Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thời Khóa Biểu các lớp học khóa tu kỳ 5

17/06/201505:25(Xem: 3468)
Thời Khóa Biểu các lớp học khóa tu kỳ 5

Thời Khóa Biểu

Các Lớp Học Khóa V (2015)

Khóa

Buổi

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Khóa 1

Sáng

TT. T.Tín Mãn 09:30-11:00

Thiểu Dục và Tri Túc

NS. Huệ Thảo 09:30-11:00

Vô Thường

Buổi giảng chung cho Phật tử:

09-10:00 am

Trưởng Ban Tổ Chức

 

Phật Pháp

Vấn Đáp:

10-11:30 am

Tất cả Giáo Thọ Sư

và cung thỉnh:

HT Thắng Hoan

HT Tín Nghĩa

HT Phước Thuận

HT Nguyên An

HT Nguyên Trí

HT Từ Diệu

HT Thiện Long…

Chứng minh

Chiều

NS. Giới Hương 14:30-16:00

Nhân Quả

TT. Nhuận Dung  14:30-16:00

Luân Hồi

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 2

Sáng

TT. Nhật Châu 09:30-11:00

Tứ Chánh Cần

TT. Hải Chánh 09:30-11:00

Ngũ Căn, Ngũ Lực

 

Chiều

TT. T.Tín Mãn 14:30-16:00

Tứ Như Ý Túc

TT. Nhật Châu14::30-16:00

Tứ Niệm Xứ

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 3

Sáng

HT. Thông Hải 9:30-11:00

Kinh An Ban Thủ Ý

TT. Thông Triết 09:30-11:00

Vũ Trụ Quan Phật giáo

Chiều

HT. Bổn Đạt 14:30-16:00

Kinh Bát Đại Nhân Giác

NS. Giới Châu 14:30-16:00

Nhân Sinh Quan Phật Giáo

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa Chuyên

Đề

Sáng

TT. Đức Trí 09:30-11:00

Tịnh Độ

HT. Minh Đạt 09:30-11:00

Một vài nét căn bản trong kinh A Di Đà

Chiều

HT. Nguyên Hạnh 14:30-16:00

Giảng Kinh Người Áo Trắng

TT. Tâm Hạnh 14:30-16:00

Thiền

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

 

Lớp

Anh Ngữ

Người Lớn

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

Trẻ em

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

 

 

 

 

 

Khóa Tăng Ni

Sáng

HT. Thái Siêu

09:30-11:00

(Luật)

HT. Nguyên Siêu

09:30-11:00

(đề tài tùy chọn)

Hội thảo

hoặc Trà Đàm

Chiều

Thuyết trình / Hội thảo:

14:30-16:00

(chủ đề do Ban Giám Học đề nghị)

HT. T Minh Đạt

14:30-16:00

(đề tài tùy chọn)

Tối

HT. Nguyên Hạnh

19:00-21:00

(đề tài tùy chọn)

TT. Tâm Hạnh

19:00-21:00

(đề tài tùy chọn)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn