Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Chương Trình Tu Học Khóa Tu kỳ 5

17/06/201505:22(Xem: 5096)
Chương Trình Tu Học Khóa Tu kỳ 5

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V-2015

~~o0o~~

Thứ Năm,  ngày 06/08/2015:

•  2:00 pm  -                5:00 pm:    Ghi Danh nhận phòng  (Check in)

•  5:30 pm  -                6:30 pm:    Ăn Chiều

•  7:30 pm  -                9:00 pm:    Lễ Khai Mạc gồm có:  Ba hồi chuông;  Ba lời cầu nguyện;

Bài Pháp mở đầu khóa tu: Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng.

•  9:15 pm  -                9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•                 10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Sáu,  ngày 07/08/2015:

•                  5:00 am:  Thức Chúng

•  5:30 am  -                7:30 am:    Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền.  – Khóa lễ buổi sáng:

                                    Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn.  Tụng kinh bằng tiếng Anh.

                                    Lời Khai Thị.  – Kinh hành trong im lặng

•  8:00 am  -                  9:00 am:   Ăn Sáng

•  9:30 am                   - 11:30 am:           Học Phật Pháp – (Học Viên tự chọn theo Thời Khóa Biểu Giảng

                                    Dạy  và  Phòng Học 1, 2, 3 cũng như phần tiếng Anh.

• 12:00 pm  -                1:00 pm:    Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường

•  1:00 pm  -                2:00 pm:    Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:30 pm- 4:00 pm: Học Phật Pháp

•   5:00 pm- 6:30 pm: Ăn Chiều.  – Kinh hành trong im lặng

•   7:00 pm- 8:30 pm: Khóa lễ buổi tối:  Kinh Phước Đức.  Tụng kinh bằng tiếng Anh.

Lời Khai Thị.

Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề.

•   9:15 pm  -                9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•                 10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Bảy,  ngày 08/08/2015:

•                  5:00 am:  Thức Chúng

•   5:30 am  -                7:30 am:    Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền.  – Khóa lễ buổi sáng:

                                    Kinh Tám Điều Giác Ngộ.  Tụng kinh bằng tiếng Anh.

                                    Lời Khai Thị. – Kinh hành trong im lặng

•   8:00 am  -                  9:00 am:   Ăn Sáng

•   9:30 am                   - 11:30 am:           Học Phật Pháp

• 12:00 pm  -                1:00 pm:    Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường

•   1:00 pm  -                2:00 pm:    Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:30 pm- 4:00 pm: Học Phật Pháp

•   5:00 pm- 6:30 pm: Ăn Chiều  –  Kinh hành trong im lặng

•   7:00 pm- 8:30 pm: Khóa lễ:  Đêm Dâng Đèn Cầu Nguyện Đức Quán Âm.

Tụng kinh bằng tiếng Anh.  Lời Khai Thị.

Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề

•   9:15 pm  -                9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•                 10:00 pm: Chỉ Tịnh

Chủ Nhật,  ngày 09/08/2015:

•                  5:00 am:  Thức Chúng

•   5:30 am  -                7:30 am:    Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng:

                                    Kinh Người Áo Trắng.  Tụng kinh bằng tiếng Anh.

                                    Lời Khai Thị.  Kinh hành trong im lặng

•   8:00 am  -                  9:00 am:   Ăn Sáng

•   9:00 am                   - 10:00 am:           Buổi giảng cho Đại Chúng tại Chánh Điện.  – Chủ đề:

Giải Pháp Của Đạo Phật Trong Vấn Đề Bạo Động Và Thiết Lập Hòa Bình

• 10:15 am  - 11:45 pm:        Phật Pháp Vấn Đáp

• 12:00 pm  -                1:00 pm:    Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường

•   1:00 pm  -                2:00 pm:    Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:15 pm- 4:30 pm: Pháp Luận: – Chủ đề: Tại Sao Giới Trẻ Ít Đến Với Đạo Phật ?

                                  Thuyết trình đoàn.

•   5:00 pm- 6:00 pm: Ăn Chiều

•   7:00 pm- 10:00 pm:          Lễ Bế Mạc  gồm có: Lễ dâng đèn, Lễ cúng dường Đại Tăng,

Thời Pháp kết thúc khóa tu: – Chủ đề: Hãy Rực Sáng Lên Hỡi Người Con Phật.  – Đảnh lễ tri ân của Teamwork. – Giới thiệu: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần VI – 2016.

Thứ Hai,  ngày 10/08/2015:

•           6:00 am:         Thức Chúng

•           7:00 am:         Ăn Sáng

•           9:00 am:         Trả phòng  (Check out)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,299,296