Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần Diễn Nghĩa

02/04/201107:28(Xem: 2205)
Phần Diễn Nghĩa

1/ Nhất tâm phụng thỉnh:

Ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thoi dong

Ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trông,

Sững mắt ngắm anh hồn còn đâu đó

Lò bảo đảnh màu hương nhen mới tỏ,

Giọng thiền lưu rày ngỏ với vong linh.

Ới ! vong linh ơi !

Nghe lời triệu thỉnh rành rành

Hồn chơi trong cõi u minh xin về.

 

2/ Nhất tâm phụng thỉnh!

Màu non lờ lạt,

Giọng nước thầm thì

Xuân đi rồi, hoa hãy còn đây

Người tới đó chim rày đã dạn,

Vài lượt thắp hơi trầm bay tứ tản

Đôi phen mời linh sảng ở đâu đây.

Ơi ! vong linh ơi !

Vong linh hồn nhẻ có hay

Nghe lời triệu thỉnh kíp xoay cõi trần...

 

3/ Nhất tâm triệu thỉnh!

Biển trần lênh láng,

Sóng nghiệp lao xao,

Người mê man trong giấc chiêm bao,

Mấy tỉnh lặng phân hào trong lẽ diệu.

Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu,

Uổng một vòng chơi nẻo nhơn gian,

Ba phen hương thắp Bảo đàn.

Ớ ! vong linh ơi !

Ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn linh,

Nương lời bí mật đêm thanh trở về,

Về đây hưởng thọ hương huê,

Cam lồ pháp thực ê hề thiếu chi.

 

4/ Trước thỉnh kẻ Hoàng Vương, Đế Bá,

Triều đại xưa trải quá biết bao,

Đền đài chín lớp ở cao,

Non sông muôn dặm chen vào một tay,

Thuyền chuyến phút đổi thay vượng khí,

Xe loan còn rủ rỉ oan thanh.

Ôi thôi!

Đỗ Quyên kêu trót tàn canh,

Máu hờn nhuộm mãi trên cành đào hoa,

Trước sau Vương, Bá những là;

Hồn hương xin chứng tiệc hoa sẵn sàng.

 

5/ Lại thỉnh kẻ đăng đàn bái tướng,

Dựng ngọn cờ báo thưởng hầu quan,

Nghìn cân lực cử đảnh vàng

Thân trường thành vững trăm ngàn dặm khơi,

Trướng hùm lạnh, uổng đời Hãn Mã,

Khói lan tràn nào gã Phàn Long!

Ôi thôi!

Ngựa nhà chiến tướng vắng không,

Hoa hèn cỏ nội mấy vùng buồn thiu,

Anh hùng tướng soái bao nhiêu,

Pháp diên xin chứng ít nhiều phải chăng.

 

6/ Lại thỉnh kẻ ngũ lăng tài tuấn

Phẩm hiền lương bá quận danh thần,

Ba năm quan tiết trong ngần,

Lòng son một tấm trung quân rõ ràng,

Nhà Châu huyện xa làng phụ mẫu

Xóm nước trời theo dấu thần tiên.

Ôi thôi!

Chênh chênh bể hoạn sóng nghiêng,

Mờ mờ hồn bướm ly miền dương quan,

Văn thần xiết kể muôn ngàn

Chốn này xin chứng pháp đàn cho xong.

 

7/ Lại thỉnh kẻ tao ông mặc khách

Lối cữa vàng nhà bạch vào ra,

Rừng văn nhẹ bước Thám hoa,

Ngang cung bút chiến chơi tòa cát vi,

Tan lửa đóm tiếc dày công học

Mòn đĩa nghiên uổng nhọc chí bền.

Ôi thôi!

Lụa hồng bảy thước đề tên,

Đất vàng một cụm lấp nền văn chương,

Văn nhơn biết bấy nhiêu lường

Hồn hoa xin chứng tiếc thương mấy phần.

 

8/ Lại thỉnh kẻ "Xuất trần phi tích"

Thượng sĩ kìa với khách Cao Tăng,

Trai tịnh ngũ giới đạo hằng,

Gái tỳ kheo lại đủ ngần nết tu,

Làng hoa trúc nào câu mật đế

Nhà hổ nô vắng kệ, khổ không.

Ôi thôi!

Kinh song trăng thẳm lạnh lùng,

Nhà thiền leo lắt đèn chong canh dài,

Thiền lưu này hỡi ai ai,

Chơn hồn xin hỡi chứng lai Pháp đàn.

 

9/ Lại thỉnh kẻ Hoàng quan giả khách

Dòng võ y phong cách nhà tiên,

Tu chơn trong động Đào nguyên,

Trước châu lãng uyển khi rèn tánh ta,

Trời nêu tiếng tam hoa chưa toại

Đất chôn hồn tứ đại thêm thương.

Ôi thôi!

Lò đơn lâm quán lạnh sương,

Tiêu đàn gió thảm thổi tàn hạnh hoa,

Bao nhiêu Đạo sĩ nhưng là

Mùi hương u cảm thấu nhà hư vô.

 

10/ Lại thỉnh kẻ giang hồ cơ lữ

Đường Bắc Nam trải thứ hành thương

Lợi quyền muôn dặm toan đương

Ngàn vàng trử lại trong hàng hóa buôn

Thân sương gió thịt chôn bụng cá

Bước gió mây xương rã đường dê.

Ôi thôi!

Vía theo mây Bắc sè sè

Hồn theo ngọn nước xuôi về biển Đông

Thương nhơn sau trước một dòng

Bữa nay xin chứng vào trong tiệc đồng.

 

11/ Lại thỉnh kẻ lướt xông chiến trận

Sức phương cường mình bận áo binh,

Cờ điều phất bóng tương tranh,

Trong chùm mũi bạc đem mình chống đương,

Gan ruột nát theo trường kim cổ

Da thịt rơi đầy chỗ can qua.

Ôi thôi!

Cát vàng văng vẳng tiếng ma,

Mờ mờ xương trắng ai mà thu cho,

Xưa nay mấy kẻ tốt đồ

Đêm nay xin hưởng cam lồ tiệc trai.

 

12/ Lại thỉnh kẻ nghén thai mười tháng

Lót chiếu rơm ngồi mãn ba ngày,

Trước mừng loan phụng hiệp bầy,

Sau thời trông giấc hùng bi cho tường,

Vần cung phụng phút chường hung cát,

Tuồng ngõa chương rơi nát mẹ con.

Ôi thôi!

Cành hoa nở, trận mưa tuôn

Đương khi trăng tỏ gặp luồng mây xâm,

Những người sản nạn qui âm,

Nghe lời triệu thỉnh lai lâm Pháp đàn.

 

13/ Lại thỉnh kẻ bốn phương mọi rợ,

Với những người ú ớ điếc đui,

Chết mình tôi tớ lui thui,

Liều thân hầu hạ bỡi người ghen tuông,

Khinh Tam bảo tội dường cát bãi

Nghịch song thân ác nhẫy cõi người.

Ôi thôi!

Đêm trường thăm thẳm bóng mơi,

Cữa mù thiu thỉu như trời thu đông,

Những người bội nghịch hoang hung

Pháp diên xin chứng vào trong cho tề.

 

14/ Lại thỉnh kẻ cung khuê thuở trước

Gái má đào sắc nước kém đâu,

Bức tranh chi phấn đua nhau,

Áo huân long xạ ganh màu thiên hương,

Hồn vân vũ tan vườn kim cốc

Ruột trăng hoa héo dọc mã khôi.

Ôi thôi!

Phong lưu ngày trước đâu rồi,

Xương khô lạnh lẽo trong chồi cỏ cây,

Những trang xinh tốt xưa nay

Lửa hương xin chứng tiệc chay bỉ bàng.

 

15/ Lại thỉnh kẻ cơ hàn khất cái

Cùng tù nhơn mang phải trọng hình,

Gặp tai nước lửa hại mình,

Hoặc xuông hùm sói tan thành thịt xương,

Khí oán mãi day rường thuốc độc

Hồn kinh vì sóng húc bờ siêu.

Ôi thôi!

Mưa chiều khói lạnh thước kêu,

Lá thu gió thổi dập dìu nha bay,

Những người hoạnh tử xưa nay

Cam lồ rày đã sẵn bày tiệc hương.

 

16/ Lại thỉnh kẻ sáu đường pháp giới

Những cô hồn mười loại đâu đây,

Diên Nhiên sở thống một tay,

Nòi kìa tịch lệ giống nầy trần sa,

Nương cây cỏ bóng ma mường tượng

Ly mỵ và vọng lượng quỷ danh,

Cô hồn phách trệ linh đinh,

Tiên vong với kẻ thân tình gần xa,

Bao nhiêu triệu thỉnh nhưng là

Ai ai xin cũng chứng qua tiệc này...

Thượng lai triệu thỉnh dĩ phân minh,

Duy nguyện lai lâm giám hạ tình,

Tam tước cẩn hành sơ hiến lễ

Hoa đàn tịnh tọa thỉnh kinh thanh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/10/2023(Xem: 962)
Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức, thân mẫu chúng con khi sinh tiền dốc lòng vun trồng cội phúc, gieo nhân chí thiện cần mẫn cực nhọc lo lắng cho chúng con. Nhớ lại những khi răn bảo dặn dò, những lúc nhọc nhằn nuôi dưỡng. Nhưng hởi ôi ! Ân sâu chưa trả, nghĩa nặng chưa đền mà ngày nay người đã vĩnh viễn ra đi để lại muôn vàn nhớ thương cho con cháu. Thật: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Con muốn phụng dưỡng mà Cha Mẹ đã khuất bóng.
14/09/2023(Xem: 670)
1) Nhẹ nhàng ra đi an lành trong tiếng Niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật" của người thân trong gia đình 2) Thành tựu hạnh hiếu thảo cho tất cả người con dâu rể và các cháu qua việc tận tụy chữa bệnh, đặc biệt chăm sóc Ba Mười của Bé Thảo (Tâm Tịnh gọi bằng Cậu Mười_nằm liệt giường) trong khoảng thời gian 11 tháng (kể cả 2-3 tháng nằm tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc Bệnh Viện Đà Nẵng). Các con (kể cả dâu và rể) thường xuyên thay phiên túc trực chăm sóc Ba hàng đêm, ngày, đặc biệt là con dâu Thủy và con gái út Thảo bằng cả tấm lòng hiếu thảo của mình.
03/05/2023(Xem: 119224)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
29/04/2023(Xem: 1443)
Những ngày sau tết âm lịch, nhất là càng gần đến Đại Lễ Phật Đản, tôi càng đau đáu tâm huyết lan toả Chánh Pháp, muốn Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm sẵn trong Kinh Phật gốc Nikaya lan toả đến muôn nơi, đến thật nhiều những người con của Phật, không chỉ quý vị xuất sĩ mà cả các cư sĩ tại gia. Và cứ thế tôi tìm cách tặng Kinh Nikaya, tạo duyên để Nikaya đến nhiều nhất những người thân và học trò thật sự muốn tu tập theo Chánh Pháp, hết sức có thể.
11/09/2022(Xem: 1659)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 2740)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 3216)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 6338)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 9439)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 4034)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567