Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lịch Trình của Phái Đoàn Hoằng Pháp tại Âu Châu năm 2013

07/02/201304:03(Xem: 3523)
Lịch Trình của Phái Đoàn Hoằng Pháp tại Âu Châu năm 2013

Lịch Trình của Phái Đoàn Hoằng Pháp
tại Âu Châu năm 2013

Phat_Thich_Ca

Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn Hoằng Pháp

HT Thích Như Ðiển tại Âu Châu

từ ngày 27-3-2013đến 21-05-2013

flowerba

Phái đoàn gồm có:

HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, TT Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Hạnh Bảo,
ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM
27/3/2013

PHÁP QUỐC

Chào mừng Phái đoàn tại Chùa Khánh Anh

28/3 - 1/4/2013
1. Chùa Khánh Anh -Paris (HT Thích Minh Tâm)
2. Chùa Phổ Hiền Strassburg
{Xem chương trình chi tiết}
3. GÐPT Thiện Trí tại Thụy Sĩ {Xem chương trình chi tiết}
4/4 - 7/4/2013

NA UY

1. Chùa Ðôn Hậu -Trondheim, Na Uy (ÐÐ Viên Giác - http://www.chuadonhau.no) {Xem chương trình chi tiết}

2. Chùa Tam Bảo - Oslo, Na Uy (ÐÐ Viên Tịnh)

11/4 - 14/4/2013
THỤY ĐIỂN

Chùa Phật Quang - Thụy Ðiển (ÐÐ Tịnh Phước trụ trì)
http://www.phatquang.se
{Xem chương trình chi tiết}
14/4 - 21/4/2013
ĐAN MẠCH
Chùa Quan Thế Âm do Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh trụ trì
{Xem chương trình chi tiết}

PHẦN LAN

Chùa Liên Tâm do ĐĐ Thích Hạnh Bảo trụ trì
{Xem chương trình chi tiết}
23 - 28/4/2013
BERLIN ĐỨC QUỐC

Chùa Linh Thứu - Berlin (Ni Sư Diệu Phước - http://www.linhthuu.de)
Một tuần lễ huân tu Tịnh Ðộ và Lễ Phật Ðản lần thứ 2637 (2013)
{Xem chương trình chi tiết}
29/4 - 5/5/2013
HAMBURG ĐỨC QUỐC

Chùa Bảo Quang - Hamburg (Sư Bà Diệu Tâm)
{Xem chương trình chi tiết}
8/5 - 12/5/2013

HANNOVER ĐỨC QUỐC

Chùa Viên Giác - Hannover (Trụ Trì ÐÐ Hạnh Giới - www.viengiac.de)
Khóa huân tu Tịnh Ðộ từ ngày 8-10/5/2013 và Lễ Phật Ðản ngày 10-12/5/2013

{Xem chương trình chi tiết}

Ngày 13/5/2013 Phái Đoàn đi Dresden thăm Tu Viện Vô Lượng Thọ của ĐĐ Thích Hạnh Tấn

15/5 - 20/5/2013

RAVENSBURG ĐỨC QUỐC

Tu Viện Viên Ðức - Ravensburg (HT Phương Trượng Thích Như Ðiển - www.vienduc.de) tổ chức khóa tu cho Phật tử đến từ 3 quốc gia: Ðức, Áo & Thụy Sĩ. Ngày 18-5-2013 sẽ tổ chức Lễ Phật Ðản tại Tu Viện Viên Đức.
{Xem chương trình chi tiết}

Ngày 19 và 20/5/2013 Phái Đoàn đi Ý, Thụy Sĩ và Neuss để chứng dự Đại Lễ Phật Đản và giảng dạy giáo lý tại những nơi ấy.

21/5/2013Kết thúc chuyến Hoằng Pháp
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn