tâm đã hổ trợ cho tâm nguyện hành thiện của 
chúng tôi  trên xứ Phật. Thành tâm kính chúc toàn quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện 
& bửu quyến sức khỏe, vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo.
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
 
   Thích Tánh Tuệ
Bodhgaya Bihar March-2017  
blank
blank
blank
1- Tưởng niệm Thầy Đức Trí
blank
 
blank
 
blank
 
blank
2- Tưởng niệm Thầy Minh Tân
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
3- Tưởng niệm Thầy Hạnh Tuấn
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
4- Tưởng niệm Thầy Giác Minh
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
5- Tưởng niệm Nguyễn Hà Minh
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
6- Donated by Allison Nguyen
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
7- Donated by Ngo Dinh Quang
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
8-Donated by Ho Viet Toan
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
9- Tưởng niệm Mẹ Pho Nhu Sen
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
10- Donated by Laci Nguyen
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
11- Donated by Đạo hữu Tịnh Châu 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
12- Donated by GD Thu- Quảng Phú- San Jose
blank
 
blank
 
blank
 
blank
13- Donated by Sư cô Thanh Diệu Bảo # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
14- Donated by Sư cô Thanh Diệu Bảo# 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
15- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
15- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
16- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 3
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
17- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 4
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
18- Donated by Diệu Lành & Hương Thanh Seatle # 5
blank
 
blank
 
blank
 
blank
20- Donated by Gia ĐÌnh Phật tử Thiên Hương Canada # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
21- Donated by Gia ĐÌnh Phật tử Thiên Hương Canada # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567