Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bản ngã là gốc của tà kiến và tham dục

23/11/201412:35(Xem: 7892)
Bản ngã là gốc của tà kiến và tham dục

lotus1

 

Theo giáo lý nhà Phật, thì con người là do 5 uẫn kết hợp lại mà thành, đó chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và nếu 5 uẫn này rời ra thì con người không còn nữa. Hay nói ngắn gọn hơn đó chính là Danh và Sắc. Là thân xác và tinh thần của con người chúng ta.

 

Nhưng riêng về tinh thần, chúng ta có thể nhận thấy có 3 phần khác nhau sau đây. Và chính 3 phần khác nhau của tinh thần này, nó sẽ tương ứng với 3 cái là: Tham dục, tà kiến và bản ngã của con người.

 

Thứ nhất, đó là “thế giới cảm giác” của 5 giác quan thuộc thân xác con người. Là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân xác xúc chạm. Thứ hai là tinh thần bề mặt theo chiều rộng đó là ý thức (lý trí), và hoạt động của ý thức này thì được gọi là tư duy. Thứ ba là tinh thần chiều sâu bên trong, chính là tiềm thức (mạt na thức) và vô thức (a lại da thức), hai cái này được gọi chung là tâm lý của con người vậy.

 

Do đó “thế giới cảm giác” của 5 giác quan thuộc thân xác con người, cũng là một dạng tinh thần bề mặt không xác định được. Vì “cảm giác” nói chung là mông lung giả tạo, mỗi người mỗi khác nhau theo dân tộc, chủng tộc, địa phương mà có cảm nhận khác nhau. Nên chúng ta không cần xét về “thế giới cảm giác” này nhiều quá chỉ thêm rối mà vô ích thôi. Nhưng căn bản 5 giác quan này đều được điều khiển bằng ý thức, thuộc thần kinh trung ương của não người. Và nhờ đó mà con người mới vượt xa hơn được phần bản năng động vật của mình. Và 5 giác quan này chính là 5 tên lính gác 5 cửa thành của thân xác ở bên ngoài. Và từ đây sinh ra tánh tham dục của con người.

 

Còn ý thức là thuộc thần kinh trung ương của não người. Là sự nhận thức về chiều rộng của bề mặt thực tại. Là một cái cửa lớn để đi vào sâu trong tinh thần con người, được gọi là đại tướng quân ý thức. Vì ý thức có chức năng là luôn xác nhận thực tại, bằng hiện thực để chúng ta nhìn thấy cái hình thức bên ngoài của nó, sống động như thế nào. Do đó nhiệm vụ của ý thức là luôn chạy đuổi theo sự biến đổi vô thường của thực tại. Nhưng cuối cùng nó cũng thất bại, và nó không thể thấy được thực tại chính là vạn pháp vô ngã. Vì căn bản cái ý thức này của con người bình thường, là luôn nhìn ngắm thực tại bằng con mắt của bản ngã (hay còn gọi là hữu ngã). Và từ đây sẽ sinh ra tư duy tà kiến của con người chúng ta.

 

Và vấn đề thứ ba là tâm lý của con người. Và cũng chính trong phần tâm lý này, mà chúng ta tìm thấy những khái niệm, như là tâm hồn và linh hồn như thế nào.

 

Vậy tâm hồn là linh hồn của con người nằm ở đâu?

 

Câu trả lời rằng, tâm hồn con người là nằm ở tiềm thức. Vì những chiến thắng tinh thần ở tiềm thức là những hóa thành xinh đẹp, được gọi là cái đẹp mang tính nghệ thuật cao. Đó chính là thế giới siêu hình. Và những cái đẹp ở đây, đã xoa dịu đau khổ cho chúng ta rất nhiều. Và chính bởi những thắng lợi ảo tưởng lung linh xinh đẹp này, đã làm nên tâm hồn con người. Và tâm hồn con người tỏa hương ra và được lưu lại, thì được gọi là văn hóa.

 

Còn sâu trong vô thức thì lại được chia làm hai, là tâm linh và tâm thức. Tâm linh là tận cùng của các pháp tục đế, gọi là lý tưởng. Và tâm thức là tận cùng của các pháp chân đế, gọi là chân lý. Vậy các pháp tục đế cũng là tất cả các pháp hữu vi. Còn các pháp chân đế là tất cả các pháp vô vi. Và nếu đi về hướng tục đế hữu vi thì là sinh ra, là số nhiều của vạn pháp trong thực tại. Nhưng nếu đi về hướng chân đế vô vi, là sự triệt tiêu mất đi của các pháp, là số ít. Do đó nếu đi về hướng chân đế đến tận cùng, thì chúng ta thấy chỉ còn có một pháp vô vi duy nhất, là niết bàn tịch lặng mà thôi.

 

Vì thế tất cả các pháp hữu vi trong thực tại là số nhiều vô lượng vô biên, không thể đo đếm hết được. Và đó cũng chính là tất cả nghiệp chướng, mà chúng ta đã có trên cuộc đời này. Và nếu như có ai tu hành đạt đến niết bàn vô vi tịch diệt, thì mới diệt được hết nghiệp chướng vậy. Cho nên tất cả nghiệp chướng của con người, sẽ dồn lại một cục tại nơi tận cùng của tâm linh, thì được gọi là linh hồn. Và dĩ nhiên cái linh hồn này là vẫn còn thiện ác, và phải đi đâu thai trở lại rồi. Và khi chúng ta còn sống đây, mà nó “trổ” ra ngoài đời sống để nhìn thấy được, thì đó chính là nghiệp chướng mà chúng ta phải trả cho cuộc đời mình.

 

Cho nên cái nơi tận cùng của linh hồn con người, bao gồm tất cả các pháp hữu vi, cũng chính là nghiệp chướng của chúng ta đó. Và chính tại nơi đây sinh ra tất cả tai họa và đau khổ hay thành công của kiếp người. Đó chính là cái bản ngã của con người chúng ta.

 

Vì thế tâm hồn con người là để ước mơ, còn linh hồn là để đau khổ, vì nó luôn chạy theo cái ảo vọng của ước mơ mà. Và vì đau khổ nên phải cần có ước mơ, còn ước mơ là hy vọng được giải thoát khỏi đau khổ đó. Vậy nên nếu ai mà thành Phật là không còn tâm hồn và linh hồn nữa, nên Phật không có ước mơ và hy vọng gì ráo. Và thế là Phật không

còn đau khổ nữa.

 ban nga

 

Vì bản ngã là ở trong thì nó sẽ sanh ra ngoài là tà kiến. Còn vô ngã ở trong thì lại sanh ra chánh kiến ở ngoài. Và cái chánh kiến này là chánh kiến chân đế tối thượng. Ngược lại những người đi tu biết cách hành trì pháp vô ngã, nhưng chưa chứng pháp thì chỉ biết chánh kiến tục đế mà thôi. Đó chính là lý trí của chúng ta, chỉ dẫn cách đối nhân xử thế với mọi người cho được hài hòa cân bằng. Chứ thật ra những người này vẫn còn bản ngã, cho nên họ vẫn còn đau khổ như thường.

 

Và trong cuộc sống bình thường, con người muốn an ổn không bị tai họa nhiều, thì phải có chánh kiến tục đế thì mới được. Vì không có chánh kiến chân đế để chế phục tự tâm mình, thì bạn phải dùng ý thức để cân bằng đời sống bên ngoài. Nếu không, bạn sẽ khổ sở từ trong nội tâm ra đến bên ngoài đời sống luôn.

 

Và nếu cái bản ngã càng lớn thì chúng ta càng đau khổ nhiều…

 

Và đây chính là lời khai thị của Sư Ông Viện Trưởng Học Viện Phật Giáo Việt Nam.  Đại ý rằng: “ Bản ngã chính là nơi sinh ra mọi đau khổ bên trong con người cá nhân, và tất cả tai họa cho xã hội loài người từ xưa đến nay”. Và khi chúng con biết được điều này, thì chúng con sanh tâm hoan hỷ vui mừng biết ơn Sư Ông khôn xiết…

 

Do đó chúng ta có thể hiểu rằng, nếu nghiệp chướng mà thu vào trong, thì đó chính là linh hồn, là cái bản ngã của chúng ta. Và từ cái bản ngã ở bên trong này mà “bung” ra ngoài, thì đó chính là tư duy tà kiến sai lầm khổ đau của con người.

 

Vậy chúng ta có thể kết luận rằng: “Bản ngã là gốc của tà kiến, còn tà kiến là gốc của tham dục, và tham dục là gốc của khổ đau hết trọn kiếp người”. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, thì “bản ngã chính là gốc của tất cả khổ đau của con người trần gian”. Vì đó chính là giới hạn của con đường tục đế, mà tận cùng của nó chính là bản ngã, vậy thì con người làm sao không khổ đau cho được chứ.

 

Vì thế những người tu đốn ngộ, là họ đốn ngay vào cái gốc bản ngã này luôn, là xong hết 84 ngàn pháp môn trên đời. Là họ đi vào bản môn cái ào luôn, là giải thoát khỏi khổ đau, là gặp được hoàng đế chánh pháp, là được pháp vô vi niết bàn tịch lặng.

 

Trái lại những người tu tiệm ngộ, thì đi từ ngoài vào trong dần dần rất chậm. Là phòng hộ các căn, là chống lại tham dục, là thay đổi tư duy tà kiến sai lầm. Và cuối cùng là phá bỏ bản ngã, rồi kết thúc thì cũng được vào bản môn như ai. Nhưng con đường tu tiệm ngộ này là rất dài, rất xa và rất lâu. Vì thế chỉ tu trong một đời này thì không thể làm xong được đâu, mà hết ga bà già là tới cỏi trời thôi là hết. Tuy nhiên lý thuyết là như thế cho công bằng, nhưng sự thật thì chưa có ai tu tiệm ngộ chậm như rùa bò, mà đắc đạo thành Phật được cả. Hí hí!

 

Vì thành Phật chỉ ở tuổi trẻ dưới 40 tuổi, thì mới đủ sức mạnh và nổ lực tu tập để thành Phật được. Vì ở tuổi này, năng lực tâm sinh lý của con người còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chứ già quá rồi còn sức đâu mà tu để thành Phật được chứ.

 

Do đó chúng ta tu hành thì phải nắm ngay cái chính yếu, hợp với căn cơ của mình mà tu cho nhanh, đừng chạy lòng vòng phí sức uổng công. Chúng ta phải nhắm vào cái chính yếu, mà công phá thật mạnh vào nó, như đánh trận quân sự với giặc vậy. Vì khi bạn giác ngộ và phá bỏ bản ngã rồi, thì trí tuệ và từ bi của bạn sẽ phát sanh ngập tràn khắp sơn hà đại địa. Còn bạn cứ đi học lung tung khắp nơi đủ thứ sách vở cho nhiều, thì chỉ làm đầy thêm cái bản ngã sai lầm của bạn mà thôi. Và như vậy là bạn càng tu cho nhiều, thì càng cố chấp cho lớn hơn nữa. Vì mỗi ngày bạn cứ càng nạp thêm mãi, chứ có chịu bỏ bớt đi đâu, thì làm sao thấy cái gì được đây. Vì tu lâu hay mau là ở trong tâm, chứ không phải là hình tướng bên ngoài.

 

Vì trong 10 điều đại nguyện của đức Phổ Hiền Bồ Tát, thì chúng ta chỉ cần học và hành thành công 2 điều thôi thì cũng thành Tổ thành Phật rồi. Đó chính là điều đại nguyện thứ 4 và thứ 5 là: “Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức”. Vì nếu chúng ta tu hành thành công 2 điều này, thì tự nhiên tuệ giác khai mở và sẽ biết hết tất cả các pháp…

 

Vì căn bản tư duy con người là tà kiến để bảo vệ cái bản ngã sai lầm của mình. Nên chúng ta luôn ganh tỵ đố kỵ với người nào may mắn tài giỏi hơn mình. Và từ đó cố chấp mãi vào cái tướng thấy giả hợp bên ngoài, của một ông thầy tu lâu năm cho khổ mãi. Vì tu là hiểu tới đâu là phải bỏ tới đó, và dĩ nhiên lúc đó sẽ có cái khác đắp vô thôi. Nhưng bạn tu mà không bỏ đi tý nào hết, thì làm sao hiểu được cái gì mới đây.

 

Vì tu là để trưởng thành chứ không phải để hơn thua.

 

Vì để tranh giành vươn lên trong xã hội, thì người ta ngước nhìn lên cao mà học tập phấn đấu. Và đó là con đường tạo nghiệp chướng nhiều thêm. Vì khi bạn nhìn lên cao, thì bạn sẽ nhìn thấy nhiều cái biểu tượng gần như là cao quý hơn cả con người. Đó chính là các hệ ý thức triết học tà kiến, mang tính lý tưởng cao đẹp tuyệt đối. Và chính những ảo tưởng này, nó càng làm lớn thêm cái bản ngã sai lầm của con người chúng ta. Và cũng chính nó đã làm thế giới này đảo điên mãi, trong tranh chấp diệt trừ lẫn nhau. Tuy nhiên bản Ngã chính là cội gốc của các pháp hữu vi. Cho nên chính bản ngã đã đưa con người từ khi còn ăn long ở lổ trong hang động, đi đến nền văn minh khoa học kỷ thuật siêu việt như ngày nay.

 

Còn bạn tu để trưởng thành như một con người có sự hiểu biết chân chính, thì bạn phải nhìn xuống thấp nơi những cái gần gũi là máu thịt của mình đi. Bạn nhìn xuống như dòng nước mắt của con người chảy xuống vì đau thương, bất công, loạn lạc, nghèo đói, điêu tàn và bất hạnh. Bạn nhìn xuống và lắng nghe trái tim mình rỉ máu và đau xót, như chính những con người kia vẫn còn thoi thóp bên lề sinh tử. Và vì cuộc sống đau khổ đó của nhân gian, cứ kéo dài mãi theo năm tháng trong mịt mù tăm tối…

 

Và khi bạn biết yêu thương con người, là khi bạn đã trưởng thành!

 

Vì con người có trí óc đánh giết nhau không phải là do nguyên nhân tham dục, mà là do tà kiến để bảo vệ cái bản ngã sai lầm của mình thôi. Và tại sao các kim tự tháp Ai Cập lại được xây dựng hùng vĩ như thế? Và tại nơi đó đã chôn vùi biết bao nhân mạng những con người nô lệ? Đó chính là để thỏa mãn cái bản ngã của những Pharaon mà thôi. Và tại sao Tần Thủy Hoàng Đế và Thành Cát Tư Hãn lại hung bạo như thế? Rồi Napoleon, Hitler, Stalin.vv. Rồi chủ nghĩa Cộng Sản, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và các phong trào Hồi Giáo thánh chiến…Và tất cả những nỗi khổ đau kinh hoàng, mà những con người tàn bạo này đã gây ra cho nhân loại là bởi vì đâu? Đó chính là để thõa mãn cái bản ngã của chúng nó thôi, chứ đâu phải do tham dục.

 

Và nếu như bạn nhìn xuống thấp dưới chân mình, thì bạn sẽ nhìn ra sự thật rằng cuộc đời này là khổ đau như núi. Và nếu bạn dám chấp nhận giáp mặt với sự thật khổ đau đó, thì bạn sẽ biết yêu thương con người. Và điều này nó sẽ làm nên con người cao thượng danh giá của bạn. Vì nó khác với cái cách mà chúng ta thường chạy trốn trên cao, để ôm ấp những ảo tưởng xa vời lạnh lẽo trong tinh cầu cô đơn.

 

Do đó sống đời sống ngũ dục, mà không quá lạm dụng nó như nô lệ cho nó, thì chúng ta vẫn tu tập được như thường, vì nó là những nhu cầu tự nhiên của con người mà. Và điều này rất thích hợp cho những người tu tại gia ngày nay.

 

Ngày xưa Tổ Huệ Năng chưa đi tu mà đã giác ngộ thấy tánh không rồi. Sau đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trao y bát cho Ngài và bảo Ngài đi đi. Và Ngài đi nhưng vẫn chưa có duyên để tu tập xuất trần trong chùa được. Và Ngài đi theo bọn người bẩy chim bắt cá trong suốt mười mấy năm sau đó nữa, thì hỏi làm sao nếu vì không có giới, mà sự ngộ đạo của Ngài mất hết hay sao. Do đó dục không phải là nguyên nhân gây đau khổ lớn nhất. Nhưng con người không bỏ dục thì đa số không thể đi vào đạo được, chỉ trừ những bậc thượng căn đốn ngộ một phát tới bản môn thôi. Vì thế tu hành nhất thiết là phải tránh ham mê ngũ dục thế gian, thì mới tu hành được, bằng không các tu sĩ này chỉ là mấy kẻ lừa đảo tín đồ rồi.

 

Và sự thật là con người sống không thể nào không có ước mơ được.

 

Và trong khi chúng ta luôn ước mơ, thì chúng ta cũng không ngừng nỗ lực biến ước mơ đó trở thành sự thật. Nhưng sự thật ở đây chỉ là sự thật tục đế. Đó chính là thành công của đời sống có ý thức của con người chúng ta, biết sống theo đạo lý gia phong và kỷ cương phép nước, cũng như biết lao động sáng tạo thành công. Và trong những vấn đề tục đế của đời sống, thì chúng ta phải công nhận rằng: Hình thức cuộc sống như danh lợi vật chất, tiếng tăm là mơ ước có thật của con người. Cho dù nó chính là nguyên nhân, tạo ra cái bản ngã khổ đau sai lầm của chúng ta đi nữa. Vì những điều gọi là “có thật” này cũng chính là nghiệp chướng hữu lậu mà.

 

Do đó nếu là một bậc Chân Nhân thứ thiệt, thì Ngài sẽ không cần những quyền lợi và trách nhiệm hữu sự của thế gian làm gì cho mệt. Vì đối với Ngài nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì Ngài sống ẩn danh, ẩn mật, vui thú trong cái cỏi riêng địa đàng của chính mình, thì hạnh phúc hơn. Vì Ngài không muốn gánh nghiệp chướng cho người khác. Vì dù sao thế giới này cũng nằm trong bàn tay Ngài mà có chạy khỏi đâu. Do đó Ngài vẫn có thể cứu thế giới, và làm được nhiều lợi ích cho con người là được rồi. Vì Ngài đã có hẹn với thế gian này, là một chuyến rong chơi nơi cuối trời phương ngoại...

 

Vì với cái nhìn chân đế, thì tất cả các pháp hữu vi đều là giả tạo. Có nghĩa là kiếp sống của con người ngắn ngũi như một giấc mơ, và danh lợi vật chất tiếng tăm đều không thật. Mà chỉ có chân lý niết bàn vô vi tịch diệt mới là sự thật. Nhưng rất tiếc nó lại là vô hình không thể nhìn thấy, sờ chạm và giảng nói được đối với tất cả chúng ta.

 

Do đó lý tưởng chỉ là một ảo tưởng xa vời trên cao không bao giờ có thật, nhưng người ta nói về nó biện chứng rất rõ ràng, cặn kẽ, logich như là nhìn thấy và nắm bắt được nó trong bàn tay mình vậy. Và khi tất cả chúng ta háo hức đi về hướng đó, với lòng tin thành thật rằng sẽ được lên thiên đàng. Nhưng thiên đàng ở đâu sao chúng ta đi mãi mà cứ thấy mình đi thụt lùi thế này. Nên chúng ta phải tự lừa dối mình, bằng những nhận thức sai lầm tiếp theo, trong cái ảo tưởng không có thật kia.

 

Ngược lại chân lý chính là cái có thật trên đời này, như không khí để mọi loài sinh vật hít thở vậy. Và nếu không có sự thật đó thì không thể có sự sống ở trần gian được. Nhưng chân lý lại nằm ngoài nhận thức của con ngươì trần gian. Vì lúc nào chúng ta cũng muốn nắm bắt không khí trong tay mình, như một vật thể cho bằng được. Cho nên chân lý mãi mãi là một thế giới khác đối với con người chúng ta, nhưng nó rất gần gũi mà chúng ta không biết đó thôi.

 

Và chính bởi hai điều mâu thuẫn và trái ngược này giữa lý tưởng và chân lý. Cho nên con người luôn sai lầm, trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình mãi…

 

Do đó đối với người thường, thì tất cả chúng ta đều luôn sa lầy trong hai điều trái ngược đó. Vì tư duy nhị nguyên tà kiến của chúng ta, là lúc nào cũng tách bạch rõ ràng trên cái nền tảng là bản ngã của chính mình. Và khi cái bản ngã của chúng ta xác quyết về vấn đề gì đó là tuyệt đối rồi, thì sự tranh chấp trong đời sống xã hội lại càng lớn hơn. Và đó chính là sự đối đầu giữa những tên độc tài cầm quyền sinh sát trong tay với nhau. Và là sự đối cực giữa các hệ thống chính trị khác nhau. Cho nên chính nguyên nhân này, mà nó luôn đặt thế giới của chúng ta trong tình trạng sẳn sàng phải đi cấp cứu…

 

Vì thế nếu bản ngã chúng ta càng lớn, thì sẽ sinh ra tư duy tà kiến càng nặng. Vì bản ngã là cái gốc sinh ra tham vọng mù quáng của con người. Và cái này là một sai lầm rất lớn được gọi là ý chí, nếu như bạn hướng nó đi đến những mục đích hoang tưởng. Và do đó trong đời sống bình thường, chúng ta đã từng thấy những con người có sức chịu đựng thật khủng khiếp. Cũng như trong lịch sử đấu tranh của loài người, chúng ta đã từng chứng kiến những dân tộc nhỏ bé nghèo nàn thảm thương, nhưng sự chiến đấu dũng cảm của họ để bảo vệ quê hương mình là bất diệt trên đời.

 

Và dưới ánh sáng minh triết, thì chúng ta chấp nhận sự có mặt của bản ngã trong đời sống tục đế. Nhưng chúng ta phải đủ hiểu biết để thấy được giới hạn của các quy luật vận hành trong tự nhiên là như thế nào. Vì bản ngã của chúng ta luôn sai lầm, chẳng biết đâu là giới hạn sinh tử để dừng lại cả. Vì thế chúng ta phải biết cách hướng tham vọng của mình đi theo con đường tích cực. Và như vậy bản ngã đó sẽ sinh ra ý chí mạnh mẽ, để chúng ta xây dựng cuộc sống chung này tốt đẹp hơn.

 

Vậy nếu bạn có khả năng phá bỏ cái bản ngã của mình đi, thì bạn sẽ là vô ngã, và sẽ có chánh kiến chân đế, là giải thoát khổ đau. Và đó sẽ không là con đường chung cho tất cả mọi người trên thế gian này được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ bản ngã là gì, và không nên chạy trốn nó thì sẽ mất đi động lực phấn đấu của bản thân.

 

Vậy cái bản ngã của con người, chính là một cục nghiệp chướng to đùng. Là linh hồn tội lổi của chúng ta, là cái tôi đáng ghét, là nghiệp lực mù quáng, là ý chí tà kiến rất mạnh mẽ của Ma Vương.

 

……………………………………….

 

Khi biết bản ngã là nguồn gốc sinh ra đau khổ, thì ít nhất chúng ta phải dùng đến lý trí và tình thương để soi xét mọi việc cho ổn, thì chúng ta cũng có thể tìm thấy hạnh phúc.

 

Thích Hoằng Toàn.

14.11.2014


red_rose_100

TÌNH YÊU BẤT CHỢT.

Tự nhiên yêu hết mọi người.
Thanh thiên hào hứng mĩm cười lâng lâng.
Gần nhau thì cũng rất gần.
Xa nhau thì cũng mấy tầng trời cao.

Yêu đương mấy độ lao đao.
Hồng hồng tuyết tuyết cô nào cũng xinh.
Tôi đi cho hết cuộc tình.
Tự nhiên yếu hết điêu tinh cuộc đời.

Trời ơi cơn mộng thắm tươi.
Tràng giang chảy mãi nụ cười trên sông.
Lên thuyền đi đón gió đông.
Anh hùng hào kiệt phải dong buồm về.

Trời ơi tình khúc đê mê.
Sao kim sao thủy tái tê trên trời.
Trăng sao cứ sáng ngời ngời.
Đường ta đi tới tuyệt vời phiêu lưu.

Yêu thương cho suốt mùa thu.
Trong gương đập bóng hình thù truy hoan.
Cỏ non xanh khắp đại ngàn.
Kìa em gái nhỏ mơ màng ngủ say.

Ta về em ở lại đây.
Thanh thiên nhật nguyệt giang tay đón mừng.
Trần gian ôi khóc rưng rưng.
Tình trong như đã tưng bừng thấy thương..

 

Thích Hoằng Toàn.
14.11.2014.


 

 

Ý kiến bạn đọc
17/02/201515:37
Khách
Bản ngã là gốc của tà kiến và tham dục
Thưa thầy Thích Hoằng Toàn,

Theo như thầy nói thì "Cho nên chúng ta phải hiểu rõ bản ngã là gì, và không nên chạy trốn nó thì sẽ mất đi động lực phấn đấu của bản thân." Con vẫn chưa có khả năng hiểu được ý nghĩa câu nói này. Bởi vì khi con nhận thức được, cuộc sống là tạm bợ, được dựng nơi bởi duyên khởi: có tức thị không, không tức thị có. Cuộc sống này cũng phần nào được dựng lên trong sự tưởng tượng của con người, tức không thực. Đúng như thầy nói, đôi khi con không còn có động lực để phấn đấu nữa. Như vậy ý thầy nói, chúng ta vẫn phải phấn đấu, nhưng phấn đấu cho mục tiêu nào? Con luôn nhớ lời Đức Phật bảo, thời khắc hiện tại là điều quý giá nhất. Nên con chỉ biết cố gắng sống và tận hưởng theo cách Ngài nói, nhưng thật sự, không dễ tí nào, làm sao mình có thể cảm nhận được sự thích thú, đẹp đẽ từ những điều bình thường nhất ở mỗi thời khắc mà không thấy sự nhàm chán. Nhưng đuổi theo tương lai thì lại không thật. Con vẫn theo kế hoạch làm việc và cố gắng hoàn thành, nhưng con không còn đặt vấn đề ở chỗ "mong muốn" và "được mất" nữa. Theo như Đức Phật chỉ bảo "đi chỉ để đi" chứ không phải để đến.
Bên cạnh đó, trong sơ đồ của Thầy, con cảm nhận được khá rõ ranh giới của hai thái cực trong ý thức, vô thức và tiềm thức. Nhưng thật sự không định được đâu là tâm linh và tâm thức. Có thể ở ý thức và vô thức con có thể cảm nhận rõ hơn. Như vậy, trong con lúc nào nó cũng bị mâu thuẫn giữa tâm linh và tâm thức, dẫn đến sự mâu thuẫn trong ý thức giữa đúng và sai. Con luôn cảm giác, con đang cố gắng để đạt được trạng thái thăng bằng mà Đức Phật miêu tả về thới giới niết bàn: trạng thái mặt hồ nước phẳng không giao động. Nhưng con biết, đó là cả một quá trình tu tập, đôi khi con không lý giải được cảm xúc của mình xuất phát từ đâu, và định nó vào phạm vi nào trong sơ đồ của Thầy. Thầy có thể giải thích rõ cho con hơn? Câu hỏi của con khá mơ hồ, vì con cũng chưa hiểu rõ.

Kính thầy làm sáng tỏ giúp con,
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/10/2023(Xem: 627)
Nhiều Phật tử thường nói với nhau như một lời nhắn nhủ: "Tiền tài danh vọng dù giàu nứt đố đổ vách, hằng tỉ đô la, siêu xe, dinh thự, quyền cao chức trọng...khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang được gì ngoài nghiệp“. Vậy nghiệp là gì, là quá trình trong cuộc sống dù vô tình hay cố ý, không chỉ kiếp này mà kể luôn những kiếp trước, những hành động dù thiện hay ác đều tạo nên nghiệp. Nghiệp tốt đến từ ý tưởng và hành vi tốt sẽ có kết quả tốt. Trái lại nghiệp xấu sẽ mang lại khổ đau. Đơn giản vậy thôi.
09/09/2023(Xem: 1024)
Lộ Trình Tu Tập: Giới, Định và Tuệ
04/11/2022(Xem: 2107)
Sau hai ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch, đúng vào ngày Đản Sanh năm 2646 của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, trước khi trở về Hamburg, Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác tặng cho tôi cuốn “Tôi Đọc Đại Tạng Kinh.” Đây là tác phẩm 69 của ngài vào độ tuổi 73. Trên xe lửa, tôi vội đọc ngay lời Dẫn nhập của Thầy ở đầu sách. Thầy viết: “Tất cả chúng ta đều bình đẳng về thời gian, dầu nam hay nữ, Tăng hay Ni, người lớn hay trẻ thơ..., mỗi ngày đều có đúng 24 tiếng đồng hồ như nhau, không hơn không kém. Tuy nhiên có nhiều người làm được rất nhiều việc trong khoảng thời gian 24 tiếng đồng hồ đó, mà cũng có nhiều người đã bỏ phí thời gian một cách vô ích...”
23/09/2022(Xem: 1845)
Tại Pháp, cơn đại dịch thực sự bắt đầu vào khoảng tháng ba năm 2020, với các lịnh phong tỏa, hạn chế những sinh hoạt bình thường của dân chúng như mua bán, di chuyển, tụ họp, ngay cả các công ty, công sở, các văn phòng cũng phải hạn chế số nhân viên, nhân công…Nhưng oái ăm thay, tại các bệnh viện thì bịnh nhân quá đông mà bác sĩ, y tá, phụ tá, cho đến hạ tầng cơ sở, các lao công lo phần vệ sinh, quét dọn cũng không đủ để đảm nhiệm cho xuể mọi công việc. Khởi đầu nạn dịch quả thật đem lại nhiều lo âu cho mọi người. Nhưng rồi, phía chính phủ cũng như dân chúng, ai cũng phải cố gắng, hi sinh để đương đầu với đại nạn. Và dần dà những khó khăn ban đầu cũng được khắc phục.
20/09/2022(Xem: 1819)
Kẻ trí tuệ ít lỗi lầm và khi phạm lỗi thì nhận biết và tu sửa. Kẻ ngu si không biết lỗi lầm và khi nhận biết thì biện minh mà không hề tu sửa. -Kẻ trí tuệ trước mọi sự việc đều tìm hiểu và phân tích lợi-hại. Còn kẻ ngu si chỉ nhìn thấy lợi mà không thấy hại. -Kẻ trí tuệ biết đo lường thời thế. Còn kẻ ngu si thì làm bừa, khi thất bại lại đổ lỗi cho Trời. Tức khí nhảy ra đâm chém dễ. Nhẫn nhục chờ thời khó, “Khảng khái cần vương dị. Thung dung tựu nghĩa nan.” (Lý Trần Quán Tiến Sĩ đời Lê Trung Hưng) -Kẻ ngu si kết bạn bừa bãi, thường rủ rê đi các nơi ăn chơi như phòng trà ca vũ, quán nhậu, hát karaoke, hoặc tổ chức ăn nhậu ồn ào ở nhà khiến vợ con phải hầu hạ, buồn phiền. Rồi chỉ vì một cử chỉ hay lời nói gì đó mà vung dao giết nhau. Chính vì thế mà kẻ ngu si thường đem giặc cướp về nhà. Kẻ trí tuệ tiếp bạn một cách trang trọng. thanh lịch, lễ độ và chừng mực. “Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Tiểu nhân chi giao điềm như mật”.
15/06/2022(Xem: 2808)
Bản ngã là một chủ đề từ lâu các nhà chú giải và quý giảng sư thường nhắc đến. Người viết chưa đủ khả năng lạm bàn, nhưng sở dĩ bài viết này có được…đó nhờ mục hỏi đáp của Trung tâm Hộ Tông với tiêu đề “ BẢN NGà VÀ ĐẠI NGÔ qua các câu hỏi của tứ chúng từ khắp nơi trong và ngoài nước gửi về và đã được Hoà Thượng Viên Minh hồi đáp.
24/02/2022(Xem: 5245)
Tác giả tác phẩm này là Tỳ Kheo Sujato, thường được ghi tên là Bhikkhu Sujato, một nhà sư Úc châu uyên bác, đã dịch bốn Tạng Nikaya từ tiếng Pali sang tiếng Anh. Bhikkhu Sujato cũng là Trưởng Ban Biên Tập mạng SuttaCentral.net, nơi lưu trữ Tạng Pali và Tạng A Hàm trong nhiều ngôn ngữ -- các ngôn ngữ Pali, Sanskrit, Tạng ngữ, Hán ngữ, Việt ngữ và vài chục ngôn ngữ khác – trong đó có bản Nikaya Việt ngữ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ Tạng Pali, và bản A-Hàm Việt ngữ do hai Hòa Thượng Tuệ Sỹ và Thích Đức Thắng dịch từ Hán Tạng.
17/11/2021(Xem: 18869)
Nghiệp, phổ thông được hiểu là quy luật nhân quả. Nhân quả cũng chỉ là mối quan hệ về tồn tại và tác dụng của các hiện tượng tâm và vật trong phạm vi thường nghiệm. Lý tính của tất cả mọi tồn tại được Phật chỉ điểm là lý tính duyên khởi.266F[1] Lý tính duyên khởi được nhận thức trên hai trình độ khác nhau. Trong trình độ thông tục của nhận thức thường nghiệm, quan hệ duyên khởi là quan hệ nhân quả. Chân lý của thực tại trong trình độ này được gọi là tục đế, nó có tính quy ước, lệ thuộc mô hình cấu trúc của các căn hay quan năng nhận thức. Nhận thức về sự vật và môi trường chung quanh chắc chắn loài người không giống loài vật. Trong loài người, bối cảnh thiên nhiên và xã hội tạo thành những truyền thống tư duy khác nhau, rồi những dị biệt này dẫn đến chiến tranh tôn giáo.
13/11/2021(Xem: 9951)
“Bát Thánh Đạo” là phương pháp tu hành chơn chánh cao thượng đúng theo qui tắc Phật giáo mà đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen là quí trọng hơn tất cả con đường tu hành, là con đường không thẳng cũng không dùn, không tham vui cũng không khắc khổ, vừa thành tựu các điều lợi ích đầy đủ đến hành giả, hiệp theo trình độ của mọi người. Cho nên cũng gọi là “TRUNG ĐẠO” (Majjhimapaṭipadā) là con đường giữa. Ví như đàn mà người lên dây vừa thẳng, khải nghe tiếng thanh tao, làm cho thính giả nghe đều thỏa thích. Vì thế, khi hành giả đã thực hành đầy đủ theo “pháp trung đạo” thì sẽ đạt đến bậc tối thượng hoặc chứng đạo quả trong Phật pháp không sai. Nếu duyên phần chưa đến kỳ, cũng được điều lợi ích là sự yên vui xác thật trong thân tâm, từ kiếp hiện tại và kết được duyên lành trong các kiếp vị lai. Tôi soạn, dịch pháp “Bát Thánh Đạo” này để giúp ích cho hàng Phật tử nương nhờ trau dồi trí nhớ và sự biết mình. Những hành giả đã có lòng chán nản trong sự luân hồi, muốn dứt trừ phiền não, để
08/10/2020(Xem: 4291)
Bài viết này kính tri ân lời dạy của Sư Phụ Viên Mình trong bài pháp thoại “10 ba la mật “ và sự khuyến khích của Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng “hãy thọ trì đọc tụng Kinh Bát Nhã Ba La Mật và nghe các bài tổng luận “ đang được đăng tải trên trangnhaquangduc Kính đa tạ và tri ân quý Ngài và kính xin phép được trình bày những điều con học được và kính xin quý Chư Tôn Đức và các bạn đạo tha thứ cho sự mạo muội của hậu bối vì dám “múa rìu qua mắt “, nhưng con trộm nghĩ .
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567