Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hành hương thập tự (Rằm Tháng Giêng Xuân Đinh Dậu)

12/02/201720:19(Xem: 2545)
Hành hương thập tự (Rằm Tháng Giêng Xuân Đinh Dậu)

QUANG DUC MONASTERY - 2017 - NEW YEAR TEMPLE TOUR ITINERARY
(Sunday - 12/2/2017)


 

STT

Temples & Addresses

Contact Details

1

QUANG DUC MONASTERY

105 Lynch Road, FAWKNER

Contact: Ven. Tam PhuongVen. Nguyen Tang

Phone: 9357 3544 

 

2

LINH SON TEMPLE

33 Radford Road, RESERVOIR

Contact: Abbot: Ven. Thich Tinh Dao

Phone: 9462 1799

 

3

HOA NGHIEM TEMPLE

444 Springvale Road, SPRINGVALE SOUTH

Contact: Abbot: Ven. Thich Thien Tam

Phone: 9548 2215

 

4

CAMPUCHIA TEMPLE
445 Springvale Road, SPRINGVALE SOUTH

Contact: Ven Thenthen
Phone:
9548 5285

 

5

GIAC HOANG TEMPLE
124 Lightwood Rd, NOBLE PARK

Contact: Ven Thich Giac Tin,
Phone:
0432 655 852

 

6

TU AN TEMPLE
26 Jacques Road, NARRE WARREN NORTH

Contact:  Ven Thich Hanh Pham

Phone: 8790 4545

 

8

PHAT QUANG TEMPLE

176 Rupert Street, FOOTSCRAY WEST

Contact: Abbot: Ven. Thich Nu Hanh Thang

Phone: 9687 4920 or Mob: 0431 622 839

 

9

QUANG MINH TEMPLE

18 Burke Street, BRAYBROOK

Contact: Abbot: Ven. Thich Phuoc Tan

Phone: 9312 5729

 

8

HUE QUANG TEMPLE

10 Service Street, SUNSHINE

Contact: Abbot: Ven. Thich Thong Hieu

Mob: 0421 448 708

 

10

BO DE TEMPLE

30 Charles St, ST ALBANS EAST

Contact: Ven. Nun Thich Nu Nhat Lien

Phone: 9367 9689 or Mob: 0422 313 922

 

11

QUANG DUC MONASTERY

HOME

 

 Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (8)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (10)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (11)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (17)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (21)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (28)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (30)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (32)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (33)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (34)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (36)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (38)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (40)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (41)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (45)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (46)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (47)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (51)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (52)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (53)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (55)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (58)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (54)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (61)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (76)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (78)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (91)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (92)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (94)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (95)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (98)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (99)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (100)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (101)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (107)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (109)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (114)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (119)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (122)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (124)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (125)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (127)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (136)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (141)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (143)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (147)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (148)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (150)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (155)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (157)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (165)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (166)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (167)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (176)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (177)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (182)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (183)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (189)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (196)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (205)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (207)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (213)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (216)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (217)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (221)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (224)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (226)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (277)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (278)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (280)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (285)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (289)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (293)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (298)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (303)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (304)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (325)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (316)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (320)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (322)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (324)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (327)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (348)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (331)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (352)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (344)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (346)
Ý kiến bạn đọc
12/02/201715:28
Khách
Đi hành hương viếng 10 cảnh chùa. Chứ tại sao là thập tự, Tữ là Chùa khi nào vậy.
12/02/201711:42
Khách
A Di Đà Phật, cầu chúc quý Thầy, quý thiện nam tín nữ thân tâm an lạc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn