Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu

05/06/201320:22(Xem: 8572)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu
Chua_Khanh_Anh__3_


Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 01 (1989)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 02 (1990)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 03 (1991)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 04 (1992)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 05 (1993)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 06 (1994
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 07 (1995)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 08 (1996)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 09 (1997
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 10 (1998)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 11 (1999)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 12 (2000)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 13 (2001)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 14 (2002)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 15 (2003)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 16 (2004)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 17 (2005)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 18 (2006)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 19 (2007)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 20 (2008)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 21 (2009)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 22 (2010)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 23 (2011)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 24 (Birmingham, Anh Quốc, 2012)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 25 (Turku, Phần Lan, 2013)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 26 (Schwazsse, Thụy Sỹ, 2014)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 27 (, Neuss, Đức Quốc, 2015)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 28 (Amiens. Pháp quốc, 2016)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 29 (Evry, Pháp quốc, 2017)


***

 

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu

Khóa An Cư Kiết Hạ tại Úc Châu
****
htminhtam
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000