Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa An Cư Kiết Đông Kỳ 17 (thơ)

11/07/201604:51(Xem: 6961)
Khóa An Cư Kiết Đông Kỳ 17 (thơ)

 Day 4_Quang Duc An Cu ky 17 (35)
Khóa An Cư Kiết Đông Kỳ 17

Tu Viện Quảng Đức

 

Xuân Hạ Thu tàn tiết giá Đông

Hằng năm truyền thống chốn Thiền môn

Tới mùa kiết giới cùng tu tập

Tứ chúng hội về trú xứ chung

Giáo Hội lập thành mười bảy năm

Khóa tu mười bảy chốn Thiền lâm

Tu viện Quảng Đức nay giao phó

Tổ chức an cư diễn Pháp âm

Thành tâm đảnh lễ quý chư Tôn

Cung thỉnh quang lâm Khóa Kiết Đông

Hồi Báo Phiếu dâng mong phúc đáp

Trên đường hoằng Pháp tạm dừng chân

Đủ màu hoa nở chốn Thiền viên

Mừng đón Tăng Ni chư Thượng Hiền

Chấn tích quang lâm ban Pháp nhũ

Cung nghinh hoan hỷ nhuận ân triêm

Thanh tịnh trang nghiêm chốn Đạo tràng

Tu Viện Quảng Đức thật khang trang

Tăng Ni Phật tử hằng trăm chúng

Tứ sự trọn nên Pháp cúng dường

"Bản hướng vân đường phó cúng

"Chuông minh thượng điện phúng kinh

Nghe tiếng bản tới vân đường phó cúng

Hồi chuông ngân cùng lên điện tụng kinh

Tăng già hòa hợp lợi lạc quần sanh

Giáo lý làu thông hành trì miên mật

Hô canh tọa thiền Thủ Lăng Nghiêm Khai thị

Sáu thời tụng niệm chấp tác kinh hành

Ra nhà lửa đọc tụng Pháp Hoa Kinh

Tiêu nghiệp chướng trì Từ Bi Thủy Sám

Công phu chiều phổ thí cô hồn

Mông Sơn Thí Thực

Độ hằng sa chúng thoát khổ ngục hình

Xả xan tham miền Tịnh Độ vãng sanh

Phát Bồ Đề Tâm quy y Tam Bảo

Thời Tịnh Độ lâng lâng niềm an lạc

Sau thời kinh nghe Pháp giảng tịnh tu

Lắng lòng giải tỏa bao nỗi phiền ưu

Thúc liễm thân tâm chấp trì tinh tấn

Bát Nhã Đường dự Pháp đàm nghị luận

Mở mang thêm tầm tri kiến tịnh minh

Mười ngày qua ôn nhuần Luật Luận Kinh

Được học hỏi an tu nên Đạo nghiệp

Nhờ ân đức chư Tôn từ bi chỉ giáo

Bảy chúng đồng thấm nhuần đạo vị thanh lương

Mưa Pháp cam lồ giọt nước cành dương

Mang sứ mệnh trải bốn phương hành Đạo

Sắp chia tay đạo tình càng quyến luyến

Chúc cùng tăng tiến bất thối Đạo Tâm

Trang Nghiêm Giáo Hội Tuệ Giác ươm mầm

Cho Chánh Pháp được trường tồn miên viễn

 

Chúng con đồng kính chúc:

Chư Giảng Sư Thiền Đức Tăng Ni

Tứ đại điều hòa, Pháp thể khinh an

Ngưỡng mong hằng năm dự Khóa An Cư

Luôn được hân phùng bái kiến

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

 

Bakewell, Bắc Úc, 06-04-2016

Viên Huệ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567