Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 14

Tại  Eagle Hawk, Canberra.

(Từ ngày 28-12-2014 đến 01-01-2015)

***

 

 

Thứ  Ba 29/12/2014

 

***

 

Hội Thảo Phật Pháp 01

 

HT Bảo Lạc (chủ tọa)

TT Thích Bổn Điền

TT Thích Tâm Minh

TT. Thích Giác Tín

ĐĐ. Thích Nhuận Chơn

ĐĐ Thích Viên Trí

 

 

 

Nam Mô Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

1. Câu hỏi

Thưa quý Thầy.

1. Chúng con tu mà vẫn thấy khổ! Xin quý Thầy dạy chúng con phương pháp để bớt khổ được vui?

Xin quý Thầy giải thích ý nghĩa của khổ là gì, cho chúng con nắm bắt được, cho khỏi mê lầm trong cuộc sống hằng ngày?

2. Con nghe quý Thầy giảng, Đạo Phật là Đạo giải thoát giác ngộ. Như vậy, xin quý Thầy giải thích cho chúng con hiểu ý nghĩa của sự giải thoát và giác ngộ? Làm thế nào Phật tử chúng con có được hạnh giải thoát và giác ngộ như Phật dạy?

 

2. Câu hỏi tiếp:

 

1. Thưa Thầy con không quen chú Lăng Nghiêm và tụng không được. Con có thể tụng Tịnh Độ, Sám Hối hay Chú Đại Bi được không ?

2. Khóa học hàm thụ online Căn bản Đạo Phật, thưa Thầy chỉ bảo cho con để con được tu học, được thi và sửa chửa để tăng tiến trong việc học tập

 

3. Câu hỏ tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý Thầy và quý Cô, cho con được biết, con thường tụng Kinh ở nhà mỗi ngày, vậy chúng con là Phật tử tại gia, chúng con có được tụng Kinh lăng Nghiêm không ạ ?

Xin cám ơn quý Thầy va quý Cô.

 

4. Câu hỏi tiếp

 

Kính bạch Thầy,

Sau khi thân hoại mạng chung, Tứ Đại tan rã, các thức cũng không còn. Vậy A lại da thức nương vào đâu để tồn tại và rồi chuyển thành thần thức đi vào thai mẹ, để rồi thành nghiệp lực cho đời mới?

Kính cám ơn Thầy

 

5. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính xin quý Thầy Cô giải thích cho thắc mắc như sau:

Tại sao chư Phật, Bồ Tát lại chọn cung Trơi Đâu Suất để cư trú? Con thấy trong Kinh các Ngài đến từ cung Trời Đâu Suất giáng xuống trần để tu hành.

 

6. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Con xin quý Thầy giải đáp câu hỏi của con “nghiệp ở đâu?”

Xin cám ơn quý Thầy.

 

7. Câu hỏi tiếp

 

Kính bạch Thầy Giáo thọ

Luân hồi tái sanh trong Đạo Phật là hiển nhiên. Vậy vì sao chúng ta không còn nhớ những gì trong tiền kiếp của mình?

 

8. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Kính thưa quý Thầy, quý Cô. Ở gia đình con có thỉnh một tượng Ngài Di Lạc, con thỉnh từ Việtnam. Nhưng một vài tháng trước có một vị Thầy bảo với con là: “Không nên để tượng Ngài Di Lạc trong nhà, không nên, vì Ngài Di Lạc này phẩm hạnh rất to lớn, chỉ nên để tượng của Ngài ở chùa thôi.” Như vậy là đúng hay sai? Con xin quý Thầy Cô chỉ dẫn giúp con.

 

9. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Đức con có một thắc mắc là:

Thức tứ tám có phải là linh hồn không?

Khi ta ngủ say thức thứ sáu có còn làm việc không?

Kính xin quý chư Tôn Đức Từ Bi giải nghĩa cho.

 

10. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin quý Thầy hoan hỉ cho con hỏi

Phật tử tại gia là phải tu như thế nào? Để hạnh phúc gia đình đừng đổ vỡ, chẳng lẽ chúng con cứ hành chữ “Nhẩn” hoài mới xứng đáng là Phật tử sao?

 

11. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch chư Tôn Đức, chúng con là Phật tử không hiểu rõ những điều luật của quý Thầy khi lập chùa, xin quý chư Tôn Đức giải thích những thắc mắc của chúng con. Khi quý Thầy lập chùa, trước là mướn nhà, sau thì mua nhà và sinh hoạt mà không xin phép với địa phương chỗ mình cư trú, rồi quý Thầy cất sữa không xin phép, đến khi phát hiện ra là trái phép thì phải phá, dỡ xuống như vậy cũng tội nghiệp cho Phật tử, phải bỏ công, bỏ của ra để xây cất. Vậy, chúng con làm thế nào khi gặp trường hợp đó.

Xin quý Thầy cho chúng con một câu giải thích. Cám ơn quý Thầy

 

12. Câu hỏi tiếp

 

Theo khoa học, thì con người từ loài khỉ vượn ra từ triệu năm trước. Theo Phật Giáo thì cõi người bắt đầu từ lúc nào?

 

13. Câu hỏi tiếp

 

1. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất thành lập từ năm nào?

2. Vì sao cần thiết phải thành lập Giáo Hội ?

3. Những Tự Viện không thuộc Giáo Hội đâu có nghĩa là tu khônng đúng? Tu hành đúng / sai và gia nhập Giáo Hội có liên quan với nhau không?

 

14. Câu hỏi tiếp

 

Kính bạch chư Tôn Đức,

Tại sao gọi là Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức?

Xin Hòa Thượng cho biết, tu bao nhiêu năm mới lên được Hòa Thượng và Thượng Tọa

 

15. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Con xin có câu hỏi. Chỉ có Đức Phật mới biết ai là người được vãng sanh, nhưng con thấy có cuốn sách kể rất nhiều người được có thoại tướng vãng sanh, xin quý Thầy khai thị?

 

16. Câu hỏi tiếp

 

Con đi chùa Thọ Bát giống như khóa tu học hôm nay, con vẫn tụng chú Lăng Nghiêm mỗi sáng ở nhà, nhưng vẫn có một số ngưới nói con không nên tụng chú Lăng Nghiêm vì chú Lăng Nghiêm này chỉ để cho quý Thầy và quý Cô tụng thôi. Như vậy là đúng hay sai xin quý Thầy Cô giải thích giúp cho con hiểu.

 

17. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Dạ thưa Thầy, con rất thích đi tu học, con thích được ăn đồ chay của Ban Trai Soạn, con thích những thời khóa đọc Kinh và những bài thuyết Pháp. Nhưng mỗi lần nghe Kinh hay nghe Pháp, con đều không cản được cơn buồn ngủ. Con ráng lắm thì ngủ không ra tiếng và gục đầu xuống. Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con cách đối trị hôn trầm, để cho con được hưởng trọn vẹn lời Kinh và thuyết Pháp của quý Thầy?

 

18. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Kính xin quý Chư Tăng trả lời câu hỏi cho chúng con

Trong Kinh Pháp hoa phẩm 28 “Phổ Hiền Khuyến Phát” có nói rằng, vị hành giả nào thực hành “Thiểu Dục Tri Túc” có thể tu hạnh Phổ Hiền. Kính thưa quý Chư Tăng nói rõ cho chúng con sự liên quan giữa Thiểu Dục Tri Túc với 10 Hạnh Phổ Hiền? Chúng con thành thật tri ân chư liệt vị chư Tăng.

 

19. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin Thầy hoan hỉ cho con hỏi: Đời sống Phật tử tại gia có bị hạn chế bởi cuộc sống riêng tư không? Chẳng hạn vợ chồng và con cái.

 

20. Câu hỏi tiếp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Thần Chú, Chơn ngôn, Mật ngôn, Đà La Ni v.v…là lời bí mật của Phật (như mã số) hay của Bồ Tát. Mục đích là để nhiếp trì định lực. Ngoài ra còn những gì khác hơn như là huyền bí, thần lực hay lợi dụng vào để chú nguyện cho việc gì mong muốn theo ý riêng của mình không?

 

21. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Bạch Thầy trong Kinh Nhật tụng có bài “Thập Nhị Nguyện Quan Âm Bồ Tát” có mấy câu con không hiểu rõ, xin Thầy giải nghĩa dùm con mấy chữ có gạch dưới

Câu thứ 7: Nam Mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện.

Câu thứ 8: Nam Mô vọng nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như Lai già tỏa giải thoát nguyện.

Câu thứ 12: Nam Mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quan Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện.

Con cám ơn Thầy.

 

22. Câu hỏi tiếp:

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, Đạo hữu. Con đã nghe, xem, thấy…những sự linh ứng, màu nhiệm, huyền bí khônng phải trong đạo Phật, các tôn giáo khác khắp thế giới…nhưng chúng con vẫn còn nghi:

 

1 Quý Thầy Cô có nói về thế giới ma, quỷ vậy thì quý Thầy Cô có thấy không? Chúng con biết rằng Nghi là kiết sở ngăn con đường Bát Chánh Đạo mà trong Bát Chánh Đạo thì Chánh Kiến là quan trọng nhất.

2. Có vị giảng sư hơn 50 năm kinh nghiệm, không tin có Trời, Ma, Quỷ…gì cả. Tất cả do Tâm, vậy có đúng không. Xin cám ơn quý Thầy, Cô nhiều.

 

23 Câu hỏi tiếp

 

Xin quý Thầy Cô cho biết vãng sanh cực lạc có phải là nhập Niết Bàn không? Người Phật tử tại gia có được sử dụng từ Niết bàn trong cáo phó khi chết không?

 

24. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy giáo Thọ, xin Thầy cho con biết Vô tướng bố thí như thế nào? Vô ngã độ sanh như thế nào? Cúi xin quý Thầy cho con biết.

 

25. Câu hỏi tiếp

 

Kính bạch Thầy, con nghe nói tu theo Thiền tông và Mật tông dể bị ma chướng hơn tu theo Tịnh Độ tông, có đúng không Thầy?. Nếu đúng kính mong thầy hoan hỷ giải thích tại sao?

Con xin cám ơn Thầy.

 

26. Câu hỏi tiếp

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính xin quý Ngài cho con hỏi hai câu:

 

1 Sau khi một người tắt thở ( chết) thì bao lâu mới được tái sinh?

  1. Có thể tái sinh ngay lập tức?
  2. Có thể tái sinh sau 49 ngày?
  3. Có thể là vô thời hạn?

2. Theo kinh Phật có thế giới “ngạ quỷ”, đúng không?

 

27. Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, xin cho chúng con học chung một lớp, vì chia làm hai lớp học thấy buồn và không âm cúng!

 

28. Câu hỏi tiếp

 

Kính bạch quý Thầy Cô, một vị xuất gia về Việtnam xin được xuống tóc và đắp y chỉ ít tháng, oai nghi tế hạnh còn nhiều thiếu sót. Khi trở về Úc, Mỹ hay Canada xin gia nhập Tăng đoàn tu tập và dự các khóa tu vẫn đắp y, còn những lúc khác về tu tại gia.

 

Như vậy, vị đó xuất gia có đúng Pháp không? Xin quý Thầy, Cô giải thích rõ để Phật tử chúng con biết cách xưng hô và đối xử cho đúng lễ nghi?

 

29 Câu hỏi tiếp

 

A Di Đà Phật

Xin giải thích ý nghĩa Tiểu Thừa và Đại Thừa ?

 

30. Câu hỏi tiếp

 

Kính bạch Thầy, Duyên là gì? Con thường nghe người ta nói “Tùy duyên”. Vậy “Duyên” là gì?

Duyên có sẳn từ các đời trước hay duyên là do mình tạo ra?

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567