Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Tổ Chức Địa Phương

04/07/201606:00(Xem: 7407)
Ban Tổ Chức Địa Phương

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC
 PHẬT LỊCH  2560
( Từ ngày 05/07/2016 đến ngày 15/07/2016 )

---o0o---

BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG
 TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC

 

Trưởng ban: TT Thích Tâm Phương
Phó Ban: TT Thích Nguyên Tạng
Thư ký: Đh. Nguyên Thiện Bảo, Đh. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình
Thủ Quỹ: Đh. Hồng Hạnh, Đh. Huệ Thuyền, Đh Nguyên Thanh
Ban Rước Lễ: Đh. Quảng Tịnh & QĐĐC; Đh. Nguyên Dũng GĐPTQĐ
Ban Cắm Hoa: NS Thích Nữ Thể Viên, Đh. Hồng Hạnh, Đh Diệu Hoàng
Ban Hương Đăng: Đh Hồng Hạnh, Đh Kim Chi Hồng Ngọc, Đh Thanh Phi
Ban Trai Soạn: NS. Như Như, SC Chúc Học, SC Hạnh Chiếu, Đh Nguyên Như, Đh Quảng Hạnh, Đh Quảng Niệm, Đh Thiện Bảo (Mai), Đh Thiện Kim, Đh. Nguyên Đà, Đh Nguyên Nhật Định, Đh. Nguyên Giác, Đh. Lệ Phước, Đh Diệu Hiền, Đh. Quảng Hương, Đh. Quảng Tịnh, Đh Diệu Trí, Đh. Nguyên Yên, Đh Ngọc Quý, Đh Nguyên Nhật Mỹ, Đh Nguyên Nhật Lâm, Đh Đồng Túy, Đh Nguyên Thanh, Đh Diệu Hường (Nguyệt), Đh Quảng Diệu Hạnh
Ban Hành Đường: NS Huệ Khiết và Phật tử học viên tham
Ban Cung Đón Chư Tôn Đức:  Đh Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh. Tâm Từ, Đh Thục Hà, Đh Minh Đăng, Đh Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Ban Vận Chuyển (đi chợ): Đh. Huệ Thuyền, Đh Nguyên Như, Đh Quảng Minh Thạnh, Đh Trung Trực, Đh Minh Đăng
Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Đh Nguyên Tâm Thiều Đức, Đh Công Đạo, Đh Nguyên Đức Pháp, Đh Hữu Pháp.
Ban Thiết Trí Trang Hoàng: ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Đăng Nghĩa, Đh. Tâm Quang Nghiêm Xuân Hiền, Đh Thiện Chánh Trung Trực, Đh Hưng Việt, Đh. Thanh Phi, Đh Tâm An
Ban Thị giả: ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Đăng Nghĩa, Đh Nguyên Nhật Định, Đh Nguyên Yên
Ban Nhiếp Ảnh & Quay Phim: Đh Thiện Hưng, Đh Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh Tuệ Đăng
Ban Y Tế:  Bác Sĩ Đăng Khoa, Dược Sĩ Chiêu Dương, Đh Quốc Phương, Đh Nguyên Ngộ Tâm

Ban Chấp Tác: Quảng Trí Tánh (Adelaide), Tuệ Đăng (New Zealand),Quảng Pháp Đăng Sydney),Tuệ Đăng  (Sydney),Thanh Chân  (Sydney),Thanh Nghĩa  (Sydney),Thanh Vương  (Sydney),Thanh Tín  (Sydney),Thanh Độ  (Sydney),Thanh Quang  (Sydney),Minh Trường  (Sydney), Trí Lạc  (Sydney), Huệ Đức (Sydney).
B
an Trật Tự & Parking: Đh. Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo, Đh. Nguyên An
Ban Vệ Sinh & Môi Trường:  Đh. Quảng Minh Thạnh (Mạnh); Đh. Minh Đăng, Đh. Trung Trực; Đh. Chơn Lý; Đh Hưng Việt, Đh. Nguyên Thiện Hạnh;

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567