Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

 

Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 14

Tại  Eagle Hawk, Canberra.

(Từ ngày 28-12-2014 đến 01-01-2015)

***

 

 

Thứ  Ba 30/12/2014

 

***

 

Hội Thảo Phật Pháp 02

 

HT Trường Sanh (chủ tọa)

TT Thích Như Định

TT Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Thích Đạo Hiển
 

1. Câu hỏi

 

A Di Đà Phật

Kính xin quý chư Tăng trả lời câu hỏi của chúng con:

Làm thế nào để khuyến thỉnh thân bằng quyến thuộc, bạn bè, anh em…tu học Phật Pháp? Và để Phật Pháp lan tỏa nhiều hơn trong gia đình và xã hội?

Chúng con thành thật tri ân quý chư Tăng

 

2. Câu hỏi tiếp

 

Chúng con là Phật tử đến từ Cabramatta, có nghe nhiều về Tu Viện Vạn Hạnh nhưng chưa có dịp đến thăm. Nhân cơ hội này kính xin Thầy tổ chức hoan hỉ xấp xếp cho chúng con đến thăm Tu Viện Vạn Hạnh, nếu có thể?

Thành kính cám ơn.

 

3. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Con kính Thầy chỉ cho con cách nào để cho mình bỏ tính hoài nghi?

Cám ơn Thầy

 

4. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Gia đình con có người bệnh nhưng không biết đạo. Chúng con chỉ biết làm các việc từ thiện, bố thi để giúp đỡ người thân. Ngoài ra với tất cả tín tâm, chúng con không biết còn cần làm những việc nào để giúp người thân con trả nghiệp?

Con khẩn cầu chư vị giúp con phải làm gì để giúp đỡ người thân con?

Trong đời người, thân con là người rất hiếu nghĩa nhưng luôn gặp hoạn nạn, đau khổ, bất hạnh. Con chân thành cảm tạ chư vị đẵ giúp con.

 

5. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Xin Thầy giải nghĩa: Trong Kinh sách nói trăm ngàn năm sau sẽ không có còn Kinh sách Phật nữa, vậy là thời gì kế tiếp thời mạt Pháp nầy?

Không còn Kinh sách Phật học, có phải là toàn người tốt, người thần thánh hay chỉ có các vị Phật thôi, hay không còn Kinh sách Phật học truyền bá thì chỉ toàn là sự khổ, sự thiên tai, không biết niệm Phật hộ trì cứu khổ.

Xin quý Thầy giảng nghĩa thêm.

 

6. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa, quý Thầy, quý Sư Cô.

Xin giải bày nỗi thắc mắc của con như sau: Cách đây mười hai năm con về Việtnam kết hôn và bảo lãnh chồng qua Úc đoàn tựu, chồng là người đạo Cao Đài nên đã khuyến khích con nhập môn theo đạo Cao Đài. Sau khi định cư tại Úc được hai năm, thì anh ấy được cấp thườnng trú và vào quốc tịch Úc. Cũnng kể từđó chồng con càng tỏ vẽ lạnh nhạt, xa cách, hờ hửng khiến cho con có cảm giác là bị lừa gạt, lòng con luôn cảm thấy rất đau khổ, phiền não. Con cũng luôn thắc mắc là: Nếu như người nàođó,đã dẫn dăt ai đó nhập môn vào đạo của mình nhưng lại không hướng dẫn đến nơi đế chốn thì chắc chắn sẽ làm cho người kia nản lòng, thối chí và muốn rút lui ra khỏi đạo Cao Đài. Vậy thì người rút lui kia có bị mang tội gì hay không?

 

7. Câu hỏi tiếp

 

1. Kinh Lăng Nghiêm có 5 đệ (Ngũ Đệ). Hoan hỉ giải thích ý nghĩa mỗi đệ?

 

2. Có người bảo rằng các chú trong Kinh không hề cóý nghĩa, giải thế cóđúng không? Nếu không có nghĩa thì hàng Phật tửđọc kinh dùđọc theo tập quán mà không hề cóý nghĩa lời Phật dạy!

 

8. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con:

Tâm loạn động và bất an, chúng con phải làm sao để chế ngự?

 

9. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A DìĐà Phật

Tại sao nói Đạo Phật là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã nhưng rốt ráo là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh?

Kính xin quý Thầy giải thích, con cám ơn.

 

10. Câu hỏi tiếp

 

Kính Thầy giáo thọ

1. Xin Thầy giải thích trong Kinh thường có câu: “Vô sanh Pháp nhẩn” nghĩa là sao?

2. Đức Phật Thích Ca có nói “Ta chưa hề nói Pháp nào” xin Thầy giải sâu vềý này?

 

11. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Thời đại tân tiến ngày nay, băng đĩa MP3, DVD Phật Pháp online, youtube lạm phát. Phật tử chúng con yêu thích Đạo Phật, nghe và xem nhiều quá, và vì trình độ còn yếu kém, nên không phân biệt rõ ràng những lời giảng nào là Chánh Pháp để tu tập theo vàđâu là Pháp để tránh?.

Xin quý Thầy Cô dạy bảo.

 

12. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạchThầy, người Phật tử tại gia như chúng con, có nên công phu, sáng tụng chú Lăng Nghiêm, hay tụng chú Lục TựĐại Minh châm ngôn: Om ma ni Bát mê hùm không? Có sự lợi ích hay không lợi ích? Xin cám ơn Thầy.

 

13. Câu hỏi tiếp

 

A Di à Phật

Xin quý Thầy giải cho con sự khác biệt giữa hai phương pháp tu: Tịnh Độ và Tu Thiền, và sự hoạt động tu học hằng ngày của Tu Thiền.

Con xin thành thật cám ơn.

 

14. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Kính xin quý Ngài giải nghĩa cho con

Phật tử tại gia dù có hành thiện, niệm Phật đạt đến “nhất tâm bất loạn” thì quả cao nhất cũng chỉ là cõi Trời mà thôi. Phật tử ngay cả không thểđạt quả vị Thánh vì chưa ly dục? Thành kính đa tạ.  

 

15. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Đạo Phật nói là giác ngô, như vậy giác ngộ là giác ngộđiều gì? Làm sao để biết ai giác ngộ?

 

16. Câu hỏi tiếp

 

Theo con biết Đức Thế Tôn nói: Bố thí chúng sanh là đền ơn chư Phật. Vậy mà con thấy nhiều  Phật tử nói, cúng dườngg trai Tăng là phước báo nhiều hơn là bố thí chúng sanh. Xin Thầy giải thích cho  chúng con được rõ lời dạy của Đức Thế Tôn về hạnh cúng dường và hạnh bố thí chúng sanh. Hai hạnh bằng nhau hay nhiều hoặc ít?

 

17. Nam Mô A Di Đà Phật

Con dùng phương pháp niệm Phật khi đi đứng nằm ngồi và cả những lúc sân si phiền não. Phương pháp niệm Phật con thấy cũng giúp cho con hết đi sự phiền não, khi con gặp nóng giận. Con xin hỏi Phương pháp niệm Phật có giúp cho con tiêu đi nghiệp chướng của nhiều đời không?

 

18. Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Kính nhờ quý Thầy giải thích, làm sao thấy được Tâm Si?

Kính cám ơn chư Tôn Đức

 

19. Nam Mô A Di Đà Phật

 

Bạch Thầy xin Thầy cho con biết một người làm ác một đời, trước lúc chết niệm Phật đủ 10 câu để được vãng sanh? Điều đó có chính xác không?

 

20. Kính bạch Thầy

Xin cho con hỏi 14 chữ Vạn hay Vàng?

Nếu Vạn là gì? Vàng là gì?Xin Thầy hoan hỷ cho con.

 

21. Câu hỏi tiếp

 

Đức Phật dạy: “Nói năng như Chánh Pháp, Im lặng như Chánh Pháp.”

Các con phải thực hành như thế nào cho thích hợp?  Vì trình độ tu tập của các con chưa vững vàng, nên khi gặp các khích bác, hỏi xóc óc, mĩa mai vềĐạo Phật, các con hay mất bình tỉnh và nổi nóng! Nếu im lặng bỏđi thì“tức”. Xin quý Thầy dạy bảo.

 

22. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Xin quý Thầy cho con hỏi, Tỏi và tròng đỏ trứng gà, vịt có được coi là món ăn chay không a?

 

23. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Kính bạch quý Ngài. Vừa rồi con nghe quý Thầy nói về việc chặt đầu 6000 con trâu, có phải các con trâu ấy bị cộng nghiệp không? Con nghe rất đau lòng và chặt đầu người ta nữa

 

24. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Cúi xin chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức cho con hỏi:

1. Cát Tán Sa và tác dụng của nó, chú nào được các Thầy gia trì vào cát? Nếu Cát Tán Sa có thể giúp hương linh siêu thoát, vậy cóđúng theo luật Nhân Duyên và Nhân Quả của Đạo Phật hay không?

2. Con nghe những người trì chú Mật Tông có những quy trình, cùng những khí cụ chuyên biệt. Khi hỏi họ thì họ nói không thể tiết lộ cho mình. Quý Thầy có thể cho con biết nguyên nhân tại sao? và cụ thể quy trình này?

 

25. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Con xin nhờ quý Thầy có thể giải đáp cho con một câu hỏi như sau:

Con còn rất trẻ, nhưng thấy làm người dù có hàng triệu đồng cũng vẫn không có hạnh phúc, còn nhưđọa xuống trần gian làđau khổ. Vì vậy con không muốn đầu thai làm người, mà con biết con cũng không tu nổi cái cao hơn.

Hồi đó con chơi làm nước hay làm mây là không khí cũng được, nhưng tất cả cũng bị loài người làm dơ bẩn với chemical. Nói chung là con không muốn ở thế gian này khi con được đầu thai lại.

Câu hỏi của con là có cách nào con tu làm sao trời (star) được không?

Con thành kính cám ơn quý Thầy và chúc quý Thầy mạnh giỏi để còn lo Phật sự.

 

26. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy

Xin Thầy hoan hỉ cho con hỏi. Mỗi sáng công phu con đều phục nguyện và nguyện:“Sau khi làm tròn trách nhiệm người mẹ, người vợrồi, cuộc đời còn lạicon nguyện được xuất gia đi tu, mà để phục vụ cho đời cho đạo, cho chúng sinh nhân loại”. Vậy lời nguyện này, đời này không thành tựu thì tái sanh vào đời sau có còn được chứng nguyện không?

 

27. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Kính xin quý chư Tăng trả lời câu hỏi chúng con

Thiểu Dục Tri Túc trong cuộc sống của giới trẻ ngày nay, phải thực hành thế nào trong nước Úc?

Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức.

 

28. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Bạch Thầy

Hằng ngày con đau khổ con phải làm gì để bớt đau khổ vàđọc Kinh gì để cho tâm con an lạc, vàđọc Kinh Pháp hoa cóđúng không?

 

29. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Xin quý Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con được biết, chưa hết thời khóa tụng Kinh mà nhang tàn hết, con cần phải đốt thêm cây nhang khác không>

Rất cám ơn quý Thầy.

 

30. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Kính xin quý Hòa Thượng giải thích cho chúng con được biết: Phật Thích Ca là vị Thầy của chúng ta, nhưng hôm nay ở hội trường không thấy thờ Ngài. Xin quý Hòa Thượng giải thích cho chúng con hiểu. Chúng con xin cám ơn.

 

31. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Xin giải thích cho chúng con 3 vị Phật ở Giảng đường và tại sao có khi chỉ để tượng Phật Thích Ca mà thôi? Chúng con xin cám ơn

 

32. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch quý Thầy con có câu hỏi sau đây, xin quý Thầy hoan hỉ giải đáp cho con được tỏ tường

Con là tu sĩ tại gia tu Tịnh Độ, con hành trì hai thời Kinh trong ngày, sáng và tối. Tuy nhiên nếu có những khóa tu của các môn phái khác như Thiền, Mật Tông con đều tham dự. Điều này con xin quý Thầy giải đáp cho con là cóích gì cho đường tu hành của con hay không? Nếu không thì tại sao? Nếu có thì cũng tại sao?

 

CÂU HỎI CỦA THIẾU NHI

 

1. How old is Buddha now?

2. What are the Buddhist view upon the notion of  “Abortion”?

3. How do you knowallot of stuff?

4. How many templeshave you bên to?

5. When you became a monk, what did you expect to achieve? Also why did you choose the Vietnamese way of Buddhism over others (Thai,Burmese. etc)?

6. How can the prince become a Buddha?

7. What happens to you once you die?

8. How do the Buddha be enlighted?

9. If you lie to protect someone from danger, are you still breaking the precepts?

10. What do Nuns and Monks need to give up their whole life?

11. Can Nums become master? If children look up to Monks and Monks do the wrong things would children correct them?

12. What do you know about isis ? and  as Monk what do you suggest, we should do?

13. What is the difference between the different Buddha’s we pray for?

14. Can you tell me everything about yourself?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567