Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hoa Nghiêm Bảo Châu Của Bồ Tát

06/10/201507:14(Xem: 10373)
Hoa Nghiêm Bảo Châu Của Bồ Tát

Hoa Nghiêm Bảo Châu Của Bồ Tát


(Byang-chub sems-dpa'i nor-bu'i phreng-ba,
Phạn ngữ, Bodhisattva-mani-avali)
Atisha (Dipamkara Shrijnana)
                             Alexander Berzin chuyển Anh ngữ, 2004 
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính

www.berzinarchives.com

 

Con xin đảnh lễ tâm đại bi.
Con xin đảnh lễ chư đạo sư cao cả.
Con xin đảnh lễ chư Bổn Tôn,
Là chư vị ban nguồn cảm hứng về lòng tín tâm và sùng mộ. 
                                                                                                 
(1) Hãy diệt trừ tâm nghi ngờ, do dự,                                                                                      
Và trân trọng sự hăng say, hết lòng với công phu tu tập.                                                         
Vì vậy, hãy tiêu diệt hoàn toàn tâm mê muội, hôn trầm và giải đãi,                                            
Và luôn nỗ lực với tâm tinh tấn hoan hỷ.

(2) Luôn luôn bảo vệ các cửa giác quan,                                                                                   
Bằng chánh niệm, tỉnh giác và thận trọng.                                                                            
Vì vậy, hãy liên tục quán xét giòng tâm thức,                                                                   
Ba lần mỗi ngày và mỗi đêm.

(3) Hãy phát lồ sai sót của bản thân                                                                                                   
Và không tìm lỗi lầm của tha nhân.                                                                                          
Vì vậy, hãy giấu kín phẩm hạnh tốt đẹp của bản thân                                                          
Và tiết lộ phẩm hạnh thiện hảo của tha nhân.

(4) Hãy diệt (lòng tham) lợi lộc vật chất và danh dự,                                                              
Và luôn luôn diệt trừ (lòng tham) lợi nhuận cùng danh tiếng.                                                    
Vì vậy, hãy thiểu dục, tri túc,                                                                                            
Và tri ân lòng tử tế của tha nhân.

(5) Hãy trưởng dưỡng tâm từ bi                                                                                                 
Và an trụ bồ đề tâm.                                                                                                                  
Vì vậy, hãy tiêu diệt thập ác                                                                                                   
Và giúp cho lòng xác tín và tín tâm lớn mạnh.

(6) Hãy vượt qua tâm sân hận và tự hào                                                                                  
Có thái độ khiêm cung.                                                                                                      
Vì vậy, hãy tiêu diệt bất chánh mạng                                                                               
Và sống đời hòa hợp với giáo pháp.

(7) Hãy diệt tâm tham đắm của cải vật chất                                                                                   
 Và trang nghiêm tự thân bằng bảo châu của thánh nhân.                                                             
Vì vậy, hãy lánh xa mọi hoạt động náo nhiệt                                                                      
Và sống đời ẩn dật.

(8) Hãy tránh lời phù phiếm                                                                                                          
Và luôn luôn kiểm soát lời nói.                                                                                            
Khi gặp một vị thầy cao cả hay uyên bác,                                                                                    
 Hãy phụng sự thầy với lòng tôn kính và sùng mộ.

(9) Đối với những người có tầm nhìn giác ngộ                                                                    
Và chúng sanh, là những người sơ học,                                                                          
Hãy mở rộng tâm phân biệt                                                                                                      
Xem họ như thầy.

(10) Khi gặp bất cứ chúng sanh nào,                                                                                           
Hãy xem họ như cha,                                                                                                                      
như mẹ, như con hay cháu của mình.                                                                                
Hãy từ bỏ bạn bè có hành vi sai trái                                                                                        
Và nương tựa bậc thiện tri thức.

(11) Hãy diệt lòng thù hận và ác tâm,                                                                                          
Và hoan hỷ, khi đến bất cứ nơi nào.                                                                                  
Vì vậy, hãy diệt trừ tâm chấp thủ vào bất cứ điều gì                                                                  
Và sống đời không chấp thủ.

(12) Tâm chấp thủ không chỉ ngăn trở tái sanh hạnh phúc                                        
Mà còn tiêu diệt đời giải thoát.                                                                                              
Vì vậy, bất cứ lúc nào tìm ra phương tiện (tạo ra) hạnh phúc,                                 
Hãy luôn nỗ lực thực hiện điều này.

(13) Khi thực hiện bất cứ điều gì,                                                                                               
 Hãy hoàn tất nó trước tiên.                                                                                    
Nhờ vậy, mọi việc sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp;                                                           
Nếu không thì không có điều gì sẽ thành công.

(14) Đừng bao giờ hoan hỷ với ác hạnh của bản thân,                                          
Khi lòng tự cao về bất cứ điều gì phát sinh,                                                                  
Hãy tiêu diệt tâm kiêu hãnh và nhớ đến                                                               
 Chỉ giáo của tôn sư cao cả.

(15) Khi tâm chán nản phát sinh,                                                                         
Hãy nâng cao tinh thần, khuyến khích bản thân                                                                        
Và thiền quán về tánh Không của cả hai (tướng).

(16) Khi đối tượng của tâm chấp thủ hay thù hận                                                   
phát sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào,                                                                                  
Hãy xem nó như ảo ảnh hay vọng tưởng;                                                                
Khi nghe những lời không êm dịu,                                                                            
Hãy xem chúng như tiếng vang;                                                                               
Và khi thân mình bị hại,                                                                                                       
Hãy xem đó là điều (xuất phát từ) tiền nghiệp của bản thân.

(17) Hãy hoàn toàn sống nơi ẩn dật,                                                                                    
Cách xa thành thị,                                                                                                            
Ẩn mình trong cô tịch, không chấp thủ,                                                                                          
Như xác chết của một con thú.

(18) (Ở đó,) hãy luôn giữ tâm an định với Bổn Tôn                                               
Và khi tâm giải đãi hay kiệt sức phát sinh,                                                                    
Hãy lưu tâm về khuyết điểm của mình                                                                                  
Và tự nhủ về những điểm chánh                                                                      
của pháp điều phục tâm.

(19) Khi gặp người khác,                                                                                               
Hãy nói năng một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng và chân thật,                                   
Không cau mày hay trừng mắt.                                                                         
Và luôn luôn nở một nụ cười.

(20) Khi gặp gỡ người khác,                                                                                           
Đừng sinh tâm keo kiệt, mà hãy hoan hỷ bố thí,                                                    
Và buông bỏ tâm ganh tỵ.

(21) Hãy tránh mọi sự tranh chấp                                                                                         
Và luôn khoan dung, kham nhẫn,                                                                                                   
Để bảo vệ tâm thức tha nhân. 
                                      

(22) Đừng nịnh hót, hay thay lòng đổi dạ với bằng hữu,                                                 
Mà luôn luôn trung thành.                                                                                                           
Đừng bao giờ sỉ nhục người khác,                                                                           
Mà hãy hành xử một cách kính cẩn.                                                                             
Khi ban lời khuyên hay chỉ giáo,                                                                      
Hãy phát tâm bi mẫn và ước nguyện phổ độ chúng sanh.

(23) Đừng bao giờ phủ nhận Pháp,                                                                        
Mà hãy nhắm vào điều mình ngưỡng mộ,                                                                               
Và nỗ lực ngày đêm,                                                                                                      
Với mười Pháp hành trì.

(24) Hãy hồi hướng thiện nghiệp đã tích tập                                                                            
Trong cả ba thời,                                                                                                                
cho quả vị giác ngộ vô song cao cả,                                                                                           
Và chia sẻ công đức với chúng sanh.                                                                                        
Hãy luôn dâng lời cầu nguyện cao cả                                                                                        
bằng Thất chi nguyện.  
                                    

(25) Nhờ cách tu tập này, hai bồ tư lương                                                                                  
công đức và trí tuệ sẽ thành tựu viên mãn,                                                                       
Hai loại che chướng được loại trừ.                                                                                                 
Khiến cho thân người này có ý nghĩa,                                                                                
Và đưa đến thành tựu quả vị giác ngộ vô song.
                                                                                                                                                                                       
 (26) Bảo châu tín tâm, bảo châu trì giới,                                                                     
Bảo châu bố thí, bảo châu tu học,                                                                                                              
Bảo châu tự chủ,                                                                                                                       
và bảo châu đức hạnh,                                                                                            
Cộng với bảo châu trí bát nhã là bảy.

(27) Những bảo châu thiêng liêng này                                                                                   
Là bảy bảo châu không bao giờ cạn kiệt.                                                                                
Đừng tiết lộ những điều này với các phi nhân.

(28) Ở chốn đông người,                                                                                                     
Hãy giữ gìn lời nói;                                                                                              
Lúc đơn độc,                                                                                                       
Hãy giữ gìn tâm thức.

Chú Thích

Câu kệ 23:
Mười Pháp hành trì (chos-spyod rnam-bcu) là (1) Sao chép Kinh; (2) cúng dường Tam Bảo; (3) bố thí cho người nghèo và người bệnh; (4) lắng nghe Pháp; (5) đọc Kinh điển; (6) ghi nhớ Pháp; (7) giảng dạy Pháp; (8) trì tụng Kinh điển; (9) tư duy về ý nghĩa của Kinh điển; và (10) thiền định về ý nghĩa của giáo pháp.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/02/2024(Xem: 159)
Bạn ơi, Do sự tiến bộ vượt bực của y khoa. Ngành phẫu thuật như một bà tiên huyền diệu. Biến người xấu thành người đẹp dễ dàng. Mắt một mí biến thành hai mí. Da ngăm ngăm biến thành da trắng nõn nà. Lông mày chổi xể biến thành lông mày cong vút.
22/02/2024(Xem: 926)
Dân gian thường có câu: " “Cúng cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng". Rằm tháng Giêng của năm nay Xuân Giáp Thìn (hay ngày 15/1 Âm lịch năm Giáp Thìn 2024) rơi vào thứ Bảy ngày 24/2/2024.
22/02/2024(Xem: 151)
Con đứng trên đỉnh đồi Nghe nhạc điệu mười phương Phương nào phương trần thế Phương nào phương thiên đường. Từ tâm vang tiếng niệm A Di Đà lạc bang Từ tâm vang hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm.
20/02/2024(Xem: 226)
Viện Chủ Nguyên Hạnh Bậc Thầy Xây Già Lam độ "gió mây" tan dần Khai thị Giáo Pháp Chánh Chân Ngược xuôi truyền thọ ân cần độ Tha Thâm áo Diệu nghĩa Phật Đà Trọn đời hành hoạt thiết tha Đạo Mầu
20/02/2024(Xem: 651)
Có ai về để ngồi yên, Có ai về để lặng im tâm mình? Về nghe nhịp thở chồng chềnh Chỉnh cho đều nhịp gập gềnh bấy lâu Chỉ cần ngồi thở cùng nhau Bình yên cùng chở che nhau yên bình! Hoá ra ta từng quên mình Chạy theo ngoại cảnh không nhìn tâm ta
16/02/2024(Xem: 271)
Năm mới Giáp Thìn thật là đặc biệt Sân chùa xuất hiện linh vật thiêng liêng Rồng uốn lượn bên ngoài tự Phổ Hiền Biểu dương sức mạnh tân niên Hăm Bốn (2024) Nhìn hình tượng Rồng bay cao nhào lộn Uốn cong mình phủ phục trước thiền môn Khí chất oai nghi nhưng rất ôn tồn Vẻ hiền lành khi bước vào chánh điện
16/02/2024(Xem: 228)
Đón Xuân mới ngàn năm văn hóa Truyền thống này dân Việt, Á đông Chúc Tăng Già khắp chốn bụi hồng Luôn an lạc thong dong tự tại. Chúc Phật tử chướng duyên chẳng ngại Phật dạy ta độ lượng vị tha Thân tâm an tứ đại điều hòa Để cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc.
16/02/2024(Xem: 623)
Du Xuân cứ nhớ chùa nhà Hồng chung, trống, mõ mùng ba đây mà… Cúi đầu đảnh lễ từ xa Bạch Thầy, con vẫn đang là tại đây Pháp Phật huyền nhiệm sâu dầy Giúp con chiêm nghiệm độ ngay chính mình Quyết tâm giữ vững niềm tin Độc hành chánh niệm lời kinh an bình
16/02/2024(Xem: 181)
Con ngồi yên như Bụt Bụt yên ngồi bên con Muôn thiên hà tĩnh lặng Vô ưu hoa đoanh tròn. Con ngồi yên như Bụt Bụt ngự giữa lòng con Ca lăng tần già hót Chuổi âm ba nỉ non.
16/02/2024(Xem: 473)
Giáp Thìn năm mới vạn điều an Xứ xứ nơi nơi hướng đạo tràng Phúng tụng kinh văn vơi ách nạn Hành trì Pháp Phật chuyển tai oan Cát tường hội khởi tài tăng tấn Thịnh vượng đồng quy phúc mãn tràn Thế giới thanh bình non nước sáng Thiền môn rạng chiếu ánh thiền quang..!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567