Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 14

Tại  Eagle Hawk, Canberra.

(Từ ngày 28-12-2014 đến 01-01-2015)

***

 

 

Thứ  Ba 31/12/2014

 

***

 

Hội Thảo Phật Pháp 03

 

HT Quảng Ba (chủ tọa)
HT Thích Minh Hiếu
TT Thích Nhật Tân
TT Thích Thiện Hiền

Câu hỏi

 

1. A Di Đà Phật

 

a. Làm sao biết cha hay mẹ mình đã chết từ 3 hoặc 5 năm về trước có được vãng sanh không?

b. Và mình cứ niệm Phật cầu vãng sanh thêm hằng ngày mỗi khi tụng Kinh, phải không?

c. Khi ngủ, thỉnh thoảng thấy Phật Bà Quan Âm là mệt quá hay là sự linh ứng?

 

2. Nam Mô A Di Đà Phật

Xn quý Thầy hoan hỉ cho con hỏi và giải đáp giúp con.

Mỗi sáng lạy sám hối, con đều phát nguyện sau khi làm tròn trách nhiệm người mẹ, người vợ, người chị, người con. Cuộc đời còn lại của con được xuất gia đi tu, để phụng sự cho đời cho đạo, chúng sinh nhân loại. Nhưng nếu đời này, lời phát nguyện con khônng thành toại nguyện, thì lời phát nguyện này có được tiếp tục lưu giữ cho đời sau hay không?

 

3. Nam Mô  Di Đà Phật

Kính thưa quý Thầy Cô và các Đạo hữu khóa học kỳ 14.

Ngài Địa Tạng có nguyện “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật”. Ngay như Đức Phật, có người Phật còn không độ được, làm sao Ngài Địa Tạng có thể độ hết chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới.

Kinh Đia Tạng thuyết ở cõi trời Đạo lợi 2, 3 tháng mà vua Ưu Điền thương nhớ Phật, phải nhờ Mục Kiền Liên đem 32 người thợ tạc tượng Ngài. Có vị giảng sư cho Kinh Địa Tạng là không có?

 

4. Kính bạch Thầy, trong Kinh Ngũ Bách danh có tên các vị Phật tiêu tai bệnh tật nghiệp chướng, con không nhớ rõ tên các vị Phật, như vậy có đúng không? Và lạy như vậy có tiêu nghiệp chướng, tật bệnh và có công đức không Thầy?

 

5. Nam Mô A Di Đà Phật

Ngưỡng mong chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, xin hoan hỷ, con không nhớ rỏ trong Kinh Pháp Hoa là: ”người nghe Kinh Pháp Hoa hay trì Kinh, người thứ nhất truyền cho người thứ hai và như thế truyền đến người thứ 50. Công đức người thứ 50 nhiều hơn. Xin quý Ngài Từ Bi giảng cho chúng con hiểu hơn, chúng con cám ơn.

 

6. A Di Đà Phật

Thương người rồi lại thương ta,

Cầu cho tất cả hài hòa an khang

Cuộc đời là một hành trang

Vô thường giác ngộ tìm mang cho mình

Cầu cho Phật Pháp hiển linh

Giúp con giác ngộ tâm linh sáng ngời

Phật ơi! con nguyện một đời

Thoát vòng sinh tử ngập trời khổ đau.

Xin thưa, đây không phải là câu hỏi, chỉ là cảm xúc nói lên tâm trạng của mình.

 

7. Nam Mô A Di Đà Phật

Kính xin quý Thầy giải thích giùm con. Thế nào là Tam Đồ Bát Nạn?

Kính xin cám ơn quý Thầy.

 

8. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin quý Thầy giải tích cho con hiểu các Kinh, Phổ Môn tu gì?

Kinh Pháp Hoa tu gì? v.v…Cám ơn quý Thầy.

 

9. A Di Đà Phật.

Bạch Thầy.

Con mới học và tìm hiểu về Phật Pháp, đọc tụng Kinh nhưng con thấy, có bài thì nhiều Thầy đọc khác chữ, so với trong sách Kinh. Vậy nếu con đọc tụng thì đọc theo Thầy hay trong sách?

 

10. A Di Đà Phật

Bạch Thầy, con xin hỏi. Làm cách nào để báo hiếu cho cha mẹ đã qua đời được siêu sanh?

 

11. A Di Đà Phật

Bạch Thầy, có một Phật tử nói, khi thọ Bát Quan Trai thì không được đeo tràng hạt 108, như vậy có phải không?

 

12. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch quý Thầy.

Kính xin quý Thầy hoan hỉ giải đáp giúp con. Mỗi ngày công phu con đều phục nguyện, hồi hướng cho tất cả bá tánh, chúng sinh, nhân loại trên thế giới được bình an. Kẻ sống được bình an, kẻ mất thì được siêu thoát, tất cả chúng sanh đều ngộ Phật thừa. Nhưng con không cầu xin cho con và gia đình con. Như vậy con có cần phải hồi hướng riêng cho gia đình con không vậy?

Kính xin quý Thầy hoan hỉ giải đáp.

 

13. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Thầy và đạo hữu. Con chỉ hiểu “Nhứt Châu thế giới” đều khác cõi Ta Bà tức là Tây Phương Tịnh Độ cũng là cõi của Phật Dược Sư, cõi Tịnh Độ Đâu Suất, cõi Tịnh Độ của Ngài Bất Động Như Lai…Có nghĩa một là tất cả, tất cả là một. Có nghĩa là: Thập Huyền Môn trong Kinh Hoa Nghiêm, không có thời gian, không có không gian. Có nghĩa là: Lý viên dung vô ngại, Lư viên dung vô ngại, Lý sự vô ngại, Lự sự vô ngại.

Xin cám ơn sự chỉ bảo của Thầy Cô.

 

14. Nam Mô A Di Đà Phật

Con xin quý Ngài giảng giải cho con được hiểu

Đấng Pháp Vương Vô Thượng Tôn có phải là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không?

 

15. Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Thầy Cô, Có vị giáo thọ dạy tu như huyển tam ma đề (Kinh Lăng Nghiêm) nhưng không tin có thế giới siêu hình ( cho là tưởng kiến tưởng tu…). Theo ý con, vị này tu Kinh Lăng Nghiêm có phân nữa (như huyển tam ma đề là phận đầu). Phần sau Kinh Phật có dạy ngũ âm ma, trong đó có nội ma, ngoại ma. Nếu ta không tin theo Phật chúng ta tin ai? Chúng con cám ơn quý Thầy, Cô nhiều.

 

16.A Di Đà Phật

Tại sao người Phật tử phải ăn chay? Con có rất nhiều người bạn Úc rất thích Đạo Phật mà họ không ăn chay được, vậy họ có thể theo đạo Phật được không?

 

17. A Di Đà Phật

Con Kính xin quý Thầy khuyên bảo về vấn đề tu tập, vì gia duyên ràng buộc con chỉ có thời gian nghe Pháp chứ không có thời gian tụng Kinh, hoặc niệm Phật. Ngoài ra con cũng thấy trong Kinh khó quá, vì không hiểu nghĩa lý của Kinh Phật, nên nản chí. Con xin cám ơn quý Thầy.

 

18. A Di Đà Phật

Thưa Thầy, lúc nhỏ con được bà ngoại dẩn đi chùa. Bà ngoại chỉ cho con mười tầng địa ngục. Bà ngoại dẫn con đi quy y để khỏi đọa vào đường địa ngục. Lớn lên thì con ít đi chùa, nên con không nhớ rỏ là mười hay mười tám tầng địa ngục?

Con có thắc mắc là tại sao mình giử năm giới mà địa ngục có mười tầng. Xin Thầy giảng thêm cho con hiểu về địa ngục. Cám ơn Thầy

 

19. A Di Đà Phật

Bạch Thầy cho con hỏi, con rất thích ăn chay và con mới bắt đầu ăn mấy tháng nay, nhưng vì phải nấu đồ mặn cho chồng con (3 người đàn ông) nên ăn thịt rất nhiều, vì chồng con làm việc nặng và rất cực, vậy con phải làm sao? Con rất muốn ăn chay trường để phát lòng Từ bi.

 

20. A Di Đà Phật

Xin Thầy chỉ dạy cách nào để đạt được

“Sư nan tri túc Tâm Thường Thái

Danh tiến mưu cầu phẩm tự cao.”

 

21. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng

Xin Từ Bi giảng cho chúng con rõ, Đức Bổn Sư khi lên cung Trời giảng Kinh Địa Tạng. Đức Bổn Sư đi cách nào? Xin quý Ngài hoan hỉ cho chúng con rõ.

 

22. Nam Mô A Di Đà Phật

Con là Phật tử mới học giáo lý Phật Pháp xin Thầy giải thích cho con được hiểu. Tại sao mình nguyện đem công đức này hướng về tất cả chúng sanh sau buổi ăn. Vì con nghỉ các Thầy, Cô và những người làm công tác Phật sự mới có công đức, còn người chỉ được ăn thôi thì đâu có công đức gì đâu? Cám ơn Thầy đã giải dạy.

 

23. Kính bạch Thầy ,

- 1. Mấy Thầy Việnam mình thường giảng Phật nói “Đời là bể khổ”. Trong cuốn sách “Tâm và Đạo (The Mind and the Way). Sư Somedo viết Đức Phật nói: “Có những nỗi khổ trong đời”, có sự khác biệt nào trong hai cách nhìn về diệu đế thứ nhất này.

- 2. Làm sao đọc một bài Kinh hay bài giảng chúng ta biết đó là Kinh của Phật nói? Có ý kiến cho rằng những Kinh nào nói về 1 trong 4 cột trụ triết lý chính của PG: “Vô Thường, Vô Ngã, Khổ và Tánh Không”, thì ta có thể nói đó là Kinh Phật. Điều này có đúng không? Xin khai thị cho chúng con?

- 3. Hiện tại trong GH có nhiều hệ phái. Mỗi hệ phái có những sinh hoạt về Kinh kệ khác nhau. GH có sự thống nhất nào về những sinh hoạt này không?

 

24. Kính bạch quý Thầy,

Giới thứ ba của cư sĩ là tránh “Tà dâm” như vậy cư sĩ được “Chánh dâm”. Người xuất gia theo quan điểm Đại Thừa không được “Chánh dâm”, i. e. phải độc thân. Nhưng Đại thừa Nhật Bản cho phép các Tăng được quyền có gia đình tức là được “Chánh dâm”. Đại thừa VN mình các Thầy nghỉ gì về các Thầy Nhật Bản?

 

25. Nam Mô A Di Đà Phật

Xin Thầy giải thích cho, tại sao Đức Phật lại giữ tóc nhưng các đệ tử Ngài lại cạo đầu? Xin cám ơn Thầy hoan hỉ trả lời.

 

26.Kính bạch quý Thầy,

Xin quý Thầy cho biết tại sao khóa tu học Úc Châu này, Phật tử học viên ngày càng đông người tham dự, trong khi chư Tôn Đức Tăng Ni lại thiếu vắng nhiều vị?

 

27. A Di Đà Phật

Con Kính mong Thầy hoan hỉ giải thích về việc ăn chay. Con hiểu ăn chay là không ăn động vật hoặc hải sản mà chỉ ăn thực vật. Tuy nhiên con có nghe những chuyện kể, thực vật cũng có sự sống. Nếu vậy ăn chay cũng sát những loài thực vật. Nếu con có nghỉ sai, kính xin quý Thầy bỏ qua và con xin sám hối.

 

28. Nam Mô A Di Đà Phật

Tối qua con có bài học về An Chay, nay con có câu hỏi xin quý Ngài giảng cho con được rõ. Con ăn chay nhưng mà chồng con thì ăn mặn. Vậy khi con nấu và làm đồ ăn thì con có tội không? Xin quý Ngài hoan hỉ chỉ dạy.

 

29. A Di Đà Phật

Kính bạch quý Ngài.

Con nghe nói là đi chùa tụng Kinh tốt hơn ở nhà. Nếu như vậy có đúng không và tại sao? Cám ơn quý Ngàì.

 

30. A Di Đà Phật

Kính xin quý Thầy chỉ bảo cách nào có thể tụng Kinh niệm Phật mỗi ngày mà vẫn chu toàn trách nhiệm làm mẹ, vợ, con và một công dân hữu ích cho xã hội, xin cám ơn quý Thầy.

 

31. A Di Đà Phật

Kính bạch quý Thầy, con là Phật tử thường đi hộ niệm, có một lần con thấy có một Thầy đi làm lễ tẩn liệm, Thầy bảo người nhà đem tiền đồ thật, bỏ vào quan tài để liệm theo cho người chết, như vậy là đúng hay sai? Xin quý Thầy giải thích cho chúng con hỉểu, cám ơn quý Thầy.

 

32. A Di Đà Phật

Kính xin quý chư Tăng trả lời câu hỏi cho chúng con. Con là một Phật tử trẻ, con vướng bận nhiều công ăn chuyện làm, học hành v.v…Tuy nhiên, con vẫn mong muốn được quý Thầy dạy cho một vài Pháp tu để tìm về với bình an sau mỗi ngày làm việc. [Điều kiện thời gian hạn chế của cuộc sống hiện tại]. Chúng con thành thật tri ân chư Tăng.

 

33. Nam Mô A Di Đà Phật

Con xin quý Ngài hoan hỉ giảng giải cho chúng con biết phước đức và công đức khác nhau như thế nào để chúng con được hiểu thêm?

 

34. Kính bạch Thầy, con có việc gia đình mà không biết giải quyết làm sao. Vài tháng nữa con cưới vợ cho con, mà phía nhà gái đòi hai con heo quay để họ cúng Trời đất một con, và cúng Tổ tiên một con, mà con ăn chay trường. Con đòi rước dâu về Chùa làm lễ cưới, họ bằng lòng mà phải có 2 con heo quay, như vậy con phải làm sao? Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con.

 

35. Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý Thầy, con xin quý Thầy giúp cho con những lời ái ngữ để nói chuyện với những người bạn của con, không đồng ý với con vấn đề con ăn chay, nhưng khi đi dự tiệc bạn con là những người đạo Công giáo, con ăn chay trường mà con đi tiệc rất là thường xuyên.

 

36. Nam Mô A Di Đà Phật

Con xin Thầy chỉ dẫn cho chúng con được học hỏi như sau:

Cái mõ tại sao tượng trưng đầu con cá như thế nào? Thầy giảng giải cho chúng con được biết.

 

37. Kính bạcch Thầy,

Với mẹ, nếu không muốn nói là bất kính, bất hiếu như vậy người ta sau khi bỏ báo thân những phước mua họ có nhận đủ không?

 

38. Kính bạch quý Thầy Cô

Làm sao làm chủ được chính mình? Xin chỉ dạy cách thực hành dễ và hiệu quả nhất.

 

39. Nam Mô A Di Đà Phật

Xin quý Thầy giải thích cho chúng con,

- 1. Người ta nói tu là chuyển nghiệp. Vậy, chuyển bằng cách nào?

- 2. Ngũ uẩn và ngũ ấm khác hay giống nhau? Xin cám ơn quý Thầy.

 

40. Kính bạch Thầy

Xin thầy cho biết sự khác nhau giữa Thiên đàng và Niết bàn như thế nào?

 

41. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin quý Thầy hoan hỉ giải thích cho con hiểu, nghiệp có luân hồì không? Khi mẹ con chết dưới 60 tuổi vì một sự cố, chứ không có bệnh, nhưng không bao lâu người cha cũng giống như mẹ, bị té nhưng cha thì còn cứu được, mà sự sống rất mong manh cho nên con cầu nguyện cho cha được qua khỏi tử thần con sẽ thọ trai cho mãn đời. Con thực hành đúng lời nguyện, nhưng con thọ trai mà nấu thức ăn mặn cho con của con, vậy con phải làm sao? và nghiệp con có nặng thêm không? có luân hồi không? Khi con chưa trọn lời nguyện, vì ăn chay mà nấu mặn vậy con có bị luân hồi không?

 

42. Kính bạch quý Thầy

Con xìn chư Tôn Đức giải đáp cho con thắc mắc sau đây: Chúng ta “thân và tâm” xử dụng các phương pháp tu tập “Thiền, Tịnh, Mật” để chuyển hóa Vọng tâm thành Chân tâm “Tâm” trong “chúng ta” đó sẽ được gọi là tâm gì?.

 

43. A Di à Phật

Kính bạch quý Thầy Cô, chúng con thường đeo chuổi hay hình tượng Phật trên người, con cứ thắc mắc khi mình mang những thứ này vào nơi bất tịnh thì có mang tội hay không? Đặc biệt là những chuỗi đá có trì chú.

 

44. Kính bạch quý Thầy

Con có người bạn Phật tử thuần thành, có gia đình và có đeo một giây chuyền có mặt tượng Phật, và có đeo thêm sâu chuỗi 108 hột, khi đi vô toilet thì phải cỡi ra và khi lên giường đi ngũ với chồng cũng phải cỡi hết ra, chứ không thì sẽ mang tội như vậy, có đúng không?

 

45. A Di Đà Phật

- 1. Giáo Hội hiện tại có 35 thành viên. Tiêu chuẩn nhận thành viên và nội quy của GH đối với các thành viên như thế nào?

- 2. Để bảo vệ Phật Pháp trường tồn tại xứ Úc. GH sẽ có những phản ứng (hay biện pháp thiết thực) nào đối với Tăng Ni phạm giới?

- 3. Trong ý nghĩa trên GH có công nhận sự đóng góp ý kiến của các cư sĩ Phật tử hay không? Nếu có thì phương thức cụ thể như thế nào (procedures)?

- 4. Nước Úc là một xã hội bình đẳng. Theo GH tương quan giữa Tăng Ni và Phật tử VN có dựa trên sự bình đẳng hay không?

- 5. Trong giới cư sĩ tham gia các sinh hoạt Phật sự, Phật Pháp thì tỷ lệ nam cư sĩ trên nữ cư sĩ là 1/10. Trong khi, trong giới xuất gia tỷ lệ này ngược lại: Tỷ lệ Ni trong Tăng đoàn chỉ là 1/10. GH nghỉ sao về hiện tượng tương phản này?

 

46. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch quý Thầy

Xin quý Thầy hoan hỉ cho con hỏi. Con thường nghe quý Thầy nói, càng đi tu lâu thì lòng sân và bản ngã càng cao. Vậy làm sao dập trừ bản ngã và lòng sân đó? Vậy những người mới tập tành bước chân vào đạo, thì không có bản sân và bản ngã sao? Vì sao? Xin quý Thầy hoan hỉ giúp con giải đáp thắc mắc này.

 

47. Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý Thầy, người tu hành chơn chính như quý Thầy có bị thử thách trong nhiều hoàn cảnh bất trắc hay bất toại ý hay không? Và quý Thầy sẽ giải quyết như thế nào khi gặp phải như thế?

 

48. A Di Đà Phật

Kính thưa ban Giáo Thọ, theo đạo Phật đa số chúng ta mất đi người thân, sẽ được mai táng trong tám tiếng, con chưa hiểu rõ xin Thầy giải thích dùm con.

 

49. Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch quý Thầy giải thich dùm con

Gần đây có nhiều đạo tràng chuyên niệm Phật cho người sắp lâm chung đến khi chết hẳn, chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm A Di Đà Phật, họ bảo khi người lâm chung phải được để yên từ tám cho đến mười tiếng đồng hồ, không được chạm tới, như tắm rửa, thay quần áo, tẩn liệm v.v…Vì thân xác người chết sẽ rất đau đớn mà gây ra sự sân hận, làm cho phải đọa vào đường xấu. Chúng ta chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt tám cho đến mười tiếng, chờ cho thần thức rời xác mới chạm vào xác thân người chết, có đúng vậy không? Sau tám tiếng nhờ niệm Phật trở nên hồng hào, sẽ vào cõi tốt lành.

 

50. A Di à Phật

Kính bạch quý Thầy

Đa số Tăng xuất phát từ miền Trung, yếu tố địa dư kinh tế có quyết định cho sự tu tập hay không?

 

51 A Di Đà Phật

Có sự cho phép của Hòa Thượng, con xin góp ý kiến, con xin thưa về hai lớp giáo lý xin được nhập chung lại một, cũng như lúc thảo luận Phật Pháp vẫn đủ chỗ cho đại chúng ngồi dự. Chứ chia đôi hai lớp, tụi con dự lớp học này thì mất học lớp kia, vậy chúng con chỉ học Phật Pháp được có một nữa. Xin quý Thầy cho chúng con được toại nguyện.

 

52. Kính bạch quý Thầy.

Hiện nay nhà cầm quyền trong nước, theo cái nhìn của con,họ dang gửi người vào trong Giáo Hội  Phật Giáo, để dùng Phật Giáo củng cố cho sự cai trị của mình. Phật Giáo trong nước có nguy cơ lủng đoạn, không còn là chân giáo Pháp nữa.

Ngày xưa, Trần Thái Tông đã từ bỏ Thiền Đường của mình, để trở về lãnh đạo nước ta chống Mông Cổ ngoại xâm. Phật Giáo cũng đứng lên nói tiếng nói của mình thời Đệ Nhất Cộng Hòa.

Phật Giáo Việt Nam, đang có những nổ lực nào để giúp tình hình trong nước? Tu sĩ cần làm gì? Phật tử tại gia cần làm gì?

 

53. A Di Đà Phật

Gia Đình Phật tử trở lại với Giáo Hội sau một thời gian xa cách, đây là tin mừng cho Phật Giáo Úc Châu. Xin cho biết lý do, tại sao có sự xa cách đó ?

 

54. A Di ĐÀ Phật.

Xin Giáo Hội và Đại chúng dành một thời kinh câu siêu cho 162 hành khách trên chuyến bay định mệnh Air Asia, rớt trên biển Java ngằy 29/12/14

 

55. A Di Đà Phật,

Con nghe nói Lễ Vu Lan, không phải tất cả các quốc gia theo Đạo Phật đều tổ chức. Vì câu chuyện Mục Kiền Liên, Thanh Đề xuất phát từ Trung Hoa, Có đúng vậy không Thầy?

Xin cám ơn Thầy.

 

56. Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch quý Ngài trong ban tổ chức khóa tu, con xin góp ý kiến nhỏ như sau:

- 1. Mỗi khi nhập khóa tu, bắt đầu nhập trại, xin ban tổ chức phát ngay cho chúng con, 1 ly cá nhân, một viết, một tập, một quạt giấy nếu cần, để dùng suốt khóa học, tránh xài ly xốp để tiết kiệm, tuy nhiên nếu đánh mất món nào cũng xin được cấp lại.

- 2. Bản tên của học viên sẽ được thu hồi dây và bao plastic để dành khóa sau. Học viên chỉ giử tên mình thôi, vì chúng con đem về nhà cũng bỏ lăn lóc phí của, Xin cám ơn.

 

57. A Di Đà Phật

Kính xin quý Thầy hoan hỉ giới thiệu và giải nghĩa sơ lược về Bát Nhã Tâm Kinh?

Con xin cám ơn quý Thầy.

 

58. A Di Đà Phật

Kính xin quý chư Tăng giúp chúng con trả lời câu hỏi sau:

Trong bài Tụng Kinh, Niệm Phật, Trì Chú, Thầy giảng chỉ có chú Chuẩn Đề là có thể hành trì trong bất kỳ oai nghi nào. Kính thưa quý chư Tăng, để hành trì những chú, con cần phép tắc uy nghi như thế nào ?

Chú Đại Bi - Ngũ Bộ Thần Chú - Chú Chuẩn Đề - Chú Dược Sư - Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn. Chúng con xin tri ân quý chư Tăng.

 

59. Nam Mô A Di Đà Phật

Kính xin quý Thầy Cô hoan hỷ giải thích giùm cho chúng con

- Giới Tướng

- Giới Tánh

Chúng con cảm niệm ơn đức của quý Ngài.

 

60. Nam Mô A Di Đà Phật

Xin quý Thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con. Tâm ở đâu?

Xin cám ơn quý Thầy.

 

61. Kính bạch quý Thầy Cô

Xin dẫn chứng những câu chuyện có thật về sự mầu nhiệm của niệm Phật chí thành, cầu vãng sanh Tịnh Độ ? Sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm cứu độ, khi cầu nguyện đến sự gia hộ của Ngài?  như trong Kinh Phổ Môn các con thường được tụng ở Chùa.

 

62. A Di Đà Phật

Tại sao gọi là “cúng dường Trai Tăng” mà trong đó cũng có các Ni ? Nên gọi cúng dường Trai Tăng Ni vì chúng ta đang ở xứ Úc !

 

63. A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy, Chúng con muốn Hòa Thượng Minh Hiếu, Thượng Tọa Nhật Tân giảng rất hay, thuyết giảng thêm nhiều giờ hơn trong mỗi khóa Tu.

 

64. A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy, HT. Viện Trưởng Tu Viện Vạn Hạnh

- 1. Thầy kêu gọi Phật tử đóng góp công đức xây dựng TV Vạn Hạnh, bằng cách cho Chùa mượn tiền, và Thầy còn trả tiền lời còn cao hơn ngân hàng từ 2 đến 4% Thật là “risk” ! Con xin phép hỏi là nếu Thầy “đứt bóng nửa đường” nhập Niết Bàn, thì các con biết hỏi ai ?! và lấy gì bảo đảm?

- 2. Thầy ơi! các con rất thương kính Thầy, nhưng thấy Thầy làm việc quá sức, các con cũng ái ngại. Xin Thầy bảo trọng! Thầy dùng phương cách nào dể giải trừ phiền não khi phải đối phó với những “lo toan, bất trắc, tranh chấp, tỵ hiềm v.v…” của thế gian ? Kính cảm tạ Thầy.

 

65. Kính bạch Thầy, được sự cho phép của Hòa Thượng Trưởng ban tổ chức chúng con xin nêu câu hỏi. Trong lúc thảo luận Phật Pháp, nếu có giải lao, xin đại chúng chỉ giúp vui một bài thôi, vì còn để thời giờ quý Thầy giải đáp những câu hỏi khác, vì những câu hỏi của con chưa thấy nêu ra !

 

66. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Bẩm các Thầy, các Cô, các bạn đạo. Chúngg con rất thắc mắc, Tai sao bên Nguyên Thủy không chấp nhận các Kinh Tịnh Độ, có phải là:

- 1. Khi vua A Dục sai công tử Mahimdora và công chúa đem tất cả Kinh bằng Pali sang Ceylan, chắc không có Kinh Tịnh Độ?

- 2. Tại vì khi Hồi Giáo tấn công đốt phá đại lục Nalanda, đốt cháy 2 tháng mà lửa vẫn còn, thì các Kinh Tịnh Độ bị cháy?

- 3. Trong Tạng Kinh Việtnam, Nguyên Thủy đã dịch ra tiếng Việtnam hiện nay, Có Kinh nào của Tịnh Độ Không ?

 

67. Nam Mô A Dì Đà Phật, xin Thầy cho con biết câu hỏi sau đây:

Phật có trước hay Pháp có trước ? Xin cám ơn Thầy.

 

68. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy, con muốn hỏi: ”Càng Thát Bà, A Tu La , Ca Hầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già” là người như thế nào ? Xin Thầy cho con biết?

 

69. Nam Mô A Di Đà Phật

Xin quý Thầy cho biết, có bao nhiêu Tâm Vương và bao nhiêu Tâm Sở ? Xin cám ơn.

 

70. Kính bạch Thầy,

Nếu trì Kinh Địa Tạng, có phải người Âm theo mình không? Xin Thầy Khai thị vấn đề này cho chúng con.

 

71. Nam Mô A Di Đà Phật

Kính nhờ quý Thầy, quý Cô giải thích giùm con

Thế nào là Tam môn giải thoát, chúng con thành kính tri ân.

 

72. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy con xin có một câu hỏi sau.

Mỗi chiều con tụng Kinh Pháp Hoa, một năm gần đây, con lạy thêm Sám Hối  một giờ con rất an lạc và hạnh phúc, con đường giải thoát có hiện ra với con. Nhưng gần đây có những vị Thầy nói: Sao lạy tượng Phật bằng gỗ, xi măng, làm cho con rất bâng khuâng? Vậy con có lạc hướng không thưa Thầy? Xin Thầy giải thắc mắc cho con. Con cám ơn Thầy.

 

73. A Di Đà Phật

Xin Chư Tôn Đức hoan hỷ giải thích:

- 1. Tại sao gọi là Tứ Động Tâm?

- 2. Vô thường có phải là chủ thuyết bi quan không? Tại sao?

Xin chân thành cám ơn chư Tôn Đức.

 

74. A Di Đà Phật

Mỗi sáng con thấy quý Thầy và Phật tử đọc Kinh Lăng Nghiêm. Con muốn hỏi tại sao chúng ta phải trì chú Lăng Nghiêm mỗi sáng? Điều ấy ý nghĩa như thế nào? chúng con xin cám ơn.

 

75. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa Thương, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Tối qua con nghe Thượng Tọa giảng, Hòa Thượng mỗi sáng tụng năm loại Kinh trong 2 tiếng, Vậy tụng xong hồi hướng một lượt hay sao ?

Xin quý Ngài chỉ rõ cho chúng con áp dụng. Chúng con rất cám ơn.

 

76. A Di à Phật

Kính bạch Thầy, chúng con muốn hỏi.

Họ đi làm thiện nguyện, giúp nước chiến tranh, mà họ bị chặt đầu có phải là họ bị nhân quả ? hay nghiệp ? Bên đạo Phật.

 

77. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức

Con tụng trong Kinh Phổ Môn có câu:

Diệt trừ phiền não diên

Tránh tụng Kinh Quan Sứ

Bố uý quân trận trung

Con không hiểu nghĩa như tế nào, kính xin quý Thầy giải thích giùm con. MĐ

 

78. A Di Đà Phật

Con kính nhờ Thầy cho con biết. Nếu phát nguyện trì Hồng danh Sám Hối mỗi ngày, mà vì bận rộn không trì như vậy thì sẽ có kết quả không ? Con cám ơn quý Thầy.

 

79. A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy

Xin Thầy giải thích rỏ cho chúng con được biết. Nếu mình làm việc gì thì đừng chấp ngã, chấp nhơn, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, thì được lợi ích gì?

Còn như mình làm việc tốt và nghỉ đến lợi ích chung mà nêu ra cá nhân, để mọi người biết mà noi theo, vậy có lợi ích gì không thầy ? Có tổn phước, hết phước không Thầy?

 

 CÂU HỎI CỦA THIẾU NHI

 

 1. How do you know, when your enlightened ?
 2. Is it bad Karma if you don’t know what you’re doing is “bad” ?
 3. Does good Karma “cancel” bad Karma or do they individually stark up ?
 4. Do we still need to read the sutra even if we don’t understand it ?

What are the benefit?

 1. What will happen if you’re a monk and you don’t shave your hair ?
 2. How do things from 2500 year ago remembered today?
 3. What happens, if you become a monk and your vegetarian but you don’t shave your hair?
 4. How often do you have to shave your head? Is there a rule for how often you are require to have?
 5. What do you do if an animal or insect attack you or approach you?

What vegetarian meal is  your favourite and why ?

 1. What do you think, you would be doing now if Buddha didn’t exist ?
 2. How many countries, do you know believes in Buddha ?
 3. Are you allowed to eat egg as a vegetarian ?

What if they are contained in foods such as cake ?

 1.  What s the Buddhist position on different religions choosing religion laws over laws created by action?

Should we totally as simulate to a nation’s laws and possibly break our religions laws ?

 1. What is Buddhism’s position on physician assisted suicide ?
 2. What interested you in the Buddhist religion ?
 3. When was Buddha born ?
 4. At  what age did you decide to become a monk ?
 5. Why do monks shave their hair ?
 6. What makes you believe the Buddha existed ? What evidence  do you have to prove the Buddha exists and if not, how you expect others to believe in him ?
 7. Why don’t women be masters ?
 8. How do you know that the Buddha ? And his teachings are not a myth and never existed ?
 9. How many Buddha are there ?
 10. Did you consider any other religions before you joined the Buddhist community ?

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567