Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lợi ích của Hạnh Bố Thí

22/08/201317:46(Xem: 5967)
Lợi ích của Hạnh Bố Thí

hoa_sen (41)

Lợi ích của Hạnh Bố ThíVới Tuệ giác và lòng Từ bi của Đức Phật, thấy chúng sanh ở cõi Ta bà, đang đắm nhiễm trong khổ đau, nên Ngài đã thị hiện xuống trần, vào cung vua, nhưng rồi biết rõ rằng do THAM ÁI với NGŨ DỤC mà con người mãi trầm luân, đau khổ. Do vậy Ngài đã từ bỏ ngai vàng, danh lợi, để vào rừng sâu, với nhiều năm đi tham cầu học đạo và sáu năm khổ hạnh, tìm kiếm con đường thoát khổ cho chúng sinh, cũng như khi còn nằm trong bụng mẹ Ngài đã khiến cho Hoàng Hậu Ma Gia phát tâm mở kho BỐ THÍ cho dân nghèo. Đó là Ngài đã thực hành những hạnh NỘI và NGOẠI TÀI THÍ, nhờ hạnh BUÔNG XẢ nầy đã giúp cho Ngài hanh thông trên con đường tìm ra ánh đạo, rồi suốt 49 năm ròng rã Ngài đã lội bộ khắp Ấn Độ để hóa duyên, dạy cho mọi người tu, tức là Ngài thực hành hạnh PHÁP THÍ, đây là pháp tu thù thắng nhất, vì có thể giúp cho nhiều người, nhiều nơi, nhiều đời, chuyển hóa được khổ đau thành ra Niết bàn, an lạc, trong đó Ngài đã chỉ rõ chân lý của cuộc đời, giúp cho nhiều chúng sanh biết tu, hết hoang mang, lo sợ và rồi thoát khổ, tức là Ngài đã thực hành VÔ UÝ THÍ. Phước Huệ song tu, do vậy Phước Đức của Ngài tròn đầy, truyền mãi, gần ba ngàn năm, cho đến ngày nay vẫn còn sung mãn.

Những chứng ngộ và trải nghiệm được, Ngài đã truyền lại cho chúng đệ tử, những pháp tu và lợi ích của hạnh BỐ THÍ. Trong đó có hai pháp tu mà Ngài cho là quan trọng, hay giảng dạy cho đệ tử thực hành hạnh Bồ Tát là: Lục Độ Ba La Mật ( Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ) và Tứ Nhiếp Pháp ( Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), cả hai pháp tu nầy, pháp Bố Thí đều đứng vào hàng đầu.

BỐ THÍ là ban cho một cách rộng rãi, cho ra mà không bao giờ muốn nhận lại, Bố thí mà không biết mình bố thí, đó mới chính thật là Bố Thí. Đời là khổ, không, vô thường, vô ngã, bốn pháp ấn nầy là chân lý đã có mặt xuyên suốt trong các kinh điễn của Đức Phật và cũng là thực tế hiển nhiên của cuộc đời. Có thân, có của, có danh, có lợi... là có khổ, Như vậy những ai muốn thoát khổ thì phải biết BỐ THÍ, ai muốn tiến đạo cũng phải BỐ THÍ vì biết buông xả những thứ nặng nề, phiền trược, mới có thể nhẹ nhàng vươn lên cao và vào được cửa đạo, điều đặc biệt, khi biết BỐ THÍ là đã có được lòng Từ, Bi, niềm Hỷ lạc và sự Xả ly, bốn Tâm Vô Lượng đều có mặt. 

Không đợi đến khi nào có tài sản, của cải thật nhiều, chúng ta mới bố thí được, mà BỐ THÍ về TINH THẦN mới thật là quan trọng, đó là NỘI TÀI THÍ tức bố thí bằng tấm lòng chân thật, bằng sự hy sinh kham nhẫn của mình, mới có được công đức. Tâm ta không cố chấp hay dính mắc những điều như ý hoặc bất như ý, luôn hoan hỷ thứ tha, mắt chỉ cần có cái nhìn trìu mến thân thương, tai chịu khó nghe những lời tâm sự, lưỡi biết có lời khen điều hay, miệng nở một nụ cười, một lời chia sẻ, an ủi, vỗ về, khuyên răn đến vớí những người đang khổ, hay một hành động, bảo bọc, bao dung những người đang gặp nạn, dắt người già yếu, trẻ em, tật nguyền qua nơi nguy hiễm, hoặc vui theo những việc làm thiện ích, thành công của người, mà không một chút kể công, là ta đã thực hành hạnh bố thí ba la mật. BỐ THÍ là một việc làm nhẹ nhàng nhưng rất cao đẹp và nhiều lợi ích, giúp ta từng bước xả bỏ được Tâm THAM, điều kiện quan trọng để không còn Tâm SÂN và như thế sẽ được sáng suốt, dứt luôn Tâm SI. Ba độc không còn, sẽ hanh thông trên con đường giải thoát, giác ngộ.

Đức Phật nhờ BUÔNG XẢ tất cả, nên mới được tất cả. Gần ba ngàn năm rồi, mà sự nghiệp của Ngài vẫn truyền lưu mãi mãi, nhân loại và chúng sanh khắp chốn cũng rất nhiều lợi lạc đều nương nhờ vào sự Buông Xả của Ngài. Khi hai bàn tay nắm lại, ta sẽ không ôm thêm được gì, nhưng khi hai bàn tay buông ra, vòng tay mở rộng, ta sẽ ôm được rất nhiều.

Bàn tay mở rộng chừng nào

Là ôm vũ trụ gôm vào bấy nhiêu

Khi ta thực hành hạnh Bố Thí là đã gieo nhân giàu, đang và sẽ mang hạnh phúc đến cho ta và cho người, vì người có đạo đức, rất hoan hỷ khi thấy người khác hạnh phúc, cũng như sẽ gặt hái được những quả giàu sang sung sướng và có thể chứng thánh quả, nếu biết hướng nhân bố thí nầy đến quả Vô thượng Bồ đề. 

“Sướng gì hơn sướng làm lành.
Cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu” hay

“ Tất cà niềm vui có được trên đời
Đều muốn mang an lạc cho người khác ( sống vị tha )

Tất cả khổ đau có ra trên đời 
Đều do muốn hạnh phúc cho riêng mình”( sống ích kỷ
là như vậy đấy.

Tài sản là của năm nhà (lửa cháy, nước trôi, quan + trộm đoạt lấy, vợ, chồng, con phá, bệnh hoạn), chúng ta không giử mãi được đâu. Cỗ nhân có dạy “ Người ăn thì còn, mình ăn thì hết” Có mở lòng rộng lớn thì mới dung chứa hết được những phước đức Trời đất ban cho. Có ăn uống vào thì phải chịu khó thải ra, bèn không thì phải đi bệnh viện, cũng vậy có thu vào thì phải nghĩ đến việc cho ra một cách hữu ích, bèn không thì nó cũng xé bọc mà ra, lúc đó sẽ có nhiều đau khổ. Mình sống đây là nương nhờ ở mọi người, vậy ta PHẢI CÓ QUAN ĐIỂM PHỤC VỤ, chứ đừng nên có QUAN ĐIỂM HƯỞNG THỤ mà mắc nợ đời, hãy buông ra giúp ích xã hội, cho tài sản được lưu thông, có cho ra mới hút được cái khác vào và sẽ sinh sôi nẩy nở ra thêm, bèn nếu không, thì sẽ bị hôi thối như giòng nước tù đọng, không xử dụng được gì, mà đôi khi còn nguy hại nữa. Biết gieo trồng ra, ta sẽ gặt hái lại được rất nhiều, giống như một hạt lúa ta đem gieo trồng, sẽ gặt được cả hằng trăm hạt thóc, nếu ăn là mất hết, nếu để mãi trong bồ, rồi sẽ có ngày bị chuột, bọ ăn hoặc là bị mốc hư vậy.

Ta biết chia sẻ đến những người bệnh hoạn, neo đơn khốn khổ, hay cung dưỡng cho cha mẹ, những bậc trưởng thượng và hộ trì Tam bảo tức là ta biết mang những hạt giống gieo cấy vào những ruộng phước phì nhiêu, sau nầy ta sẽ gặt hái được rất nhiều, phước đức cũng từ đây sinh khởi. Trên con đường tu tập, Bố thí là một phương pháp thực tập rất nhiệm mầu. Bố thí với tâm thành kính, không nhớ tưởng, giúp Ta vừa tu phước vừa tu huệ, vừa quán triệt được sự“vô thường” của vạn vật, “khổ” của cuộc đời, “không” của muôn pháp, cũng như quên mình giúp người, tập cho Ta thể nghiệm được tinh thần “vô ngã”. “Ta hãy học theo Đức Phật và kinh nghiệm trực tiếp từ hai hành động của mình: ban cho và nắm giữ lại, cái nào sẽ mang lại cho ta khổ đau và cái nào sẽ mang lại cho ta nhiều hạnh phúc hơn? Ta sẽ thấy rõ. Đức Phật có dạy: "Này các Đệ tử, trong cuộc sống này, một người biết ban cho sẽ có ba hạnh phúc. Bahạnh phúc ấy là gì? Trước khi bố thí tâm người ấy cảm thấy hạnh phúc. Trong khi bốthí, tâm người ấy cảm thấy an lạc. Và sau khi bố thí tâm người ấy cảm thấy rất hânhoan." Điều đặc biệt, ta hãy quán xét trong xã hội hiện tại, với luật nhân quả và biệt nghiệp cũng như cộng nghiệp, khi thực hành hạnh BỐ THÍ ta cần biết và lưu ý, để thấy được sự nhiệm mầu của Phật Pháp: * NỘI và NGOẠI TÀI THÍ sẽ được giàu sang, sung sướng. * PHÁP THÍ sẽ được thông minh, trí tuệ. * VÔ ÚY THÍ sẽ được mạnh khỏe, sống lâu. _Mình bố thí mà không khuyên mọi người cùng bố thí = sau nầy sẽ được giàu, nhưng ở chung với nhà nghèo. _Mình không bố thí mà khuyên mọi người bố thí = sau nầy sẽ nghèo, ở chung với nhà giàu. _Mình không bố thí, cũng không khuyên mọi người bố thí = sau nầy sẽ nghèo, ở chung với nhà nghèo. _Mình bố thí cũng khuyên mọi người cùng bố thí = sau nầy sẽ được giàu, ở chung nhà giàu. Ta hãy thử thực tập và hãy tự chính mình trải nghiệm đi! sẽ tràn đầy an lạc, hạnh phúc, cho tự thân và cho tha nhân, tất cả mọi người đều thực hành được hạnh Bố Thí, lúc đó không còn gian tham, trộm cướp, của rơi không ai lượm, nhà không cần khóa cửa, mọi người sống cảnh thanh bình an lạc, như vậy thì trần gian nầy sẽ hoá thành Tịnh độ !.

T.Viên Thành (Hạnh Trung) 06/08/2013 


BỐ THÍ là diệt LÒNG THAM


Cúng dường bố thí chân thành An vui hiện tại, để dành mai sau, Hiện nay ta được sang giàu Biết rằng ngày trước ta hay làm lành Bây giờ bố thí thực hành Ngày sau giàu có vinh danh nhiều đời Ngày nay đói rách tả tơi Trước đây bỏn xẻn sống đời tham gian Muốn cho hết cảnh cơ hànMở lòng của cải rộng ban toàn cầuMuốn cho diệt hết khổ đau An lạc kẻ khác ta mau tiến hành Buông xả sự nghiệp công danh Tỉnh thức nhân thế phát sanh tâm từ Phước đức trùm khắp thái hư Nhưng chỉ đến với những người phát tâm Hoa sen chỉ mọc trong đầm Hạnh phúc phú quý không lầm đắm mê Trí tuệ soi sáng mọi bề Lòng tham dứt hẳn si mê không còn Phật không phải ở núi non Hay trong chùa đẹp sơn son thép vàng Phật ngự khắp cả thế gian Trong tâm vắng lặng muôn ngàn từ bi Vui cho lợi ích tức thì Được người yêu mến, tham thì cũng tiêu Tâm hồn phơi phới như diều Lâng bay theo gió mọi điều bình an Cho ra chớ sợ tiêu tan Mà làm thiện ích, cũng đang để dành Ngân hàng công đức ghi danh Những ai mở rộng lòng thành hiến dâng Cho là báo đáp tứ ân Lá lành đùm rách ân cần giúp nhau Vòng tay mở rộng chừng nào Là ôm vũ trụ gom vào bấy nhiêu Quẳng gánh ta được nhiều điều Vừa nhẹ thân xác vừa tiêu lo phiền 

Thế gian muốn sống như tiên Cúng dường, bố thí hãy liền phát tâm. 

T. Viên Thành ( Hạnh Trung )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
12/04/2023(Xem: 499)
Vấn : - Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thực hành như thế nào để làm cho thân khẩu và ý của chúng ta được trong sạch? Đáp: - Trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải luôn luôn nhớ tưởng đến Phật-Pháp (Buddha-Dhamma), và nhận thấy rõ lợi ích của Phật-Pháp. Việc làm này sẽ giúp chúng ta tịnh hoá dần dần những hành động của thân, khẩu, và ý của chúng ta. Kế đó chúng ta sẽ dùng sự hiểu biết về Phật-Pháp này để thực hành cho đến mức có thể. Chẳng hạn, chúng ta phải phòng hộ sáu căn - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta. Phải cẩn thận không để bị các trần cảnh bên ngoài lôi đi.
07/04/2023(Xem: 437)
Thông Báo Gây quỹ giúp Trẻ em Bị Ung thư: Giving Love-Trao Yêu Thương, Chủ Nhật 09/04/23 @Happy Receptions
05/04/2023(Xem: 420)
Thiền rất quan trọng. Thiền có từ thời trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Đức Phật tìm ra thiền KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ, hướng dẫn các đệ tử có thể tu tập và chứng đạt từ Sơ thiền đến Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền. Đức Phật cũng hướng dẫn rất rõ ràng cách thiền quán: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đưa đến kết quả từng bước bớt khổ rồi hết khổ, chấm dứt sinh tử luân hồi.
01/04/2023(Xem: 939)
LỜI NÓI ĐẦU Buồn thảm và nhiều việc không như ý. Những sự ngược đãi từ khi còn bé, không là chuyện lạ. Lại nữa việc bạo lực ở học đường, sự đối xử tàn nhẫn, bạo lực trong gia đình vẫn tiếp tục được báo cáo rằng, trong mười năm gần đây quá xấu tệ. Thêm nữa việc chẳng đặng đừng của sự phá sản, thất nghiệp, cả hàng loạt chuyện bị ảnh hưởng không thể biết để so sánh được. Hầu như ở trong thời đại nầy không thể thấy trước hết được, mà chúng ta tùy theo từng trường hợp giới hạn để sinh sống, chứ không được ngoại trừ.
30/03/2023(Xem: 712)
Câu ''thần chú'' linh thiêng nhất của đạo Phật. Trong một truyện thiền của Nhật bản kể rằng, thiền sư Vô Căn trong một lần nhập định 3 ngày, thần thức của ông xuất khỏi thân thể. Các đệ tử của ông tưởng lầm ông đã tịch diệt nên mang nhục thân ông đi hỏa táng. Sau 3 ngày thần thức của ông trở về nhưng không tìm được nhục thân. Tìm không được nhục thân nên thần thức thiền sư Vô Căn quanh quẩn nơi căn phòng ông ở, liên tiếp than thở tìm kiếm nhục thân của ông nhiều ngày đêm thống thiết: Thân tôi ơi, Thân tôi ở đâu?… Tôi ơi, Tôi ở đâu?…
25/03/2023(Xem: 353)
Kể từ khi con người biết xử dụng tiền bạc làm đơn vị trao đổi mua sắm đến nay, thì không ai là không cần đến tiền! Phải có tiền mới có nhà để ở, có tiền để mua sắm quần áo che thân, mua thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, mua sắm đồ đạc, vật dụng trong nhà. Có tiền mới có xe để di chuyển đó đây. Người nào dư tiền lắm bạc mới bàn đến việc sở hữu của cải vật chất. Người không có tiền thì cuộc sống phải chịu thiếu thốn vất vả trăm bề.
22/03/2023(Xem: 769)
NGƯỜI TU HÀNH CÓ NĂM PHÁP CẦN NÊN TRÁNH Trên đường tu tập để đến mục đích giải thoát, đức Phật vì lòng thương xót chúng ta đã khuyên răn, nhắc nhở và còn ngăn cấm, có năm điều cần nên tránh. Nếu chúng ta không nghe lời dạy này thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, uổng công, mất thì giờ, vô ích.
28/02/2023(Xem: 438)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
16/02/2023(Xem: 835)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm, pháp hữu ... Trong tâm niệm: ''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ''. Nhận được sự thương tưởng của chư Tôn đưc và Phật tử cùng các thiện hữu hảo tâm, tuần lễ vừa qua chúng con, chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi thăm trại cùi Gaya-(cách Bồ Đề Đạo Tràng 14 cây số) để trợ giúp ít nhiều cho những người cùi bất hạnh nơi này.. - Thành phần quà tặng cho 268 bịnh nhân, một nửa là người đã phát bịnh cùi , một nửa là người chưa phát bịnh. Quà cho mỗi bịnh nhân gồm có: 12 ký Gạo và bột Chapati, 1 bộ áo Sari (cho nữ giới), đường, dầu ăn, bánh ngọt, và tặng thêm 30.00Rupees tiền mặt cho Hội người cùi Gaya để mua gạo và như yếu phẩm cho những bịnh nhân không có khả năng lao động.
12/02/2023(Xem: 755)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa chư Tôn Đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Mùa Xuân Quý Mão năm nay, những ngày đầu năm cũng là thời điểm Pháp hội Ninh Mã (Nyingmapa) khai hội tu tập & cầu nguyện cho: ''Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc'' tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhân cơ duyên này (chúng con) chúng tôi đã được quí vị pháp hữu, thiện hữu phát tâm lành cúng dường gieo duyên cùng Pháp hội và chư Đại tăng trong thời gian 10 ngày pháp hội diễn ra.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,979,212