Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách đóng góp giúp Miền Trung

13/11/201621:15(Xem: 6000)
Danh sách đóng góp giúp Miền Trung

 

mua bao lu lut vn 2016 (1g)


Danh sách Phật tử 
Ủng hộ cứu trợ Đồng Bào Bị Thiên Tai Lũ Lụt
tại Miền Trung Việt Nam 

 

 Danh sách đóng góp của Tự Viện Thành Viên Giáo Hội:

1/ Phật tử Chùa Pháp Hoa (Adelaide): $17,000 (đã gởi về HT Hạnh Niệm giúp cứu trợ đợt 1: $10,000)

2/ Phật tử Chùa Pháp Bảo (Sydney):  $ 8,620

3/ Phật tử Tu Viện Vạn Hạnh (Canberra): $4,505

4/ Phật tử Chùa Giác Nhiên (Tân Tây Lan): $4,000

5/ Phật tử Tu Viện Quảng Đức (Melbourne): $21,395

6/ Phật tử Chùa Pháp Quang (Brisbane): $6,000
7/ Phật tử Chùa Giác Hoàng (Melbourne): $1,450
8/ Phật tử Chùa Long Quang (Sydney): $5,680
9/ Phật tử Thiền Viện Minh Quang (Sydney): $31,000 (đã gởi về ủy lạo trước trong nước $10,000)
10/ Phật tử Thiền Viện Minh Quang (Perth): $2,000 (đã gởi về ủy lạo trước trong nước $4000)

11/ Phật tử Thiền Viện Minh Quang (Adelaide): $4,000

12/ Phật tử Chùa Phật Quang (Melbourne): $5,000
13/ Phật tử Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh (Melbourne): $1,070
14/ Phật tử Chùa Diệu Âm (Melbourne): $2,000

15/ Phật tử Chùa Bồ Đề (Melbourne): $2,000

16/ Phật tử Chùa Bảo Minh (Melbourne): $3,035

17/ Phật tử Chùa Báo Ân (Sydney): $8,200 (đã gởi về ủy lạo trước trong nước)
18/ Phật tử Quan Âm Ni Tự (Perth): $2,570

19/ Phật tử Tịnh Xá Minh Đăng Quang (Sydney):  $6,000
20/ Phật tử Chùa A Di Đà (Sydney):  $5,720
21/ Phật tử Chùa Quan Âm (Adelaide):  $1,000

22/ Phật tử Chùa Hưng Long (Sydney):  $1,000

23/ Phật tử Tu Viện Nguyên Thiều (Sydney):  $1,000
24/ Phật tử Chùa Trúc Lâm (Sydney):  $350
25/ Phật tử Chùa Kim Cang (Melbourne):  $500

Uy lao dot 1 tai Quang Tri (114)

(hình ảnh ủy lạo đợt 1 - ngày 12 và 13/11/2016 tại 3 tỉnh miền Trung VN, mời xem)


***

Danh sách Phật tử Tu Viện Quảng Đức

Ủy lạo nạn nhân bão lụt Miền Trung Vietnam

 1. TT Thích Tâm Thành (USA): US$5000
 2. Gian hàng đồ chay TV Quảng Đức: $1000
 3. Thanh Phi & các con:  $400
 4. Bích Vân: $500
 5. Trương Hoàng Dũng: $100
 6. Gia đình Long Tuyền: $500
 7. Gia đình Bích Nghiêm: $150
 8. Tuyết Lan: $50
 9. Cụ bà Tâm Thái: $100
 10. Cụ bà Diệu Đông: $100
 11. Nguyên Quảng Hương: $50
 12. David Trần: $100
 13. Nguyên Đà: $100
 14. Tâm Hương-Tina: $100
 15. Ẩn danh: $1050
 16. Nguyên Nhật Diệu: $50
 17. Phi Phi:$20
 18. Diệu Trí: $100
 19. Quảng Giác: $50
 20. Hồng Hạnh: $100
 21. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình: $100
 22. Danh-Vân: $100
 23. Tân-Thúy Cầm: $100
 24. Trâm-Quân: $100
 25. Gia đình Cụ Bà Viên Huệ: $1000
 26. Minh Trí - Huệ Hòa: $200
 27. Thảo & Điệp: $50
 28. Trần Vinh Khanh: $500
 29. Ẩn danh: $100
 30. Tăng Thị Hồng Nhung: $50
 31. Thục Đức: $50
 32. Ẩn danh: $120
 33. Nguyên Thảo: $100
 34. Nguyên Trâm: $50
 35. Diệu Ân Cung Thị Cẩm Vân: $300
 36. Ngô Thị Hương Lan: $35
 37. Thiện Trung: $500
 38. Ly and Jason: $20
 39. Khánh Trúc, Hữu Thu, Nguyên Nhật Mỹ, Lào: $500
 40. Ly + Quảng Tịnh Bảo: $100
 41. Diệu Toàn: $50
 42. Trinh: $60
 43. Lan: $50
 44. Nguyên Như: $50
 45. Nguyên Lễ: $50
 46. Tâm Từ - Nguyên Thanh: $200
 47. Thu: $100
 48. Dung: $50
 49. Huệ Thuyền-Quảng Liên: $200
 50. Gia đình Cụ Đức Ngọc: $700
 51. Tịnh Hoa: $50
 52. Nguyên Tuệ Châu: $50
 53. Diệu Hiền - Tâm Quang: $100
 54. Quảng Tuệ - Quảng Đạt: $50
 55. Quảng Mẫn - Quảng Giải & Quế Chi: $500
 56. Chú Huy $100
 57. Nguyên Giác - Thục Hà: $100
 58. Nguyên Thiện Hạnh-Nguyên Thiện Bảo: $100
 59. Cụ Bạch Vân: $100
 60. Cụ Diệu Ngộ: $100
 61. Cô Diệu Đài: $100
 62. Quảng Tịnh Lạc: $100
 63. Cụ Diệu Mỹ - Đồng Thanh Minh: $100
 64. Dương Trần: $100
 65. Văn Nghệ (ủng hộ Ca Sĩ Diễm Liên):$875
 66. Nguyên Nhật Trần Như Mai: $100
 67. Donation Box for bão lụt: $585
 68. Gia Đình Lê Thị Kim Anh: $200
 69. Gia Đình cô Diệu Kim: $500
 70. Nhuận Pháp Nguyên Phượng Liên: $5000
 71. Quảng Tịnh Thiện Kiều Liên: $200
 72. Khánh Hương Phan Thị Hường: $50
 73. Bảo Diệu Thường Phan Thị Xuân: $50
 74. Kim Ngọc, Thảo My: $200
 75. Thủy Tiên: $100
 76. Lê Minh Nhựt: $20
 77. Nguyễn Thị Liêm: $50
 78. Ban tương trợ chùa Quảng Đức : $1000
 79. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh : $100
 80. Nguyễn Hoàng Khanh : $50
 81. Gia đình Nguyễn Trường Bình : $100
 82. Cụ Diệu Mỹ : $50
 83.  Tâm An : $100
 84. Đào Khánh Linh : $80
 85. Đào Khánh Vy : $80
 86. Nguyên Nhật Hưng : $50
 87. Tâm Nguyệt (Bankstown, NSW): $530
 88. Gia Đình Phật Tử Quảng Đức: $300
 89. Total: $21, 395

mua bao lu lut vn 2016 (1e)


Danh sách Phật tử Tu Viện Vạn Hạnh Canberra

Ủy lạo nạn nhân bão lụt Miền Trung Vietnam

1.Thiện Minh $100

2.Diệu Duyên 50

3.Thiên Hương 50

4.Chung Kim Liễu 50

5.Ngọc Lan 20

6.Đồng Ngân 50

7.Nguyên Hạnh 30

8.Debbie Dao 200

9.Diệu Trí B 50

10.Đồng Tiến 50

11.Tâm Mỹ 20

12.Thiện Duyên 50

13.Mark Fiddes 5

14.Thảo Nguyễn 100

15.Bảo Lộc Nguyễn 100

16.Phượng Phạm 100

17.Minh Đức 20

18.Diệu Thảo 50

19.Diệu Pháp 50

20.Diệu Yến 50
21. Diệu Liên 100

22. My Duyên $50
23.Tuyết Lan $50
23- Cô Phụng $50
24- Hoàng thi Lễ $50
25- Nhựt Ngọc $50
26- Diệu Huệ $50
27- Chị Duyên $50
28- Thanh Nhã $200
29- Ban Hộ Niệm - Xã Hội Vạn Hạnh $600
30- Cô Phụng $50
$2,495.00

mua bao lu lut vn 2016 (1e)

Pháp Bảo Tự Viện Sydney
Ngày 31/10/2016
Phương Danh cứu trợ
Bão Lụt Miền Trung Việt Nam 2016

 

GĐ Lâm Như Tạng                   200

Liễu Ngọc                                  200

Thanh Thi                                  30

Gđ Ngọc Nghiêm                      100

Diệu Tịnh, Thiện Tường            50

Vũ Mạnh Hùng                         100

Cô Thu                                      50

Thanh Đạo                                 50

Diệu Ngọc                                 50

Diệu Huệ                                   40

Đức Phương                                        50

Diệu Thủy                                 30

Hương Ngọc                              30

Huệ Ngọc                                  20

Thanh Chân, Thanh Lạc           100

Thanh Vân                                 50

Trí Nguyên                               50

Tâm Tuệ Hạnh                           30

Tô Lệ Anh                                 30

Diệu Phẩm                                 50

Ẩn Danh                                    50

Trung Thanh                             50

Thanh Khánh                             50

Chơn Hiền Tường                      100

Thanh Ngộ                                200

Chúc Quyên                              300

Gđ Thanh Tín                            200

SC Giác Niệm                            100

Xuân Ngọc                                10

Thanh Chi                                  50

Thanh Kim                                100

Nguyên Thư                                        50

Chơn Tâm                                  50

Diệu Quang, Quãng Tâm           200

Diệu Xuân                                 50

Thanh Phương                           50

Ẩn danh                                     100

Chơn Nguyên Bi                        50

Diệu Hồng                                 20

Thiện Đạo    & Thanh Uyên       200

Thanh Lợi                                  50

Thanh Diệp                                20

Lâm Như Tạng                          200

Sc Giác Duyên                           200

Trương Thu Hồng                               100

Huỳnh Tài, Huỳnh TT Trinh     50

Chúc Ngọc                                100

Nguyễn Bá Long                       100

Phạm Trúc Loan                        100

Triệu Thu Gấm                          120

Phạm Thị Dung, D. Hợp           50

  

(Đợt 1: $ 4,180    31/10/2016)mua bao lu lut vn 2016 (1e) 

Danh Sách Phật Tử Chùa Giác Hoàng Ủng Hộ
Cứu trợ đồng bào hai tỉnh tại Việt Nam

 

1. Hữu Long: $200
2. Hữu Thành: $50
3. Phước Ngộ: $50
4. Diệu Hòa: $50
5. Thiên Châu: $200
6. Hữu Thanh: $50
7. Hữu Hiền: $100
8. Diệu Bảo: $50
9. Thuyền Mỹ: $200
10. Thiên Huệ: $100
11. Hữu Thiên: $50
12. Hữu Hòa: $100
13. Diệu Hạnh: $50
14. Ngọc Phước & Hữu Như: $200
15. Diệu Hạnh: $100
16. Hữu Thắm: $100
17. Hữu Tài: $100
18. Ông Thị Quyên: $200
19. Hữu Khai: $50
20. Huệ: $50
21. Huệ Quang: $50

Tổng cộng: $2,100

mua bao lu lut vn 2016 (1g)Danh sách Phật tử ủng hộ 
cứu trợ đồng bào lũ lụt Miền trung Việt Nam tháng 10 năm 2016.

CHÙA LONG QUANG

 

Thầy Phổ Hương            $500.00

GĐ Tâm Trúc                 $500.00

Phạm Thị Hồng Hải        $100.00

Diệu Cần                         $  50.00

Mỹ Hoa                           $  20.00

Lệ Đào                            $  50.00

Nguyễn Kim Thoa          $  50.00

Vô Danh                          $  50.00

Phạm Thị Hoàng Yến     $350.00

Tiêu Ngọc Yến(D Xuân)$  50.00

Diệu Phước                     $100.00

Diệu Tịnh                        $100.00

Phước Sơn                      $200.00

Giác Đạo                         $100.00

Chơn Tâm                       $  50.00

Quảng Hương                 $100.00

Diệu Tâm                        $  50.00

Ngọc Tâm                       $  50.00

Ngọc Nghĩa                     $100.00

Lê Văn Lợi                      $  20.00

Dương T Thùy Trang     $  20.00

Dương Kim Linh            $  20.00

Nguyên Lộc                    $  50.00

Hồng Thanh                    $100.00

Mỹ Tín                            $100.00

Miranda Huỳnh               $100.00

Giác Hương                    $100.00

Ngọc Hảo                        $  50.00

Ngọc Phương                  $  50.00

Ngọc Chí                         $200.00

Diệu Nhạc                       $  50.00

Giác Liên, Quảng Huệ    $  50.00
Katie Tăng         $50.00

Jimmy Đào        $50.00
Danielle Phan    $50.00
Trần Sơn            $50.00
Lê T Vân            $50.00
Hồ Thị Tâm                    $100.00
Quảng Hiền                     $  50.00
Quảng Hòa                      $  50.00
Ngọc Ánh                        $100.00
Tánh Ngọc                      $  50.00
Quảng Nghĩa                   $  50.00
Quảng Liên                     $100.00
Chị Mẫn                          $100.00
 Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $1000
Tổng cộng:  $5,330

Danh sách Phật tử Chùa Bảo Minh

Ủng hộ cứu trợ Đồng Bào Bị Thiên Tai Lũ Lụttại Miền Trung Việt Nam

 

 1. Minh Bảo Nhẫn $50
 2. Mai Minh Anh $100
 3. Thanh Nhàn $55
 4. Cô Út (Hồ Bôi) $50
 5. Đức Hiền $20
 6. Quảng Hải $100
 7. Phúc Lý $100
 8. Sư cô Như Hậu $500
 9. Tâm An Bình $100
 10.  Chúc Minh Chơn $50
 11.  Nguyễn Thiện Bình $50
 12.  Huệ Định $50
 13.  Chúc Minh Quang $200
 14.  Chúc Hiền $100
 15.  Dũng $100
 16.  Huệ Trân $50
 17.  Huệ Chiếu, Chúc Minh Tâm $200
 18. Chúc Bảo Định $100
 19.  Huệ Minh $50
 20.  Thiện Bảo $50
 21.  Cô Dung $20
 22.  Quang, Hương $100
 23.  Quảng Đoan $20
 24.  Huệ Bình $100
 25.  Angelica Trúc $50
 26.  Vui Đỗ $50
 27.  Nguyễn Phi Hùng $50
 28.  Huệ Thọ $100
 29.  Chúc Bảo Hương $100
 30.  Ngọc Châu $50
 31.  Cô Bảy $50
 32.  Quyên $50
 33.  Chúc Bảo Tâm $50
 34.  Bảo Lý $100
 35.  Chúc Bảo Hiền $20
 36.  Đào $50

 

Tổng Cộng: $3,035


 

Hình ảnh Thiên Tai Mưa Bão & Lũ Lụt tại Miền Trung Việt Nam

tháng 10-2016

mua bao lu lut vn 2016 (1e)mua bao lu lut vn 2016 (1a)

 Toàn cảnh trận lụt lịch sử tại quê nghèo miền Trung

Trận lụt lịch sử từ ngày 13-16/10 tại các tỉnh miền Trung khiến 15 người chết, 9 người mất tích, 18 người bị thương và hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước.

7

Xem tiếp:

http://quangduc.com/a59535/toan-canh-tran-lut-lich-su-tai-que-ngheo-mien-trung


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567