Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   
Le Cung An Chuc Su (52)

Tác bạch
Cung An Chức Sự
Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
Về Nguồn 8 tại Chùa Pháp Bảo Sydney, Úc Châu
(27-28/9/2014)

 (Tác bạch: TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, ĐĐ Phổ Huân)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Nam Mô Tây Thiên Đông Độ, Việt Nam Truyền Giáo, Truyền Giới, Lịch Đại Tổ Sư

 
Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

 

Ngày Hiệp Kỵ muôn phương đều câu hội
Vượt năm châu, bốn biển kéo nhau về
Nghĩa Linh Sơn cốt nhục vẹn ước thề
Tình Pháp lữ không bao giờ suy suyễn. 

Trong không khí ấm áp của tiết trời đầu xuân Úc Đại Lợi, chúng con xin thay mặt Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL xin đê đầu đảnh lễ cung nghinh chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni khắp nơi trên thế giới vân tập về  Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu để chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 8. 

Kính bạch quý Ngài, 

Khởi đi từ nhu cầu cấp bách của sinh hoạt Tăng, Ni thuộc PGVN ở hải ngoại. Trong bối cảnh lịch sử hiện tại này,  Tăng Ni cần có một sinh hoạt Tăng đoàn hòa hợp, tương kính, tương lân và mở rộng, không phân biệt Giáo hội, Pháp phái, Tông môn, để hỗ trợ nhau nhiều mặt trong sứ mạng "Trụ pháp vương gia, trì Như lai tạng", nhằm mang lại lợi lạc bản thân, Tăng đoàn và góp phần lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này. 

Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không thể không đặt trên nền tảng bản thể hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn, vì Tăng đoàn là cội nguồn lưu xuất cho mọi sinh hoạt của đời sống người xuất gia qua phương châm  "Hoằng pháp là sự nghiệp, lợi sanh là lẽ sống". 

Trên tinh thần này, chư Tôn Đức thuộc 4 châu gồm Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu đã quyết định thành lập tổ chức lấy tên là "Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại" nhằm qui tụ và kết nối sinh hoạt của Tăng, Ni Việt Nam ở khắp các châu lục. 

Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm một lần, Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, để Tăng, Ni nhiều thế hệ thuộc các Giáo hội, Tông môn, Pháp phái, có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm chung, nhằm khắc ghi và tán thán công đức truyền bá và bảo vệ đạo pháp của chư vị Tổ Sư tiền bối; trong dịp lễ này, cũng là nhân duyên đoàn tụ cho Tăng, Ni Việt Nam khắp nơi trong bối cảnh ly hương, sống xa Thầy Tổ, có cơ hội ngồi lại với nhau trong thâm tình Pháp lữ, cùng tụng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tập và hành đạo, trình bày và chia sẻ những Tăng sự cần thiết. 

Từ đó đến nay "Lễ Hiệp Kỵ, Ngày Về Nguồn" đã được luân phiên tổ chức như sau:

- Lần thứ nhất, năm 2007, tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada
- Lần thứ 2, năm 2008, tại Chùa Bát Nhã, miền Nam California, Hoa Kỳ
- Lần thứ 3, năm 2009, tại Tu Viện An Lạc, Ventura, Hoa Kỳ
- Lần thứ 4, năm 2010, tại Tu Viện Viên Đức, Ravenburg, Đức Quốc
- Lần thứ 5, năm 2011, tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc

     - Lần thứ 6, năm 2012, tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu

     - Lần thứ 7, năm 2013, tại Chùa Cổ Lâm, Seattle, Hoa Kỳ

Và năm nay, Lễ Hiệp kỵ lần thứ 8, được long trọng tổ chức tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 09 năm 2014. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm, tất cả những nghi tiết đã chuẩn bị sẵn sàng, để cho pháp sự được  thành tựu châu viên, chúng con xin thay mặt Ban Tổ Chức, kính xin được như pháp tác lễ Cung an chức sự, ngưỡng mong quý Ngài từ bi mẫn cố. 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Thắng hạ Hoan, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, tuyên đọc diễn văn khai mạc.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, ban đạo từ trong lễ khai mạc. 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Bảo hạ Lạc, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, tuyên đọc Tuyên Bố Chung. 

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Tín hạ Nghĩa, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, và đồng chủ tọa buổi khoáng đại1, ngày thứ Bảy 27-9-2014 với chủ đề "Hành trạng Tổ Sư Giác Tiên".

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Tánh hạ Thiệt, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, và đồng chủ tọa buổi Khoáng đại 1, ngày thứ Bảy 27-9-2014 với chủ đề "Hành trạng Tổ Sư Giác Tiên."

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Phước hạ Thuận, đương vi chứng minh và Chủ Sám Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Như hạ Điển, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ, Giới sư tụng Bồ Tát Giới, thuyết pháp vào tối thứ Bảy 27-9-2014.

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Nguyên hạ An, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Trí, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Siêu, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, Chủ Tọa phiên Khoáng đại 2 với chủ đề:  Hành trạng HT Thích Tịnh Khiết - Đệ nhất Tăng Thống GHPGVNTN.

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Ba, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư,  đồng chủ tọa buổi Khoáng đại 3   "Hội Luận Tăng, Ni" vào tối thứ Bảy 27-9, và tuyên đọc "7 pháp bất thối" vào trưa Chủ nhật 28-9.

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Giác  hạ Sỹ, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Từ hạ Diệu, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Trường hạ Sanh, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, đồng chủ tọa buổi khoáng đại 3  "Hội Luận Tăng Ni ».

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Minh hạ Hiếu, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư,

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Nhật hạ Tân, đương vi Điều Hợp chương trình Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư  

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Nguyên hạ Trực, đương vi Điều Hợp chương trình Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư  

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Trường  hạ Phước, đương vi Kinh Sư Thủ Tang Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, đồng chủ tọa buổi khoáng đại 3  "Hội Luận Tăng Ni", tuyên đọc « lời tâm nguyện của Tăng Ni VN Hải Ngại”

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Tâm hạ Minh, đương vi Duy Na Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, sám chủ Lễ Thù Ân .

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Như hạ Định, đương vi Duyệt Chúng Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư trưa Chủ nhật 28-9

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Nhựt hạ Huệ, đương vi Kinh Sư Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư trưa Chủ nhật 28-9

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Tâm  hạ Phương, đương vi Điều Hợp chương trình Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư  

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Thiện hạ Hiền, đương vi Kinh Sư Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư trưa Chủ nhật 28-9

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Nguyên  hạ Lộc, đương vi Kinh Sư Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư trưa Chủ nhật 28-9

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức thượng Viên  hạ Trí, đương vi Kinh Sư Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư trưa Chủ nhật 28-9 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức thượng Viên  hạ Tịnh, đương vi Kinh Sư Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư trưa Chủ nhật 28-9

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Nguyên Tạng, TT Giác Tín, ĐĐ Viên Tịnh,  phụ trách Ban hành chánh thư ký trong 2 ngày đại lễ.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Thích Phổ  Huân, Trưởng Ban Tổ Chức, tuyên đọc Lời Chào Mừng trong Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ĐĐ Thông Hiếu,  ĐĐ Hạnh Phát, ĐĐ Quảng Viên, ĐĐ Thông Thắng, ĐĐ Đức Minh, ĐĐ Quảng Tâm, đương vi Ban Nghi lễ rước kiệu và thỉnh Long vị cho Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh:


 HT Thích Quảng Bình
 HT Thích Giải Trọng
 TT Thích Bổn Điền
 TT Thích Quảng Niệm
 TT Thích Minh Tuệ
 TT Thích Đồng Mẫn
 TT. Thích Phổ Hương
TT Thích Hạnh Trí
 TT Thích Ẩn Long
 TT. Thích Đạo Thông
 TT Thích Phước Tấn
 TT Thích Quảng Đạo
 ĐĐ. Thích Hạnh Hiếu
 ĐĐ. Thích Nhuận Chơn
 ĐĐ. Thích Thông Ánh
 ĐĐ. Thích Đạo Nguyên
 ĐĐ. Thích Hạnh Tri
 ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
 ĐĐ Thích Đạo Hiển
 ĐĐ Thích Trung Diên
 Đ Đ. Thích Thông Tuệ
 ĐĐ. Thích Giác Thuần
 ĐĐ. Thích Đức Hòa
 ĐĐ. Thích Nhựt Đạt
 Ni Trưởng TN Phước Trí
 Ni Trưởng TN Chơn Đạo
 Ni Sư TN Như Tuyết
 Ni Sư TN Đồng Liễu
 Ni sư TN Huệ Hạnh
 NS Thích Nữ Phước Quang
 NS Thích Nữ Nguyên Bổn
 NS Thích Nữ Nguyên Thiện
 NS Thích Nữ Như Mỹ
 NS Thích Nữ Tánh Lạc
 Ni Sư TN Viên Thông
 Ni Sư TN Diệu Trạm
 Sư Cô TN Như Như
 Sư Cô TN Huệ Khiết
 Sư Cô TN Chúc Học
 Sư Cô TN Hạnh Nguyên
 Sư Cô TN Hạnh Chiếu
 Sư Cô TN Thành Liên
 Sư Cô TN Liên Duyên
 Sư Cô TN Đạo Hương
 Sư Cô TN Đạo An
 Sư Cô TN Đạo Thanh
 Sư Cô TN Đạo Tịnh
 Sư Cô TN Phổ Huệ
 Sư Cô TN Diệu Đức
 Sư cô TN Huệ Minh
 Sư Cô TN Liên Phương
 Sư Cô TN Giác Anh
 Sư Cô TN Giác Duyên
 Sư Cô TN Giác Trí
 Sư Cô TN Giác Niệm..

đồng tham dự cầu nguyện cho Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư. 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng, Ni hiện diện… đồng chứng minh Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư. 

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni đại từ bi mẫn cố để Đại Lễ Hiệp kỵ kỳ 8 được thành tựu viên mãn.

 Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát 

 

 

Le Cung An Chuc Su (16)Le Cung An Chuc Su (17)Le Cung An Chuc Su (18)Le Cung An Chuc Su (20)
Le Cung An Chuc Su (23)Le Cung An Chuc Su (34)Le Cung An Chuc Su (35)
Le Cung An Chuc Su (37)Le Cung An Chuc Su (43)Le Cung An Chuc Su (44)Le Cung An Chuc Su (50)Le Cung An Chuc Su (52)Le Cung An Chuc Su (53)Le Cung An Chuc Su (57)Le Cung An Chuc Su (87)Le Cung An Chuc Su (90)Le Cung An Chuc Su (92)Le Cung An Chuc Su (95)Le Cung An Chuc Su (104)Le Cung An Chuc Su (132)Le Cung An Chuc Su (135)Le Cung An Chuc Su (137)Le Cung An Chuc Su (138)Le Cung An Chuc Su (67)Le Cung An Chuc Su (68)Le Cung An Chuc Su (69)Le Cung An Chuc Su (72)
Le Cung An Chuc Su (133)
Le Cung An Chuc Su (70)Le Cung An Chuc Su (71)Le Cung An Chuc Su (73)Le Cung An Chuc Su (74)

Le Cung An Chuc Su (179)
Le Cung An Chuc Su (181)Le Cung An Chuc Su (183)Le Cung An Chuc Su (184)Le Cung An Chuc Su (185)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,287,385