Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khánh Tuế Thượng Thọ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

07/08/201607:15(Xem: 5665)
Khánh Tuế Thượng Thọ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

                 htthanghoan


 Khánh Tuế Thượng Thọ

  Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

 

               Kính dâng Hòa Thượng

 

        “Đạo cần ta đến, chúng sanh cần ta đi,

        Không nề gian lao, không từ khó nhọc”      

 

    Cao quý thay!  Bậc xuất trần cứu thế

    Trải thăng trầm dâu bể vượt phong ba

    Nửa thế kỷ hơn hoằng Pháp tại quê nhà

    Trên ba mươi năm bôn ba nơi hải ngoại.

 

    Trưởng tử Như Lai đến đi hằng tự tại,

    Quê Cần Thơ xinh lịch bến Ninh Kiều

    Ruộng vườn xanh miền Nam Việt phong nhiêu

    Sông Bassac đón đưa đàn con Phật.

 

        Vì độ chúng rời cung Đâu Suất

        Quán nhơn lành đấy thật cơ duyên

           Song thân Nho học bậc hiền

        Cha là nhạc sĩ cổ truyền thi ca

           Mẹ hiền sớm tỉnh mộng hoa

        Xả ly thế lạc xuất gia tu hành

           Hai con chưa đủ trưởng thành

        Hãy còn thơ dại căn lành gieo duyên.

 

        Đưa con trẻ cửa Thiền vào Đạo

        Quận Cầu Kè Tam Bảo nhập môn

           Chùa Hội Thắng làng Châu Điền

    Hòa Thượng Đắc Ngộ danh hiền Cao Tăng

        Được thế phát dự hàng tông Thích

        Thọ Tam quy Thầy đặt Pháp danh

           Chú tiểu tám tuổi Thắng Hoan

    Chùa quê hẻo lánh an nhàn thanh tu

           Sớm hôm bái sám công phu

    Hầu Thầy học Đạo ôn nhu hiền hòa

           Muối dưa đạm bạc ngày qua

    Thời gian thắm thoát đã là mười năm

           Thấm nhuần Pháp lạc cao thâm

    Oai nghi tế hạnh chuyên chăm trau giồi.

 

        Mười tám tuổi mừng nay lãnh giới

        Thọ Sa Di hướng tới hành trì

           Phương Trượng truyền thọ Luật nghi

    Giới thân Huệ mạng ba y giữ gìn

        Luôn tiếp tục khóa trình tu học

        Chùa Hội Thắng chí dốc miệt mài

           Điển kinh Bảo tạng Như Lai

    Duy Tâm Thức Học đêm ngày tư duy

           Mãn niên khóa một chuyến đi

    Bấy lâu quanh quẩn khuôn vi chùa làng.

 

        Nay hầu Thầy trên đàng vui bước

        Rời cảnh quê sông nước xóm thôn

           Viếng thăm Phước Hậu Trà Ôn

    Đường quê qua những bót đồn tới nơi

           Hoàn Thông Hòa Thượng nhơn đây

    Giới thiệu y chỉ cùng Thầy Thiện Hoa

           Sớm tròn ý nguyện cao xa

    Nương Thầy Y Chỉ trên đà học tu

           Chùa Ấn Quang được nhận thu

    Nhập Chúng tu học cần cù chăm chuyên.

 

        Dày công hạnh thắng duyên đưa tới

        Cùng đăng đàn thọ giới nơi đây

           Ấn Quang Phật Học Đường nay

    Đạt bằng tốt nghiệp trọn đầy Pháp duyên

        Bước tiến trình vươn lên từng bậc

        Hướng Nha Trang tham học Cao Trung

           Hoàn tất tốt nghiệp đã xong

    Không quên thế học song song tiến hành

        Thế, xuất thế công thành danh toại

        Văn Khoa tốt nghiệp Cử Nhơn bằng

           Tri hành sở học đa văn

    Không còn chướng ngại băn khoăn nghiên tầm

        Riêng sở đắc Duy Tâm Thức Học

        Chăm sách đèn khổ nhọc hành trì

           Dấn thân hành Đạo Từ Bi

    Song phương tiến bước nguyện vì lợi sanh

        Đạo vào đời chuyên ngành Giáo Dục

        Giảng Huấn trường Trí Đức Biên Hòa

           Mười hai năm thoắt trôi qua

    Trở về phục vụ ngôi nhà Như Lai.

 

        Đem sở học hoằng khai Chánh Pháp

        Duy Tâm Thức truyền đạt các nơi

           Thành đô trường Đạo trường đời

    Bách Khoa, Vạn Hạnh sáng ngời Pháp đăng

        Do Thức Đại căn trần mở gút

        Dứt vọng tâm tham luyến sắc trần

           Thức Tâm chánh định trong ngần

    Giác mê cảnh trí toàn chân hiện thành.

   

        Chí tự do đất lành tìm tới

        Rời quê hương trăm nỗi gian nguy

           Chúng dân cùng một hướng đi

    Lánh cơn quốc nạn Hoa Kỳ tới đây.

        Nơi hải ngoại triển khai Giáo Pháp

        Cùng chư Tôn hợp tác hộ trì

           Xiển dương Chánh Đạo Từ Bi

    Noi gương Bồ Tát phát huy hạnh lành

        Lãnh chức vụ thông rành phương sách

        Ngày Đại Hội Thống Nhất buổi đầu

           Đặc trách liên lạc các Châu

    Kiêm Phó Chủ Tịch yêu cầu góp công

        Vì Đạo Pháp vốn không ngại khó

        Khắp tiểu bang đây đó hoằng truyền

           Duy Thức Học Phái thân tuyên

    Pháp trần, Thức Đại chơn nguyên tỏ tường

        Sang Canada hoằng dương vận động

Thành lập Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam

           Niên cao lạp trưởng vẹn toàn

    Tấn phong Hòa Thượng được tròn chức danh.

 

        Lui về ẩn điển kinh dịch thuật

        Mai danh nơi tịnh thất an nhàn

           Bên bờ biển Thái Bình Dương

    Hướng về cố quốc niềm thương dạt dào

        Những trước tác cao sâu lý giải

        Bát Nhã Kinh khái luận tinh tường

           Pháp Hoa diễn giảng đại cương

    Thắng Hoan Thi Tập văn chương tuyệt trần

        Tư tưởng lớn tinh thần cao cả

        Duy Thức Học ly xả vọng duyên

           Dẹp tan si ái chướng phiền

    Vui đời giải thoát phước điền khắp gieo.

   

        Môn Duy Thức yêu cầu giảng dạy

        Từ Hoa Kỳ sang tới Âu Châu

           Canada cùng khắp nơi nào

    Không nài lao nhọc mặc dầu xa xôi

        Sáng tác phẩm trau giồi trí đức

        Chuyên tâm môn Duy Thức làm nền

           Cho đàn hậu tấn kế truyền

    Học Đạo Giác Ngộ kết duyên Bồ Đề.

 

        Thành phố Baker yên bề ẩn dật

        Ngôi Viên Hạnh Tịnh Thất an thiền

           Sống đời thanh đạm bình yên

    Không quên Phật sự thường xuyên thừa hành

        Luôn hiện diện “Đạo cần ta đến

        Được tin yêu cảm mến đức tài

           Dự hàng Sứ Giả Như Lai

    Dấn thân hành Đạo hóa đời dày công.

 

        Mừng Thượng Thọ cội tùng xanh gốc

        Lá phủ đàn hậu học nương về

           Rõ nguồn hai lẽ Giác mê

    Đều do Thức Đại Bồ Đề viên thông.

 

           Chúng con đệ tử một lòng

    Vần thơ cảm niệm đôi dòng kính dâng

           Khánh chúc Thượng Thọ muôn xuân

    Hằng tuôn mưa Pháp gội nhuần cỏ cây.

           “Duy Tuệ Thị Nghiệp”  rõ bày

    Nương về Chánh Pháp Như Lai tu hành

           Đê đầu bái tạ kính thành

    Tri ân Hòa Thượng phước lành rộng ban.

 

               Kính mừng Hòa Thượng

               Pháp thể khinh an

               Phước Thọ viên toàn

               Vô lượng kiết tường như ý.

 

                                      Thượng chúc.

 

               Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

                             Bakerwell, Bắc Úc 04/08/2016

                                                Viên Huệ     

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567