Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Ban Điều Hành KTHPP Âu Châu Kỳ 26

21/07/201419:16(Xem: 3312)
Ban Điều Hành KTHPP Âu Châu Kỳ 26

Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ Thứ 26 tại Schwazsse - Thụy Sỹ

từ ngày 30/06 đến 10-07-2014
Ban Điều Hành KTHPP Âu Châu Kỳ 26Trưởng Ban : Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt.

Giám Luật : Hòa Thượng Thích Như Điển.

Ban Giáo Dục : Thượng Tọa Thích Tâm Huệ,

Đại Đức Thích Viên Giác.

Ban Nghi Lễ : Thượng Tọa Thích Hoằng Khai

Thượng Tọa Thích Đồng Văn.

Ban Giám Thị : Thượng Tọa Thích Đồng Văn

Thượng Tọa Thích Minh Phú.

Sư Cô Thích Nữ Như Quang

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh.

Ban Xướng Ngôn Viên : Thượng Tọa Thích Hoằng Khai,

Đại Đức Thích Nguyên Hùng.

Ban Văn Phòng : Thượng Tọa Thích Quảng Đạo.

Ban Khánh Tiết : Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc, Đại Đức Thích Hạnh An

Sư Cô Thích Nữ Trí Đắc, Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đăng.

Ban Phòng Ốc : Đại Đức Thích Viên Tịnh, Đại Đức Thích Tâm Nhật.

Ban Sinh Hoạt : Thượng Tọa Thích Hoằng Khai,

Đại Đức Thích Nguyên Hùng.

Ban Thị Giả : Đại Đức Thích Pháp Trú, Đại Đức Thích Nhuận Hương

Đại Đức Thích Chúc Thành, Đại Đức Thích Quảng Giới

Đại Đức Thích Nhuận Hỷ, Đại Đức Thích Vạn Tấn,

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh, Thức Xoa MN TN Tuệ Tịnh.

Thức Xoa MN TN Huệ Phước, Sa Di Ni Nhuận Từ,

Giảng Sư Khách Tăng : Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Hòa Thượng Thích Thái Siêu

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,237,071