Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Điều Hành Khóa Học

26/07/201517:48(Xem: 2129)
Ban Điều Hành Khóa Học

Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ Thứ 27 tại Neuss – Đức Quốc

từ ngày 20. đến 30.07.2015

Ban Điều Hành KTHPP Âu Châu Kỳ 27


Trưởng Ban                             :         Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt.

Giám Luật                     :         Hòa Thượng Thích Như Điển.

Ban Giáo Dục                :         Thượng Tọa Thích Tâm Huệ,

                                                Đại Đức Thích Viên Giác.

Ban Nghi Lễ                   :         Thượng Tọa Thích Quảng Hiền

                                               

Ban Giám Thị                :         Thượng Tọa Thích Giác Thanh

                                                Đại Đức Thích Phổ Tấn

                                                Ni Sư Thích Nữ Huệ Châu

                                                Sư Cô Thích Nữ Như Quang

                                               

Ban Xướng Ngôn Viên  :         Thượng Tọa Thích Hoằng Khai,

                                                Đại Đức Thích Viên Duy.

Ban Văn Phòng    :                  Đại Đức Thích Hạnh Bổn.

Ban Khánh Tiết    :                  Tăng Ni Chùa Viên Giác và Linh Thứu

                                               

Ban Phòng Ốc      :                  Đại Đức Thích Hạnh Tuệ

Ban Sinh Hoạt     :                   Thượng Tọa Thích Thông Trí,

                                               

Ban Thị Giả           :                 Đại Đức Thích Chúc Thành,

Giảng Sư Khách Tăng    :         Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

                                                Hòa Thượng Thích Quảng Ba

                                                Hòa Thượng Thích Trường Sanh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn