Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bản tin số 01

12/03/201507:15(Xem: 5218)
Bản tin số 01


letterhead_Chua_Khanh_Anh

Bản tin ngắn số 1 
về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 - 2015

tại Neuss - Đức quốc


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Bagneux ngày 13 tháng 1 năm 2015Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa Qúy Đạo Hữu, Phật Tử xa gần,

Trong thời gian qua có rất nhiều chư Tôn Đức và Qúy Đạo Hữu, Phật Tử khắp nơi quan tâm đến khóa tu học hằng năm, nên thường hay đặt câu hỏi với chúng tôi là năm nay khóa Giáo Lý sẽ được tổ chức tại đâu ? Điều nầy đã nói lên được sự quan tâm của Qúy Vị, vì Khóa Tu Học đã thành nề nếp và năm nay là năm thứ 27 rồi, nếu cộng thêm với 5 khóa tổ chức tại chùa Khánh Anh nữa thì con số chính thức là lần thứ 32. Thế nhưng khi gọi chung cho Âu Châu, chỉ gọi con số lần thứ 27 là đã đầy đủ ý nghiã lắm rồi.

Trong phiên họp của Giáo Hội nhân khóa tu học kỳ thứ 26 tại Thuỵ Sĩ năm 2014 vừa qua, Giáo Hội đã đề cử chùa Phổ Hiền ở địa phương Strasbourg thuộc nước Pháp đứng ra tổ chức. Đó cũng là sự mong mỏi của cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm khi Ngài còn sinh tiền và chùa Phổ Hiền cũng như Phật Tử tại địa phương nầy rất hoan hỷ nhận lãnh trách nhiệm cao cả ấy để về lại địa phương chạy lo tìm phòng ốc thích hơp cho 500 người trở lên. Thế là mọi việc đã được an bài. Bên Giáo Hội trung ương, chư Tôn Đức Tăng Ni ngày đêm mong đợi, mãi cho đến cuối tháng 12 năm 2014, địa phương Strasbourg mới chính thức cho biết là không tìm ra được phòng ốc để thuê, mặc dầu trước đó chính quyền địa phương đã hứa là sẽ cố gắng tìm giúp và kết qủa không như những gì mà chúng ta đã mong đợi.

Hòa Thượng Phó chủ Tịch Thích Tánh Thiệt rất lo lắng, nên Ngài đã gọi điện cho đệ tử Quảng Lộc Nguyễn Gia Phước hiện cư trú tại Neuss, đứng ra lo mượn phòng ốc gấp dùm để lo tổ chức khóa tu học kỳ nầy. Đúng là một phép mầu, vì Quảng Lộc có quen biết nhiều cơ quan chính quyền địa phương Neuss, thuộc Tiểu Bang Nordrheinwestfallen của nước Đức, nên vào ngày 13 thángt 1 năm 2015 vừa qua, sau phiên họp của thành phố, Quảng Lộc điện thoại cho chúng tôi biết là : Thành Phố Neuss đã hoan hỷ cho Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss. Về địa điểm chính xác, chúng tôi sẽ thông báo vào bản tin số 2 trong tháng hai năm nầy cho Qúy Vị rõ, nhưng chắc chắn là lần nầy tổ chức tại Đức, chứ không phải tại Pháp nữa. Do vậy Qúy Vị nào chuẩn bị đi bằng máy bay thì hãy chọn phi trường Düsseldorf hay phi trường Koln/Bonn để đặt vé trước cho rẻ.

Đây là lần thứ hai tổ chức tại địa phương Neuss, nhưng là lần thứ 5 trong 27 khóa đã được tổ chức tại Đức. Lần đầu tổ chức tại Berkhof gần Hannover, lần thứ 2 tại Paffenhoffen gần München, lần thứ 3 tại Todstedt và hai lần tại Neuss. Tổng cộng là 5 lần. Đây là cái duyên để Chi Bộ GHPGVNTN Đức Quốc cũng như Hội Phật Tử Việt Nam tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức cùng với các Gia Đình Phật Tử tại Đức tự nguyện đứng ra cùng với Giáo Hội Âu Châu lo tổ chức khoá tu học nầy cùng với những Phật Tử tại địa phương Nordrheinwestfallen. Đây cũng là kỳ vọng của Giáo Hội Âu Châu, nên trong phiên họp của Giáo Hội tại chùa Linh Thứu Berlin vào ngày 8 tháng 1 năm 2015 nhân khóa an cư kiết đông vừa qua, Đại Đức Thích Hạnh Giới, Đại Diện cho Chi Bộ và Hội Phật Tử cũng như các Gia Đình Phật Tử Đức Quốc hoan hỷ đứng ra nhận nhiệm vụ là Ban Tổ chức địa phương để chư Tôn Đức còn có nhiều thời gian lo tổ chúc lễ Khánh Thành chùa Khánh Anh và các ngày lễ quan trọng khác sẽ diễn ra tại Evry Pháp quốc, từ ngày 13 đến 16 tháng 8 năm 2015 nầy.

Về phía chư Tôn Đức giảng sư khách Tăng, năm nay Giáo Hội Âu Châu đã cung thỉnh được ba vị Hòa Thượng đến từ Úc Châu để diễn giảng trong khóa tu học nầy. Đó là : Hòa Thượng Thích Bảo LạcHoà Thượng Thích Quảng Ba và Hòa Thượng Thích Trường Sanh. Năm nay Giáo Hội tại Hoa Kỳ tổ chức khóa tu học kỳ 5 tại San Diego từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8, cho nên Qúy Ngài không thể tham gia như mọi năm được, vì lẽ sau khóa tu tại San Diego, chư Tôn Đức từ Hoa Kỳ sẽ sang tham dự lễ Khánh Thành chùa Khánh Anh, nên Qúy Ngài không thể đi về hai lượt như vậy, qúa tốn kém cho thời gian và sức khỏe của Qúy Ngài, nên Giáo Hội Âu Châu năm nay đã cung thỉnh chư Tôn Đức giảng sư từ Úc Châu đến để giảng dạy cho Qúy Phật Tử chúng ta tại châu lục nầy.

Giáo Hội vẫn trông chờ sự tùy hỷ đóng góp cúng dường mỗi bao gạo 30€ như những năm trước cho Khóa Học. Nhờ vậy mà Khóa Học nào cũng đỡ thâm thủng. Sáng kiến nầy là của cố Hòa Thượng Chủ Tịch. Mọi sự đóng góp cho Khoá Tu Học, xin Qúy Vị vẫn liên lạc về với Thượng Tọa Thích Quảng Đạo chùa Khánh Anh như xưa nay. Riêng phần học phí và những nhu cầu cá nhân phải mang theo những gì, chúng tôi sẽ nói rõ trong bản tin số 2 sắp đến.

Mọi việc liên hệ tổng quát cho việc tổ chức tại địa phương nước Đức, xin Qúy Vị liên lạc qua Đại Đức Thích Hạnh Giới, Chi Bộ Trưởng kiêm Trụ Trì chùa Viên Giác Hannover. E-Mail hanhgioi@web.de. Tel. + 49 (0) 511 879 6326 Handy: 0178 894 8888.

Đạo Hữu Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp, Hội Trưởng HPTVNTN tại Đức. E-Mail: thichon@arcor.de Tel. + 49 (0) 511 982 4316. Handy: 0172 5666 447.

Đạo Hữu Quảng Lộc Nguyễn Gia Phước E-Mail: giaphuoc@yahoo.de. Tel. + 49 (0) 2131 6652 968. Handy: 0173 2595 934.

Kính chúc chư Tôn Đức và Qúy Đạo Hữu được an lạc, kiết tường như ý.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu

 

         Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt                                 Hòa Thượng Thích Như Điển

 

 

         Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành                                      Tổng Thư Ký GHPGVNTNAC


14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr

 

                                    

Ý kiến bạn đọc
15/04/201505:11
Khách
Con kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,cùng Ban biên tập Tu Viện Quảng Đức, Xin hoan hỷ giúp con,nếu con muốn gửi chi phiếu cúng dường gạo đến Tu Viện Khánh Anh tại Đức Quốc thì con Phải gửi theo địa chỉ nào
Xin quý thầy, quý Cô hoan hỷ cho con biết địa chỉ xác thực của Địa chỉ chùa Khánh Anh
Con cảm niệm công đức của Quý thầy
Con cầu tam bảo gia hộ Chư Tôn Đức tăng Ni pháp thể khinh an,Bồ Đề Quả mãng,Phật Sự viên thành
Nam Mô A Di đà Phật
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567