Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 7 (2013)

28/09/201310:56(Xem: 12045)
Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 7 (2013)

logo-venguon-2013


THÔNG BÁO

V/v Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư
Đại Giới Đàn Huyền Quang
Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Chùa Cổ Lâm

Kính gởi: Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni tại Hải ngoại,

Quý Đồng hương, Đồng bào thiện nam tín nữ Phật tử

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch quý Ngài !
Kính thưa quý Phật tử !

Sau khi Đức Phật nhập diệt tại rừng Sala , Chánh pháp của Ngài được gìn giữ và truyền thừa bởi đoàn thể Tăng già mà khởi đầu từ Sơ tổ Ca Diếp; từ đó mạng mạch Phật giáo được truyền bá đi khắp thế giới từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam trải qua hơn hai mươi lăm thế kỷ bởi Chư lịch đại Tổ sư, đem ánh sáng giác ngộ, giải thoát khổ đau đến cho nhân loại , chúng sanh khắp hoàn vũ.

Vai trò và sứ mạng của tập thể Tăng già đối với sự tồn vong của Phật pháp thật vô cùng quan trọng. Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại ở khắp các châu lục, Chư Tăng ni thuộc nhiều Hệ phái, Tông môn, Giáo hội thì việc ngồi lại với nhau trong tinh thần hòa hợp của bản thể Tăng già là hết sức cần thiết. Trưởng tử Như Lai hòa hợp để có một hướng đi, một phương thức duy trì và phát triển Phật pháp thì sự hoằng pháp lợi sanh thuận tiện và dễ dàng hơn, ngược lại, mỗi cá nhân sinh hoạt trong riêng rẽ, dù tài cao đến đâu cũng không thể gánh vác tất cả Phật sự, do vậy cần phải có sự sinh hoạt của Tăng đoàn.

Ngày lễ Hiệp kỵ lịch đại Tổ sư, ngày Chư Tăng Ni ở khắp các Châu lục, không phân biệt Tông môn, Pháp phái, Giáo hội…cùng quy tụ về một nơi để tưởng niệm công hạnh của lịch đại Tổ sư, tuyên đọc lại “Bảy pháp bất thoái” của Phật dạy…đồng thời cũng học hỏi những hạnh nguyện xả thân vì Đạo của quý Ngài, để xây dựng hành trang cho cá nhân và tập thể Tăng đoàn, nói khác đi, làm sao trọn vẹn được hạnh nguyện xuất gia, hạnh nguyện Bồ tát đạo.Vì lẽ đó, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn rất cần thiết cho đoàn thể Tăng già

Trong bảy năm qua, Chư Tăng hải ngoại tổ chức Lễ Hiệp Kỵ cũng chỉ là sự nối tiếp, noi gương việc làm của thầy tổ, của chư vị Tổ sư đã làm trong quá khứ, chứ không phải việc làm sáng tạo nơi hải ngoại

Năm nay Chùa Cổ Lâm hân hạnh được Chư tôn Thiền đức trong ngày Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Về Nguồn lần thứ VI tại Chùa Pháp Hoa, Úc Đại Lợi, trao trọng trách tổ chức Lễ Hiệp Kỵ - Về Nguồn lần thứ VII tại Chùa Cổ Lâm thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ quốc.

Thừa lệnh Tăng sai, Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Chùa Cổ Lâm chúng tôi thông báo, kính mời quý thiện nam tín nữ đồng hương Phật tử và kính cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni hoan hỷ quang lâm về Chùa Cổ Lâm tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ VII và Lễ Kỷ Niệm Ba Mươi Năm thành lập Chùa Cổ Lâm, được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2013. Nhân thắng duyên quý báu chư Trưởng Lão Tăng Già cao hội này, Chùa Cổ Lâm có tổ chứcĐại Giới Đàn Huyền Quang, truyền trao giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Thập Thiện và Bồ Tát Giới cho đàn hậu học nối tiếp ngọn đèn Cháp Pháp của Như Lai.

Để Phật sự trọng đại này được thành tựu viên mãn, chúng con thành tâm thỉnh cầu Chư tôn thiền đức khắp Châu lục từ bi gia tâm hộ niệm và trợ lực cho chúng con, đồng thời chúng tôi kêu gọi quý Phật tử, quý Đồng hương gần xa hoan hỷ phát tâm yểm trợ tinh thần cũng như vật chất để Ban Tổ Chức có đủ điều kiện hoàn thành viên mãn trọng trách này

Sự hiện diện của Chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử trong ba ngày Lễ Hiệp Kỵ là một vinh dự lớn lao cho Ban Tổ Chức đồng thời cũng nói lên tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn, trong giới Phật tử không phân biệt tông môn, pháp phái...là hạnh phúc lớn cho toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo.

Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.

Chúc quý Đồng hương Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM, Ban Tổ Chức

Trưởng ban

(Ấn ký)

Sa môn Thích Nguyên An

Cung_An_Chuc_Su

Ban_To_Chuc

Chuong_Trinh_Dai_Le

Hình ảnh
Cung An Chức SựHình ảnh
Hội luận & thuyết giảng

Hình ảnh
Công phu khuya và tụng giới
Hình ảnh
Lễ Khai Mạc


Hình ảnh
Hội thảo chiều 28-9-2013

Hình ảnh
Đàn Tràng Truyền Bồ Tát Giới


Hình ảnh
Lạy Thù Ân & Cúng Dường Ngọ Trai


Hình ảnh
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư
Hình ảnh
Lễ Mừng Chu Niên 30 năm Xây Dựng
Chùa Cổ Lâm, Seattle, Mỹ Quốc


NGÀY VỀ NGUỒN - LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ LẦN THỨ VII

Tiếp nối sinh hoạt “Ngày Về Nguồn” của 6 lần trước kể từ năm 2007, phụng hành quyết nghị của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại trong Lễ Bế Mạc Ngày Về Nguồn Lần Thứ VI, tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu,ngày18 tháng 11 năm 2012, Hòa Thượng Thích Nguyên An, Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) gửi Thông Bạch vào 04/2013 : “Ngày lễ Hiệp kỵ lịch đại Tổ sư, ngày Chư Tăng Ni ở khắp các Châu lục, không phân biệt Tông môn, Pháp phái, Giáo hội…cùng quy tụ về một nơi để tưởng niệm công hạnh của lịch đại Tổ sư, tuyên đọc lại “Bảy pháp bất thoái” của Phật dạy…đồng thời cũng học hỏi những hạnh nguyện xả thân vì Đạo của quý Ngài, để xây dựng hành trang cho cá nhân và tập thể Tăng đoàn, nói khác đi, làm sao trọn vẹn được hạnh nguyện xuất gia, hạnh nguyện Bồ tát đạo.Vì lẽ đó, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn rất cần thiết cho đoàn thể Tăng già…

Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Chùa Cổ Lâm chúng tôi thông báo, kính mời quý thiện nam tín nữ đồng hương Phật tử và kính cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni hoan hỷ quang lâm về Chùa Cổ Lâm tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ VII và Lễ Kỷ Niệm Ba Mươi Năm thành lập Chùa Cổ Lâm, được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2013. Nhân thắng duyên quý báu chư Trưởng Lão Tăng Già cao hội này, Chùa Cổ Lâm có tổ chức Đại Giới Đàn Huyền Quang, truyền trao giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Thập Thiện và Bồ Tát Giới cho đàn hậu học nối tiếp ngọn đèn Cháp Pháp của Như Lai…”

Đáp ứng lời thỉnh mời đó, hàng trăm Chư Tôn Đức Tăng Ni khắp 4 châu và quần chúng Phật tử đồng câu hội về Chùa Cổ Lâm cho Lễ Hội trọng đại này vào những ngày cuối tháng 09/2013. Chùa Cổ Lâm, Seatle, Washington State, Hoa Kỳ vào thời điểm này là điểm đến lý tưởng, không khí trong lành mát mẻ, đôi khi se se lạnh, khuôn viên Già lam rộng rãi, thanh tĩnh, hòa lẫn với thiên nhiên núi đồi, có đủ không gian và tiện nghi cho các sinh hoạt Lễ Hội diễn ra.

Vào lúc 2giờ 30 phút chiều thứ Sáu, 27/09.2013 (nhằm ngày 23 tháng Tám, Quý Tỵ, PL. 2557), thừa ủy nhiệm của HT. Thích Nguyên An, Trưởng Ban Tổ Chức, TT. Thích Nhật Trí, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) cùng với những nhân sự đại diện cho Ban Tổ Chức và tứ chúng Chùa Cổ Lâm tác bạch trước Đại Tăng, Cung An Chức Sựcho : Đại Giới Đàn Huyền Quang, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn VII, Lễ Truy Tán Công Hạnh Cố Đại Lão HT. Thích Chí Tín và Lễ Chung Thất Cố ĐLHT Thích Minh Tâm. Mở đầu lời tác bạch, TT. Thích Nhật Trí thưa lại câu chuyện Đức Phật hoan hỷ tán thán về một hội chúng đáng được cung kính, cúng dường, hội họp, hòa hợp, an trú trong thanh tịnh, cho sự tồn tại và hưng long của Tăng Đoàn và Phật Pháp, rồi cung thỉnh những bậc Tôn Đức vào các vai trò cho Phật Sự, Pháp Sự và Tăng Sự trong 3 ngày Lễ Hội này. Chư Tăng hoan hỷ chấp thuận.

Buổi chiều thứ Sáu 27/09/2013 vằo lúc 3 giờ,HT Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ) và HT. Thích Quảng Ba (Úc Châu) khởi sự bước vào chương trình Hội Luận. HT. Nguyên Trí với vai trò Phó Ban Tổ Chức mở đầu với việc tán thán ý nghĩa lớn lao của Ngày Về Nguồn, ngày trở về nguồn cội Phật Tổ, ngày hội họp, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ tương cho nhau. Cho dù có các thế lực tà ma vô minh họ gán đặt, diễn dịch, xuyên tạc nhằm làm tan rã Tăng Đoàn với những dụng ý không tốt đẹp của họ nhưng Tăng Ni Phật Tử vẫn giữ vững sinh hoạt Hiệp Kỵ Tổ Sư, hội họp của chúng ta.

HT. Thích Quảng Ba trình bày về : “Truyền Đăng Tục Diệm”, “Ôn Cố Tri Tân”, ôn lại công hạnh, noi gương chư Tổ và bàn thảo về những công việc mà chư Tăng có thể chung lo. HT. Quảng Ba kiến nghị một số đề tài mà đại chúng có thể cùng nhau thảo luận liên quan vận mệnh Tăng đoàn như là : Định hướng khả thi cho những nỗ lực hành Đạo, hoằng Pháp hải ngoại, Tìm hiểu những khó khăn thử thách, giai đoạn phát triển của Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

HT. Nguyên Trí khuyến khích Tăng Ni trẻ có duyên đến Hoa Kỳ nên dốc sức giai đoạn đầu cho việc học, nhất là ngôn ngữ và văn hóa bản xứ, chớ nên vướng vào lo việc xây dựng cơ sở chùa chiền sớm, vì như vậy sẽ bận rộn mà không học hành phát triển vững vàng về lâu về dài được.

HT. Nguyên Siêu, Phó Ban Tổ Chức Lễ Hội Về Nguồn lần VII, khuyến khích Tăng Ni trẻ nêu ý kiến thảo luận với những tình hình thực tế cuộc sống để được chư Tôn Đức chia sẻ kinh nghiệm chỉ giáo cho. Đáp ứng lời kêu gọi chư Tôn Đức, phần thảo luận buổi Hội Thảo I diễn ra sôi nổi, phong phú. Thầy Quảng Định được chỉ định để đại diện Tăng Ni trẻ chia sẻ đầu tiên. Thầy Quảng Định bày tỏ ưu tư về việc duyên các Tăng Ni trẻ được bảo lãnh đến Hoa Kỳ không biết phải làm gì đáp ứng nguyện vọng những người bão lãnh và hội nhập được với cuoôc sống mới. Tự bản thân mỗi tu sỹ trẻ hãy nỗ lực hết mình để tiến triển trong tu tập và cống hiến.

HT Bổn Điền (Úc Châu) lưu ý cách làm sao để nối được nhịp cầu cảm thông hòa nhịp giữa thế hệ Tăng đi trước và Tăng Ni trẻ để bổ khuyết, phối hợp nhịp nhàng nhau trong hoạt động Phật sự. Mỗi người phải luôn tự biết : mình là ai và đến hải ngoại để làm gì?

TT. Thích Tâm Thành chia sẻ tâm sự về con đường Thầy đã và đang đi. Thầy đã rất nỗ lực học các trường lớp Hoa Kỳ, vay tiền chính phủ và đi làm thêm để có thể hoàn thành các chương trình học Cử Nhân, Cao Học, Tiến Sỹ trong thời gian ngắn nhất. Đó là tấm gương chủ động, tự lực dấn thân. Hiện nay, Thượng Toạ Tâm Thành thường đi khắp nơi tổ chức khoá tu học, đặc biệt cho các thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ và các nước.

HT. Quảng Bình ý kiến nhắc nhở về thế hệ kế thừa cho các thế hệ đi trước, ngay cả việc kế thừa các tự viện và hình thành nên Phật Học Viện hun đúc cho nên những tu sỹ vững vàng để tiếp tục đảm đang Phật sự.

Thầy Minh Tuệ nêu lên các vấn đề cho cuộc Hội Thảo : 1) Giáo Hội có đường hướng nào để bồi dưỡng thêm công lực cho Tăng Ni trẻ, đồng thời làm sao phân công, sử dụng năng lực, nguồn nhân lực Tăng Ni trẻ thích hợp, 2) Không phải ai cũng dễ học lại chương trình Cử Nhân, Cao Học,… của Hoa Kỳ... Nếu không đạt điểm xuất sắc, không có học bỗng , họ học chỉ đạt điểm đủ đậu, vậy ai lo giúp tài chánh cho họ học? 3) Nếu 1 Tu Sỹ nào đó gặp những khó khăn về trú xứ, giấy tờ bảo lãnh thì họ nên đi về đâu, đến với ai và ai sẽ sẵn sàng giúp họ.

HT. Quảng Ba giải đáp là nếu có tâm nguyện ý chí tốt, phấn đấu vượt khó rồi cuối cùng sẽ thành tựu, sẽ có Long Thần Hộ Pháp, những người cảm thông, các thế hệ đi trước và Phật tử sẽ ủng hộ, miễn là nỗ lực cho việc chung Đạo Pháp chứ không phải cho danh lợi riêng cá nhân.

Ni Sư Diệu Trạm từ Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc chia sẻ kinh nghiệm làm sao hướng dẫn thế hệ thanh thiếu nhi Phật tử, sinh ở Hải Ngoại làm sao học hỏi biết về Đạo Pháp, tăng trưởng lòng tin và trưởng thành trở thành Phật tử thực sự. Người hướng dẫn nên đóng vai trò gần gũi như người Bạn, khêu gợi tinh tò mò học hỏi tử các em để chia sẻ và hướng dẫn từng bước. Cuối giờ Hội Thảo, HT. Quảng Ba đúc kết : thông qua Ngày Về Nguồn, chư Tăng có dịp gặp gỡ chia sẻ với nhau, nối kết tình Huynh Đệ, Tăng Lữ, không phân biệt Giáo Hội, quốc gia, hệ phái,…dần dần chắc mọi người cũng hiểu và không ai nghe những luận điệu xuyên tạc, chụp mũ từ bên ngoài. Hội Thảo giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách, phẩm giá và sứ mệnh của người tu sỹ.

Cuộc Hội Luận thứ 2 trong Thứ Sáu (27/09/2013) được tiến hành với hai thuyết trình viên TT Tâm Hòa (Canada) và TT. Tâm Phương (Úc Châu). TT. Tâm Hòa lược qua lịch sử hình thành và diễn tiến của Ngày Về Nguồn. Xuất phát từ năm 2007, Cố HT. Thích Minh Tâm trong giỗ Tổ Liễu Quán đã nêu lên ý tưởng làm sao nhân rộng giỗ Tổ này ra, không chỉ Tổ Liễu Quán mà Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, không hạn chế quốc gia, tông phái, pháp môn, nguồn gốc nào và chính TT. Tâm Hòa là Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Về Nguồn lần thứ I vàocác ngày 21, 22 & 23-9-2007tại Chùa Pháp Vân, Canada.

Những luận điệu đánh phá từ bên ngoài thường tuyên truyền rằng : Về Nguồn là về với thế lực chính trị nào đó Hà Nội, Việt Nam là không có cơ sở, họ cố tình thế tục hoá và làm sai lệch ý nghĩa cao đẹp thiêng liêng của Về Nguồn mà 4 đời Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Cố Hòa Thượng Trí Thủ đã khai thị khuyến khích.

Thượng Tọa cũng giải thích Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại đã hình thành thế nào và vai trò của Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại làm gì? Qua đó, 6 Ngày Về Nguồn vừa qua đã diễn tiến ra sao và có những kết quả gì? TT Thích Tâm Hòa nhân dịp này cũng điểm lại những nét son trong cuộc đời và hành hoạt của các bậc Long Tượng Phật Pháp trong thời cận đại : Ngài Thiện Minh, Ngài Trí Thủ, Ngài Huyền Quang.

Tiếp theo HT. Thích Tín Nghĩa và TT. Thích Nhật Tân bổ sung thêm các ý kiến về ý nghĩa và nội dung các Ngày về Nguồn mà Tăng Ni Hải Ngoại đã và đang cử hành.

TT. Thích Tâm Phương tìm hiểu về số lượng các Tông Phái, Giáo Hội đồng tham dự trong Về Nguồn lần thứ VII này và hoan hỷ tán thán ngày càng nhiều hơn nữa số lượng Tu Sỹ và các Giáơ phái khác nhau đồng tham dự. Đặc biệt, Tăng Ni thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ThốngNhất 4 Châu tích cực đến tham dự nhiều nhất, thường xuyên nhất, đồng cam cộng khổ và sẻ chia cho nhau trong suốt các giai đoạn vừa qua. Kết thúc buổi thảo luận, TT Tâm Hòa đọc lại lời Minh của Tổ Đạo An để nhắc nhở cho hàng xuất gia trong chí nguyện phụng sự của mình.

Cũng trong ngày thứ 6 (27/09/2013) song song với sinh hoạt Chư Tăng trong các cuộc Hội Thảo là Tuyển Phật Trường, ngày thìêng liêng quan trọng nhất đánh dấu đưọc tham dự vào Chúng Trung Tôn hàng ngũ Tăng Già thông qua các tiến trình : Khảo Hạch Giới Tử do HT. Thích Tín Nghĩa Chánh Chủ Khảo và TT. Thích Minh Dung Phó Chủ Khảo đảm trách. Ban Giám Khảo khảo hạch về quá trình tu học, rèn luyện, dồi mài kinh luật công phu, chí nguyện xuất gia hành đạo.

Chúng tôi lấy làm tiếc để an ủi những giới tử chưa đủ điều kiện thọ lãnh giới pháp mà mình mong muốn. Hi vọng là quý vị tiếp tục tu học, phấn đấu để các giới đàn năm sau hội đủ diều kiện thọ nhận giới pháp. Dù rất muốn đáp ứng nguyện vọng cao cả của Quý Vị nhưng Ban Tổ Chức không thể nào làm khác hơn được vì cần hội đủ những điều kiện cần thiết tôn trọng giới pháp của Như Lai.

Chúng tôi xin chúc mừng những giới tử đã thông qua được cuộc Khảo Hạch và được tuyển chọn để đăng đàn thọ giới. Kể từ nay quý vị đã xác định chỗ đứng trong Tăng Đoàn và thừa đương sứ mệnh Phật Tổ giao phó, thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh.

Để chuẩn bỉ cho việc tấn đàn truyền trao giới Pháp, HT Thích Thái Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục GHPGVNTNHK khuyến phát Bồ Đề Tâm, nói lên ý nghĩa cao quý của việc xuất gia và hành Bồ Tát Đạo. Chư giới tử tiếp thu pháp nhũ của Hòa Thượng trong giò phút thiêng liêng nhất, dọn sửa thân tâm chuẩn bị thọ nhận Giáo Pháp, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự…
Vào lúc 8 giờ đêm thứ 6 ( 27/09/2013) :Lễ Tấn Đàn truyền trao giới pháp được long trọng cử hành với HT Đàn Đầu, Tam Sư, Thất Chứng là Chư Tôn Thạc Đức ưu việt từ 4 Châu Lục. Thật là thắng duyên hy hữu cho các giói thành tựu giới pháp, hội nhập Tăng thân trong ngày Về nguờn sum họp và noi dấu Tổ sư.

Ngày thứ Hai chưong trình là ngày thứ 7 ( 28/09/13) được bắt đầu bằng thời công phu khuya và tụng Bồ Tát Giới. Giói Pháp và sự thanh tịnh là điều kiện tiên quyết cho bản thể, tồn tại và lớn mạnh của Tăng già. Đại chúng vân tập và hành hoạt trong tinh thần tương thân,tương giáo, tương bái, tương sámnhư lời dạy của chư Phật Tổ, đặc biệt trùng tụng Bồ Tát Giới là kết tinh đại nguyện vững vàng, hành trạng cao vời của bậc xuấtTrần thượng Sỹ trên bước đường cứu khổ độ sanh.

Vào lúc 10 am sáng thứ Bảy (28/09/13) Lễ Khai Mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư –Ngày Về Nguồn 7 chính thức được cử hành

Sau 3 phút mặc niệm, niệm tưởng ân đức Phật tổ, Giác Linh Cố HT Minh Tâm, Chư Thánh Tử Đạo, rải tâm từ đến pháp giới chúng sinh, TT. Thích Minh Dung giói thiệu các phái đoàn Tăng Ni Phật Tử khắp 4 châu đồng câu hội về tham dự Hội Lễ.

HT Thích Nguyên An và HT Thích Nguyên Trí thay mặt Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc bày tỏ ý nghĩa tri ân báo ân Tổ Sư, gặp nhau tình huynh đệ không phân biệt môn phái, quốc gia, giáo hội, đặcbiệt có ýnghĩa :

"Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư không phải là một tổ chức Giáo Hội, mà chỉ là một tập hợp của cộng đồng Tăng già cùng nhau ngồi lại để tri ân và báo ân Đức Phật và lịch đại Tổ Sư, để nhắc nhở hàng Chúng Trung Tôn quay về với bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng Bảo, với nguồi cội của Chánh Pháp, để tạo cơ hội cho Chư Tăng Ni các thế hệ, không phân biệt hệ phái, giáo phái, Giáo Hội tụ họp trong tinh thần thanh tịnh hòa hợp, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hành Đạo, củng cố đạo tình và làm chỗ nương tựa vững chắc cho tín tâm của quần chúng Phật tử các giới quy hướng trên con đường tu học và phụng sự Phật Pháp...

Hôm nay, cộng đồng Tăng già Việt Nam Hải Ngoại từ các châu lục vân tập về đây trong Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 7không ngoài mục đích thắp sáng bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng già, cùng nhau thực hành sứ mệnh thiêng liêng cao cả là hoằng dương Chánh Pháp, góp phần xây dựng và phát triển con người và xã hội giữa thời đại nhiễu nhương, thù hận và pháp nhược ma cường..."

Ban Tổ Chức hân hoan chào đón Chư Khách Tăng,quan khách và mong nguyện mọi diễn biến tốt đẹp trong sứ mệnh chung hoằng pháp độ sanh

Sau phần dâng hoa cúng dưòng Tam Bảo của thiếu nhi gia đình Phật Tử chùa Cổ Lâm là Diễn Văn Khai Mạc của HT Thích Thắng Hoan, Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Trưởng Lão Hòa Thượng tán thán sự có mặt của Đại Tăng và Đại Chúng đánh dấu sự kiện trọng đại trong lịch sử Phật Giáo Vn Hải Ngoại:

"Chúng ta cùng câu hội suy niệm ân đứcchư Tổ Sư, đồng lòng chung sức, bồi dưỡng công lực gìn giữ phát huy, hoằng truyền Chánh Pháp, tiếp nối mạng mạch Tăng già, quang huy Phật Giáo

Có 2 hình ảnh đẹp đó là Chư Tổ Sư mang Phật Giáo Việt Nam

Chư Tổ Sư và Chư Tăng Việt Nam mang Phật Giáo đến các nước ngoài. Tất cả đều với số không, nhưng với đại nguyện, nỗ lực sẽ hiện diện Đạo tràng Phật Pháp nơi nơi.

Hôm nay chúng Tăng gặp nhau, ôn lại gìn giữ truyền thống thiêng liêng, cầu nguyện chư Tổ Sư chứng giám gia hộ Tăng Ni Phật Tử vững tay chèo con thuyền Phật Pháp trong hiện tại và tương lai"

Tiếp theo, HT Thích Tánh Thiệt (Âu Châu) tuyên dọc Bảy Pháp Bất ThốiTrong Kinh Du hành, Trường A Hàm để đại chúng đều vâng hành cho sự thanh tịnh hòa hợp hưng thịnh cho chúng xuất gia trong mọi thời đại.

HT Bảo Lạc nêu cảm từ về những tấm gương sáng chói cống hiến xưa và nay để Đạo Phật lưu xuất trên 2600 năm. HT Bảo lạc cũng tán thán công lao khó nhọc của Ban Tổ Chức để đại chúng có được trong các Hội Lễ hôm nay và mong đại chúng cùng sinh hoạt có hiệu quả thiết thực nhất để báo đáp trùng trùng ân duyên đó

Cuối Lễ Khai Mạc là nghi lễ cầu nguyện của Chư Tăng với Chủ Sám HT Phước Thuận cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, âm siêu dương thới, Bồ Đề tâm tăng trưởng , Phước Trí trang nghiêm, Ánh Đạo huy hoàng nơi nơi.

Buổi chiều thứ 7 diễn ra với cuộc hội luận sôi nổi về Hành Trạng Bồ Tát Quảng Đứcvới thuyết trình viên HT Nguyên siêu, đầy cảm xúc, chân tình, sâu sắc, đại chúng tích cực đặt câu hỏi và tham gia thảo luận, tranh th ủ trong thời gian giới hạn cho phép, trải qua 50 năm 1 chặng đường nhìn lại rút ra nhiều bài học thiết thực cho Phật giáo ngày nay
HT Bảo Lạc thuyết trình về Cố HT Khánh Anh (1895-1961), đại thọ Bồ Đề dựng xây nền tảng Phật học Việt Nam, chấn hưng Phật Pháp trong thời cận đại. Đại nguyện, công hạnh cao với của Ngài là tấm gương chói sáng cho mỗi chúng ta trên bước đường dấn thân Phật sự. Lối trình bày dí dỏm, chân tình, sâu sắc cuả HT Bảo Lạc rất có ấn tượng và thu hút thính chúng.

Cuộc Hội Thảo cuối cùng là vào đêm thứ 7 ( 28/09/2013) về Tâm Tình Hội Ngộ định hướng bước đi Tăng Ni nơi Hải Ngoại. Đây là buổi hội thảo thật sôi nổi về các đề tài : trú xứ hải ngoại, học và tu, phương pháp hành Đạo, lá cờ Tổ Quốc và chào cờ trong các Lễ Hội Phật Giáo, đặc biệt sôi nổi để lại nhiều ấn tượng là những thuận lợi khó khăn cho những vị Tăng Ni trẻ trong bước đường hội nhập, tu nhập và hành Đạo nơi hải ngoại cũng như thành lập Phật Học Viện cho Tăng Ni … Những đề tài này rất thiết thực cho sinh hoạt Tăng Ni trong cuộc sống và hành Đạo hàng ngày.

Song song với cuộc Hội Thảo II là phần thuyết pháp của HT Thích Đổng Tuyên cho các Giới Tử chuẩn bị thọ lãnh Bồ Tát giới và thập thiện, tiến lên những bước cao xa hơn nữa cho hàng tại gia. Hòa Thượng đã khuyến tấn chí nguyện cao xa,, phật tử với Bồ Tát Hạnh sẽ thừa đương được nhiều trách nhiệm lớn lao, cùng với chư Tăng, hộ trì,hộ pháp,hoàn thiện mình và góp phần hoằng dương chánh pháp cứu độ chúng sanh, dìu dắt quần mê và những kẻ sơ cơ.

Vào lúc 8 giờ đêm thứ 7 (28/09/2013), Lễ truyền trao Bồ Tát Giới và Thập Thiện được cử hành rất trang nghiêm trọng thể tại chánh điện kéo dài đến 3 giớ. Xin chúc mừng cho chư Giới Tử đắc giới Pháp, chúng tôi rất an tâm khi có quý vị bên cạnh chúng tôi trong mọi phật sự như chim có 2 cánh, quý vị thăng hoa hơn nữa trong những phương trời cao rộng.

Chương trình sinh hoạt đặc biệt nhất vẫn là sinh hoạt trong ngày cuối Chủ Nhật 29/09/2013 với lịch sinh hoạt dày và liên tục từ 5 giờ sáng đến tối.

Bắt đầu Ngày Chủ Nhật này là thời Công Phu Sáng và Lạy Thù Ân để tưởng nhớ ân thâm cao dày chư Tổ Sư, Tứ Trọng Ân. Thời Khóa này vẫn thường thực hành mỗi tháng 2 lần trong Thiền Môn thế nhưng thực sự có ý nghĩa và ấn tượng lớn lao khi cử hành trong Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư để niệm tưởng thâm ân và phụng hành theo gương sáng quý Ngài.

Vì trời mưa không thực hiện được Khất Thực ngoài đường như chương trình nhưng Lễ Cúng Dường Trai Tăng trong trai đường diễn ra rất trang nghiêm hoan hỷ. Đây là cơ hội hy hữu quý báu là ruộng phước điền lớn mà chư Phật Tử vùng Seatle, Washington có cơ hội đảnh lễ, diện kiến và cúng dường chư Tăng bốn châu lục với tấm lòng chí thành chí kính.

Chiều Chủ Nhật 29/09/2013 diễn ra các Lễ : Hiệp Cúng Lịch Đại Tổ Sư, Chung Thất Cố HT. Thích Minh Tâm, nguyên Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, Lễ Tưởng Niệm và Truy Tán Công Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tín, Trụ Trì Chùa Long Sơn, Nha Trang, Lễ Bế Mạc Ngày Về Nguồn lần thứ VII.

HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ GHPGVNTNHK, Phó Ban Tổ Chức đọc Diễn Văn Bế Mạc, trong đó Hòa Thượng tán thán công hạnh chư Tôn Đức vì sứ mệnh thiêng liêng cao cả truyền thừa mạng mạch Đạo Pháp mà vân tập về Chùa Cổ Lâm cho Hội Lễ, khiến cho Chánh Pháp lan xa, tứ chúng thấm nhuần ân phước. Mặc dù trời mưa lạnh nhưng lòng mọi người ấm áp trong tình Đạo bên nhau. Hòa Thượng bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc cũng như mong mỏi lòng hoan hỷ cho những thiếu sót trong tiếp đón và những điều chưa hoàn hảo trong diễn trình Hội Lễ.

Lời tụng niệm trầm bỗng thanh thoát của Chủ Sám HT. Thích Phước Thuận, Ban Kinh Sư, Nhạc Lễ và Đại Chúng hòa âm trong niềm kính tưởng thiết tha, ân tình lắng đọng, tâm nguyện thành khẩn tiếp nối Tông Phong, Truyền Đăng Tục Diệm.TT. Thích Tâm Hòa diễn ngâm lời tưởng niệm Chư Tổ Sư. HT Thích Nguyên Siêu, đại diện Môn Đồ Pháp Quyến bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đảnh lễ thâm tạ Đại Tăng cử hành Khóa Lễ.

Trưởng Lão Hòa Thượng Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, HT. Thích Thắng Hoan nói đôi lời tưởng niệm tán thán công hạnh của Cố HT. Thích Minh Tâm dày công hoằng dương, xây dựng Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại và Cố TLHT Thích Chí Tín đã che chở cưu mang bao thế hệ Tăng Sinh đến tu học tại Chùa Long Sơn, nguyện tiếp bước theo Quý Ngài và mong mỏi Đại Chúng đồng hỗ trợ Ngài Kế Vãng Khai Lai báo chư Tổ Ân Đức.

Đại chúng xúc động lặng yên thưởng thức trong hồi tưởng trong khi Sư Cô Lệ Ý ngâm bài thơ Lửa Từ Bi của nhà thơ Vũ Hoàng Chương xưng tụng công hạnh Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng như chư Tổ Sư đã : "dốc lòng vì Đạo hi sinh" dấn thân phụng sự, để Chánh Pháp được bảo tồn và trao truyền đến ngày hôm nay.

HT. Thích Bổn Điền (Úc Châu) đọc Lời Tâm Nguyện của Chư Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại đúc kết sau 3 ngày sinh hoạt và Hội Luận trong hòa hợp thanh tịnh vừa qua : nguyện giữ gìn giới thanh tịnh, nuôi dưỡng chí xuất trần, đặt Tăng Đoàn trên cá thể, tụ họp trong hòa hợp nguyện vượt qua mọi gian truân thử thách, , kế thừa sứ mệnh thiêng liêng hoằng Pháp độ sanh.

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK với Cảm Từ đúc kết, hoan hỷ tán thán công đức HT Thích Nguyên An và Tứ Chúng Chùa Cổ Lâm, tất cả các Ban Ngành đã hỗ trợ mọi phương tiện cần thiết cho Lễ Hội Về Nguồn lần này. Hòa Thượng xúc động rơi lệ khi kể lại kỷ niệm với Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm khi hai vị bàn và chọn ngày hôm nay làm Lễ Hội nhưng Ngài đã về Tây không đến đây tham dự như chương trình đã định. Hòa Thượng nhắc lại về tâm nguyện và đường hướng sinh hoạt Tăng Ni và Về Nguồn. Hòa Thượng nhấn mạnh 2 hàng xuất gia và tại gia cùng nhau hỗ trợ cho nhau trong tu tập và sinh hoạt như 2 cánh giúp chim đại bàng bay cao.

HT. Thích Nguyên Siêu, Phó Ban Tổ Chức Lễ Hội Về Nguồn, đúc kết những thành quả lớn lao đã đạt được xuyên suốt 3 ngày sinh hoạt (27-29/09/2013) : a) biểu tỏ những hình ảnh đẹp, y vàng thanh thoát cho Phật tử thân cận, chiêm cung, đảnh lễ, lãnh thọ Thân, Khẩu, Ý Giáo từ chư Tăng 4 châu lục, qua đó cảm thông nhau, thương nhau, quý nhau, hỗ trợ cho nhau, b) Pháp Thoại và Hội Luận là những mưa Pháp thấm nhuần lợi lạc, chia sẻ kinh nghiệm và hành trang tu học, hành Đạo, c) Tuyển Phật Trường, Các Giới Đàn truyền giới thành tựu viên mãn, bất từ bì quyện suốt nhiều giờ truyền giới của Chư Tôn Đức để đáp ứng khát ngưỡng lớn lao của hàng hậu học, d) Hiệp Kỵ Chư Đại Tổ Sư, Chư Tôn Thạc Đức vừa viên tịch diễn ra trang nghiêm thành kính, báo đáp ân tình, đ) Có những bài học về gương sáng chư Tổ Sư để tiếp nối công hạnh Quý Ngài, e) Thành tựu trú xứ Chùa Cổ Lâm nhờ công đức hàng đầu của HT. Thích Nguyên An suốt 30 năm xây dựng, hiến dâng con tim còn lại của Ngài (sau khi mổ tim) và hiến cúng cơ sở này cho GHPGVNTNHK, cầu nguyện gia bị của Chư Tăng, Phật tử gần xa, cùng với tứ chúng luôn kề vai sát cánh với Ngài trong mọi Phật sự.

Nghi Thức Truyền Trao Trách Nhiệm tổ chức Lễ Hội Về Nguồn lần thứ VIII diễn ra với sự khuyến tấn của HT Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại ý nghĩa truyền trao Y Bát từ xưa cho đến nay trong sứ mệnh hoằng dương Phật Pháp khắp hoàn cầu. Đại diện chư Tôn Đức Hoa Kỳ : HT. Thích Phước Thuận, HT. Thích Tín Nghĩa, HT. Thích Nguyên An, HT. Thích Nguyên Trí, HT Thích Nguyên Siêu trao Y Bát và uỷ thác trách nhiệm tổ chức Lễ Hội Về Nguồn tiếp theo. HT Thích Bảo Lạc phát biểu với những nỗi lo làm sao cho chu toàn trách nhiệm trọng đại này, đây là trách nhiệm chung của GHPGVNTN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan cùng với Trưởng Ban Tổ Chức là Thầy Trụ Trì Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu và cung thỉnh Chư Tăng Đại Chúng quang lâm tham dự và đồng hỗ trợ cho Phật sự này thành tựu.

TT. Thích Nhật Tân (Úc Châu) thay mặt Ban Tổ Chức tán thán công đức Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Cổ Lâm và tứ chúng tạo mọi duyên lành cho Lễ Hội thành tựu. Thượng Tọa đồng thời tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử gần xa thân lâm phó hội, các hội đoàn thông tin báo chí, ban ngành đã đóng góp hết sức mình. Thượng Toạ cũng xin Chư Tôn Đức và Đại chúng hoan hỷ cho những thiếu sót trong cung đón và tổ chức Lễ. Thượng Tọa cầu nguyện và chúc lành đến toàn thể chư Tôn Đức và Đại Chúng.

Đêm chủ nhật 29/09/2013 là đêm Hội của những niềm vui : Lễ Hội Về Nguồn thành tựu, mừng Chùa Cổ Lâm 30 năm phát triển, mừng Thọ 71 tuổi Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Cổ Lâm. Chư Tăng cũng tham gia văn nghệ đọc thơ tặng, đặc biệt là chương trình văn nghệ phong phú với sự tham gia của GĐPT Liễu Quán, các Ca sĩ địa phương, với sự góp mặt của hai danh ca: Giang Tử và Hồ Hoàng Yến. Trời mưa lạnh nhưng mọi người vẫn hào hứng tham dự đến hơn 10 giờ đêm. Có lẽ đây là đêm hoan hỷ nhất của Chùa Cổ Lâm trong suốt 30 năm qua.

Thời gian trôi qua nhanh, 3 ngày Lễ Hội hoàn mãn và mọi người ra về trong hoan hỷ. Trong suốt thời gian Lễ Hội tại Chùa Cổ Lâm, mọi người sinh hoạt với tâm niệm :

"Khắp nơi Phật tử hướng về, quyết tâm xây nhà Giáo hội, báo đền quốc tổ ân sư.

Mười phương tăng ni câu hội, kết thành những đóa tường vân, sáng thêm con đường phụng sự.

Hội hợp trong thanh tịnh, Bàn luận trong tương kính

Thành tựu trong hòa hợp, Ra về trong hoan hỉ."

Có đến rồi có đi, có sum họp rồi có chia tay thế nhưng tất cả những ân tình, kỷ niệm, giọng nói, nụ cười, câu chuyện lúc uống trà, lúc dạo sân chùa, chuông mõ công phu Chùa Cổ Lâm vẫn còn vang vọng trong tâm thức mọi người và thêm hành trang tâm linh cho cuộc sống và hành Đạo. Bậc Xuất Trần Thượng Sỹ là người vừa biết sống một mình, vừa biết khép mình, hài hòa trong Tăng Thân, bởi vì ý nghĩa của Tăng là đoàn thể hòa hợp thanh tịnh cùng tu hành. Đến với nhau, sống với nhau, chia sẻ với nhau, hiểu, thương và hỗ trợ cho nhau, nối kết Tình Pháp Duyên Tăng, "đức chúng như hải" là nguồn tựa vững chắc cho mỗi hành giả trước những khó khăn, thử thách trên hành trình, cho dù mỗi người trên những đoạn đường khác nhau nhưng cùng chí hướng và luôn có sự hộ trì Tam Bảo. Gương sáng người xưa và tâm nguyện chung của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại là nguồn động lực vô biên nâng bước chân hành giả thăng hoa trên mỗi bước đường. Nước rời khỏi đại dương chu du khắp nơi trên mọi kênh lạch, sông ngòi, tưới tẩm cho sự sống nhưng rồi cuối cùng cũng hòa nhập về đại dương. Nguyện cầu cho tất cả thành tựu hành hoạt, năng lực này mang đến cho đời nhiều nội dung Phật chất và những sứ giả Như Lai đi khắp muôn nơi làm tốt Đạo, đẹp Đời để hàn gắn những đổ vỡ, để kết tình anh em, làm vơi những nỗi khổ niềm đau, xoá bỏ chiến tranh, thù hận, xây đắp cho đời thêm chân thiện mỹ, cho Việt Nam với nhân quyền, dân chủ, độc lập, hòa bình, hưng vượng, hạnh phúc, cho thế giới hòa bình, nhơn sinh an lạc. Xa mặt nhưng không cách lòng, chúng ta gặp nhau trong chí hướng chung : phụng sự Đạo Pháp và chúng sanh và chúng ta sẽ gặp nhau trong Ngày Về Nguồn lần thứ VIII tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu vào 10/2014. Nguyện cầu uy linh Lịch Đại Tổ Sư chứng minh và gia bị cho tâm nguyện và hành trình mỗi hành giả thăng hoa và thành tựu.

Cali, Chùa Đại Bi Quan Âm, mùa Thu 2013, PL 2557

Thích Minh Tuệ

thichminhtue-2


VỀ NGUỒN

Như nước trăm sông đổ đại dương

Hàng trăm tu sỹ khắp bốn phương

Tựu đến Cổ Lâm, đồng tham dự

Hiệp Kỵ Tổ Sư - Hội Về Nguồn.

Quyện tỏa trầm hương Phật chứng minh

Thành tâm đảnh lễ chư Giác Linh

Lịch đại Tổ Sư truyền Chánh Pháp

Kết nối thừa đương suốt hành trình.

Bồ Tát Quảng Đức - Lửa Từ Bi

Thắp sáng niềm tin, sáng lương tri

Trái Tim Bất Diệt trang sử Phật

Trong tâm hậu học mãi khắc ghi.

Chấn Hưng Phật Pháp, Tổ Khánh Anh

Học đường Phật Pháp ở Lưỡng Xuyên

Chuyên tu, giảng dạy dịch Kinh Điển
Tuệ Giác sáng soi khắp ba miền.

Hòa Thượng Trí Thủ Chùa Già Lam

Tình thương ban rải thật vô vàn

Đứng mũi chịu sào bao sóng gió

Khuyến tấn chư Tăng hướng “Về Nguồn”

Đệ Tam Tăng Thống vẫn hoài mong

Gửi bức tâm thư tỏ nỗi lòng

Tăng Ni hải ngoại nên ngồi lại

Tưong kính bên nhau, giải tâm đồng.

Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Chịu bao thử thách với gian nan

Cả đời lao lý cho công lý

Thông điệp ân tình đọng chứa chan.

Ngài Thích Thiện Minh suốt đời mình

Sá gì bạo lực, chịu hi sinh

Giữ đúng tinh thần cho Phật Giáo

Đắp bồi Đạo Pháp được xương minh.

Hòa Thượng Minh Tâm đã ra đi

Gương sáng còn treo trước Tăng Ni

Trải khắp bốn phương xây mối Đạo

Kết tinh nguyện lực với Từ Bi.

Cùng nhau ôn lại gương Tổ Sư

Đối diện ma quân, dạ nhất như

Hi hiến dấn thân vì sanh chúng

Hành trạng người xưa sáng thiên thu.

Cùng nhau bái Sám buổi ban mai

Cầu Tăng chỉ giáo những chỗ sai

Tịnh hóa thân tâm đồng tu tiến

Trợ thủ công phu, ngọc dồi mài.

Cùng nhau tản bộ với uống trà

Bao nhiêu năm tháng đã cách xa

Phước lành gồm đủ, duyên hội ngộ

Về lại nơi đây Ta với Ta

Bảy Pháp bất thối Phật truyền ban

Dựng xây đoàn thể được vững vàng

Lục Hòa chia sẻ tình huynh đệ

Hội họp ra về thảy hân hoan.

Hỡi người cùng tử giữa trần gian

Quanh quẩn đường xa, mãi lạc đàng

Quay đầu trở lại quê hương cũ

Nối lại tình xưa, gặp họ hàng.

Uống nước thì Ta phải nhớ nguồn

Quán niệm hàng ngày Tứ Trọng Ân

Sống cho phải Đạo tròn sau trước

Tiếp dòng sinh mệnh của Tăng Thân.

Gia Phong Phật Tổ thật huy hoàng

Xuất Trần Thượng Sỹ sáng thế gian

Ôn cố tri tân thêm năng lực

Hoàn thành sứ mạng vốn cưu mang.

Đường xưa mây trắng, dấu Như Lai

Thử thách gian nan, gắng miệt mài

Trần thế thị phi, Ma Vương nhiễu

Sơ tâm cầu Đạo chẳng đơn sai.

Rồi mai hành giả mỗi nẻo đường

Kỷ niệm hôm nay góp tư lương

Ta vẫn gặp nhau trong chí hướng

Cho đời hạnh phúc với yêu thương.

Cảm tác trong Ngày Về Nguồn 28/09/2013

Chùa Cổ Lâm, Seatle, Washington, PL 2557

Thích Minh Tuệ

chua Phap Bao Sydney 2

chua Phap Bao Sydney 3

Thông Bạch
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư hay Ngày Về Nguồn

năm thứ 8 năm 2014 tại

Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu

(Xem tiếp)
****Le Khanh Thanh Chua Khanh Anh (38)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567