Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lịch giảng

07/01/201419:44(Xem: 5625)
Lịch giảng
Day_1_Khoa_Tu_Phat_TV_Quang_Duc (94)
Day_1_Khoa_Tu_Phat_TV_Quang_Duc (95)

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
CHƯƠNG TRÌNH
KHÓA TU PHẬT THẤT KỲ 01

(Do TVQĐ và Tổng Vụ Hoằng Pháp của Giáo Hội tổ chức)
* Thứ Ba, 7-1-2014:
8.00am: Phật tử tề tựu và ghi danh
9.30am: Lễ khai mạc Khóa tu
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00-3.30pm: Pháp Môn Tịnh Độ (HT Trường Sanh)
2.30-3.30pm: Lớp tiếng Anh (Ven. Thích Thông Pháp)

4.00-4.45pm: Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.00pm: Thọ trì Lương Hoàng Sám
9.00pm-9.30pm: Thiền tọa (30 phút)
10.00pm: Chỉ tịnh

* Thứ tư, 8-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
8.00am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác (phụ bếp, quét sân, hương đăng..)
9.30-11.am: Học Giáo Lý: Pháp Môn Tịnh Độ(HT Trường Sanh)
10.00-11.am: Lớp tiếng Anh (Ven. Thích Thông Pháp)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00pm: Niệm Phật & pháp thoại (TT Tâm Phương)
4.00-4.45pm:
Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.00pm: Thọ trìLương Hoàng Sám
9.00pm-9.30pm: Thiền tọa (30 phút)
10.00pm: Chỉ tịnh

* Thứ năm, 9-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
8.00am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác (phụ bếp, quét sân, hương đăng..)
9.30am-11.am: Học Giáo lý: Ý Nghĩa của xuất gia(HT Minh Hiếu)
10.am-11.am: Lớp thiếu nhi (Ven. Thích Thông Pháp)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00pm: Niệm Phật & pháp thoại (TT Tâm Phương)
4.00-4.45pm:
Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.00pm: Thọ trìLương Hoàng Sám
9.00pm-9.30pm: Thiền tọa (30 phút)
10.00pm: Chỉ tịnh

* Thứ sáu, 10-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
8.00am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác (phụ bếp, quét sân, hương đăng..)
9.30am: Học Giáo Lý: Ý nghĩa thọ giới (HT Minh Hiếu)
10.am-11.am: Lớp tiếng Anh (Ven. Thích Thông Pháp)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00pm: Niệm Phật & pháp thoại (TT Nguyên Tạng)
4.00-4.45pm:
Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.00pm: Thọ trìLương Hoàng Sám
9.00pm-9.30pm: Thiền tọa (30 phút)
10.00pm: Chỉ tịnh

* Thứ bảy, 11-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
8.00am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác (phụ bếp, quét sân, hương đăng..)
9.30am: Học Giáo Lý: Ý Nghĩa phát tâm Tu Học(TT Tâm Phương)
10.am-11.am: Lớp tiếng Anh (Ven. Thích Thông Pháp)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
2.00pm: Niệm Phật & pháp thoại (TT Nguyên Tạng)
4.00-4.45pm:
Công phu chiều (ĐĐ Nguyên Tuệ)
5.00pm: Dược thực
7.30pm-9.30pm: Thiền trà đạo tình
10.00pm: Chỉ tịnh

* Chủ nhật, 12-1-2014:
5.00am: thức chúng
5.30am: Công Phu Lăng Nghiêm
7.30am: Tiểu thực
9.00am: Lễ Bế Mạc
11.00: Lễ Cầu An & Cầu Siêu hằng tuần
12.30pm: Ngọ trai và hoàn mãn


tuvienquangduc_1QUANG DUC MONASTERY

SPRING BUDDHIST RETREAT

DAILY PROGRAM


* Tuesday, 7-1-2014:
8.00am: Registration
9.30am: The Opening ceremony
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00-3.30pm: A Journey to Pureland(Dharma talk by Most Ven. Truong Sanh)
2.30-3.30pm: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
4.00-4.45pm:
Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.00pm: Chanting of The litany of Liang-Wu-Ti(All monks and members attending)
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting* Wedneday, 8-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
8.00am: Breakfast
8.30am: Contributions (Kitchen, Cleaning up, Gardening...)
9.30-11.am: A Journey to Pureland(Dharma talk by Most Ven. Truong Sanh)
10.00-11.am: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00pm: Buddha Reciting and Dharma Talk (Senior Ven. Thich Tam Phuong)

4.00-4.45pm:Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.00pm: Chanting of The litany of Liang-Wu-Ti(All monks and members attending)
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting

* Thursday, 9-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
8.00am: Breakfast
8.30am: Labor contributions (Kitchen, Cleaning up, Gardening...)
9.30am-11.am: The Meaning of Renunciation (Dharma talk by Most Ven. Minh Hieu)
10.am-11.am: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00pm: Buddha Reciting and Dharma Talk (Senior Ven. Thich Tam Phuong)
4.00-4.45pm:
Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.00pm: Chanting of The litany of Liang-Wu-Ti(All monks and members attending))
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting

* Friday, 10-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
8.00am: Breakfast
8.30am: Labor contributions (Kitchen, Cleaning up, Gardening...)
9.30am: The Meaning of Ordination (Dharma talk by Most Ven. Minh Hieu)
10.am-11.am: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00pm: Buddha Reciting and Dharma Talk (Senior Ven. Thich Nguyen Tang)
4.00-4.45pm:
Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.00pm: Chanting of The litany of Liang-Wu-Ti(All monks and members attending)
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting

* Saturday, 11-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
8.00am: Breakfast
8.30am: Labor contributions (Kitchen, Cleaning up, Gardening...)
9.30am: Significant of studying & practicing Buddhism (Senior Ven. Tâm Phương)
10.am-11.am: English class: (Dharma talk by Venerable Thich Thong Phap)
11.30am: Having Lunch and walking meditation (from Dining room to Buddha Hall)
2.00pm: Buddha Reciting and Dharma Talk (Senior Ven. Thich Nguyen Tang)
4.00-4.45pm:
Evening Chanting (Venerable Thich Nguyen Tue)
5.00pm: Dinner
7.30pm-9.30pm: Singing & Drinking tea in mindfulness
9.00-9.30pm: Meditation in Buddha Hall (30 minute)
10.00pm: Resting

* Sunday, 12-1-2014:
5.00am: Getting up
5.30am: Meditation & Morning Chanting
7.30am: Breakfast
9.00am: Closing ceremony
11.00: Sunday ceremony
12.30pm: Lucheon and Ending
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,505,072