Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hành hương thập tự (Rằm Tháng Giêng Xuân Đinh Dậu)

12/02/201720:19(Xem: 5502)
Hành hương thập tự (Rằm Tháng Giêng Xuân Đinh Dậu)

QUANG DUC MONASTERY - 2017 - NEW YEAR TEMPLE TOUR ITINERARY
(Sunday - 12/2/2017)


 

STT

Temples & Addresses

Contact Details

1

QUANG DUC MONASTERY

105 Lynch Road, FAWKNER

Contact: Ven. Tam PhuongVen. Nguyen Tang

Phone: 9357 3544 

 

2

LINH SON TEMPLE

33 Radford Road, RESERVOIR

Contact: Abbot: Ven. Thich Tinh Dao

Phone: 9462 1799

 

3

HOA NGHIEM TEMPLE

444 Springvale Road, SPRINGVALE SOUTH

Contact: Abbot: Ven. Thich Thien Tam

Phone: 9548 2215

 

4

CAMPUCHIA TEMPLE
445 Springvale Road, SPRINGVALE SOUTH

Contact: Ven Thenthen
Phone:
9548 5285

 

5

GIAC HOANG TEMPLE
124 Lightwood Rd, NOBLE PARK

Contact: Ven Thich Giac Tin,
Phone:
0432 655 852

 

6

TU AN TEMPLE
26 Jacques Road, NARRE WARREN NORTH

Contact:  Ven Thich Hanh Pham

Phone: 8790 4545

 

8

PHAT QUANG TEMPLE

176 Rupert Street, FOOTSCRAY WEST

Contact: Abbot: Ven. Thich Nu Hanh Thang

Phone: 9687 4920 or Mob: 0431 622 839

 

9

QUANG MINH TEMPLE

18 Burke Street, BRAYBROOK

Contact: Abbot: Ven. Thich Phuoc Tan

Phone: 9312 5729

 

8

HUE QUANG TEMPLE

10 Service Street, SUNSHINE

Contact: Abbot: Ven. Thich Thong Hieu

Mob: 0421 448 708

 

10

BO DE TEMPLE

30 Charles St, ST ALBANS EAST

Contact: Ven. Nun Thich Nu Nhat Lien

Phone: 9367 9689 or Mob: 0422 313 922

 

11

QUANG DUC MONASTERY

HOME

 

 Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (8)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (10)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (11)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (17)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (21)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (28)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (30)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (32)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (33)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (34)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (36)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (38)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (40)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (41)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (45)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (46)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (47)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (51)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (52)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (53)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (55)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (58)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (54)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (61)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (76)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (78)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (91)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (92)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (94)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (95)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (98)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (99)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (100)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (101)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (107)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (109)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (114)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (119)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (122)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (124)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (125)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (127)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (136)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (141)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (143)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (147)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (148)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (150)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (155)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (157)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (165)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (166)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (167)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (176)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (177)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (182)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (183)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (189)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (196)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (205)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (207)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (213)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (216)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (217)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (221)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (224)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (226)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (277)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (278)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (280)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (285)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (289)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (293)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (298)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (303)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (304)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (325)

Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (316)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (320)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (322)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (324)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (327)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (348)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (331)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (352)
Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (344)Hanh Huong Thap Tu_Tu Vien Quang Duc_12_2_2017 (346)
Ý kiến bạn đọc
12/02/201715:28
Khách
Đi hành hương viếng 10 cảnh chùa. Chứ tại sao là thập tự, Tữ là Chùa khi nào vậy.
12/02/201711:42
Khách
A Di Đà Phật, cầu chúc quý Thầy, quý thiện nam tín nữ thân tâm an lạc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567