Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cúng Dường Chư Tôn Đức trong Pháp Hội A Di Đà tại Ấn Độ

12/01/201616:30(Xem: 1934)
Cúng Dường Chư Tôn Đức trong Pháp Hội A Di Đà tại Ấn Độ
'KÍNH MỪNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 17.11 ALA Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Vô Lượng Thọ & thêm một nghĩa phụ nữa là Vô Lượng Công Đức- Bản tâm thanh tịnh sáng suốt vô tận là Vô Lượng Quang- Bản tâm vô sinh bất diệt là Vô Lượng Thọ- Sống được với tâm thể gọi là Vô Lượng Công ĐứcThế thì Niệm Phật chân chánh đó chính là niệm lại và SỐNG được với những phẩm chất trên trong tự tâm của mỗi chúng ta .Theo kinh A-di-đà, năm tiêu chí vãng sinh Tây phương cần phải có đầy đủ: 1. Căn lành lớn2. Công đức lớn3. Nhân duyên tốt lớn4. Quán pháp âm lớn5. Nhất tâm bất loạn. Nếu bạn khéo biết Niệm Phật bằng TÂM, chắc chắn bạn sẽ viên thành được 5 yếu tố nầy. Đến lúc ấy, hiện tiền mỗi bước chân của bạn sẽ nở từng búp sen thanh tịnh của cõi Tây phương, không phải đợi về cõi sen mới thấy.'' Kính lễ đức Phật Di ĐàNgài xa ức cõi.. vẫn là trong con.''- NNNam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Sakya Tánh Tuệ__(())__'
 
Inline image
Kính thưa chư Tôn Đức & chư vị thiện tâm, pháp hữu..
 
Trong tinh thần hộ trì Tăng bảo & gieo duyên lành với chư Tăng tu hành nơi xứ Phật, 
nhân dịp NewYear 2016, chúng tôi đã thay mặt chư vị Phật tử, chư thiện hữu phát tâm lành cúng dường
chư Tăng, Ni tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng nhân Pháp hội: '' Padme Amitabha- Pray for WorldPeace ''.
Xin gửi quí vị một vài hình ảnh tường trình về buổi đi cúng dường vừa viên mãn vào sáng hôm qua 
Jan 7th 2016
Buổi cúng dường với sự phát tâm hỉ cúng với phương danh quí vị sau đây :
 
1. Đạo hữu Diệu Ngọc & thân quyến (Canada)
2. Đạo hữu Diệu Lành & Hương Thanh- Seatle
3. Đạo hữu Diệu Khánh- Canada
3. Đạo hữu Ngọc Lan - 0C
4. ĐH Như Vân & Như Anh -Sandiego
5. ĐH Chơn Phúc- Seatle
6. Đạo hữu Quảng Huyền
7. Đạo hữu Tuyết- Hương Sơn - 0C
 
Hồi Hướng:
ĐH Như Vân & GD hồi hướng cho thân mẫu là Bà Nguyển Thị Xảo được cát tường, an lạc
ĐH Hương Sơn hồi hướng cho thân mẫu Nguyễn thi Yên, pháp danh Hoa Tâm,sanh ngày 2/12/1914 
mất ngày 15/12/2015 nhằm ngày 5/11/năm Ất mùi , thọ 102 tuổi siêu sanh nhàn cảnh.
- ĐH Ngọc Lan hồi hướng cho thân mẫu là Nguyễn Thị Tư, pháp danh Diệu Hoàn, sanh ngày 6 tháng 6 năm 
Mậu Ngọ (1918), mất ngày 19 tháng 10 Ất Mão (2011), thọ 94 tuổi (ta). Và thân phụ là Văn Bình sanh năm 1911, 
mất ngày 16 tháng 11 Giáp Tuất (1994) thọ 84 tuổi đồng vãng sinh Tịnh Độ.
- Chơn Phúc xin hồi hướng cho Thân mẫu PD Diệu Âm, Bà Ngoại HoKaTuBi,GĐ họ Bùi, GĐ Châu Trần (Châu Cari)
 Cùng tất cả pháp giới chúng sanh khắp 5 châu 4 biển hoà bình an lạc.

- Xin thay mặt chư Tăng nơi này đa tạ và cảm niệm công đức tất cả chư vị. 
Nguyện quí thiện tâm cùng gia quyến và pháp giới chúng sanh đều an vui, lợi lạc...
        Nguyện đem công đức nầy
        Hồi hướng khắp tất cả
        Đệ tử và chúng sanh
        Đều trọn thành Phật đạo.
 
   Nam Mô Bồ Đề Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát .
   Trân Kính
 Thích Tánh Tuệ
 
'LỢI LẠC CỦA TÙY HỶ Tùy hỷ (vui theo) là một phương pháp tu tập khác để tránh kiêu căng, ganh tỵ hay giận dữ. - Khi cảm thấy trong lòng đang nhen nhúm sự ganh tỵ, nên biết là mình có nguy cơ muốn phá rối thành công và hạnh phúc của người khác. Nếu từ bỏ ganh tỵ và tập đức tính tùy hỷ, thì dù hiện đang thất bại, bạn cũng vẫn tạo nhân thành công trong tương lai. Do hiện tại bạn tùy hỷ người khác thực hành Phật Pháp và nhập thất tu tập để đạt giác ngộ, bạn tạo cái nhân chính mình cũng được tu tập như thế trong tương lai.Khi thấy người khác thành công, ta hãy tùy hỷ. Ta nên luôn luôn tập hạnh tùy hỷ, ngay cả với những thành công trong sinh tử luân hồi. Thí dụ, khi nghe người khác thành công trong doanh nghiệp, hãy tùy hỷ. Khi nghe người thân hay thù có bạn đời hãy tùy hỷ: “ Tuyệt diệu thay khi họ đã tìm được hạnh phúc mà họ đang ao ước”. Hãy mừng cho họ như cho chính mình khi được thỏa ước mong. Nói cách khác, hãy thương người như thể thương thân.Nếu chỉ biết thương chính mình, bạn không thể biết thế nào là hạnh phúc, nhưng nếu thương người khác như thương chính mình, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến với bạn. Khi thương người, thì thấy người được hạnh phúc toại ý, tự nhiên ta vui sướng chẳng cần tìm hiểu lý do. Khi họ gặp may ta tự nhiên cũng thấy vui lây.Khi thấy người có thân thể tuyệt mỹ, hãy nghĩ: “Sướng thay cho ông này có được thân đẹp do quá khứ đã từng tu giới và nhẫn.” Khi thấy một người giàu có hãy nghĩ: “Sướng thay cho bà này được quả tốt do quá khứ đã từng bố thí người nghèo và cúng dường Tam Bảo”. Gặp người thông minh, biết Pháp nhiều hơn mình, ta nên tùy hỷ. Gặp người đã làm nhiều kỳ nhập thất tu tập trong khi bạn chưa hề có cơ hội ấy dù chỉ một lần hãy mừng cho họ.Nếu biết lợi dụng tất cả những dịp ấy để tùy hỷ, ta sẽ được công đức vô lượng. Gặp người có trình độ tâm trí thấp kém hơn ta mà ta biết tùy hỷ công đức của họ thì ta lại còn được công đức gấp đôi công đức của họ. Nếu trình độ tâm trí người kia cao hơn mình, thì khi tùy hỷ ta cũng được nửa phần công đức họ có được.Chỉ nhờ tâm tùy hỷ mà ta có thể tích tập vô số công đức, chẳng cần chuẩn bị kỹ càng gì, chẳng cần làm nỗ lực nào về thân hay miệng. Trong một giây phút ta tích lũy được công đức vô biên như hư không. Nếu làm được, thì tùy hỷ quả là cách tạo công đức được nhiều nhất và dễ nhất. Sự tùy hỷ khi bạn nhận ra các đức tính nơi người khác cũng ngăn chặn được tâm ganh ghét.Nếu bạn để tâm kiêu ngạo ganh tỵ khởi lên là bạn gây trở ngại cho thành công bây giờ và mai sau, về cả hai phương diện đạo lẫn đời. Tùy hỷ là phương pháp tâm lý tuyệt diệu để trừ chướng ngại, là yếu tố quan trọng trong đời thường. Sự vui mừng thấy người khác thành công toại ý sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.Nếu không tập đức tùy hỷ, hòa nhập với mọi người thì dù bạn có sống lâu, mạnh khỏe, thông minh, tài giỏi về thế pháp hay Phật pháp, bạn cũng chẳng được hạnh phúc hoặc bình an trong đời sống. Chính sự không thể tùy hỷ khiến con người điên đảo và làm những hành vi điên đảo. Như vậy, ta chỉ có kéo dài sự sống với cái điên đảo của mình. Với thân thể khỏe mạnh và hạt giống Phật trong tâm, ta có thể đem vô số lợi lạc không ngờ đến cho mình và người. Nhưng nếu không tu tập, ta tự đánh mất những lợi lạc ấy.Chuyển họa thành phúcLama Zopa RinpocheTuệ Dung dịch - NS Trí Hải hiệu đínhNam Mô Thường Hoan Hỉ Bồ tát. Ma ha tát __(())__'
blank
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
Kính lạy Tăng người thừa chí cả - Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu
Tùy duyên hóa độ, vô cầu - Làm Thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh.
 
blank
 
blank
Thực hiện buổi cúng dường nhân buổi điểm tâm sáng của chư Tăng tại Cội Bồ Đề
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
Kính cảm niệm công đức Sư cô Thích Nữ Nghiêm Túc.
 
blank
 
blank
 
blank
 
PS : Tinh thần Bố thí, Cúng dường Ba La Mật ( Tam luân không tịch ) là cao thượng nhất.
 Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm . 
Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.
 
blank
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 96516)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
09/04/201318:33(Xem: 5011)
39 Xe Bus Hành Hương Lễ Phật 10 Chùa Viếng TV Quảng Đức Hôm Nay
09/04/201318:33(Xem: 4725)
PTO (Thứ 4, 12/12/2012 | 10:40:28 AM ) - Các cựu chiến binh, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, tự thấy mình không thể nào quên được nỗi kinh hoàng của chiến trường, lâu sau khi họ trở về đời sống bình thường.
09/04/201318:32(Xem: 4219)
Rigpa Melbourne invites you to a public talk with Sogyal Rinpoche, world-renowned Buddhist teacher from Tibet and author of the highly acclaimed ‘The Tibetan Book of Living and Dying’.
05/06/201318:26(Xem: 4525)
ASA 2013 Conference in Canberra
09/04/201318:32(Xem: 4261)
Ấn Tống Thẻ Kinh Xuân 2013
29/03/201318:17(Xem: 7099)
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Âu Châu kỳ 24
09/04/201318:29(Xem: 3732)
Bản Tin Ngắn Số 1 Về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ Thứ 24 - 2012 Tại Birmingham - Anh Quốc.
09/04/201318:29(Xem: 4216)
Bản tin ngắn số 2 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 24 - 2012 tại Birmingham - Anh quốc