Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lợi ích của Hạnh Bố Thí

22/08/201317:46(Xem: 3363)
Lợi ích của Hạnh Bố Thí

hoa_sen (41)

Lợi ích của Hạnh Bố ThíVới Tuệ giác và lòng Từ bi của Đức Phật, thấy chúng sanh ở cõi Ta bà, đang đắm nhiễm trong khổ đau, nên Ngài đã thị hiện xuống trần, vào cung vua, nhưng rồi biết rõ rằng do THAM ÁI với NGŨ DỤC mà con người mãi trầm luân, đau khổ. Do vậy Ngài đã từ bỏ ngai vàng, danh lợi, để vào rừng sâu, với nhiều năm đi tham cầu học đạo và sáu năm khổ hạnh, tìm kiếm con đường thoát khổ cho chúng sinh, cũng như khi còn nằm trong bụng mẹ Ngài đã khiến cho Hoàng Hậu Ma Gia phát tâm mở kho BỐ THÍ cho dân nghèo. Đó là Ngài đã thực hành những hạnh NỘI và NGOẠI TÀI THÍ, nhờ hạnh BUÔNG XẢ nầy đã giúp cho Ngài hanh thông trên con đường tìm ra ánh đạo, rồi suốt 49 năm ròng rã Ngài đã lội bộ khắp Ấn Độ để hóa duyên, dạy cho mọi người tu, tức là Ngài thực hành hạnh PHÁP THÍ, đây là pháp tu thù thắng nhất, vì có thể giúp cho nhiều người, nhiều nơi, nhiều đời, chuyển hóa được khổ đau thành ra Niết bàn, an lạc, trong đó Ngài đã chỉ rõ chân lý của cuộc đời, giúp cho nhiều chúng sanh biết tu, hết hoang mang, lo sợ và rồi thoát khổ, tức là Ngài đã thực hành VÔ UÝ THÍ. Phước Huệ song tu, do vậy Phước Đức của Ngài tròn đầy, truyền mãi, gần ba ngàn năm, cho đến ngày nay vẫn còn sung mãn.

Những chứng ngộ và trải nghiệm được, Ngài đã truyền lại cho chúng đệ tử, những pháp tu và lợi ích của hạnh BỐ THÍ. Trong đó có hai pháp tu mà Ngài cho là quan trọng, hay giảng dạy cho đệ tử thực hành hạnh Bồ Tát là: Lục Độ Ba La Mật ( Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ) và Tứ Nhiếp Pháp ( Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), cả hai pháp tu nầy, pháp Bố Thí đều đứng vào hàng đầu.

BỐ THÍ là ban cho một cách rộng rãi, cho ra mà không bao giờ muốn nhận lại, Bố thí mà không biết mình bố thí, đó mới chính thật là Bố Thí. Đời là khổ, không, vô thường, vô ngã, bốn pháp ấn nầy là chân lý đã có mặt xuyên suốt trong các kinh điễn của Đức Phật và cũng là thực tế hiển nhiên của cuộc đời. Có thân, có của, có danh, có lợi... là có khổ, Như vậy những ai muốn thoát khổ thì phải biết BỐ THÍ, ai muốn tiến đạo cũng phải BỐ THÍ vì biết buông xả những thứ nặng nề, phiền trược, mới có thể nhẹ nhàng vươn lên cao và vào được cửa đạo, điều đặc biệt, khi biết BỐ THÍ là đã có được lòng Từ, Bi, niềm Hỷ lạc và sự Xả ly, bốn Tâm Vô Lượng đều có mặt. 

Không đợi đến khi nào có tài sản, của cải thật nhiều, chúng ta mới bố thí được, mà BỐ THÍ về TINH THẦN mới thật là quan trọng, đó là NỘI TÀI THÍ tức bố thí bằng tấm lòng chân thật, bằng sự hy sinh kham nhẫn của mình, mới có được công đức. Tâm ta không cố chấp hay dính mắc những điều như ý hoặc bất như ý, luôn hoan hỷ thứ tha, mắt chỉ cần có cái nhìn trìu mến thân thương, tai chịu khó nghe những lời tâm sự, lưỡi biết có lời khen điều hay, miệng nở một nụ cười, một lời chia sẻ, an ủi, vỗ về, khuyên răn đến vớí những người đang khổ, hay một hành động, bảo bọc, bao dung những người đang gặp nạn, dắt người già yếu, trẻ em, tật nguyền qua nơi nguy hiễm, hoặc vui theo những việc làm thiện ích, thành công của người, mà không một chút kể công, là ta đã thực hành hạnh bố thí ba la mật. BỐ THÍ là một việc làm nhẹ nhàng nhưng rất cao đẹp và nhiều lợi ích, giúp ta từng bước xả bỏ được Tâm THAM, điều kiện quan trọng để không còn Tâm SÂN và như thế sẽ được sáng suốt, dứt luôn Tâm SI. Ba độc không còn, sẽ hanh thông trên con đường giải thoát, giác ngộ.

Đức Phật nhờ BUÔNG XẢ tất cả, nên mới được tất cả. Gần ba ngàn năm rồi, mà sự nghiệp của Ngài vẫn truyền lưu mãi mãi, nhân loại và chúng sanh khắp chốn cũng rất nhiều lợi lạc đều nương nhờ vào sự Buông Xả của Ngài. Khi hai bàn tay nắm lại, ta sẽ không ôm thêm được gì, nhưng khi hai bàn tay buông ra, vòng tay mở rộng, ta sẽ ôm được rất nhiều.

Bàn tay mở rộng chừng nào

Là ôm vũ trụ gôm vào bấy nhiêu

Khi ta thực hành hạnh Bố Thí là đã gieo nhân giàu, đang và sẽ mang hạnh phúc đến cho ta và cho người, vì người có đạo đức, rất hoan hỷ khi thấy người khác hạnh phúc, cũng như sẽ gặt hái được những quả giàu sang sung sướng và có thể chứng thánh quả, nếu biết hướng nhân bố thí nầy đến quả Vô thượng Bồ đề. 

“Sướng gì hơn sướng làm lành.
Cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu” hay

“ Tất cà niềm vui có được trên đời
Đều muốn mang an lạc cho người khác ( sống vị tha )

Tất cả khổ đau có ra trên đời 
Đều do muốn hạnh phúc cho riêng mình”( sống ích kỷ
là như vậy đấy.

Tài sản là của năm nhà (lửa cháy, nước trôi, quan + trộm đoạt lấy, vợ, chồng, con phá, bệnh hoạn), chúng ta không giử mãi được đâu. Cỗ nhân có dạy “ Người ăn thì còn, mình ăn thì hết” Có mở lòng rộng lớn thì mới dung chứa hết được những phước đức Trời đất ban cho. Có ăn uống vào thì phải chịu khó thải ra, bèn không thì phải đi bệnh viện, cũng vậy có thu vào thì phải nghĩ đến việc cho ra một cách hữu ích, bèn không thì nó cũng xé bọc mà ra, lúc đó sẽ có nhiều đau khổ. Mình sống đây là nương nhờ ở mọi người, vậy ta PHẢI CÓ QUAN ĐIỂM PHỤC VỤ, chứ đừng nên có QUAN ĐIỂM HƯỞNG THỤ mà mắc nợ đời, hãy buông ra giúp ích xã hội, cho tài sản được lưu thông, có cho ra mới hút được cái khác vào và sẽ sinh sôi nẩy nở ra thêm, bèn nếu không, thì sẽ bị hôi thối như giòng nước tù đọng, không xử dụng được gì, mà đôi khi còn nguy hại nữa. Biết gieo trồng ra, ta sẽ gặt hái lại được rất nhiều, giống như một hạt lúa ta đem gieo trồng, sẽ gặt được cả hằng trăm hạt thóc, nếu ăn là mất hết, nếu để mãi trong bồ, rồi sẽ có ngày bị chuột, bọ ăn hoặc là bị mốc hư vậy.

Ta biết chia sẻ đến những người bệnh hoạn, neo đơn khốn khổ, hay cung dưỡng cho cha mẹ, những bậc trưởng thượng và hộ trì Tam bảo tức là ta biết mang những hạt giống gieo cấy vào những ruộng phước phì nhiêu, sau nầy ta sẽ gặt hái được rất nhiều, phước đức cũng từ đây sinh khởi. Trên con đường tu tập, Bố thí là một phương pháp thực tập rất nhiệm mầu. Bố thí với tâm thành kính, không nhớ tưởng, giúp Ta vừa tu phước vừa tu huệ, vừa quán triệt được sự“vô thường” của vạn vật, “khổ” của cuộc đời, “không” của muôn pháp, cũng như quên mình giúp người, tập cho Ta thể nghiệm được tinh thần “vô ngã”. “Ta hãy học theo Đức Phật và kinh nghiệm trực tiếp từ hai hành động của mình: ban cho và nắm giữ lại, cái nào sẽ mang lại cho ta khổ đau và cái nào sẽ mang lại cho ta nhiều hạnh phúc hơn? Ta sẽ thấy rõ. Đức Phật có dạy: "Này các Đệ tử, trong cuộc sống này, một người biết ban cho sẽ có ba hạnh phúc. Bahạnh phúc ấy là gì? Trước khi bố thí tâm người ấy cảm thấy hạnh phúc. Trong khi bốthí, tâm người ấy cảm thấy an lạc. Và sau khi bố thí tâm người ấy cảm thấy rất hânhoan." Điều đặc biệt, ta hãy quán xét trong xã hội hiện tại, với luật nhân quả và biệt nghiệp cũng như cộng nghiệp, khi thực hành hạnh BỐ THÍ ta cần biết và lưu ý, để thấy được sự nhiệm mầu của Phật Pháp: * NỘI và NGOẠI TÀI THÍ sẽ được giàu sang, sung sướng. * PHÁP THÍ sẽ được thông minh, trí tuệ. * VÔ ÚY THÍ sẽ được mạnh khỏe, sống lâu. _Mình bố thí mà không khuyên mọi người cùng bố thí = sau nầy sẽ được giàu, nhưng ở chung với nhà nghèo. _Mình không bố thí mà khuyên mọi người bố thí = sau nầy sẽ nghèo, ở chung với nhà giàu. _Mình không bố thí, cũng không khuyên mọi người bố thí = sau nầy sẽ nghèo, ở chung với nhà nghèo. _Mình bố thí cũng khuyên mọi người cùng bố thí = sau nầy sẽ được giàu, ở chung nhà giàu. Ta hãy thử thực tập và hãy tự chính mình trải nghiệm đi! sẽ tràn đầy an lạc, hạnh phúc, cho tự thân và cho tha nhân, tất cả mọi người đều thực hành được hạnh Bố Thí, lúc đó không còn gian tham, trộm cướp, của rơi không ai lượm, nhà không cần khóa cửa, mọi người sống cảnh thanh bình an lạc, như vậy thì trần gian nầy sẽ hoá thành Tịnh độ !.

T.Viên Thành (Hạnh Trung) 06/08/2013 


BỐ THÍ là diệt LÒNG THAM


Cúng dường bố thí chân thành An vui hiện tại, để dành mai sau, Hiện nay ta được sang giàu Biết rằng ngày trước ta hay làm lành Bây giờ bố thí thực hành Ngày sau giàu có vinh danh nhiều đời Ngày nay đói rách tả tơi Trước đây bỏn xẻn sống đời tham gian Muốn cho hết cảnh cơ hànMở lòng của cải rộng ban toàn cầuMuốn cho diệt hết khổ đau An lạc kẻ khác ta mau tiến hành Buông xả sự nghiệp công danh Tỉnh thức nhân thế phát sanh tâm từ Phước đức trùm khắp thái hư Nhưng chỉ đến với những người phát tâm Hoa sen chỉ mọc trong đầm Hạnh phúc phú quý không lầm đắm mê Trí tuệ soi sáng mọi bề Lòng tham dứt hẳn si mê không còn Phật không phải ở núi non Hay trong chùa đẹp sơn son thép vàng Phật ngự khắp cả thế gian Trong tâm vắng lặng muôn ngàn từ bi Vui cho lợi ích tức thì Được người yêu mến, tham thì cũng tiêu Tâm hồn phơi phới như diều Lâng bay theo gió mọi điều bình an Cho ra chớ sợ tiêu tan Mà làm thiện ích, cũng đang để dành Ngân hàng công đức ghi danh Những ai mở rộng lòng thành hiến dâng Cho là báo đáp tứ ân Lá lành đùm rách ân cần giúp nhau Vòng tay mở rộng chừng nào Là ôm vũ trụ gom vào bấy nhiêu Quẳng gánh ta được nhiều điều Vừa nhẹ thân xác vừa tiêu lo phiền 

Thế gian muốn sống như tiên Cúng dường, bố thí hãy liền phát tâm. 

T. Viên Thành ( Hạnh Trung )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202003:48(Xem: 6884)
Công đức hoằng khai nhiếp hóa của Ngài cao hơn núi cao Tấm lòng từ bi độ lượng của Ngài sâu hơn biển sâu Chữ nghĩa của trần gian làm sao phô diễn
19/09/202020:21(Xem: 166)
Ngũ uẩn vô ngã là tập tài liệu giáo khoa do Hòa thượng Thích Thiện Siêu, phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trương ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởương Học viện
18/09/202020:26(Xem: 382)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Trong tâm tình:''Lắng nghe để Hiểu, nhìn lại để Thương'', vào ngày hôm qua thứ năm (17 Sept 2020) chúng con, chúng tôi đã tiếp tục lên đường cứu trợ thực phẩm cho dân nghèo xứ Phật trong khi mùa dịch còn dai dẳng.. Buổi phát chẩn đã thực hiện cho 278 hộ tại 2 ngôi làng nghèo tên là Mauriya & Santi Anus Village cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 34 cây số. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
18/09/202016:30(Xem: 394)
Charles “Chuck” Feeney, đồng sáng lập tập đoàn bán hàng miễn thuế toàn cầu Duty Free Shoppers (DFS), là nhà hảo tâm lớn nhất và ẩn dật nhất thế giới, theo Observer. Cho đi mọi cái mình có Không như Elon Musks hay Mark Zuckerberg – hai tỷ phú công nghệ cam kết sẽ cho đi ít nhất một nửa tài sản trước khi qua đời, Feeney nổi tiếng với lời hứa cho đi mọi số tiền mình có và sẽ chết như một người đàn ông không có đồng xu nào dính túi.
18/09/202012:30(Xem: 192)
Trong thời gian qua có đôi lần, thiền sinh yêu cầu chúng tôi giải thích cụm từ “Tam Tự Quy Y Là Gì? ”. Nay thuận duyên chúng tôi gửi đến các bạn bài viết về đề tài quy y nầy. Muốn hiểu ý nghĩa của “Tam Tự Quy Y ” trước hết chúng ta cần biết rõ “Tam Quy Y ” là gì? I. “TAM QUY Y” HAY “QUY Y TAM BẢO” LÀ GÌ? Quy nghĩa là “quay về, trở về” hay “hồi chuyển (tâm ý)”. Y là “nương tựa”. Quy Y cũng có nghĩa là “Kính vâng” hay “Phục tùng”. Tam là chỉ ba ngôi Phật, Pháp, Tăng. “Tam Quy Y ” hay “Quy Y Tam bảo” nghĩa là quy kính, nương tựa nơi ba ngôi quý báu đó là Phật, Pháp và Tăng.
18/09/202008:47(Xem: 214)
Lửa. Lửa lại bùng cháy trên những cánh rừng bạt ngàn miền tây. Khói cuồn cuộn, lan xa hàng nghìn dặm, kéo qua tận miền đông. Tro bụi mịt mù, bao phủ hết bầu trời, làm cho nền trời lúc giữa trưa mà ửng lên màu vàng cam, có khi đỏ ối như ráng chiều hoàng hôn. Hai vầng nhật nguyệt dường như bị che khuất suốt những ngày cuối hạ. Tro tàn theo gió cuốn đi thật xa, rời bỏ núi rừng, rồi rơi lả tả trên những cánh đồng, sông suối, cỏ cây, nhà cửa, xe cộ... khắp các vùng. Không khí như bị đặc quánh lại với mùi khét lẹt của khói. Lệnh giãn cách xã hội và mang khẩu trang chưa được cởi mở hoàn toàn, lại càng cần thiết hơn trong lúc này, khi con người mong tìm nơi trú ẩn an toàn để thở được không khí trong lành.
16/09/202019:16(Xem: 287)
Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiếu, là vị Tiến Sĩ đầu tiên tốt nghiệp Thiền Vipassana tại Myanmar vào năm 2016. Đầu năm 2017 Ni Sư về Việt Nam, là giảng viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM đến nay. Hội đủ duyên lành, được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất cách Học Viện Phật Giáo VN tại TP. HCM 3km. (Thuộc Xã Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh - TP. HCM). Với tâm nguyện hoằng Pháp lợi sanh, Ni Sư muốn xây dựng Thiền Viện để có chỗ Ni Sư cùng 10 vị đệ tử an tâm tu học. Là nơi thực tập Pháp hành cho quý Tăng Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo VN. Và là Thiền Viện nơi chúng sanh thập phương về tu học và thực hành lời dạy của Đức Phật.
16/09/202015:14(Xem: 234)
Hiệp Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale (SICMAA) được sự tài trợ của chính phủ tiểu bang Victoria có chương trình đặc biệt để trợ giúp quý vị gặp khó khăn trong giai đoạn COVID-19. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: - Cung cấp các thông tin về COVID-19 - Giúp đỡ các gia đình neo đơn, thăm hỏi, cung cấp các thông tin cũng như hướng dẫn để kết nối các dịch vụ hỗ trợ bao gồm “Gói cứu trợ khẩn cấp” dành cho những trường hợp đặc biệt, giúp đỡ khi bị bạo hành trong gia đình, dịch vụ gia cư, và sức khỏe v.v… - Điền đơn xin các hỗ trợ từ chính phủ, Dịch vụ tìm việc, Centrelink, hỗ trợ tiền điện
15/09/202020:25(Xem: 236)
Tranh Minh Họa Kinh Phổ Môn Nghĩa Kinh Dịch: HT. Thích Trí Tịnh Tranh minh họa: Sư Cô Thích Nữ Huyền Linh
15/09/202014:00(Xem: 445)
Vào một ngày sinh nhật của tuổi thu đông nào đó trong không gian vắng lặng của những tuần lễ phong tỏa , cô đơn không một bóng thân nhân nghe hạnh phúc đùi hiu và tự bao giờ lệ đã thấm môi ... Thì bạn ơi xin mời bạn hãy nghe một bài hát của Trịnh công Sơn “ Ru Ta Ngậm Ngùi “ hoặc có thể ngâm một bài thơ vừa nghĩ được hầu tự tặng cho mình như an ủi cho những ngày được hạnh phúc làm người ...