Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
 
Lễ chính thức 
Chủ nhật ngày 28 tháng 9 năm 2014
 
5.00                      Thức chúng
6.00                      Lễ thù ân - Bố Tát
7.30                      Điểm tâm
8.30                      Khoáng đại IV: Họp Tăng Ni các Giáo Hội
9.30                      Lễ Hiệp Kỵ
                             Chư Phật Tử tề tựu
                             Cung thỉnh Đại Tăng quang lâm Lễ Đài
Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã
                             Lễ chào cờ Phật Giáo
                             Nhập Từ Bi quán
                             Giới thiệu Thành phần tham dự
                             Dâng hoa lục cúng.
                             Lời chào mừng của Trưởng Ban Tổ Chức (ĐĐ Thích Phổ Huân)
Diễn văn khai mạc của HT Thích Thắng Hoan - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại.
                             Đạo từ của HT Thích Như Huệ - Hội Chủ GHPGVNTNHN UDL-TTL
                             Nghi thức lễ (Chủ sám: HT Thích Phước Thuận)
Tuyên đọc 7 pháp bất thối (HT Thích Quảng Ba)
                             Đọc tuyên bố chung
                             Lễ trao bình bát cho Ban Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ IX
12.30                    Lễ cúng dường Trai Tăng
                             Phật tử thọ trai
13.30                    Cung tiễn các phái đoàn
15.00                    Hoàn mãn.Lời chào mừng của Trưởng Ban Tổ Chức
(ĐĐ Thích Phổ Huân)


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Chư vị Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát

 

Kính bạch Quý Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

 

Trong không khí trang nghiêm đượm tình Tăng Già hòa hợp, để chuẩn bị cho giờ Khai mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ hôm nay.

Chúng con, chúng tôi thay mặt Ban Tổ Chức địa phương Úc Châu nói riêng, và tiếp theo tinh thần của Ban Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ nói chung của các Châu, xin cung kính nhiệt liệt chào mừng Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử cư sĩ đến từ bốn Châu Lục trên thế giới. Mặc dù phương tiện di chuyển xa xôi, hơn nữa tuổi cao lạc trọng; nhưng quý Ngài đã không ngại vượt qua tất cả, đó là do tình Linh Sơn pháp hữu, để hôm nay, giờ này là điểm son cho các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu tiếp tục hình thành Đại Lễ Hiệp Kỵ từ 8 năm qua. Và đó cũng là nhân duyên định hướng sinh hoạt rõ ràng cho một tập thể Tăng Già nương vào giáo lý giải thoát không rời xa Chánh Pháp.

Chúng con thay mặt Ban Tổ Chức địa phương, thay mặt quý Phật tử hàng hậu của học hai giới xuất gia tại gia, xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu, nhất là chư vị lãnh đạo, chư Tăng Ni Chúng thân tâm thường lạc, thường trụ, vững tâm bất thối, hầu đem giáo lý giải thoát Phật Đà ngày càng thấm nhuần đến muôn loài vạn vật.

Lần nữa chúng con cung kính hoan hỷ đón mừng chư tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm tham dự chứng minh trong ngày Đại Lễ. Nếu thời gian qua cho đến bây giờ và đến ngày chư vị trở về lại bổn xứ Ban Tổ Chức chúng con có điều chi sai xót, kính xin quý Ngài niệm tình bỏ qua.

 

Ban Tổ Chức chúng con xin Cung kính, và trân trọng.

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

 

TK Thích Phổ Huân.

 

 

 

 
le_hiep_ky (42)
le_hiep_ky (44)le_hiep_ky (45)le_hiep_ky (52)le_hiep_ky (57)le_hiep_ky (64)le_hiep_ky (73)le_hiep_ky (82)le_hiep_ky (153)le_hiep_ky (164)le_hiep_ky (172)le_hiep_ky (174)
le_hiep_ky (176)le_hiep_ky (185)le_hiep_ky (189)le_hiep_ky (192)le_hiep_ky (196)le_hiep_ky (207)le_hiep_ky (224)le_hiep_ky (225)le_hiep_ky (243)
le_hiep_ky-384
le_hiep_ky-563le_hiep_ky (246)le_hiep_ky (268)le_hiep_ky (284)le_hiep_ky (294)le_hiep_ky (298)le_hiep_ky (300)le_hiep_ky (316)le_hiep_ky (318)le_hiep_ky (324)le_hiep_ky (325)
le_hiep_ky (333)le_hiep_ky (334)le_hiep_ky (335)le_hiep_ky (336)le_hiep_ky (337)le_hiep_ky (338)le_hiep_ky (339)le_hiep_ky (340)le_hiep_ky (342)le_hiep_ky (344)
le_hiep_ky (441)le_hiep_ky (442)le_hiep_ky (445)le_hiep_ky (450)le_hiep_ky (452)le_hiep_ky (455)le_hiep_ky (462)le_hiep_ky (464)le_hiep_ky (502)le_hiep_ky (509)le_hiep_ky (517)le_hiep_ky (527)le_hiep_ky (532)le_hiep_ky (533)
le_hiep_ky (494)le_hiep_ky (496)le_hiep_ky (507)le_hiep_ky (510)le_hiep_ky (511)le_hiep_ky (512)le_hiep_ky (518)le_hiep_ky (519)le_hiep_ky (520)le_hiep_ky (521)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,101,236