Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuyên Bố Chung

 

Sứ mạng trưởng tử Như Lai là kế thừa di sản tinh thần của Chư Phật, Chư vị Lịch Đại Tổ Sư qua nhiều thế hệ, dấn thân phụng sự dân tộc, nhân loại và chúng sanh. Dòng truyền thừa liên tục ấy hàng hậu bối luôn thể hiện đạo tình linh sơn cốt nhục của Đức Từ Phụ trong công hạnh hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh qua mọi thời đại.

Văn phòng Điều hợp Liên châu – GHPGVNTN đã mở cuộc họp tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, ngày 28 tháng 09 năm 2014 để kiểm điểm Phật sự đã qua và hoạch định Phật sự sắp tới. Nhân đây, tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni trong bốn Giáo Hội nhận định như sau:

Đất nước Việt Nam do nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cai trị độc tài trong 39 năm qua, kể từ 30 tháng 4 năm 1975, ngày càng thắt chặt gọng kềm, đàn áp nhân quyền đến mọi tầng lớp người dân.

Lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đang bị mất dần do bàn tay ngoại nhân chủ trương, chi phối khiến dân tộc điêu linh, đất nước lầm than, khốn khổ.

Những tệ nạn, tham nhũng, cửa quyền, phe nhóm... đang cấu kết nhau chia chác quyền lợi, làm cho dân chúng ngày càng nghèo khó, yếu kém nhiều mặt, nhất là về đạo đức.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một Giáo Hội dân lập, không thể mập mờ giữa cơ chế nhà nước và tổ chức Phật Giáo do chính quyền thành lập làm bình phong che đậy chính sách mị dân độc hại.

Tôn giáo không được tự do hành đạo mà đang bị bức hại do chính sách độc tài đảng trị của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Tất cả Chư Tăng Ni đồng lên tiếng:

-         Chủ quyền lãnh thổ Việt Nam phải được tôn trọng đúng theo tinh thần dân tộc tự quyết mà tổ tiên chúng ta đã hy sinh không biết bao tâm lực, gầy dựng, giữ gìn.

-         Lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam nối liền từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau là do công lao dựng nước, giữ nước của cha ông để lại.

-         Nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải thay đổi Hiến Pháp 1992, và tôn trọng mọi tự do, quyền lợi, tài sản của người công dân theo như bản Công Ước Quốc Tế qui định.

-         Những hạn chế các quyền tự do căn bản của con người như ngôn luận, báo chí, thông tin, các trang mạng... phải được chấm dứt để người dân có dịp bày tỏ lập trường, đóng góp tâm nguyện theo tinh thần xây dựng nền dân chủ cho đất nước.

Đối với nội bộ Phật Giáo:

-         Duy trì và phát huy bản thể Tăng già hòa hợp để hướng dẫn tu học cho Tăng Ni và Phật tử mọi giới.

-         Giới luật là mạng mạch của Phật pháp phải luôn tuân giữ, tiêu biểu cho đạo phong của người con Phật cả hai giới xuất gia và tại gia.

-         Những vu vạ cá nhân hay tổ chức Phật giáo phải tự chế, chấm dứt hầu thể hiện sự đoàn kết, dành tâm lực đẩy lùi ba thế lực chính: chấp ngã, nghèo đói và vô minh.

-         Phật Giáo là tiềm năng đã và đang làm phong phú đời sống thể chất và tinh thần con người, diệt trừ bản ngã đạt tới cứu cánh giải thoát. Trưởng dưỡng đạo tâm, nhân tài hầu cống hiến tâm lực xây dựng con người, xã hội an lành, phúc lợi. Yêu cầu chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trả lại quyền tự trị cho Phật Giáo Việt Nam.

Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu Giáo Hội PGVNTN quyết tâm theo đuổi: “Lý Tưởng Hòa Bình Cho Dân Tộc Và Nhân Loại” như Hiến Chương GHPGVNTN đã minh định, sẵn sàng yểm trợ các phong trào toàn dân quốc nội và hải ngoại, để tranh đấu đòi hỏi các quyền tự do căn bản của người dân theo đúng đường hướng dân chủ và dân quyền trong chính sách đa nguyên, đa đảng như các nước tự do tiên tiến trên thế giới.

 

Làm tại Sydney, ngày 28 tháng 9 năm 2014,

 

Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

HT Thích Tín Nghĩa, Chánh văn phòng Điều hợp Liên châu, đương nhiệm Chủ tịch GHPGVNTN Hoa Kỳ

HT Thích Như Huệ, Hội chủ GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

HT Thích Tánh Thiệt, Quyền chủ tịch GHPGVNTN Âu Châu

HT Thích Bổn Đạt, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567