Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hoa Nghiêm Bảo Châu Của Bồ Tát

06/10/201507:14(Xem: 7749)
Hoa Nghiêm Bảo Châu Của Bồ Tát

Hoa Nghiêm Bảo Châu Của Bồ Tát


(Byang-chub sems-dpa'i nor-bu'i phreng-ba,
Phạn ngữ, Bodhisattva-mani-avali)
Atisha (Dipamkara Shrijnana)
                             Alexander Berzin chuyển Anh ngữ, 2004 
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính

www.berzinarchives.com

 

Con xin đảnh lễ tâm đại bi.
Con xin đảnh lễ chư đạo sư cao cả.
Con xin đảnh lễ chư Bổn Tôn,
Là chư vị ban nguồn cảm hứng về lòng tín tâm và sùng mộ. 
                                                                                                 
(1) Hãy diệt trừ tâm nghi ngờ, do dự,                                                                                      
Và trân trọng sự hăng say, hết lòng với công phu tu tập.                                                         
Vì vậy, hãy tiêu diệt hoàn toàn tâm mê muội, hôn trầm và giải đãi,                                            
Và luôn nỗ lực với tâm tinh tấn hoan hỷ.

(2) Luôn luôn bảo vệ các cửa giác quan,                                                                                   
Bằng chánh niệm, tỉnh giác và thận trọng.                                                                            
Vì vậy, hãy liên tục quán xét giòng tâm thức,                                                                   
Ba lần mỗi ngày và mỗi đêm.

(3) Hãy phát lồ sai sót của bản thân                                                                                                   
Và không tìm lỗi lầm của tha nhân.                                                                                          
Vì vậy, hãy giấu kín phẩm hạnh tốt đẹp của bản thân                                                          
Và tiết lộ phẩm hạnh thiện hảo của tha nhân.

(4) Hãy diệt (lòng tham) lợi lộc vật chất và danh dự,                                                              
Và luôn luôn diệt trừ (lòng tham) lợi nhuận cùng danh tiếng.                                                    
Vì vậy, hãy thiểu dục, tri túc,                                                                                            
Và tri ân lòng tử tế của tha nhân.

(5) Hãy trưởng dưỡng tâm từ bi                                                                                                 
Và an trụ bồ đề tâm.                                                                                                                  
Vì vậy, hãy tiêu diệt thập ác                                                                                                   
Và giúp cho lòng xác tín và tín tâm lớn mạnh.

(6) Hãy vượt qua tâm sân hận và tự hào                                                                                  
Có thái độ khiêm cung.                                                                                                      
Vì vậy, hãy tiêu diệt bất chánh mạng                                                                               
Và sống đời hòa hợp với giáo pháp.

(7) Hãy diệt tâm tham đắm của cải vật chất                                                                                   
 Và trang nghiêm tự thân bằng bảo châu của thánh nhân.                                                             
Vì vậy, hãy lánh xa mọi hoạt động náo nhiệt                                                                      
Và sống đời ẩn dật.

(8) Hãy tránh lời phù phiếm                                                                                                          
Và luôn luôn kiểm soát lời nói.                                                                                            
Khi gặp một vị thầy cao cả hay uyên bác,                                                                                    
 Hãy phụng sự thầy với lòng tôn kính và sùng mộ.

(9) Đối với những người có tầm nhìn giác ngộ                                                                    
Và chúng sanh, là những người sơ học,                                                                          
Hãy mở rộng tâm phân biệt                                                                                                      
Xem họ như thầy.

(10) Khi gặp bất cứ chúng sanh nào,                                                                                           
Hãy xem họ như cha,                                                                                                                      
như mẹ, như con hay cháu của mình.                                                                                
Hãy từ bỏ bạn bè có hành vi sai trái                                                                                        
Và nương tựa bậc thiện tri thức.

(11) Hãy diệt lòng thù hận và ác tâm,                                                                                          
Và hoan hỷ, khi đến bất cứ nơi nào.                                                                                  
Vì vậy, hãy diệt trừ tâm chấp thủ vào bất cứ điều gì                                                                  
Và sống đời không chấp thủ.

(12) Tâm chấp thủ không chỉ ngăn trở tái sanh hạnh phúc                                        
Mà còn tiêu diệt đời giải thoát.                                                                                              
Vì vậy, bất cứ lúc nào tìm ra phương tiện (tạo ra) hạnh phúc,                                 
Hãy luôn nỗ lực thực hiện điều này.

(13) Khi thực hiện bất cứ điều gì,                                                                                               
 Hãy hoàn tất nó trước tiên.                                                                                    
Nhờ vậy, mọi việc sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp;                                                           
Nếu không thì không có điều gì sẽ thành công.

(14) Đừng bao giờ hoan hỷ với ác hạnh của bản thân,                                          
Khi lòng tự cao về bất cứ điều gì phát sinh,                                                                  
Hãy tiêu diệt tâm kiêu hãnh và nhớ đến                                                               
 Chỉ giáo của tôn sư cao cả.

(15) Khi tâm chán nản phát sinh,                                                                         
Hãy nâng cao tinh thần, khuyến khích bản thân                                                                        
Và thiền quán về tánh Không của cả hai (tướng).

(16) Khi đối tượng của tâm chấp thủ hay thù hận                                                   
phát sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào,                                                                                  
Hãy xem nó như ảo ảnh hay vọng tưởng;                                                                
Khi nghe những lời không êm dịu,                                                                            
Hãy xem chúng như tiếng vang;                                                                               
Và khi thân mình bị hại,                                                                                                       
Hãy xem đó là điều (xuất phát từ) tiền nghiệp của bản thân.

(17) Hãy hoàn toàn sống nơi ẩn dật,                                                                                    
Cách xa thành thị,                                                                                                            
Ẩn mình trong cô tịch, không chấp thủ,                                                                                          
Như xác chết của một con thú.

(18) (Ở đó,) hãy luôn giữ tâm an định với Bổn Tôn                                               
Và khi tâm giải đãi hay kiệt sức phát sinh,                                                                    
Hãy lưu tâm về khuyết điểm của mình                                                                                  
Và tự nhủ về những điểm chánh                                                                      
của pháp điều phục tâm.

(19) Khi gặp người khác,                                                                                               
Hãy nói năng một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng và chân thật,                                   
Không cau mày hay trừng mắt.                                                                         
Và luôn luôn nở một nụ cười.

(20) Khi gặp gỡ người khác,                                                                                           
Đừng sinh tâm keo kiệt, mà hãy hoan hỷ bố thí,                                                    
Và buông bỏ tâm ganh tỵ.

(21) Hãy tránh mọi sự tranh chấp                                                                                         
Và luôn khoan dung, kham nhẫn,                                                                                                   
Để bảo vệ tâm thức tha nhân. 
                                      

(22) Đừng nịnh hót, hay thay lòng đổi dạ với bằng hữu,                                                 
Mà luôn luôn trung thành.                                                                                                           
Đừng bao giờ sỉ nhục người khác,                                                                           
Mà hãy hành xử một cách kính cẩn.                                                                             
Khi ban lời khuyên hay chỉ giáo,                                                                      
Hãy phát tâm bi mẫn và ước nguyện phổ độ chúng sanh.

(23) Đừng bao giờ phủ nhận Pháp,                                                                        
Mà hãy nhắm vào điều mình ngưỡng mộ,                                                                               
Và nỗ lực ngày đêm,                                                                                                      
Với mười Pháp hành trì.

(24) Hãy hồi hướng thiện nghiệp đã tích tập                                                                            
Trong cả ba thời,                                                                                                                
cho quả vị giác ngộ vô song cao cả,                                                                                           
Và chia sẻ công đức với chúng sanh.                                                                                        
Hãy luôn dâng lời cầu nguyện cao cả                                                                                        
bằng Thất chi nguyện.  
                                    

(25) Nhờ cách tu tập này, hai bồ tư lương                                                                                  
công đức và trí tuệ sẽ thành tựu viên mãn,                                                                       
Hai loại che chướng được loại trừ.                                                                                                 
Khiến cho thân người này có ý nghĩa,                                                                                
Và đưa đến thành tựu quả vị giác ngộ vô song.
                                                                                                                                                                                       
 (26) Bảo châu tín tâm, bảo châu trì giới,                                                                     
Bảo châu bố thí, bảo châu tu học,                                                                                                              
Bảo châu tự chủ,                                                                                                                       
và bảo châu đức hạnh,                                                                                            
Cộng với bảo châu trí bát nhã là bảy.

(27) Những bảo châu thiêng liêng này                                                                                   
Là bảy bảo châu không bao giờ cạn kiệt.                                                                                
Đừng tiết lộ những điều này với các phi nhân.

(28) Ở chốn đông người,                                                                                                     
Hãy giữ gìn lời nói;                                                                                              
Lúc đơn độc,                                                                                                       
Hãy giữ gìn tâm thức.

Chú Thích

Câu kệ 23:
Mười Pháp hành trì (chos-spyod rnam-bcu) là (1) Sao chép Kinh; (2) cúng dường Tam Bảo; (3) bố thí cho người nghèo và người bệnh; (4) lắng nghe Pháp; (5) đọc Kinh điển; (6) ghi nhớ Pháp; (7) giảng dạy Pháp; (8) trì tụng Kinh điển; (9) tư duy về ý nghĩa của Kinh điển; và (10) thiền định về ý nghĩa của giáo pháp.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/09/2022(Xem: 56)
Thấm thoát đã đến Giỗ Trăm Ngày Cố Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai danh Không Ngại Thân mẫu Trụ Trì tại Quan Âm
25/09/2022(Xem: 79)
Hôm qua em đi học về Gặp người hành khất chân quê Rưng rưng em chào bà cụ Xót thương thân phận vỉa hè
24/09/2022(Xem: 95)
Thanh bần năm tháng thanh xuân Quay về thanh tịnh học từng câu kinh Đảo điên không khác thanh bình Thân tâm thanh lọc cho mình thanh tao Tục phàm chuyển hóa thanh cao Thi văn cầm họa ngọt ngào thanh lương
24/09/2022(Xem: 353)
Mảnh vườn tâm không ai là không có. Yếu tố hạt giống quan trọng đầu tiên Làm thế nào cho phát triển tự nhiên Cần biết cách chăm sóc sao cho… ………..kết đầy hoa thơm trái ngọt !
20/09/2022(Xem: 129)
Kinh Tiểu Bộ Diễn Nghĩa Kệ Bāhiya Sutta (Thể song thất lục song bát) * Lê Huy Trứ
20/09/2022(Xem: 142)
Nam mô Phật! Những kỳ Đại Giới Đàn trước được tổ chức tại tỉnh nhà, Mẹ của con luôn có mặt, túc trực suốt mấy ngày để phụng sự với tâm nguyện của một người con Phật thuần thành. Từ trong cảnh giới uy nghiêm thoát tục của Đại Giới Đàn hội tụ bao tinh hoa phẩm hạnh, Người đã có những thi phẩm cúng dường lưu lại nơi đường trần nẻo Đạo, như bài thơ sau đây:
17/09/2022(Xem: 531)
Phật tử Melbourne hận hoan mừng Khánh Nhật Ba lăm năm Hải ngoại vá áo chép kinh (1) Truyền đăng tục diệm, phụng sự nhân sinh (2) Pháp giới theo duyên quay về nơi diệu dụng (3) Hiếu tử, ân Thầy đạo tâm bền vững Quảng Đức khai sơn, Chánh pháp lan truyền Đạo vàng giải thoát nguyện mãi uyên nguyên Truyền giới quy y đến tận Trái Tim Hải đảo ( Tasmania)
16/09/2022(Xem: 158)
THEO DUYÊN Hẻm cùng chờ nắng sớm Chim hót vườn nhà bên Bóng người xưa loáng thoáng Du dương khúc nhạc thiền
15/09/2022(Xem: 416)
Còn phàm phu còn mang tâm sanh diệt Đâu biết rằng mình sẵn có CHÂN TÂM Như Hư không, nào có ngã có nhân Người hiểu Đạo, được pháp “ TỨC TÂM LÀ PHẬT”
14/09/2022(Xem: 428)
Vào chiều ngày 10/9/2022, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã tổ chức đêm thơ nhạc Huyền Không, thành kính tưởng niệm người Thầy - thi sĩ Huyền Không, người đã sáng tác trên một ngàn bài thơ, trong đó bài thơ Nhớ chùa là một tuyệt tác bất hủ:
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,443,996