Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuyển tập 30 bài: Chư Phật, Bồ Tát, Thập đại Đệ tử và Phật Giáo Việt Nam

31/05/201115:13(Xem: 12027)
Tuyển tập 30 bài: Chư Phật, Bồ Tát, Thập đại Đệ tử và Phật Giáo Việt Nam

quantheambotat_1

Tuyển tập 30 bài:

Chư Phật, Bồ Tát, Thập đại Đệ tử và Phật Giáo Việt Nam

TNT Mặc Giang

thnhattan@yahoo.com.au

macgiang@y7mail.com

----------

A. 16bài Chư Phật & Bồ Tát

B. 10bài Thập Đại Đệ Tử

C. 4bài Phật Giáo VN Ca và PGVN Sử Ca

A. Xưng tán ChưPhật, Chư Bồ Tát

01. Mừng Phật Đản Sanh

02. Mừng ngày Phật Đản

03. Kính lạy Đức Phật Thích Ca

04. Kính lạy Đức Phật Di Đà

05. Nam Mô Đức Phật Di Đà

06. Kính lạy Đức Phật Dược Sư

07. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật

08. Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề

09. Xưng tán Đức Quán Thế Âm

10. Xưng tán Ngài Đại Thế Chí

11. Xưng tán Bồ Tát Văn Thù

12. Xưng tán Bồ Tát Phổ Hiền

13. Noi gương Đức Mục Kiền Liên

14. Xưng tán Bồ Tát Địa Tạng

15. Xưng Tán Bồ Tát Hộ Pháp

16. Xưng tán Bồ Tát Giám Trai

B. Thập Đại ĐệTử:

01. Xưng tán Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

02. Xưng tán Tôn giả Xá Lợi Phất

03. Xưng tán Tôn giả Mục Kiền Liên

04. Xưng tán Tôn giả Ca Chiên Diên

05. Xưng tán Tôn giả A Nan Đà

06. Xưng tán Tôn giả A Na Luật

07. Xưng tán Tôngiả La Hầu La

08. Xưng tán Tôngiả Tu Bồ Đề

09. Xưng tán Tôngiả Phú Lâu Na

10. Xưng tán Tôngiả Ưu Ba Ly

C. 4 bài Phật Giáo Việt Nam:

01. PhậtGiáo Việt Namca (1)

02. PhậtGiáo Việt Namca (2)

03. PhậtGiáo Việt NamSử ca (1)

04. PhậtGiáo Việt NamSử ca (2)

**********

MừngPhật Đản Sanh

Tháng8-2006

Bangàn thế giới đều rung chuyển

Cùnghân hoan mở hội rải hoa

Cùngđằng vân hội nhập cõi ta bà

Cúngdường ngày Phật Đản Thích Ca

VườnLâm Tỳ Ni, hoa vô ưu thơm bát ngát

NướcCa Tỳ La, thần dân trổi nhạc hát tưng bừng

Mừngngày Phật Đản huy hoàng

Mừngngày Thích Tôn giáng thế

Bốnloài chúng sanh hết khổ

Sáuđường sinh tử hết đau

Tựanương dưới ánh đạo mầu

Đuốc tuệ, từ bi soi sáng

Bangàn thế giới hoan ca

Mừngvui dưới ánh Phật Đà

Mừngngày Phật Đản, Đức Thích Ca ra đời

Phổchiếu Đạo Vàng, ban pháp nhủ nơi nơi

Cứuđộ chúng sanh, lên thuyền từ bát nhã

Cứuđộ muôn loài, dứt tăm tối lầm mê

Mừngngày Phật Đản, Đức Thích Ca giáng trần

Kháisáng Đạo mầu, ban pháp nhủ thanh lương

Barừng giáo lý, soi khắp cùng thế giới

Mườiphương tam thế, nhờ cam lộ Pháp Vương.

MừngNgày Phật Đản

Tháng8-2006

Mừngngày Phật Đản tháng tư về đây

Nam bắc đông tâymột dạ chí thành

Nhânloại năm châu cùng chung qui hướng

XâyĐạo Từ Bi theo bóng Cha Lành

Mừngngày Phật Đản tháng tư hàng năm

Tựđộ độ tha quả mãn châu viên

Chuyểnxe tam thừa, hoằng dương chánh pháp

Mườiphương ba cõi đều nhờ Đạo Thiêng

NgàyPhật Đản huy hoàng

Khắpnhân thiên hân hoan

Cùngtưng bừng mở hội

Hòaca ánh đạo vàng

NgàyPhật Đản thiêng liêng

Chúngsanh khắp mọi miền

Cùngchắp tay đảnh lễ

Vuimừng ánh đạo thiêng

Mừngngày Phật Đản tháng tư về đây

NguyệnĐức Thế Tôn ân đức sâu dày

Chúngcon lòng thành nhất tâm đảnh lễ

Nguyệnkhắp nhân gian nhuận thấm Đạo Vàng

Mừngngày Phật Đản tháng tư về đây

Nguyệnánh từ quang phổ chiếu muôn phương

Chúngsanh dị đồng thành tâm quy ngưỡng

DướiBóng Cha Lành, Điều Ngự Pháp Vương.

Kínhlạy Đức Phật Thích Ca

Tháng8-2006

Nam Mô Thích Ca MâuNi Phật

Kínhlạy Đức Phật Thích Ca

Từtrời Đâu Suất giáng trần

TỳNi, vô ưu bừng nở

Vươngthành Tịnh Phạn Tỳ La

Nam Mô Thích Ca MâuNi Phật

Kínhlạy Đức Phật Thích Ca

Từthân cắt ái xuất gia

Sáunăm rừng già khổ hạnh

BồĐề tốc chứng đạo ca

Bốnmươi lăm năm trường, hoằng khai chuyển hóa

Hơnba trăm hội, thân giáo thuyết kinh

Barừng giáo lý, rạng rỡ pháp vương

Támmươi tuổi thọ, an nhiên thị tịch chơn thường

Nam Mô Thích Ca MâuNi Phật

Kínhlạy Đức Phật Thích Ca

BổnSư Giáo chủ Ta bà

TrangNghiêm liên đài hiện kiếp

Dứtmê, bờ giác không xa

Kínhlạy Đức Phật Thích Ca

Tại rừng song thọ Sa La

Pháp âm hòa vang bất tuyệt

Đồng thanh niệm niệm Phật Đà

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kính lạy Đức Phật Di Dà

Tháng 8-2006

Nam Mô A Di Đà Phật

Kínhlạy Đức Phật Như Lai

Từquang tỏa sáng liên đài

Chúngcon ngày tối đêm dài

Kểtừ bất giác khứ lai

Nam Mô A Di Đà Phật

Kínhlạy Đức Phật Thế Tôn

Chúngsanh đau khổ mỏi mòn

Tangthương trầm thống dập dồn

Nổichìm sinh tử trầm luân

Nam Mô A Di Đà Phật

LạcBang Giáo chủ Tây Phương

Bốnmươi tám nguyện không lường

Mườiniệm tâm không thất tán

Mộtđường về bến thanh lương

Nam Mô A Di Đà Phật

Liêntrì ao báu nở hoa

Hoasen chín phẩm kết tòa

Mộtlòng Tây Phương trực vãng

Chắptay đồng niệm Nam Mô

ADi Đà Phật NamMô

ADi Dà Phật NamMô

ADi Đà Phật NamMô

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

NamMô Đức Phật Di Dà

Tháng8-2006

Nam Mô Đức Phật Di Đà

Phóngquang tiếp độ hằng hà sinh linh

Kểtừ bất giác vô minh

Trầmluân biển khổ tử sinh mịt mờ

Nam Mô Đức Phật Di Đà

Chúngsanh trong cõi Ta Bà khổ đau

Liênhoa chín phẩm muôn màu

Dangtay độ tận con tàu trần gian

Khổải ngập tràn

Tangthương trầm thống

Mêmờ ảo vọng

Chìmnổi ba sinh

Bấtgiác quên mình

Lầmđường lạc lối

Từnay sám hối

Xinnguyện quay về

Nam Mô Đức Phật Di Đà

Chúngcon lạc mất căn nhà xưa nay

Maynhờ Phật Tổ giải bày

Chúngcon xin nguyện từ nay trở về

Nam Mô Đức Phật Di Đà

Nhấttâm bất loạn, sát na dứt liền

Từquang phổ chiếu thiêng liêng

Đằngvân chi lộ về miền Tây Phương

Nam Mô Tây PhươngGiáo Chủ, A Di Đà Phật

Nam Mô Tây PhươngGiáo Chủ, A Di Đà Phật

Nam Mô Tây PhươngGiáo Chủ, A Di Đà Phật

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kínhlạy Đức Phật Dược Sư

Tháng8-2006

Kínhlạy Đức Phật Dược Sư

ĐôngPhương Giáo Chủ năng dư

Chúngsanh một lòng quy ngưỡng

Linhthiêng bất khả tư nghì

Đảnhlễ Đức Phật Dược Sư

Trangnghiêm sắc tướng lưu ly

Bổnnguyền mười hai nguyện lớn

Ânthâm biển thệ từ bi

Kínhlạy Đức Phật Dược Sư

Chúngsanh đa bịnh không lường

Bịnhthân, bịnh tâm, bịnh chướng

Maynhờ Đức Phật Quang Vương

Nhớxưa một Thầy Thư ký

Sốngtrong đau khổ âm thầm

Thờithời tâm thành niệm ý

Kiếpsau thành Ngài Ngọc Lâm

Hỡinhân sinh trần thế

Aibịnh khổ nguyện cầu

Hỡitrần lao biển khổ

Aihiểu được ân sâu

Cuộcđời là trọ quán

Đâydiệu tánh chơn thường

Tửsinh là ghềnh ráng

Anlành niệm Quang Vương

Nam Mô Dược Sư LưuLy Quang Vương Phật

Nam Mô Dược Sư LưuLy Quang Vương Phật

Nam Mô Dược Sư LưuLy Quang Vương Phật

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nammô Di Lặc Tôn Phật

Tháng 8-2006

Nam Mô Di Lặc ThếTôn

ĐươngLai thị hiện châu toàn Long Hoa

Độsinh, thuyết giáo ta bà

Mởra Ba Hội về nhà Như Lai

Nam Mô Di Lặc ThếTôn

Từbi, hỷ xả, hân hoan tuyệt vời

Cungtrời Đao Lợi dõi soi

ĐươngLai ứng thế cứu đời chúng sanh

Vàomột thuở thời Đường

BốĐại là hiện thân

Trênvai mang một đãy

Bụngchứa một hầu bao

Chứanhững gì khó chứa

Xưanay mấy ai, nào !

Chỉlàm mà không nói

Tay phất phất cườikhì

Đếnkhi biến mất đi

Tachính là Từ Thị

Nam Mô Di Lặc ThếTôn

Chúngsanh tha thiết mõi mòn

Bởithời pháp nhược ma cường

XinNgài ứng hiện pháp thân

Nam Mô Di Lặc HạSanh

Mườiphương một dạ chí thành

LongHoa trông chờ mở Hội

XinNgài cứu độ quần sanh

Nam Mô Long Hoa HảiHội

Nam Mô Long Hoa HảiHội

ĐươngLai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

ĐươngLai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NamMô Phật Mẫu Chuẩn Đề

Tháng 8-2006

Nam Mô Phật MẫuChuẩn Đề

Banân thí đức chan hòa thanh lương

Chúngsanh khổ ải trăm đường

Lạithời mạt pháp nhiểu nhương ngập tràn

NamMô Phật Mẫu ai lân

Cứunhân độ thế dương trần lầm than

Taiương trầm thống vô vàn

Chìmmuôn tội lỗi xa ngàn hiền lương

NamMô Phật Mẫu xót thương

Cứungười tánh thiện cứu phường tà ma

Diêm phù kham nhẫn ta bà

Chúng sanh quên mất căn nhà Như Lai

Thiện với ác tuy hai

Nhưng cả hai là một

Lìa hai bờ xấu tốt

Một với một không hai

Đâu bồ đề, đâu phiền não

Đâu bờ giác, đâu bến mê

Một khi đã quay về

Tất cả đều quy nhất

Nam Mô Phật Mẫu bản hoài

Chúngsanh nhớ Mẹ,

nhưsông Dài nhớ sông Thương

Đixa, quên dấu quên đường

Đivề, lại nhớ cố hương mà về

Nam Mô Phật MẫuChuẩn Đề

Nam Mô Phật MẫuChuẩn Đề, NamMô.

XưngTán Đức Quán Thế Âm

Tháng8-2006

Nam Mô Quán Thế ÂmBồ Tát

Từnhãn thị chúng sanh

Mắtthương nhìn cuộc đời

Ngàntay ngàn mắt, chiếu diệu nơi nơi

Đạibi đại nguyện, cứu khổ cho đời

Nam Mô Quán Thế ÂmBồ Tát

Lắngtai nghe, tiếng cứu khổ tầm thinh

Lắngtai nghe, tiếng nghiệt ngã điêu linh

Củatrần gian, của vạn loại, của nhân sinh

Cứuđộ chúng con, muôn vẻ muôn hình

Nam Mô Quán Thế ÂmBồ Tát

MẹHiền, trang trải đức tình thương

Chúngsanh khổ nạn khắp trăm đường

Hỷnộ dục lạc ai ái ố

Cam lộ bình thùy, nướccành dương

Nam Mô Quán Thế ÂmBồ Tát

XinNgài thùy từ cứu chúng con

Trầnlao nghiệp cảnh khổ không lường

Nướcmắt còn nhiều hơn nước biển

NguyệnĐức Từ Bi chứng lòng con

Nam Mô Quán Thế ÂmBồ Tát

Nam Mô Quán Thế ÂmBồ Tát

Nam Mô Quán Thế ÂmBồ Tát

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xưngtán Bồ Tát Đại Thế Chí

Tháng8-2006

Nam Mô Bồ Tát ĐạiThế Chí

Tâmnhư tuệ mới là tâm như ý

Tánhnhư tuệ mới là tánh Như Lai

Hạnhnguyện châu toàn chân thiện mỹ

Phàm,Thánh đừng quên những lời này

Nam Mô Bồ Tát ĐạiThế Chí

Ngàiđang cùng Bồ Tát Quán Thế Âm

VìTừ Phụ Di Đà

Ứnghóa vô số thân

Châudu khắp mười phương

Cứuchúng sanh không lường

Chúngsanh, bởi vì đâu thống khổ

Bởido vì thiếu đuốc tuệ quang minh

Nhângian, bởi vì không tàm quý

Nênchất chồng thảm não điêu linh

Nóivà làm mà trước, không suy nghĩ

Thìhậu quả sẽ biết đâu mà lường

Khiđã vắt cạn nguồn cơn của ý

Thiếutừ bi trí tuệ, vẫn đau thương

Nam Mô Đức Đại Thế

Chúngsanh từ nay, nhớ ơn Ngài

Bấtluận việc gì, phải tính một hai

Lyđã sai, dặm ngàn còn phi mã

Chúngsanh từ nay, noi gương Ngài

Trênđường về pháp tánh Như Lai

Trênđường về pháp tánh Như Lai

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xưngtán Bồ Tát Văn Thù

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát VănThù

Trítuệ, sanh ra Chư Phật ba đời

Trítuệ, phá tà hiển chánh thời thời

Nêntrí tuệ, chính là kim cương trí

Cònđâu là bến mê

Nơinào không bờ giác

Nam Mô Bồ Tát VănThù

Bởichúng sanh mờ tối âm u

Chứphải đâu Hiền Giả Quá Ngu

Tránhlàm sao trầm luân thống khổ

Bởichúng sanh tự nhốt ngục tù

Khôngdừng chân, thiếu phước, vụng tu

Thìba cõi là căn nhà lửa

Địangục không chỗ chứa

ĐườngThánh chẳng chịu về

Chầnchừ rồi lần lữa

Nêntràn ngập sông mê

Hỡichúng sanh, tỉnh thức

Đừngcó mãi nhiều lời

Đêmtàn canh, thao thức

Đừngcó mãi lơi bơi

Nươngnhờ Bồ Tát Văn Thù

Thanhgươm trí tuệ tuyệt vời

Cắtđứt muôn ngàn hư dối

Mộtkhi đã quyết

xalìa ba cõi

Chơnthường, chơn lạc,

ngãtịnh là đây

Nam Mô Văn Thù SưLợi Vương Bồ Tát

Nam Mô Văn Thù SưLợi Vương Bồ Tát

Maha tát

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XưngTán Bồ Tát Phổ Hiền

Tháng8-2006

Nam Mô Bồ Tát PhổHiền Vương

Một,nguyền đảnh lễ Chư Phật

Hai,nguyền xưng tán Như Lai

Ba,nguyền rộng khắp cúng dường

Bốn,nguyền sám hối nghiệp chướng

Nam Mô Bồ Tát PhổHiền Vương

Năm,nguyền tùy hỷ công đức

Sáu,nguyền thỉnh chuyển pháp luân

Bảy,nguyền thỉnh Phật trụ thế

Tám,nguyền thường tùy Phật học

Nam Mô Bồ Tát PhổHiền Vương

Chín,nguyền hằng thuận chúng sanh

Mười,nguyền khắp đều hồi hướng

Mườiphương thế giới vô lượng

Chúngsanh Tứ Thánh đồng về

Khôngcòn bờ Giác bến mê

Tấtcả, đồng chơn, nhất thể

Khôngcòn lậu, thô, vi, tế

Nhưnhư, hằng viễn, như như

Nam Mô Bồ Tát PhổHiền Vương

Nam Mô Bồ Tát PhổHiền Vương

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Noi gươngĐức Mục Kiền Liên

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát MụcKiền Liên

Sángsoi con đường hiếu hạnh

Đápđền công đức Mẹ Cha

Cũngvì con cháu oan gia

Đọađày, lầm than, thống khổ

Kínhlạy Bồ Tát Mục Kiền Liên

Thậpđại, thần thông đệ nhứt

Sau khi tu hành chứng đắc

Dõi soi, tìm kiếm Mẹ già

Khôngngờ A Tỳ địa ngục

ThanhĐề đền tội can qua

Mẹơi Mẹ ơi ! Mẹ ơi Mẹ ơi !

Cơmđà đã biến thành than

Lòngcon đau xót vô vàn

Hầmchông, còn thêm chảo lửa

Ruộtcào, tim thắt, nát tan

Vộivề bạch Phật Như Lai

Mẹcon thống khổ tuyền đài

XinNgài tầm phương giải cứu

Phật rằng, Pháp Hội Vu Lan

Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên

Chúng con, nhất nhất noi gương

Đền ơn dưỡng dục song đường

Núi cao, sông sâu, biển cả

Công Cha nghĩa Mẹ, tình thương

Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên

Chúng con, lớp lớp hàng hàng

Thành tâm thiết lễ đàn tràng

Nguyện Phật mười phương minh chứng

Cúng dường Pháp Hội Vu Lan

Cúng dường Pháp Hội Vu Lan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xứng tán Bồ Tát Địa Tạng

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương

“U Minh Giáo chủ Bổn tôn

Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật

Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề”

Tu Di vời vợi, còn nhỏ sơn khê

Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương

Vì thương chúng sanh, phát đại bi tâm

Vì cứu chúng sanh, phát đại bi nguyện

Màn đêm chợt tắt, sáng hơn trăng rằm

Ngọn lửa đại hùng, tuyết lở, băng tan

Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương

Chúng con phủ phục kính ơn Ngài

Địangục chín tầng, xin tiếp tay

Trầnlao nghiệp cảnh, xin lìa dứt

Nàodám dễ duôi, phụ ơn Ngài

Kínhlạy Bồ Tát Địa Tạng Vương

Biểnkhổ luân hồi sóng đại dương

Bếnmê, bờ giác, đã tỏ tường

Tamđồ, bát nạn, câu ly khổ

Thếthế hoằng truyền Địa Tạng Vương

Nam Mô Bồ Tát ĐịaTạng Vương

Nam Mô Bồ Tát ĐịaTạng Vương

Nam Mô Bồ Tát ĐịaTạng Vương

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xưngtán Bồ Tát Hộ Pháp

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát HộPháp

Chúngcon phước mỏng tội dày

Khôngsanh vào thời Đức Phật

Khổđau, nghiệp chướng, đọa đày

Chấtchồng bi lụy đắng cay

Kínhlạy Bồ Tát Hộ Pháp

Trongthời mạt pháp nhiểu nhương

Trongthời pháp nhược ma cường

Đạo đức suy vi ma chướng

Chánh tà hỗn tạp mà thương

Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp

Thùy từ bảo vệ thiền môn

Thế đạo nhân tâm điên đảo

Quỷ ma bức bách kinh hồn

Chúng sanh sơ cơ ngơ ngác

Cao tăng thạc đức hao mòn

Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp

Thùy từ chấn tích trùng quang

Phá tà hiển chánh đường đường

Thiện ác một lòng qui nhiếp

Trước tòa Điều Ngự Pháp Vương

Cho ánh đạo huy hoàng

Cho nhân thế hòa vang

Cho ánh đạo huy hoàng

Cho phạm vũ trang nghiêm.

Xưng tán Bồ Tát Giám Trai

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát GiámTrai

Giatrì đại chúng không ai não phiền

Đẹpthay chiếc áo phước điền

Mộttrăm mảnh vá nối liền đẹp thay

Nam Mô Bồ Tát GiámTrai

Đạichúng hòa hợp lòng Ngài thảnh thơi

Đạomầu là đạo cứu đời

Cứucho tứ chúng thời thời hỷ hoan

Đámòn nhưng dạ chẳng mòn

Trăngtròn mười sáu trăng tròn đẹp không

Nam Mô Bồ Tát GiámTrai

Nhìntrông nước chảy về sông

Sôngđi ra biển, biển trông về nguồn

Trầmhùng tiếng mõ lời chuông

Chanhòa đại chúng tròn vuông vuông tròn

Đávàng đem thử sắt son

Trangnghiêm thanh tịnh đẹp hơn đá vàng

Cũngnhờ Bồ Tát Giám Trai

Thiềngia sứ giả xin Ngài chứng tri

Nam Mô Bồ Tát GiámTrai

Nam Mô Bồ Tát GiámTrai.

-------------------------------------

B. Thập Đại ĐệTử:

01. Xưng tán Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

02. Xưng tán Tôn giả Xá Lợi Phất

03. Xưng tán Tôn giả Mục Kiền Liên

04. Xưng tán Tôn giả Ca Chiên Diên

05. Xưng tán Tôn giả A NanĐà

06. Xưng tán Tôn giả A Na Luật

07. Xưng tán Tôn giả La Hầu La

08. Xưng tán Tôn giả Tu Bồ Đề

09. Xưng tán Tôn giả Phú Lâu Na

10. Xưng tán Tôn giả Ưu Ba Ly

************

Xưng tán Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp

(Đầu Đà đệnhất)

Tháng 9-2006

Tôn giả Đản Sanh dưới cội cây Tất Bát La

Thôn làng Sa La, cách thành Vương Xá không xa

Thuở ấu thơ, không ưa thích trần cấu chốn ta bà

Thành gia thất, mười hai năm, thanh cao hơn thủ ước

Trong hàng Thánh Chúng, hạnh đầu đà đệ nhất

Y bố, áo gai, dầm mưa nắng, ngủ gió sương

Đức thâm sâu, tín kiên cố, nguyện không lường

ĐứcBổn Sư chia nửa tòa, Niêm Hoa Vi Tiếu

KhiTừ Phụ niết bàn, nhận nối truyền y bát

Batháng sau, chủ trì Kết tập tam tạng, tại động Tất Ba

Bamươi năm, gìn pháp bảo, giữ pháp quy, của Đấng Phật Đà

Hơntrăm tuổi, trao A Nan, dặn dò phó chúc

Dùngthần lực, ẩn nhục thân, tại núi Kê Túc

ChờDi Lặc ra đời, truyền trao lại pháp âm

Trăngsáng soi, Trăng sáng soi

Laybóng nguyệt, tỏa trăng rằm

Kimcang thạch, kim cang thạch

Kínhlạy Ngài, Ma ha Tôn Giả

Trăngsáng soi, Trăng sáng soi

Laybóng nguyệt, tỏa trăng rằm

CaDiếp trụ, Ca Diếp trụ

Kínhlạy Ngài, Ma ha Tôn Giả.

Xưngtán Tôn Giả Xá Lợi Phất

(Trí Tuệ đệ nhất)

Tháng 9-2006

Kínhlạy Tôn Giả Xá Lợi Phất

ĐảnSanh tại Ma Kiệt Đà, NamẤn

Mẹthông minh, Cha nổi tiếng luận sư

Nênlớn lên, vừa mới tám tuổi thơ

Cảvương quốc thần dân, hàng thức giả đều thương kính

Haimươi tuổi nguyện theo Đường Tứ Thánh

ĐếnTrúc Lâm làm đệ tử Phật Đà

Đượctôn xưng đệ nhất trí tuệ tinh ba

Vàlà người thứ nhất, hóa duyên về phương Bắc

Xâytinh xá Kỳ Hoàn, vườn Kỳ Thọ Cô Độc

Lụcquần Tỳ kheo, ngoại đạo kiêng oai

ĐềBà Đạt Đa kinh đảm phục dài

Vìlà bậc Thượng Thủ, xưa nay niết bàn trước Phật

Támmươi tuổi, về quê xưa, thăm Mẹ già, thân định xuất

Tràtỳ xong, Quân Đầu mang Linh cốt, dâng Thế Tôn

Ngàicầm trên tay mân mê, dạy bảo đại chúng tỏ tường

Tấtcả không cầm lòng, chắp tay gieo năm vóc

Kínhlạy tôn giả Xá Lợi Phất

Kínhlạy tôn giả Xá Lợi Phất

Ngàitấn nhập rồi, Đức Từ Phụ ba tháng sau

Anbang vào cõi nhiệm mầu !

Anbang vào cõi nhiệm mầu !

Xưngtán Tôn Giả Mục Kiền Liên

(Thần Thông đệ nhất)

Tháng 9-2006

Kínhlạy Tôn Giả Mục Kiền Liên

Ngàivà Ngài Xá Lợi là hai vị đầu tiên

Phòhai bên tả hữu mỗi bước đi Từ Phụ

Trừnhững khi lên đường hoằng giáo hóa duyên

Chínhhai Ngài là bạn tuyệt thế thâm giao từ trước

Khixuất gia là những bậc thượng thủ đứng đầu

MộtTrí Tuệ, một Thần Thông, vô ngại, nhiệm mầu

Cùnggánh vác, cùng tuyên dương chánh pháp

Biếnhóa vô biên vô cùng trong tích tắc

Trênthì lên đến cõi Phật Tự Tại Vương

Dướithì thông đến địa ngục A Tỳ

Cảmhóa thế nhân, nhiếp phục tà ma, ác quỷ

Nhưngnghiệt ngã chánh tà, hai con đường đố kỵ

Xácthân Ngài đành tan nát banh thây

Dùngthần thông, có thể thoát phen này

Vìduyên nghiệp, có thân thì phải trả

Chữvô thường, thế thôi, có chi lạ

Chữchơn thường mới chơn đế thường chơn

Ngàivong thân vì chánh pháp hoằng dương

Tranhbất tuyệt, kính lạy Ngài Mục Liên Tôn Giả.

Xưngtán Tôn Giả Ca Chiên Diên

(Nghị Luận đệ nhất)

Tháng 9-2006

Kínhlạy Tôn Giả Ca Chiên Diên

Sanhtại nước A Bàn Đề, NamẤn

Vốnlà con một cự phách quốc sư

Lạihọc với cậu ruột, A Tư Đà đạo sĩ

Vừabiện luận tinh thông, vừa siêu quần cái thế

Lạiđọc thông cả từ ngữ Phạm Thiên

Chuyệnthế gian, xứng làm Thầy mọi miền

Chuyệnxuất thế, thì ngậm tăm bí lối

NhớCửu Phụ lúc sinh thời dạy bảo

Đànhbấm lòng đến Lộc Uyển một phen

Nghĩahuyền vi, tánh chơn đế vén rèm

Tâmkhẩu phục, cúi sát mình, xin làm đệ tử

Nghịluận được tôn đệ nhất

Biệntài tuyệt thế quần anh

Thanhcao mây trắng trời xanh

Nhiềutầng lớp nhân gian, kéo về quy y đầu Phật

“Tu mà không học, chỉ là tu mù

Học mà không tu, chính là đãy sách”

Tri kiến Phật Như Lai, chỉ khơi dòng chuyển mạch

Xinnoi gương hành trạng Ca Chiên Diên !

Xưngtán Tôn Giả A Nan Đà

(Đa Văn đệ nhất)

Tháng 9-2006

Kínhlạy Tôn Giả A Nan Đà

Vốnlà hàng hoàng tộc, mang dòng họ Thích Ca

KhiĐức Phật về thăm cung thành Tịnh Phạn Tỳ La

Ngàicùng nhiều vương tử đồng ấu xin xuất gia

Haimươi bảy năm trường, báo Phật ân làm thị giả

Mưapháp rót vào tâm như biển cả

Nênđược tôn Đệ nhất Đa Văn

ThươngKiều Đàm, thương nữ nhi đa nghiệp nặng hoằng

XinĐấng Từ Bi ban cà sa hoại sắc

Dùngnhân duyên Ma Đăng Già giây khắc

Kinhđiều tâm uyên áo Thủ lăng nghiêm

KhiNhư Lai nhập tịch tịnh hằng nhiên

Ngàiphó hội Kết Tập, trùng tuyên kinh tạng

KhiCa Diếp trăm tuổi hạc cất cánh

Ngàitám mươi, nhận phó pháp Nhị Tổ truyền lưu

Bốnmươi năm sau, trao lại Thương Na Hòa Tu

Ngàilướt sóng sông Hằng, đà một trăm hai mươi tuổi

Kinhtạng như rừng, bạt ngàn vời vợi

Vàcòn bao thâm ân, như núi như non

Xinnhớ ơn công đức thênh thang !

Xinngưỡng thờ Thánh Giả A Nan !

Xưngtán Tôn Giả A Na Luật

(ThiênNhãn đệ nhất)

Tháng 9-2006

Kínhlạy A Nậu Lâu Đà

Hay A Na Luật cũng là một thôi

Thanh xuân trả lại cuộc đời

Giàu sang trả lại cho người trần gian

Đường tu quyết chí lên đàng

Tay bưng bình bát,tay lần kim cương

Thùymiên bỗng đến vô chừng

Mộtphen bị quở, ngàn lần không lay

Thứccho trắng giã đêm ngày

Khôngngờ đôi mắt từ đây mù lòa

Miếngăn, cũng phải cậy nhờ

Manhy, vải vá, ố ồ, Phật khâu

Chuyêntâm đạt lý nhiệm mầu

ThiênNhãn bậc nhất, gồm thâu mắt thần

Dứtbỏ đôi mắt trần

Đạtđược đôi mắt Thánh

Trong,rạng ngời chân tánh

Ngoài,sáng rỡ huyền vi

Mộttu, bất khả tư nghì

Mộttu, bất khả lượng suy

Aitu, nguời đó chứng

Đừngcó nói năng chi

Rongthuyền chở đạo từ bi

Duthuyền đây đó chở người lại qua

Kínhthương A Nậu Lâu Đà

Sángsoi tứ chúng vào nhà Như Lai

Mùơi ! Có một không hai !!!

Xưng tán Tôn Giả La Hầu La

(Mật Hạnhđệ nhất)

Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả La Hầu La

Mới sinh ra đã phải sống xa Cha

Lênmười tuổi, rời vòng tay của Mẹ

Đixuất gia, gặp phụ thân không dám gọi là Cha

Màcúi lạy, Nam Mô Bổn Sư Phật Đà

Là sa di đầu tiên, là sa di nhỏ nhất

Được mến thương cũng nhất,

Bị thiệt thòi cũng nhất

Mà không dám kêu ca

Từ ngủ, nghỉ, uống, ăn

Mới có phép lục hòa

Giữ tế hạnh tu hành

Nên Mật Hạnh nhất đa

Không những thế, mà phát nguyện làm con ba đời Chư Phật

Không những thế, mà phát nguyện khắc chế tự kỷ, lợi tha

Không vị thân, không vị sơ, và mọi trần cấu ta bà

Thầm tịch diệt trước phụ thân, hiền mẫu

La Hầu La, một cung đàn không tấu

Ánh sen vàng bất tận bản trường ca

Ngânngân vang chấn động khắp hằng sa

Mật, mật hạnh, La Hầu La Tôn Giả !

Xưng tán Tôn Giả Tu Bồ Đề

(Giải Không đệ nhất)

Tháng 9-2006

Kính lạy Ngài Tu Bồ Đề

Tánh Không là cái chỗ về Tánh Không

Sanh ra, vật chất trống trơn

Ba ngày có lại, hết hồn bà con

Đã không, thì nói chi còn

Chỉ còn manh áo, lon ton về nhà

Lẻn đi nhìn Phật xa xa

Lần mò thưa gởi Phật Đà xin tu

GiảiKhông, không cả thiên thu

Khôngtrong thật tánh, thiên thu hằng còn

Kìatrông hạt cải càn khôn

Haiđầu quảy gánh, lông hồng nhẹ tưng

Mườiphương Chư Phật vui mừng

Phápmầu hiểu thế, tuyên xưng vô cùng

Đưatay kéo lại thỉ-chung

Khôngcòn chỗ trống, côn trùng chui qua

Sá chi một cõi Ta Bà

Hằng sa thế giới không là gang tay

Gangtay cũng chẳng mảy may

Mộtchùy vụn vỡ mặt mày, ố ô !!!

Xưngtán Tôn Giả Phú Lâu Na

(ThuyếtPháp đệ nhất)

Tháng 9-2006

Kínhlạy Ngài Phú Lâu Na

ThuyếtPháp đệ nhất, gần xa nức lòng

Danhtruyền đi khắp núi sông

Đứctruyền đi khắp nhân gian đón chờ

Thượngcăn cho đến sơ cơ

Sanghèn lớn nhỏ đều nhờ từ ân

Phápvân, pháp vũ vô ngần

Trên,xuyên cùng thẳm, dưới, lần biển sâu

“Nơinào cần, chúng tôi đến

Nơinào gọi, chúng tôi đi

Khôngquản gian nguy

Khôngmàng khó nhọc”

Chodù nơi xa xôi

Chodù nơi heo hút

Vượtghềnh băng thác

Vượtnúi băng đèo

Đâukhông là cố hương

Quyếthoằng dương chánh pháp

Trong,khiêm từ đối đáp

Ngoài,thiện xảo tinh ba

Thânsơ, thuận nghịch, gần xa

Vân du hóa độ về nhà Như Lai

Thờigian gõ nhịp miệt mài

Khônggian trổi khúc trang đài pháp vương

Ngànxưa, còn đó nhớ thương

Ngànsau, còn đó tấm gương tuyệt vời

LâuNa-Từ Tử muôn đời !

Xưngtán Tôn Giả Ưu Ba Ly

(TrìGiới đệ nhất)

Tháng 9-2006

Kínhlạy Ngài Ưu Ba Ly

BaLy thử mấy cu ly mà nhờ

Thấphèn, thiên hạ thờ ơ

Thếnhân biếm nhẽ dân khờ cu ly

Quyếttu, chứng đắc tức thì

TrìGiới Đệ Nhất, một ly không lờn

Giớilà Thầy của Chánh Chơn

Giớilà tánh thể, chẳng sờn chẳng thuyên

Muốnđi tột đỉnh diễm huyền

Giới là duy nhất con thuyền bước qua

Cầu mong đến cửa Phật Đà

Oai nghi, tế hạnh thiết tha giữ gìn

Nếu không, xa đến muôn nghìn

Nếu không, đáy biển mà nhìn chân mây

Chư Phật cũng chứng từ đây

Phàm phu tục tữ đừng bày dễ duôi

Trùng tuyên Luật Tạng ngược xuôi

Một mươi vanh vách, mười mươi rõ ràng

Ưu Ba Ly ánh trăng ngàn

Rừnghương thơm ngát, ưu đàm Ba Ly.

----------------

C. 4 bài PhậtGiáo Việt Nam:

05. PhậtGiáo Việt Namca (1)

06. PhậtGiáo Việt Namca (2)

07. PhậtGiáo Việt NamSử ca (1)

08. PhậtGiáo Việt NamSử ca (2)

(Lưu ý :Hai bài Phật Giáo Việt Nam Ca, và Phật Giáo Việt Nam Sử Ca,

Có đề số(1), số (2), là hoán chuyển ra hai cách, để tùy anh em Nhạc sĩ chọn theo phươngcách nào, cho giai điệu nào, nhưng phải là giai điệu hùng ca, mạnh mẽ, tự hào,ca ngợi).

PhậtGiáo Việt NamCa (1)

Tháng 9-2006

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm trên nước non này

Hòacùng dân tộc, qua bao thời kỳ vinh nhục thịnh suy

Hòacùng quê hương, qua bao thời gian thăng trầm nguy biến

Chuyểnhóa đời đời, trí tuệ, từ bi.

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm trên nước non này

TừBắc Nam Trung, cho đến mọi miền

Xâydựng tin yêu, chan hòa sức sống

Lịchsử theo dòng, nhuận thắm hồn thiêng

ViệtNam-Phật Giáo. Phật Giáo-ViệtNam

BắcNam Trung cùng. Ca hát vang vang

Quêhương-Phật Giáo. Phật Giáo-quê hương

Trênkhắp nẻo đường. Xây dựng tình thương

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm trên nước non này

Tùyduyên bất biến, không một đổi thay

Nhưgió ngàn bay, như sữa với nước

Nhưtiếng chuông ngân, vang vọng tháng ngày

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm trên nước non này

Từthuở du truyền, cho đến hôm nay

Kếthế truyền lưu đến tận ngàn sau

Gieorắc muôn phương nhuận thắm đạo vàng.

PhậtGiáo Việt NamSử Ca (1)

Tháng 9-2006

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm lịch sử

Từthuở sơ thời, thế kỷ thứ hai thứ ba

KhươngTăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác cao tăng

Thứsáu kỷ nguyên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sơ tổ

Kếthế hoằng dương, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường

Bướcvào đời Trần, Tuệ Trung Thượng Sĩ

Thuầntúy Việt Nam,Yên Tử Trúc Lâm

Thờiđại vàng son, Đinh Lê Lý Trần

Thừatiếp Trong-Ngoài, đến tận hôm nay

LâmTế, Minh Hải, Nguyên Thiều, Liễu Quán

KhắpBắc Trung Nam,đều Tôn-Tử từ đây

DùNam-Bắc truyền, Đại thừa-Nguyên thủy

Dùhệ Khất Sĩ, Thiền-Tịnh tương dung

Chungcùng mẫu số, Phật Giáo Việt Nam

PhậtGiáo Việt Nam,muôn năm

PhậtGiáo Việt Nam,huy hoàng

PhậtGiáo Việt Nam,đời đời

PhậtGiáo Việt Nam,thiêng liêng.

PhậtGiáo Việt Nam,Phật Giáo Việt Nam,muôn năm

PhậtGiáo Việt Nam,Phật Giáo Việt Nam,huy hoàng

PhậtGiáo Việt Nam,Phật Giáo Việt Nam,đời đời

PhậtGiáo Việt Nam,Phật Giáo Việt Nam,thiêng liêng.

PhậtGiáo Việt NamCa (2)

Tháng9-2006

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm trên nước non này

Hòacùng dân tộc, qua bao thời kỳ vinh nhục thịnh suy

Hòacùng quê hương, qua bao thời gian thăng trầm nguy biến

Chuyểnhóa đời đời, trí tuệ, từ bi.

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm trên nước non này

TừBắc Nam Trung, cho đến mọi miền

Xâydựng tin yêu, chan hòa sức sống

Lịchsử theo dòng, nhuận thắm hồn thiêng

DùNam-Bắc truyền, Đại thừa-Nguyên thủy

Dùhệ Khất Sĩ, Thiền-Tịnh tương dung

Chuyểnxe Tam Thừa, hoằng dương chánh pháp

Quynhất Phật thừa, một mẫu số chung

ViệtNam-Phật Giáo. Phật Giáo-ViệtNam

BắcNam Trung cùng. Ca hát vang vang

Quêhương-Phật Giáo. Phật Giáo-quê hương

Trênkhắp nẻo đường. Xây dựng tình thương

PhậtGiáo Việt Nam,Phật Giáo Việt Nam,muôn năm

PhậtGiáo Việt Nam,Phật Giáo Việt Nam,huy hoàng

PhậtGiáo Việt Nam,Phật Giáo Việt Nam,đời đời

PhậtGiáo Việt Nam,Phật Giáo Việt Nam,thiêng liêng.

PhậtGiáo Việt NamSử Ca (2)

Tháng 9-2006

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm lịch sử

Từthuở sơ thời thế kỷ thứ hai thứ ba

KhươngTăng Hội, Chi Cương Lương, cùng Mâu Bác Cao Tăng

Thứsáu kỷ nguyên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sơ tổ

Thừatiếp hoằng dương, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường.

PhậtGiáo Việt Nam,thời đại vàng son, Đinh Lê Lý Trần

KhuôngViệt, Vạn Hạnh, Tuệ Trung, Giác Hoàng Yên Tử

Mộtthuở Trong-Ngoài, cho đến hôm nay

LâmTế, Minh Hải, Nguyên Thiều, Liễu Quán

KhắpBắc Trung Nam,đều Tôn-Tử từ đây

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm kế thế

Tùyduyên bất biến, không một đổi thay

Nhưgió ngàn bay, như sữa với nước

Nhưtiếng chuông ngân, vang vọng tháng ngày

PhậtGiáo Việt Nam,hai ngàn năm rạng rỡ

Từthuở du truyền, cho đến hôm nay

Kếthế truyền lưu đến tận ngàn sau

Gieorắc muôn phương nhuận thắm đạo vàng

PhậtGiáo Việt Nam,thiêng liêng

PhậtGiáo Việt Nam,huy hoàng

PhậtGiáo Việt Nam,đời đời

PhậtGiáo Việt Nam,muôn năm.

-------------------------------------

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/09/2023(Xem: 189)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 661)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 287)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 441)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 203)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 431)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 268)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 353)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 456)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567