Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thượng Sỹ Hạnh Trạng

10/07/201606:44(Xem: 6245)
Thượng Sỹ Hạnh Trạng1-HT-HuyenTon
THƯỢNG SỸ HÀNH TRẠNG

Kính mừng Thượng thọ Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng HUYỀN hạ TÔN

Tăng Giáo Tưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan

 

 

Quảng Ngãi quê hương một sớm mai. ( 1928 )

Mẫu thân hiền đức thọ sanh Ngài.

Cất tiếng khóc than chào nhân thế

Từ đây tuế nguyệt nặng hai vai.

 

Rồi từ đó dòng đời trôi êm ả!

Ngài lớn lên trong hơi ấm Mẹ Cha

Trà Khúc sông chiều cùng lũ trẻ kêu la.

Ôi đẹp quá! Tuổi thần tiên vô lự.

 

Lên sáu tuổi Ngài giã từ cõi mộng (1934 )

Cát ái từ thân lập chí nguyện xuất trần

Thiên Ấn tự ẩn mình trong rừng thẳm

Núi Thình Thình ai gõ nhịp bước chân ...?

 

Mười ba tuổi Ngài huân chuyên Cần Sách

Lắng tâm mình thọ mười giới Sa Di (1941)

Ngày qua ngày thủ hộ mọi Oai Nghi.

Bao kham nhẫn "tuổi tức từ " độ ấy.

 

Suốt bao năm lý Phật thừa tỏ ngộ

Tuyển Phật trường thọ Cụ túc Tỳ Kheo (1947)

Chí thượng sỹ Ngài đó đây du hóa

khắp Trung Phần trăng nước cũng trôi theo ( 1947-1980 )

 

Ngài ví như con thần ưng sõi cánh 

Nhưng không gian còn vướng mãi thân hùng.

Nên quyết định xa rời sông núi cũ ( 1980 )

Bỏ bên mình trăng nước vẫn mông lung...

 

Lập Giáo Hội kiến pháp tràng xứ xứ (1981)

Dịch chơn kinh ngạ quỷ phải nghiêng mình.

Chống tà thuyết vững lập trường kiên định

Không để mình chi phối bởi vô minh...

 

Làm Phật sự quê người duyên không thuận

Nên lắm khi mưa gió tạt muôn trùng.

Ngài vẫn mãi cội tùng che chắn lạnh

Nên xứng danh bậc Giáo Trưởng Tăng già.

 

Con, đệ tử lạc loài nơi phố chợ

Mãi đi hoang nên quên mất nẻo về

Hành trạng đó bậc xuất trần thượng sỹ

Vẫn bên mình trên từng bước sơn khê.

 

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Viết tại Trường Hạ Quảng Đức kỳ 17

Đệ tử Đồng Thanh 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567