Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương Trình Tu Học Khóa Tu kỳ 5

17/06/201505:22(Xem: 3820)
Chương Trình Tu Học Khóa Tu kỳ 5

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V-2015

~~o0o~~

Thứ Năm,  ngày 06/08/2015:

•  2:00 pm  -                5:00 pm:    Ghi Danh nhận phòng  (Check in)

•  5:30 pm  -                6:30 pm:    Ăn Chiều

•  7:30 pm  -                9:00 pm:    Lễ Khai Mạc gồm có:  Ba hồi chuông;  Ba lời cầu nguyện;

Bài Pháp mở đầu khóa tu: Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng.

•  9:15 pm  -                9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•                 10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Sáu,  ngày 07/08/2015:

•                  5:00 am:  Thức Chúng

•  5:30 am  -                7:30 am:    Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền.  – Khóa lễ buổi sáng:

                                    Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn.  Tụng kinh bằng tiếng Anh.

                                    Lời Khai Thị.  – Kinh hành trong im lặng

•  8:00 am  -                  9:00 am:   Ăn Sáng

•  9:30 am                   - 11:30 am:           Học Phật Pháp – (Học Viên tự chọn theo Thời Khóa Biểu Giảng

                                    Dạy  và  Phòng Học 1, 2, 3 cũng như phần tiếng Anh.

• 12:00 pm  -                1:00 pm:    Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường

•  1:00 pm  -                2:00 pm:    Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:30 pm- 4:00 pm: Học Phật Pháp

•   5:00 pm- 6:30 pm: Ăn Chiều.  – Kinh hành trong im lặng

•   7:00 pm- 8:30 pm: Khóa lễ buổi tối:  Kinh Phước Đức.  Tụng kinh bằng tiếng Anh.

Lời Khai Thị.

Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề.

•   9:15 pm  -                9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•                 10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Bảy,  ngày 08/08/2015:

•                  5:00 am:  Thức Chúng

•   5:30 am  -                7:30 am:    Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền.  – Khóa lễ buổi sáng:

                                    Kinh Tám Điều Giác Ngộ.  Tụng kinh bằng tiếng Anh.

                                    Lời Khai Thị. – Kinh hành trong im lặng

•   8:00 am  -                  9:00 am:   Ăn Sáng

•   9:30 am                   - 11:30 am:           Học Phật Pháp

• 12:00 pm  -                1:00 pm:    Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường

•   1:00 pm  -                2:00 pm:    Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:30 pm- 4:00 pm: Học Phật Pháp

•   5:00 pm- 6:30 pm: Ăn Chiều  –  Kinh hành trong im lặng

•   7:00 pm- 8:30 pm: Khóa lễ:  Đêm Dâng Đèn Cầu Nguyện Đức Quán Âm.

Tụng kinh bằng tiếng Anh.  Lời Khai Thị.

Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề

•   9:15 pm  -                9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•                 10:00 pm: Chỉ Tịnh

Chủ Nhật,  ngày 09/08/2015:

•                  5:00 am:  Thức Chúng

•   5:30 am  -                7:30 am:    Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng:

                                    Kinh Người Áo Trắng.  Tụng kinh bằng tiếng Anh.

                                    Lời Khai Thị.  Kinh hành trong im lặng

•   8:00 am  -                  9:00 am:   Ăn Sáng

•   9:00 am                   - 10:00 am:           Buổi giảng cho Đại Chúng tại Chánh Điện.  – Chủ đề:

Giải Pháp Của Đạo Phật Trong Vấn Đề Bạo Động Và Thiết Lập Hòa Bình

• 10:15 am  - 11:45 pm:        Phật Pháp Vấn Đáp

• 12:00 pm  -                1:00 pm:    Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường

•   1:00 pm  -                2:00 pm:    Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:15 pm- 4:30 pm: Pháp Luận: – Chủ đề: Tại Sao Giới Trẻ Ít Đến Với Đạo Phật ?

                                  Thuyết trình đoàn.

•   5:00 pm- 6:00 pm: Ăn Chiều

•   7:00 pm- 10:00 pm:          Lễ Bế Mạc  gồm có: Lễ dâng đèn, Lễ cúng dường Đại Tăng,

Thời Pháp kết thúc khóa tu: – Chủ đề: Hãy Rực Sáng Lên Hỡi Người Con Phật.  – Đảnh lễ tri ân của Teamwork. – Giới thiệu: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần VI – 2016.

Thứ Hai,  ngày 10/08/2015:

•           6:00 am:         Thức Chúng

•           7:00 am:         Ăn Sáng

•           9:00 am:         Trả phòng  (Check out)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn