Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Diễn Văn Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17

06/07/201611:40(Xem: 6659)
Diễn Văn Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17

Diễn Văn Khai Mạc
Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 16
tại Tu Viện Quảng Đức

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Hòa Thượng Chứng Minh, Thượng Huyền hạ Tôn,

Ngưỡng bạch Hòa Thượng Hội Chủ, Thiền Chủ thượng Bảo hạ Lạc,

Đồng kính bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa  Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý vị quan khách, quý đồng hương Phật tử,

 

Hôm nay, chúng ta câu hội về đây, là thắp sáng lên ngọn đèn Chánh Pháp mà Đức Phật đã dày công để lại hơn 2600 năm qua. Chúng ta cũng nhớ lại, khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn, Tứ chúng đệ tử quay quanh Ngài lo lắng và trình thưa: “Kính Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Ngài nhập diệt rồi, chúng con biết nương tựa vào ai để tu học?”.

 

 Lúc bấy giờ, Đức Phật đã để lại di chúc như sau: "Nhữ đẳng tỳ-kheo! Ư ngã diệt hậu, đương tôn trọng trân kính Ba-la-đề-mộc-xoa. Như ám ngộ minh, bần nhân đắc bảo, đương tri thử tắc thị nhữ đẳng đại sư. Nhược ngã trụ thế, vô dị thử dã....".

 

Có nghĩa là: " Này các Tỳ Kheo, sau khi ta nhập diệt, nên tôn trọng, cung kính đối với giới luật, như ở chỗ tối tăm được thấy ánh sáng; như người nghèo được của báu. Nên biết rằng giới luật là bậc Đạo Sư của các Thầy, cũng như ta đây còn ở đời, không có gì khác biệt".

 

Và Đức Thế Tôn cũng nhắc thêm:

" Dù làm bao nhiêu việc
Lợi ích cho nhiều người
Cũng đừng quên giải thoát
Là mục đích cuối cùng".

 

 

Thật như vậy, hơn 2600 năm qua, hàng đệ tử Ngài, đã trải qua nhiều quốc độ và gặp nhiều gian khó trên con đường truyền bá Chánh Pháp, nhưng dù ở đâu, cũng nhờ những người trưởng tử của Như Lai biết trân quý, giữ gìn lời di giáo của Đức Thế Tôn, " bản thể của Tăng già luôn hòa hợp, trì giới như bảo vệ tròng con mắt". Chính vì đời sống phạm hạnh này, đã mang lại niềm tin chánh tín cho đàn việt, và công cuộc bảo tồn và xương minh ngọn đèn chánh pháp của Như Lai được lưu truyền mãi đến ngày hôm nay.

 

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,

Kính thưa quý đạo hữu thân mến,

 

Mùa An Cư Kiết Đông kỳ thứ 17 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan năm nay, là sự tiếp nối liên tục trong 16 năm qua, mà các trụ xứ tự viện, Chư Tôn Đức Trụ Trì đã luân phiên, phát tâm nhận lãnh trách nhiệm tổ chức Trường Hạ, như là một truyền thống hằng năm theo sau lễ hội Phật Đản.

 

Đích thân tham dự khóa An Cư tu tập trong mùa đông giá lạnh của xứ Úc này là một việc làm, một công hạnh cao quý, xứng đáng được tán dương; dù chỉ vỏn vẹn 10 ngày nhưng chư Tôn Đức như đã khắc vào trong Như Lai Tạng Tâm của mỗi người một dấu ấn phạm hạnh thanh tịnh, một truyền thống tâm linh không hề gián đoạn từ mùa Hạ đầu tiên của Đức Thế Tôn tại Vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại cách đây 2605 năm (tính từ năm 589 trước Tây Lịch, Đức Phật tổ chức An Cư năm đầu tiên cùng với 5 đệ tử tại Vườn Nai).

 

Vì những hạnh nguyện cao cả của hàng trưởng tử Như Lai, vì sự hòa hợp của Tăng già trong Giáo Hội, Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức của chúng con một lần nữa hân hạnh được Giáo Hội tin tưởng giao phó trách nhiệm cao quý đứng ra tổ chức Trường Hạ cho Mùa An Cư Tịnh Giới tu học lần thứ 17, từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2016.

 

Trong sự trang nghiêm dưới ánh hào quang của Chư Phật, ngưỡng nguyện chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Lịch đại Tổ sư, Long thiên hộ Pháp, Già lam thánh chúng thùy từ chứng minh cho giờ phút khai đàn kiết giới thanh tịnh này.

 

Chúng con rất lấy làm vui mừng khi nhìn thấy Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni vì sự hưng thịnh trường tồn của Phật Pháp, vì lợi lạc cho nhân sinh xã hội, mà quý Ngài đã gác qua mọi Phật sự tại địa phương để cùng nhau câu hội về đây Kiết giới tịnh tu, thắp sáng ngọn đèn Chánh Pháp, và làm sống lại hình ảnh của Đức Thế Tôn. Chắc chắn nơi đây trong 10 ngày tới, nguồn sáng tâm linh, đạo lực nghiêm từ của quý Ngài sẽ lan tỏa và ban rãi cho hàng đệ tử địa phương chúng con.

 

Thay mặt Chư Tăng, Phật Tử tại đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, chúng con ước nguyện trong mười ngày tịnh giới trang nghiêm tại bổn tự của chúng con sẽ đem lại được phần nào sự an lạc đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.

 

Chúng tôi cũng xin tri ân toàn thể quý đạo hữu trên toàn liên bang Úc châu, đặc biệt có 2 Phật tử đến từ Cali, Hoa Kỳ; tất cả quý vị đã gác qua mọi công việc thường nhật của gia đình, để cùng về phát nguyện tu học, công quả, nghe pháp cũng như phát tâm cúng dường tứ sự. Công đức vô lượng này xin hồi hướng đến cho quí vị cùng gia quyến luôn được thấm nhuần Phật pháp, đạo quả viên thành như sở nguyện trong ngôi nhà chánh pháp của Như Lai.

 

Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

Kính thưa quí vị thân mến,

 

Mặc dù đạo tràng Tu Viện Quảng Đức Chúng con đã hết sức cố gắng về mặt tổ chức cho Trường hạ, như cung đón Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và quý Phật tử xa gần, sắp xếp chỗ ngủ nghỉ, thọ thực trong phạm vi khiêm tốn, đạm bạc với  khả năng của bổn tự, nhưng cho dù cố gắng đến đâu, thì những điểm sơ sót vụng về  không sao tránh khỏi. Để cho 10 ngày tu học được trang nghiêm viên mãn, chúng con ngưỡng nguyện Chư Tôn Thiền Đức vì công việc Phật Sự chung, thùy từ hoan hỷ chỉ dạy, góp ý cho những gì còn khiếm khuyết.


Chúng tôi cũng xin quý đạo hữu thông cảm cho nơi ngủ nghỉ, nếu có gì thiếu sót. cần góp ý bổ sung thêm thì quý vị cho biết, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng. Ước mong quý vị cũng niệm tình chia sẻ vì công việc Phật sự chung, mà cố gắng an lạc tinh tấn trong 10 ngày tịnh tu cùng Chư Tôn Thiền Đức.

 

Ngưỡng bạch lên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

Kính thưa toàn thể chư liệt quý vị,

 

Mùa An Cư lần thứ 17 của Giáo Hội chúng ta diễn ra tại đây, hay Mùa Tịnh Tu của những người con Phật trong và ngoài nước Việt Nam của chúng ta trong giai đoạn này, đều có nhiều ưu tư cho tiền đồ Tổ Quốc Dân Tộc Việt Nam, nhất là các tỉnh miền Trung Việt Nam, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng vì môi trường biển bị nhiễm độc, làm cá chết nhiều trăm ngàn tấn. Sự việc thảm độc này sẽ còn âm ỷ trong nhiều năm tới, dẫn tới hệ lụy khôn lường cho Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam chúng ta trong tương lai.

 

Thầy Tổ chúng ta đã từng dạy: Dân tộc còn, thì Đạo pháp còn, hay Đạo pháp còn là Dân tộc còn. Tất cả chúng ta không thể thờ ơ đối với vận mệnh của dân tộc Việt trong lúc này. Gần 2 tháng qua, người Việt Nam trong và ngoài nước đều đồng lòng đứng lên bằng nhiều hình thức kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phải nhanh chóng trả lời một cách rõ ràng mà minh bạch về sự nhiễm độc làm thiệt hại lớn đến các ngư dân Việt Nam.

 

Chắc chắn trong 10 ngày Tu Học tại đây Giáo Hội của chúng ta sẽ có những lời cầu nguyện và nói lên tiếng nói chung, để góp phần công đức chung cho tổ quốc đang lâm nguy với bàn tay ngụy tạo của chính quyền Trung Quốc.

 


Le khai mac An Cu Quang Duc ky 17 (43)

Kính mời xem thêm hình ảnh lễ Khai Mạc Khóa An Cư kỳ 17Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

Cùng quí Phật tử học viên thân thân mến,

Trong giời phút trang nghiêm buổi lễ khai mạc này, chúng ta không thể nào mà không nhắc đến hình ảnh từ dung đức độ khả kính của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư của chúng ta vừa mới viên tịch. Ngài đã hứa khả với Giáo Hội, với Tu Viện Quảng Đức cùng với chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, rằng Ngài sẽ về chứng minh Trường Hạ kỳ thứ 17 này, riêng với TV Quảng Đức, trong 26 năm qua (kể từ 1990), những buổi lễ lớn nhỏ ở đây, Ngài chưa bao giờ vắng mặt, những kể  từ nay, Ngài đã thật sự vắng bóng rồi, thật đúng là:

 

Quảng Đức từ đây vắng bóng Ngài.

Như chim không tổ, con lìa Mẹ

Nghĩa đạo tâm tình vẫn vấn vương.

 

Kính Bạch Hòa Thượng Tân Viên Tịch,

Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, chúng con Tỳ Kheo Thích Tâm Phương cùng hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và toàn thể quý học viên, thành tâm đê đầu cung thỉnh Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng chứng minh gia hộ cho Trường Hạ lần thứ 17 của Giáo Hội được thành tựu viên mãn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, Pháp Hoa Tổ Đình Phương Trượng, Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Chứng Minh Đạo Sư, húy thượng Như hạ Huệ, tự Giải Trí hiệu Trí Thông Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

 

Và lời cuối cùng nơi đây, chúng tôi xin thay mặt Trường hạ Quảng Đức ghi nhận công đức của quý Thầy, quý sư cô, cũng như quý Phật tử  đã phát tâm về trước,mấy ngày qua để phụ giúp cung đón đưa rước, trang trí, hương đăng, trai đường, trai soạn và nhiều công việc khác, chính tất cả quý vị đã góp tâm góp sức, góp tài lực công quả cho nên sự thành tựu của Mùa An Cư Kiết Đông lần thứ 17 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan được trang nghiêm như thế này.

 

Dưới ánh hào quang, gia hộ của Chư Phật, Chư Lịch Đại Tổ Sư,Trường Hạ Quảng Đức được trang nghiêm, thanh tịnh tổ chức từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, nhân danh Hóa Chủ Trường hạ Quảng Đức, chúng con, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc Khóa An Cư Kiết Đông kỳ thứ 17 trong giờ phút trang nghiêm này.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, tác Đại Chứng Minh

 

Hóa Chủ Trường Hạ Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567