Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa An Cư Kiết Đông năm 2017

08/12/201613:56(Xem: 6438)
Khóa An Cư Kiết Đông năm 2017


letterhead khanh anh


Evry 18.10.2016

THÔNG TƯ 
V/v 10 Ngày An Cư Kiết Đông
tại chùa Khánh Anh – Evry – Pháp Quốc năm 2017 – 2560


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Day 1_An Cu Chua Khanh Anh 2017 (46)

 

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

Kính thưa toàn thể quý Phật tử

Kính thưa quý vị,

Trong Kinh Du Hành thuộc Kinh Bộ Trường A Hàm, thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Thế Tônngài A Nan về sự chinh phạt nước Bạt Kỳ của vua A Xà Thế. Nhân sự kiện muốn chinh phạt này, Đức Thế Tôn đã giáo huấn Bảy Pháp Bất thối cho hàng đệ tử xuất gia như sau :

“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các thầy bảy pháp bất thối. Các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo bạch Phật :

“Kính vâng, bạch Thế Tôn. Chúng con muốn nghe.”

Phật bảo các Tỳ-kheo :

“Này các Tỳ-kheo, bảy pháp bất thối là :

“1. Thường hội họp luận bàn nghĩa lý chân chính, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

“2. Trên dưới hòa đồng, kính thuận không trái, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

“3. Trọng pháp, hiểu điều cấm kỵ, không trái qui chế, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

“4. Nếu có Tỳ-kheo nào có năng lực hộ chúng, có nhiều tri thức, nên được kính thờ, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

“5. Niệm hộ tâm ý, lấy sự hiếu kính làm đầu, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

“6. Tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo trạng thái dục, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

“7. Trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi, thời già trẻ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.”

Kính thưa quý vị,

Nhằm để phụng hành lời giáo huấn của đức Thế Tôn, trong bối cảnh sinh hoạt hoằng đạo của Tăng Ni tại xứ người gặp khó khăn bởi thời gian và không gian. Cho nên, lúc còn sanh tiền Hòa Thượng cố Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu thượng Minh hạ Tâm, đã kêu gọi Tăng Ni thuộc trú xứ Âu Châu, nên cùng ngồi lại với nhau trong hai mùa Đông Hạ, để cùng tác pháp Kiết Giới An Cư trong 10 ngày.

An Cư Kiết Hạ, thì trong khuôn viên của Đạo Tràng tu học Phật Pháp Âu Châu do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức vào mỗi mùa Hè, trên lãnh thổ của các quốc gia Âu Châu.

An Cư Kiết Đông tại các Tự Viện tương đối có điều kiện để Tăng Ni an trú.

Để cho tinh thần Hòa Kính như lời đức Thế Tôn đã Di Giáo cách đây trên 2560 năm, luôn được lưu chuyển trong tâm thức của hàng Trưởng Tử Như Lai và dòng chảy của thời gian. Hội Đồ Điều Hành - GHPGVNTN Âu Châu đã cố gắng thực thi tâm nguyện của Cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm nguyên Chủ Tịch HĐĐH – GHPGVNTN Âu Châu, khai sơn Viện Chủ chùa Khánh Anh tại hai thành phố Bagneux và Evry thuộc thủ đô Paris nước Pháp.

Do đó, mùa Đông năm 2017 sẽ khai diễn 10 ngày An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh – Evry thủ đô Paris nước Pháp, thời gian từ ngày 03 tháng 1 năm 2017 đến ngày 13 tháng 1 năm 2017.

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử cư sĩ

Nay HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu kính gởi Thông Tư này đến chư Tôn Đức Tăng Ni và kêu gọi quý Ngài hoan hỷ sắp xếp thời gian quý báu, đồng trở về Đạo Tràng Khánh Anh tại Evry với thời gian ấn định như trên, để chúng ta cùng đồng thực hành và duy trì lời dạy của Đức Thế Tôn, nhằm xiển dương Chánh Pháp được trường tồn tại thế gian.

Đồng thời, tạo nhân duyên thù thắng cho hàng con Phật tại gia, được cơ hội tùy tùng theo Tăng Ni tu học trong 10 ngày. Trước là ủng hộ đạo tràng An Cư Kiết Đông của hàng Trưởng Tử Như Lai, sau là thực tập Phật pháp, ngỏ hầu tạo dựng công đức thù thắng trong hiện đời và tương lai cho sự nghiệp giải thoát mai hậu.

Kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, pháp thể an khương, Phật sự viên thành.

Kính chúc quý Phật tử và bửu quyến vạn sự an lành, cát tường như ý.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát ma ha tát.

Thay mặt Giáo Hội PGVNTN Âu Châu

 

Đệ Nhất Chủ Tịch                                                    Đệ Nhị Chủ Tịch

                                      

 

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt                  Hòa Thượng Thích Như Điển

 

8 Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres. 91000 Evry. France.

Tél : 01.64.93.55.56 - 09.84.52.39.3507.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr


Khánh Anh

Evry 06/12/2016

THƯ CUNG THỈNH

V/v An Cư Kiết Đông 10 Ngày từ ngày 03.01.2017 đến 13.01.2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý bà con phật tử gần xa,

Cơn lạnh mùa Đông đã tràn ngập khắp lãnh thổ Âu Châu và cũng còn 3 tuần nữa là bước sang năm 2017. Và theo Thông Tư Kiết Đông từ Ban Điều Hành đưa ra,thì thời hạn Kiết Đông 10 ngày (Thời gian từ thứ Ba, ngày 03 đến thứ Sáu, ngày 13 tháng 01 năm 2017) của chư Tăng Ni thuộc Âu Châu, được tổ chức tại chùa Khánh Anh Evry, thuộc thủ đô Paris, nước Pháp cũng sắp gần kề.

Kính Bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Vừa qua tại văn phòng chùa Khánh Anh Evry cũng đã nhận được sự phúc đáp từ chư Tôn Đức Tăng Ni với số lượng 70 vị, 33 chư Tăng37 chư Ni sẽ đến tham dự Kiết Đông năm nay, nhưng chúng con chưa nhận được đầy đủ sự phúc đáp về thời gian khứ hồi và địa điểm đến của quý Ngài. Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ cho chúng con tin tức sớm, để chúng con tiện bề sắp xếp nơi nghỉ ngơi và đón rước được chu đáo.

Kính thưa quý bà con phật tử gần xa,

Mùa Kiết Đông của chư Tôn Đức Tăng Ni, cũng là cơ duyên thù thắng, cho quý bà con Phật tử tại gia gieo trồng phước điền, đồng thời được thận cận với chư Tôn Đức Tăng Ni từ các quốc gia quy tụ về, học hỏi Giáo Pháp của Như Lai và đồng tu tập thăng hoa trên lộ trình Giác Ngộ. Nương vào Đức Chúng Như Hải, cũng để cầu nguyện cho bản thân và gia quyến tăng trưởng phước duyên, cũng như cầu cho Thế Giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc.

Mong rằng quý bà con Phật tử, dành thời gian quý báu này để về cùng tu tập với chư Tôn Đức Tăng Ni, cũng như ủng hộ đạo tràng Kiết Đông tăng phần trang nghiêm. Để đúng với nghĩa Tứ Chúng Đồng Tu của Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại xứ Âu Châu này.

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Thay mặt Bổn Tự chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, từ bi hoan hỷ quang lâm Bổn Tự Khánh Anh Evry Tác Pháp An Cư Kiết Đông 10 ngày. Để Cộng Đồng Tăng Già tăng phần trang nghiêm thanh tịnh. Đồng thời Bổn Tự chúng con được tăng trưởng công đức.

Kính lạy quý Ngài đại từ mẫn cố, đại từ mẫn cố !!!

Kính thưa quý Phật tử

Quý vị có thể tham dự theo thời gian thích hợp hoặc giả góp phần ngoại hộ từ xa, bằng cách cúng dường tịnh tài hoặc tịnh vật.

Nếu quý vị nào tham dự trực tiếp, thì xin liên lạc văn phòng chùa Khánh Anh Evry, cho biết thời gian và địa điểm đến khứ hồi (phi trường, ga xe lữa v.v…), để ban tổ chức dễ dàng đón rước.

Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ Quý Ngài và Quý Vị những ngày cuối năm 2016 phật sự hanh thông và vô lượng an lành dưới ánh hào quang mười phương chư Phật.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh.

Khể Thủ Kính Thỉnh

Tm. Bổn Tự

Trụ Trì

 

Sa Môn Thích Quảng Đạo

8 Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres. 91000 Evry. France.

Tél : 01.64.93.55.56 - 07.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,061,973