Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

04. Danh sách Chư Tôn Đức

24/09/201419:37(Xem: 10029)
04. Danh sách Chư Tôn Đức

Ban Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ - Về Nguồn 8 – Sydney 2014

 

DANH SÁCH

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI
THAM DỰ ĐẠI LỄ HIỆP KỴ 2014

TẠI CHÙA PHÁP BẢO, SYDNEY, ÚC CHÂU

Stt

Đạo hiệu

Tự viện

Quốc Gia

1             

HT. Thích Như Huệ

Chùa Pháp Hoa (SA)

Australia

2             

HT. Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo (SYD)

Australia

3             

HT. Thích Quảng Ba

TV Vạn Hạnh (ACT)

Australia

4             

HT. Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang (SYD)

Australia

5             

TT Thích Bổn Điền

Chùa Huyền Quang (SYD)

Australia

6             

TT. Thích Nguyên Trực

Chùa A Di Đà (SYD)

Australia

7             

TT. Thích Nhật Tân

Chùa Pháp Quang (QLD)

Australia

8             

TT. Thích Như Định

Chùa Thiên Ấn (SYD)

Australia

9             

TT. Thích Tâm Minh

Chùa Trúc Lâm (SYD)

Australia

10         

TT. Thích Tâm Phương

TV Quảng Đức (VIC)

Australia

11         

TT. Thích Thiện Hiền

Chùa Huyền Quang (SYD)     

Australia

12         

TT. Thích Phổ Hương

Chùa Long Quang (SYD)

Australia

13         

TT. Thích Nguyên Tạng

TV Quảng Đức (VIC)

Australia

14         

TT. Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng (VIC)

Australia

15         

TT. Thích Đạo Thông

Chùa Hưng Long (SYD)

Australia

16         

TT. Thích Hạnh Hiếu

TV Minh Giác (Sydney)

Australia

17         

ĐĐ. Thích Viên Tịnh

Chùa Bảo Minh (VIC)

Australia

18         

ĐĐ. Thích Nhuận Chơn

Chùa Kim Cang (VIC)

Australia

19         

ĐĐ. Thích Hạnh Tri

Chùa Minh Giác (SYD)

Australia

20         

ĐĐ Thích Viên Trí

Chùa Pháp Hoa (SA)

Australia

21         

ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

Tu Viện Từ Ân (VIC)

Australia

22         

ĐĐ Thích Đạo Hiển

TV Nguyên Thiều (SYD)

Australia

23         

ĐĐ Thích Thông Hiếu

Chùa Huệ  Quang (VIC)

Australia

24         

ĐĐ. Thích Thông Ánh

Thiền Viện Vạn An (SYD)

Australia

25         

ĐĐ . Thích Phổ Huân

Chùa Pháp Bảo (SYD)

Australia

26         

Đ Đ. Thích Thông Tuệ

TV Minh Giác (SYD)

Australia

27         

ĐĐ. Thích Giác Thuần

Chùa Pháp Bảo (SYD)

Australia

28         

ĐĐ. Thích Quảng Tâm

TV Vạn Hạnh (ACT)

Australia

29         

ĐĐ. Thích Nhựt Đạt

TV Vạn Hạnh (ACT)

Australia

30         

ĐĐ. Thích Đức Minh

TV Vạn Hạnh (ACT)

Australia

31         

ĐĐ. Thích Đức Hòa

TV Vạn Hạnh (ACT)

Australia

32         

ĐĐ. Thích Thông Thắng

Chùa Pháp Hoa (SA)

Australia

33         

Ni Trưởng TN Phước Trí

Chùa Quán Thế Âm (WA)

Australia

34         

Ni Trưởng TN Chơn Đạo

Chùa Quán Thế Âm (WA)

Australia

35         

Ni Sư TN Như Tuyết

Chùa Diệu Âm (VIC)

Australia

36         

Ni Sư TN Đồng Liễu

Tịnh Thất (VIC)

Australia

37         

Ni sư TN Huệ Hạnh

Tịnh Thất (VIC)

Australia

38         

Sư Cô TN Như Như

Chùa Báo Ân (SYD)

Australia

39         

Sư Cô TN Huệ Khiết

Chùa Báo Ân (SYD)

Australia

40         

Ni Sư TN Viên Thông

Chùa Quan Âm (SA)

Australia

41         

Sư Cô TN Chúc Học

Thiền Viện Như Lai (VIC)

Australia

42         

Sư Cô TN Nguyên Khai

NPĐ An Lạc Hạnh (VIC)

Australia

43         

Sư Cô TN Hạnh Nguyên

Chùa Pháp Hoa (SA)

Australia

44         

Sư Cô TN Hạnh Chiếu

Thiền Viện Như Lai (VIC)

Australia

45         

Sư Cô TN Thành Liên

TX Minh Đăng Quang (SYD)

Australia

46         

Sư Cô TN Liên Duyên

TX Minh Đăng Quang (SYD)

Australia

47         

Sư Cô TN Phổ Huệ

Chùa Pháp Vân (VIC)

Australia

48         

Sư Cô TN Diệu Đức

Chùa Diệu Âm (VIC)

Australia

49         

Sư cô TN Huệ Minh

Sydney

Australia

50         

Sư Cô TN Liên Phương

Chùa Bảo Minh (VIC)

Australia

51         

Sư Cô TN Đạo Hương

TV Vạn Hạnh (ACT)

Australia

52         

Sư Cô TN Đạo An

TV Vạn Hạnh (ACT)

Australia

53         

Sư Cô TN Đạo Thanh

TV Vạn Hạnh (ACT)

Australia

54         

Sư Cô TN Đạo Tịnh

TV Vạn Hạnh (ACT)

Australia

55         

Sư Cô TN Giác Anh

Chùa Pháp Bảo (SYD)

Australia

56         

Sư Cô TN Giác Duyên

Chùa Pháp Bảo (SYD)

Australia

57         

Sư Cô TN Giác Trí

Chùa Pháp Bảo (SYD)

Australia

58         

Sư Cô TN Giác Niệm

Chùa Pháp Bảo (SYD)

Australia

59         

New Zealand

New Zealand

New Zealand

60         

HT. Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên (NZL)

Auckland

61         

ĐĐ. Thích Đạo Nguyên

Chùa Trí Đức (NZL)

Auckland

62         

Canada

Canada

Canada

63         

TT. Thích Trường Phước

Chùa Quan Âm

Canada

64         

USA

USA

USA

65         

HT Thích Thắng Hoan

Tịnh Thất Viên Hạnh

USA

66         

HT Thích Phước Thuận

Chùa Trí Phước

USA

67         

HT Thích Tín Nghĩa

Từ Đàm Hải Ngoại

USA

68         

HT Thích Nguyên An

Chùa Cổ Lâm

USA

69         

HT Thích Nguyên Trí

Chùa Bát Nhã

USA

70         

HT Thích Nguyên Siêu

Chùa Phật Đà

USA

71         

HT Thích Giác Sĩ

Tịnh Xá

USA

72         

HT Thích Từ Diệu

Trung Tâm Quảng Đức

USA

73         

TT Thích Minh Dung

Chùa Quang Thiện

USA

74         

TT Thích Nhựt Huệ

Chùa Duyên Giác

USA

75         

TT Thích Ẩn Long

Chùa Ấn Quang

USA

76         

NS Thích Nữ Phước Quang

Tổng Hội Cư sĩ

USA

77         

NS Thích Nữ Nguyên Bổn

Chùa Kiều Đàm

USA

78         

NS Thích Nữ Nguyên Thiện

Chùa An Lạc

USA

79         

NS Thích Nữ Như Mỹ

Chùa Liên Hoa

USA

80         

NS Thích Nữ Tánh Lạc

Tu Viện Lam Viên

USA

81         

Âu Châu

Âu Châu

Âu Châu

82         

HT Thích Tánh Thiệt

Chùa Thiện Minh

Pháp Quốc

83         

HT Thích Như Điển

Chùa Viên Giác

Đức Quốc

84         

HT Thích Quảng Bình

Tịnh thất

Đan Mạch

85         

TT Thích Nguyên Lộc

Chùa Vạn Hạnh

Pháp Quốc

86         

TT Thích Quảng Đạo

Chùa Khánh Anh

Pháp Quốc

87         

ĐĐ Thích Quảng Viên

Chùa Thiện Minh

Pháp Quốc

88         

Ni sư TN Diệu Trạm

Chùa Khánh Anh

Pháp Quốc

89         

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

90         

HT Thích Giải Trọng

Chùa Long Tuyền

Việt Nam

91         

TT Thích Hạnh Trí

Chùa  Ân Triêm

Việt Nam

92         

TT Thích Đồng Mẫn

Tổ đình Chúc Thánh

Việt Nam

93         

TT Thích Quảng Niệm

Chùa Bảo Tạng

Việt Nam

94         

TT Thích Minh Tuệ

TV Quảng Hương Già Lam

Việt Nam

95         

ĐĐ Thích Trung Diên

Chùa Phước Hải

Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567