Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cúng Dường Chư Tôn Đức trong Pháp Hội A Di Đà tại Ấn Độ

12/01/201616:30(Xem: 3056)
Cúng Dường Chư Tôn Đức trong Pháp Hội A Di Đà tại Ấn Độ
'KÍNH MỪNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 17.11 ALA Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Vô Lượng Thọ & thêm một nghĩa phụ nữa là Vô Lượng Công Đức- Bản tâm thanh tịnh sáng suốt vô tận là Vô Lượng Quang- Bản tâm vô sinh bất diệt là Vô Lượng Thọ- Sống được với tâm thể gọi là Vô Lượng Công ĐứcThế thì Niệm Phật chân chánh đó chính là niệm lại và SỐNG được với những phẩm chất trên trong tự tâm của mỗi chúng ta .Theo kinh A-di-đà, năm tiêu chí vãng sinh Tây phương cần phải có đầy đủ: 1. Căn lành lớn2. Công đức lớn3. Nhân duyên tốt lớn4. Quán pháp âm lớn5. Nhất tâm bất loạn. Nếu bạn khéo biết Niệm Phật bằng TÂM, chắc chắn bạn sẽ viên thành được 5 yếu tố nầy. Đến lúc ấy, hiện tiền mỗi bước chân của bạn sẽ nở từng búp sen thanh tịnh của cõi Tây phương, không phải đợi về cõi sen mới thấy.'' Kính lễ đức Phật Di ĐàNgài xa ức cõi.. vẫn là trong con.''- NNNam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Sakya Tánh Tuệ__(())__'
 
Inline image
Kính thưa chư Tôn Đức & chư vị thiện tâm, pháp hữu..
 
Trong tinh thần hộ trì Tăng bảo & gieo duyên lành với chư Tăng tu hành nơi xứ Phật, 
nhân dịp NewYear 2016, chúng tôi đã thay mặt chư vị Phật tử, chư thiện hữu phát tâm lành cúng dường
chư Tăng, Ni tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng nhân Pháp hội: '' Padme Amitabha- Pray for WorldPeace ''.
Xin gửi quí vị một vài hình ảnh tường trình về buổi đi cúng dường vừa viên mãn vào sáng hôm qua 
Jan 7th 2016
Buổi cúng dường với sự phát tâm hỉ cúng với phương danh quí vị sau đây :
 
1. Đạo hữu Diệu Ngọc & thân quyến (Canada)
2. Đạo hữu Diệu Lành & Hương Thanh- Seatle
3. Đạo hữu Diệu Khánh- Canada
3. Đạo hữu Ngọc Lan - 0C
4. ĐH Như Vân & Như Anh -Sandiego
5. ĐH Chơn Phúc- Seatle
6. Đạo hữu Quảng Huyền
7. Đạo hữu Tuyết- Hương Sơn - 0C
 
Hồi Hướng:
ĐH Như Vân & GD hồi hướng cho thân mẫu là Bà Nguyển Thị Xảo được cát tường, an lạc
ĐH Hương Sơn hồi hướng cho thân mẫu Nguyễn thi Yên, pháp danh Hoa Tâm,sanh ngày 2/12/1914 
mất ngày 15/12/2015 nhằm ngày 5/11/năm Ất mùi , thọ 102 tuổi siêu sanh nhàn cảnh.
- ĐH Ngọc Lan hồi hướng cho thân mẫu là Nguyễn Thị Tư, pháp danh Diệu Hoàn, sanh ngày 6 tháng 6 năm 
Mậu Ngọ (1918), mất ngày 19 tháng 10 Ất Mão (2011), thọ 94 tuổi (ta). Và thân phụ là Văn Bình sanh năm 1911, 
mất ngày 16 tháng 11 Giáp Tuất (1994) thọ 84 tuổi đồng vãng sinh Tịnh Độ.
- Chơn Phúc xin hồi hướng cho Thân mẫu PD Diệu Âm, Bà Ngoại HoKaTuBi,GĐ họ Bùi, GĐ Châu Trần (Châu Cari)
 Cùng tất cả pháp giới chúng sanh khắp 5 châu 4 biển hoà bình an lạc.

- Xin thay mặt chư Tăng nơi này đa tạ và cảm niệm công đức tất cả chư vị. 
Nguyện quí thiện tâm cùng gia quyến và pháp giới chúng sanh đều an vui, lợi lạc...
        Nguyện đem công đức nầy
        Hồi hướng khắp tất cả
        Đệ tử và chúng sanh
        Đều trọn thành Phật đạo.
 
   Nam Mô Bồ Đề Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát .
   Trân Kính
 Thích Tánh Tuệ
 
'LỢI LẠC CỦA TÙY HỶ Tùy hỷ (vui theo) là một phương pháp tu tập khác để tránh kiêu căng, ganh tỵ hay giận dữ. - Khi cảm thấy trong lòng đang nhen nhúm sự ganh tỵ, nên biết là mình có nguy cơ muốn phá rối thành công và hạnh phúc của người khác. Nếu từ bỏ ganh tỵ và tập đức tính tùy hỷ, thì dù hiện đang thất bại, bạn cũng vẫn tạo nhân thành công trong tương lai. Do hiện tại bạn tùy hỷ người khác thực hành Phật Pháp và nhập thất tu tập để đạt giác ngộ, bạn tạo cái nhân chính mình cũng được tu tập như thế trong tương lai.Khi thấy người khác thành công, ta hãy tùy hỷ. Ta nên luôn luôn tập hạnh tùy hỷ, ngay cả với những thành công trong sinh tử luân hồi. Thí dụ, khi nghe người khác thành công trong doanh nghiệp, hãy tùy hỷ. Khi nghe người thân hay thù có bạn đời hãy tùy hỷ: “ Tuyệt diệu thay khi họ đã tìm được hạnh phúc mà họ đang ao ước”. Hãy mừng cho họ như cho chính mình khi được thỏa ước mong. Nói cách khác, hãy thương người như thể thương thân.Nếu chỉ biết thương chính mình, bạn không thể biết thế nào là hạnh phúc, nhưng nếu thương người khác như thương chính mình, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến với bạn. Khi thương người, thì thấy người được hạnh phúc toại ý, tự nhiên ta vui sướng chẳng cần tìm hiểu lý do. Khi họ gặp may ta tự nhiên cũng thấy vui lây.Khi thấy người có thân thể tuyệt mỹ, hãy nghĩ: “Sướng thay cho ông này có được thân đẹp do quá khứ đã từng tu giới và nhẫn.” Khi thấy một người giàu có hãy nghĩ: “Sướng thay cho bà này được quả tốt do quá khứ đã từng bố thí người nghèo và cúng dường Tam Bảo”. Gặp người thông minh, biết Pháp nhiều hơn mình, ta nên tùy hỷ. Gặp người đã làm nhiều kỳ nhập thất tu tập trong khi bạn chưa hề có cơ hội ấy dù chỉ một lần hãy mừng cho họ.Nếu biết lợi dụng tất cả những dịp ấy để tùy hỷ, ta sẽ được công đức vô lượng. Gặp người có trình độ tâm trí thấp kém hơn ta mà ta biết tùy hỷ công đức của họ thì ta lại còn được công đức gấp đôi công đức của họ. Nếu trình độ tâm trí người kia cao hơn mình, thì khi tùy hỷ ta cũng được nửa phần công đức họ có được.Chỉ nhờ tâm tùy hỷ mà ta có thể tích tập vô số công đức, chẳng cần chuẩn bị kỹ càng gì, chẳng cần làm nỗ lực nào về thân hay miệng. Trong một giây phút ta tích lũy được công đức vô biên như hư không. Nếu làm được, thì tùy hỷ quả là cách tạo công đức được nhiều nhất và dễ nhất. Sự tùy hỷ khi bạn nhận ra các đức tính nơi người khác cũng ngăn chặn được tâm ganh ghét.Nếu bạn để tâm kiêu ngạo ganh tỵ khởi lên là bạn gây trở ngại cho thành công bây giờ và mai sau, về cả hai phương diện đạo lẫn đời. Tùy hỷ là phương pháp tâm lý tuyệt diệu để trừ chướng ngại, là yếu tố quan trọng trong đời thường. Sự vui mừng thấy người khác thành công toại ý sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.Nếu không tập đức tùy hỷ, hòa nhập với mọi người thì dù bạn có sống lâu, mạnh khỏe, thông minh, tài giỏi về thế pháp hay Phật pháp, bạn cũng chẳng được hạnh phúc hoặc bình an trong đời sống. Chính sự không thể tùy hỷ khiến con người điên đảo và làm những hành vi điên đảo. Như vậy, ta chỉ có kéo dài sự sống với cái điên đảo của mình. Với thân thể khỏe mạnh và hạt giống Phật trong tâm, ta có thể đem vô số lợi lạc không ngờ đến cho mình và người. Nhưng nếu không tu tập, ta tự đánh mất những lợi lạc ấy.Chuyển họa thành phúcLama Zopa RinpocheTuệ Dung dịch - NS Trí Hải hiệu đínhNam Mô Thường Hoan Hỉ Bồ tát. Ma ha tát __(())__'
blank
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
Kính lạy Tăng người thừa chí cả - Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu
Tùy duyên hóa độ, vô cầu - Làm Thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh.
 
blank
 
blank
Thực hiện buổi cúng dường nhân buổi điểm tâm sáng của chư Tăng tại Cội Bồ Đề
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
Kính cảm niệm công đức Sư cô Thích Nữ Nghiêm Túc.
 
blank
 
blank
 
blank
 
PS : Tinh thần Bố thí, Cúng dường Ba La Mật ( Tam luân không tịch ) là cao thượng nhất.
 Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm . 
Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.
 
blank
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
15/12/2017(Xem: 103388)
Văn Hóa Phật Giáo, số 242, ngày 01-02-2016 (Xuân Bính Thân) Văn Hóa Phật Giáo, số 244, ngày 01-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 245, ngày 15-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 246, ngày 01-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 247, ngày 15-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 248, ngày 01-05-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 249, ngày 15-05-2016 (Phật Đản PL 2560) Văn Hóa Phật Giáo, số 250, ngày 01-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 251, ngày 15-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 252, ngày 01-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 253, ngày 15-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 254, ngày 01-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 255, ngày 15-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 256, ngày 01-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 257, ngày 15-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 258, ngày 01-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 259, ngày 15-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 260, ngày 01-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 261, ngày 15-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 262, ngày 01-12-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 263, ngày 15-12-2016
25/11/2017(Xem: 10616)
Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Đoàn Quán Gia Đình Phật Tử Quảng Đức, Thứ Bảy, 25-11-2017, 6pm, xin trân trọng kính mời
04/09/2017(Xem: 8132)
Báo chí, đài truyền hình cũng như truyền thông trên mạng lưới Internet đã đưa tin cho chúng ta biết vào cuối ngày 25 tháng 8 năm 2017, cơn bão cấp 4 "Harvey" với sức gió hơn 200 km/giờ đã đổ bộ vào miền Nam Texas - Hoa Kỳ, mang theo mưa lớn và gió mạnh, phá hủy nhiều nhà cửa và gây lụt lội nghiêm trọng tại thành phố Houston, Beaumont và một số vùng phụ cận. Cơn siêu bão này đã tàn phá hệ thống hạ tầng giao thông, nhấn chìm nhiều tuyến đường huyết mạch, buộc 2 sân bay chính ở Houston phải đóng cửa, đã khiến hàng ngàn người dân phải di tản, mấy chục người tử vong và nhiều người bị thương. Bão nhiệt đới Harvey đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, cũng như làm cho mọi sinh hoạt của người dân bị bế tắc
16/07/2017(Xem: 7324)
Ngày 14 tháng 07 năm 2017, tại Trường Trung Học YERBA BUENA Thành Phố San Jose đã diễn ra buổi Khai mạc Khoá Tu Học Phật pháp Mùa hè trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Tuy là ngày Thứ sáu, quý Phật tử còn bận trăm công ngàn việc nhưng đã có hơn 300 Phật tử đã đến tham dự. Về phía chư Tôn đức Tăng đến Chứng minh và làm lễ Khai mạc có Hoà thượng Thích Tịnh Từ, Hoà thượng Thích Thông Đạt, Thượng tọa Thích Định Quang, Thượng tọa Thích Hương Niệm, Đại đức Thích Pháp Trí, Thích Hạnh Tuệ, Thích Đạo Viên, Thích Thiện Lâm, Thích Nguyên Thiện, Thích Minh Chơn, Thích Hạnh Tuệ... Về phía chư Tôn đức Ni có Sư bà Thích Nguyên Thanh, Sư cô Huệ Hạnh, Huệ Lạc cùng quý Sư cô tu viện Kim Sơn và chư Ni tại vùng Bắc California.
07/06/2017(Xem: 5529)
Có những chuyện bất ngờ và luôn tuyệt vời vì không nằm trong kế hoạch. Chuyến đi Nhật Bản đầu tháng 6 này của chúng tôi cũng vậy. Lẽ ra, nếu không có chuyến đi Nhật của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì giờ này tôi đang ở Mỹ theo kế hoạch từ đầu năm. Thế nhưng chuyến đi Nhật được ra quyết định rất nhanh và rất bất ngờ.
18/12/2016(Xem: 3811)
Như thông lệ hằng năm, giữa tháng 12 là lúc thời điểm Pháp hội Puja of Merit Accumulation khai hội tu tập & cầu nguyện cho'' Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc'' tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhân cơ duyên này, chúng tôi đã được quí vị pháp hữu, thiện hữu phát tâm cúng dường gieo duyên cùng Pháp hội và chư Đại tăng trong thời gian 1 tuẫn lễ pháp hội diễn ra. (Dec 15 to Dec 22-2016)
15/07/2016(Xem: 8619)
Chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California được Sư Bà Thích Đàm Lựu sáng lập vào năm 1980. Chùa có trường Việt ngữ Đức Viên hoạt động vào ngày chủ nhật hàng tuần. Trường có 70 giáo viên và 500 học sinh (13 lớp sáng và 13 lớp chiều). Hàng năm, chùa tổ chức hai khóa tu thiếu nhi mùa hè và mùa đông. Khóa tu thiếu nhi mùa hè năm nay được chùa tổ chức từ ngày 05 tháng 7 đến ngày 08 tháng 7 với 325 thiếu nhi tham dự. Ban Tổ chức khóa tu gồm quý Ni sư: Đàm Nhật, Đức Hòa, Thiền Quang cùng toàn thể Ni chúng chùa Đức Viên. Các em được chia thành 15 nhóm, có 30 Sư cô và 20 anh chị phụ trách. Chương trình tu học và sinh hoạt của các em hàng ngày từ 7g00 đến 19g00: 07g00. Tập trung tại trai đường.
15/04/2016(Xem: 6814)
Trước mùa An Cư Kiết Hạ năm nay, chúng tôi có duyên lành được sống thân cận với các vị ẩn sỹ, hòa mình với thiên nhiên của núi rừng Himalaya thanh khiết. Điều quí hóa hơn nữa cho chúng tôi đó là được quý thiện hữu, pháp hữu phát tâm lành hỗ trợ cho tâm nguyện cúng dường, gieo duyên cùng chư Tăng ẩn sỹ nơi đây. Xin tường trình cùng quí vị một số hình ảnh của buổi cúng dường vừa viên mãn trong tuần qua (April 9 - 2016). Buổi cúng dường được sự đóng góp thành tựu từ những Tấm Lòng:
09/12/2015(Xem: 5693)
Sáng ngày 05/12/2015, lần lượt các đoàn, các đại biểu tham dự chương trình Hội Thảo Hoằng Pháp vân tập về TP Vũng Tàu. Một số khách sạn được BTC đặt sẵn, vẫn chưa có phòng cho các đại biểu, bởi lẽ, 12g khách lưu trú mới trả phòng, vì thế, chư Tăng Ni đều tản mát trên đường phố biển, như đàn bướm dạo vườn hoa.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,763,659