Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nghi vấn không đáp án

18/07/201100:46(Xem: 2519)
Nghi vấn không đáp án

J. KRISHNAMURTI
NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN

THE IMPOSSIBLE QUESTION
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – 2010

krish-nghivankhongdapan

MỤC LỤC

Phần 1: Nói chuyện trước công chúng tại Saanen 1970
Chương 1- Hành động nhìn
Chương 2- Tự do
Chương 3- Phân tích
Chương 4- Phân chia
Chương 5- Sợ hãi và vui thú
Chương 6- Hoạt động máy móc của tư tưởng
Chương 7- Tôn giáo
Phần 2: Nói chuyện trước công chúng tại Saanen 1970

Chương 1- Nói chuyện lần thứ nhất
Chương 2- Nói chuyện lần thứ hai
Chương 3- Nói chuyện lần thứ ba
Chương 4- Nói chuyện lần thứ tư
Chương 5- Nói chuyện lần thứ sáu
Chương 6- Nói chuyện lần thứ bảy
Chương 7- Nói chuyện lần thứ tám
Phần 3: Nói chuyện tại Los Alamos Laboratory

Hội thảo chuyên đề lần thứ nhất:
- Sáng tạo trong khoa học
- Tư tưởng không bao giờ có thể sáng tạo
Hội thảo chuyên đề lần thứ hai:
- Sáng tạo trong khoa học
- Sáng tạo hiện diện từ thiền định

Nguồn: www.tchl.freeweb.hu
Source: thuvienhoasen
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn