Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hoa Nghiêm Bảo Châu Của Bồ Tát

06/10/201507:14(Xem: 5058)
Hoa Nghiêm Bảo Châu Của Bồ Tát

Hoa Nghiêm Bảo Châu Của Bồ Tát


(Byang-chub sems-dpa'i nor-bu'i phreng-ba,
Phạn ngữ, Bodhisattva-mani-avali)
Atisha (Dipamkara Shrijnana)
                             Alexander Berzin chuyển Anh ngữ, 2004 
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính

www.berzinarchives.com

 

Con xin đảnh lễ tâm đại bi.
Con xin đảnh lễ chư đạo sư cao cả.
Con xin đảnh lễ chư Bổn Tôn,
Là chư vị ban nguồn cảm hứng về lòng tín tâm và sùng mộ. 
                                                                                                 
(1) Hãy diệt trừ tâm nghi ngờ, do dự,                                                                                      
Và trân trọng sự hăng say, hết lòng với công phu tu tập.                                                         
Vì vậy, hãy tiêu diệt hoàn toàn tâm mê muội, hôn trầm và giải đãi,                                            
Và luôn nỗ lực với tâm tinh tấn hoan hỷ.

(2) Luôn luôn bảo vệ các cửa giác quan,                                                                                   
Bằng chánh niệm, tỉnh giác và thận trọng.                                                                            
Vì vậy, hãy liên tục quán xét giòng tâm thức,                                                                   
Ba lần mỗi ngày và mỗi đêm.

(3) Hãy phát lồ sai sót của bản thân                                                                                                   
Và không tìm lỗi lầm của tha nhân.                                                                                          
Vì vậy, hãy giấu kín phẩm hạnh tốt đẹp của bản thân                                                          
Và tiết lộ phẩm hạnh thiện hảo của tha nhân.

(4) Hãy diệt (lòng tham) lợi lộc vật chất và danh dự,                                                              
Và luôn luôn diệt trừ (lòng tham) lợi nhuận cùng danh tiếng.                                                    
Vì vậy, hãy thiểu dục, tri túc,                                                                                            
Và tri ân lòng tử tế của tha nhân.

(5) Hãy trưởng dưỡng tâm từ bi                                                                                                 
Và an trụ bồ đề tâm.                                                                                                                  
Vì vậy, hãy tiêu diệt thập ác                                                                                                   
Và giúp cho lòng xác tín và tín tâm lớn mạnh.

(6) Hãy vượt qua tâm sân hận và tự hào                                                                                  
Có thái độ khiêm cung.                                                                                                      
Vì vậy, hãy tiêu diệt bất chánh mạng                                                                               
Và sống đời hòa hợp với giáo pháp.

(7) Hãy diệt tâm tham đắm của cải vật chất                                                                                   
 Và trang nghiêm tự thân bằng bảo châu của thánh nhân.                                                             
Vì vậy, hãy lánh xa mọi hoạt động náo nhiệt                                                                      
Và sống đời ẩn dật.

(8) Hãy tránh lời phù phiếm                                                                                                          
Và luôn luôn kiểm soát lời nói.                                                                                            
Khi gặp một vị thầy cao cả hay uyên bác,                                                                                    
 Hãy phụng sự thầy với lòng tôn kính và sùng mộ.

(9) Đối với những người có tầm nhìn giác ngộ                                                                    
Và chúng sanh, là những người sơ học,                                                                          
Hãy mở rộng tâm phân biệt                                                                                                      
Xem họ như thầy.

(10) Khi gặp bất cứ chúng sanh nào,                                                                                           
Hãy xem họ như cha,                                                                                                                      
như mẹ, như con hay cháu của mình.                                                                                
Hãy từ bỏ bạn bè có hành vi sai trái                                                                                        
Và nương tựa bậc thiện tri thức.

(11) Hãy diệt lòng thù hận và ác tâm,                                                                                          
Và hoan hỷ, khi đến bất cứ nơi nào.                                                                                  
Vì vậy, hãy diệt trừ tâm chấp thủ vào bất cứ điều gì                                                                  
Và sống đời không chấp thủ.

(12) Tâm chấp thủ không chỉ ngăn trở tái sanh hạnh phúc                                        
Mà còn tiêu diệt đời giải thoát.                                                                                              
Vì vậy, bất cứ lúc nào tìm ra phương tiện (tạo ra) hạnh phúc,                                 
Hãy luôn nỗ lực thực hiện điều này.

(13) Khi thực hiện bất cứ điều gì,                                                                                               
 Hãy hoàn tất nó trước tiên.                                                                                    
Nhờ vậy, mọi việc sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp;                                                           
Nếu không thì không có điều gì sẽ thành công.

(14) Đừng bao giờ hoan hỷ với ác hạnh của bản thân,                                          
Khi lòng tự cao về bất cứ điều gì phát sinh,                                                                  
Hãy tiêu diệt tâm kiêu hãnh và nhớ đến                                                               
 Chỉ giáo của tôn sư cao cả.

(15) Khi tâm chán nản phát sinh,                                                                         
Hãy nâng cao tinh thần, khuyến khích bản thân                                                                        
Và thiền quán về tánh Không của cả hai (tướng).

(16) Khi đối tượng của tâm chấp thủ hay thù hận                                                   
phát sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào,                                                                                  
Hãy xem nó như ảo ảnh hay vọng tưởng;                                                                
Khi nghe những lời không êm dịu,                                                                            
Hãy xem chúng như tiếng vang;                                                                               
Và khi thân mình bị hại,                                                                                                       
Hãy xem đó là điều (xuất phát từ) tiền nghiệp của bản thân.

(17) Hãy hoàn toàn sống nơi ẩn dật,                                                                                    
Cách xa thành thị,                                                                                                            
Ẩn mình trong cô tịch, không chấp thủ,                                                                                          
Như xác chết của một con thú.

(18) (Ở đó,) hãy luôn giữ tâm an định với Bổn Tôn                                               
Và khi tâm giải đãi hay kiệt sức phát sinh,                                                                    
Hãy lưu tâm về khuyết điểm của mình                                                                                  
Và tự nhủ về những điểm chánh                                                                      
của pháp điều phục tâm.

(19) Khi gặp người khác,                                                                                               
Hãy nói năng một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng và chân thật,                                   
Không cau mày hay trừng mắt.                                                                         
Và luôn luôn nở một nụ cười.

(20) Khi gặp gỡ người khác,                                                                                           
Đừng sinh tâm keo kiệt, mà hãy hoan hỷ bố thí,                                                    
Và buông bỏ tâm ganh tỵ.

(21) Hãy tránh mọi sự tranh chấp                                                                                         
Và luôn khoan dung, kham nhẫn,                                                                                                   
Để bảo vệ tâm thức tha nhân. 
                                      

(22) Đừng nịnh hót, hay thay lòng đổi dạ với bằng hữu,                                                 
Mà luôn luôn trung thành.                                                                                                           
Đừng bao giờ sỉ nhục người khác,                                                                           
Mà hãy hành xử một cách kính cẩn.                                                                             
Khi ban lời khuyên hay chỉ giáo,                                                                      
Hãy phát tâm bi mẫn và ước nguyện phổ độ chúng sanh.

(23) Đừng bao giờ phủ nhận Pháp,                                                                        
Mà hãy nhắm vào điều mình ngưỡng mộ,                                                                               
Và nỗ lực ngày đêm,                                                                                                      
Với mười Pháp hành trì.

(24) Hãy hồi hướng thiện nghiệp đã tích tập                                                                            
Trong cả ba thời,                                                                                                                
cho quả vị giác ngộ vô song cao cả,                                                                                           
Và chia sẻ công đức với chúng sanh.                                                                                        
Hãy luôn dâng lời cầu nguyện cao cả                                                                                        
bằng Thất chi nguyện.  
                                    

(25) Nhờ cách tu tập này, hai bồ tư lương                                                                                  
công đức và trí tuệ sẽ thành tựu viên mãn,                                                                       
Hai loại che chướng được loại trừ.                                                                                                 
Khiến cho thân người này có ý nghĩa,                                                                                
Và đưa đến thành tựu quả vị giác ngộ vô song.
                                                                                                                                                                                       
 (26) Bảo châu tín tâm, bảo châu trì giới,                                                                     
Bảo châu bố thí, bảo châu tu học,                                                                                                              
Bảo châu tự chủ,                                                                                                                       
và bảo châu đức hạnh,                                                                                            
Cộng với bảo châu trí bát nhã là bảy.

(27) Những bảo châu thiêng liêng này                                                                                   
Là bảy bảo châu không bao giờ cạn kiệt.                                                                                
Đừng tiết lộ những điều này với các phi nhân.

(28) Ở chốn đông người,                                                                                                     
Hãy giữ gìn lời nói;                                                                                              
Lúc đơn độc,                                                                                                       
Hãy giữ gìn tâm thức.

Chú Thích

Câu kệ 23:
Mười Pháp hành trì (chos-spyod rnam-bcu) là (1) Sao chép Kinh; (2) cúng dường Tam Bảo; (3) bố thí cho người nghèo và người bệnh; (4) lắng nghe Pháp; (5) đọc Kinh điển; (6) ghi nhớ Pháp; (7) giảng dạy Pháp; (8) trì tụng Kinh điển; (9) tư duy về ý nghĩa của Kinh điển; và (10) thiền định về ý nghĩa của giáo pháp.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 89376)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7763)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 3555)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6753)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 9857)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 13808)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 23750)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 13640)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 7673)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)
12/04/201407:44(Xem: 27904)
Một là tội tạo từ xưa Nặng thì thành nhẹ, nhẹ trừ tiêu luôn Hai là được các thiện thần Dẹp tan hoạn nạn tai ương ngục tù Ba là tránh mọi hận thù Giải oan đời trước cũng như đời này Bốn là hùm rắn có vây