Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

04. Ban Điều Hành

28/12/201406:01(Xem: 7645)
04. Ban Điều Hành

BAN ĐIỀU HÀNH
KHÓA HỌC kỳ 14

tại Canberra

 

CHỨNG MINH: HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu

BAN GIÁO THỌ: HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Nguyên Tạng

BAN GIẢNG HUẤN: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh , HT Thích Minh Hiếu, TT. Thích Nhật Tân, TT. Thích Tâm Minh, Thích Như Định, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, TT Thích Đạo Thông, ĐĐ Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tri, SC Thích Nữ Đạo Hỷ, SC Thích Nữ Thành Liên.

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC THANH THIẾU NIÊN (SONG NGỮ) : HT Thích Quảng Ba, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thông Pháp, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tri, ĐĐ Thích Đạo Hiển, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC Thích Nữ Giác Anh.

BAN GIÁM THỊ: TT Thích Tâm Minh, TT Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Viên Trí,  ĐĐ Thích Hạnh Tri,
SC Thích Nữ Nguyên Khai

BAN XƯỚNG NGÔN: TT Thích Nhật Tân, TT Thích Nguyên Tạng,


BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN: HT Thích Quảng Ba
PHÓ TRƯỞNG BAN:  HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Bổn Điền, TT Thích Tâm Minh
BAN THƯ KÝ HÀNH CHÁNH: TT Thích Giác Tín, TT Thích Nguyên Tạng, Đh Mỹ Liên,
BAN THỦ QUỸ: SC Thích Nữ Đạo Hỷ, SC Thành Liên, Đh Diệu Hòa, Đh Tâm Huệ
BAN CƯ TRÚ:TT Thích Đạo Thông
BAN VẬN CHUYỂN: ĐĐ Thích Hạnh Tri
BAN TRAI SOẠN: TV Vạn Hạnh, TV Nguyên Thiều, Tự Viện Pháp Bảo
BAN TRẦN THIẾT TRANG TRÍ: TT Thiện Hiền, ĐĐ.Đạo Hiển, Sư Cô  Huệ Khiết
BAN THƯ KÝ – HÀNH CHÁNH: TT Thích Giác Tín, TT Thích Nguyên Tạng
BAN THỦ QUỸ: SC Thích Nữ Đạo Hỷ
BAN QUẢN CHÚNG: TT Thiện Hiền
CHÚNG TRƯỞNG ƯU BÀ TẮC: Đh. Minh Thành
CHÚNG TRƯỞNG ƯU BÀ  DI: Đh. Tâm Huệ
CHÚNG TRƯỞNG THIẾU NHI: Đh Quảng Tịnh
BAN HỌC TẬP:  Đh Tâm Quang, Đh Nguyên Như, Đh Quảng Hương,Đh Diệu Đắc
BAN NGHI LỄ: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Như Định
BAN VẬN CHUYỂN: Đại Đức Thích Hạnh Tri, Diệu Châu, Minh Trí, Anh Dũng, Anh Việt
BAN TRAI SOẠN: Toàn thể chư ni TV Vạn Hạnh và Phật tử học viên
BAN HÀNH ĐƯỜNG: SC Huệ Khiết, SC Như Như, SC Khánh Vân, và Phật tử học viên (Ban Quảng Chúng cử mỗi ngày)
BAN HIỆU LỆNH: ĐĐ Hạnh Phát, ĐĐ Giác Pháp
BAN HƯƠNG ĐĂNG: SC Thành Liên, Đh Giác Hóa, Đh Ngọc Mỹ, Đh Quảng Hạnh


BAN ÂM THANH - ÁNH SÁNG: Đh Thiện Bảo, Đh Minh Bổn

BAN SANG ĐĨA GIẢNG PHÁP: Đh Tâm Từ, Đh. Diệu Thanh, Đh Nhuận Ánh, Đh Từ Phạm Ngọc Sơn, Đh Lindy, Đh Johnny Quảng Pháp Thiện, Đh Ron Linh Huy
BAN Y TẾ: Đh. Tâm Nguyện
BAN QUAY PHIM - NHIẾP ẢNH: Đh Thiện Hưng , Đh Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Đh Nguyên Nhật Khánh, ĐH Hoàng Lan, Đh Thục Đức, Đh Ngộ Đại Hùng Jordan Lê
BAN VĂN NGHỆ THIỀN TRÀ: Đh. Quảng Hương, Đh. Quảng Tịnh
BAN THỊ GIẢ: Sa Di Huệ Tâm, Điệu Hữu Khả, Điệu Giác Pháp
BAN TRÀ NƯỚC: Đh. Minh Thành
BAN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG : Phật tử học viên tham dự

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567