Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài học từ sự thất bại

07/07/201613:01(Xem: 8319)
Bài học từ sự thất bại


hoasen4

Bài học từ sự thất bại

 

Có những lần thất bại

Là những dịp trau tâm

Nếu cứ đắc thắng mãi

Đâu thấy được lỗi lầm !

 

Thất bại là Ông Thầy

Thất bại là bà Mẹ

Năng đánh đập quở rầy

Cho tội mình được nhẹ.

 

Đây vui lòng thọ pháp

Cam chịu khổ nghiêm răn

Xin chí thành tu tập

Nguyện tấn hóa ăn năn.

(Cỏ Thơm)

 

 hoa_sen

Gọi Bạn

(Cỏ Thơm sưu tầm)

 

Hỡi các bạn cùng chung phái nữ

Muốn phân trần xưng thử là chi

Xưng Thầy e chẳng xứng gì

Xưng trò, con sợ có khi hiểu lầm

Xin thông cảm phân trần đôi chút

Thầy tổ xưa khổ cực vô vàn

Xả thân buông tỏa ánh vàng

Thâm sơn cùng cốc mồ hoang sá gì

Lúc bịnh thiếu, thứ chi cũng thiếu,

Chỉ thèm tô hủ tiếu cũng không

Nhắc sơ thấy rất đau lòng

Dẫy đầy chướng ngại cố công sưu tầm

Khêu ánh tuệ bao năm rực rỡ

Chiếu rạng ngời khắp chổ tinh anh

Bảo tồn Chánh pháp độ sanh

Ta nương oai đức tu hành vững tâm

Công Thầy Tổ gieo mầm giống quý

Để chúng ta nối chí giữ gìn

Mất còn cũng ở nơi mình

Chị em cố gắng thực hành chánh chơn.

Đạo cần đức mới tồn đạo cả

Tranh lợi quyền thôi đã còn chi

Người tài đức được kính vì

Xét mình yếu kém gắng ghi sửa mình

Ai tài đức chí tình học hỏi.

Ai lợi danh tìm lối lánh xa

Chớ nên hợp tác rầy rà

Chớ nên bạo động nhẫn hòa mới hay

Đạo nhẫn nhục xưa nay phải thế

Bởi nhẫn hòa danh để thiên thu

Liêm Pha với Lạng Tương Như

Gương xưa còn mãi đến chừ còn nêu./.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000