Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 (2009) tại Sydney

10/08/201207:17(Xem: 5078)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 (2009) tại Sydney

DSC_0631DSC_0642DSC_0643DSC_0644DSC_0647DSC_0650DSC_0651DSC_0655DSC_0661DSC_0662DSC_0669DSC_0674DSC_0676DSC_0677DSC_0679DSC_0680DSC_0682DSC_0683DSC_0685DSC_0686DSC_0687DSC_0688DSC_0690DSC_0691DSC_0692DSC_0693DSC_0694DSC_0697DSC_0698DSC_0700DSC_0701DSC_0702DSC_0703DSC_0704DSC_0705DSC_0708DSC_0710DSC_0711DSC_0715DSC_0717DSC_0719DSC_0720DSC_0723DSC_0724DSC_0725DSC_0726DSC_0727DSC_0728DSC_0729DSC_0731DSC_0733DSC_0734DSC_0735DSC_0736DSC_0737DSC_0738DSC_0739DSC_0740DSC_0741DSC_0742DSC_0747DSC_0748DSC_0750DSC_0753DSC_0754DSC_0755DSC_0756DSC_0759DSC_0760DSC_0761DSC_0762DSC_0763DSC_0764DSC_0765DSC_0766DSC_0768DSC_0769DSC_0770DSC_0771DSC_0772DSC_0773DSC_0774DSC_0776DSC_0777DSC_0778DSC_0779DSC_0780DSC_0781DSC_0782DSC_0783DSC_0784DSC_0785DSC_0786DSC_0787DSC_0788DSC_0790DSC_0791DSC_0792DSC_0794DSC_0796DSC_1126DSC_1129DSC_1132DSC_1135DSC_1144DSC_1148DSC_1150DSC_1151DSC_1155DSC_1156DSC_1159DSC_1160DSC_1161DSC_1162DSC_1163DSC_1164DSC_1165DSC_1166DSC_1167DSC_1168DSC_1170DSC_1171DSC_1172DSC_1173DSC_1174DSC_1177DSC_1180DSC_1181DSC_1182DSC_1184DSC_1185DSC_1186DSC_1187DSC_1189DSC_1190DSC_1191DSC_1192IMG_0057IMG_0063IMG_0064IMG_0067IMG_0068IMG_0076IMG_0085IMG_0086IMG_0087IMG_0089IMG_0091IMG_0094IMG_0095IMG_0098IMG_0099IMG_0114IMG_0115IMG_0117IMG_0122IMG_0126IMG_0131IMG_0134IMG_0136IMG_0140IMG_0145IMG_0149IMG_0150IMG_0155IMG_0159IMG_0160IMG_0162IMG_0165IMG_0168IMG_0172IMG_0176IMG_0177IMG_0182IMG_0185IMG_0187IMG_0188IMG_0199IMG_0200IMG_0201IMG_0205IMG_0208IMG_0211IMG_0214IMG_0217IMG_0219IMG_0221IMG_0225IMG_0227IMG_0234IMG_0235IMG_0237IMG_0238IMG_0240IMG_0241IMG_0243IMG_0245IMG_0248IMG_0249IMG_0250IMG_0252IMG_0253IMG_0254IMG_0255IMG_0256IMG_0257IMG_0258IMG_0259IMG_0260IMG_0261IMG_0262IMG_0263IMG_0265IMG_0272IMG_0276IMG_0278IMG_0282IMG_0283IMG_0284IMG_0286IMG_0287IMG_0289IMG_0291IMG_0292IMG_0293IMG_0294IMG_0295IMG_0296IMG_0297IMG_0298IMG_0300IMG_0301IMG_0302IMG_0303IMG_0304IMG_0305IMG_0306IMG_0308IMG_0310IMG_0311IMG_0312IMG_0314IMG_0317IMG_0319IMG_0322IMG_0323IMG_0325IMG_0326IMG_0328IMG_0329IMG_0332IMG_0334IMG_0336IMG_0339IMG_0341IMG_0342IMG_0348IMG_0349IMG_0350IMG_0352IMG_0354IMG_0356IMG_0367IMG_0380IMG_0381IMG_0382IMG_0383IMG_0385IMG_0386IMG_0388IMG_0390IMG_0391IMG_0392IMG_0393IMG_0396IMG_0398IMG_0402IMG_0404IMG_0405IMG_0406IMG_0407IMG_0408IMG_0411IMG_0413IMG_0415IMG_0419IMG_0420IMG_0422IMG_0423IMG_0424IMG_0427IMG_0428IMG_0429IMG_0431IMG_0434IMG_0438IMG_0441IMG_0442IMG_0445IMG_0446IMG_0449IMG_0451IMG_0456IMG_0458IMG_0462IMG_0463IMG_0464IMG_0465IMG_0466IMG_0467IMG_0472IMG_0476IMG_0479IMG_0481IMG_0483IMG_0484IMG_0486IMG_0488IMG_0489IMG_0493IMG_0497IMG_0498IMG_0499IMG_0502IMG_0504IMG_0505IMG_0512IMG_0519IMG_0522IMG_0526IMG_0534IMG_0536IMG_0540IMG_0541IMG_0542IMG_0544IMG_0545IMG_0548IMG_0549IMG_0550IMG_0551IMG_0552IMG_0555IMG_0556IMG_0559IMG_0560IMG_0561IMG_0562IMG_0563IMG_0564IMG_0565IMG_0567IMG_0568IMG_0571IMG_0572IMG_0573IMG_0574IMG_0575IMG_0576IMG_0578IMG_0579IMG_0581IMG_0584IMG_0586IMG_0588IMG_0589IMG_0748IMG_0750IMG_0752IMG_0758IMG_0759IMG_0760IMG_0761IMG_0762IMG_0766IMG_0768IMG_0769IMG_0770IMG_0772IMG_0774IMG_0788IMG_0789IMG_0790IMG_0791IMG_0792IMG_0794IMG_0796IMG_0797IMG_0798IMG_0800IMG_0802IMG_0803IMG_0804IMG_0805IMG_0812IMG_0822IMG_0824IMG_0825IMG_0828IMG_0832IMG_0833IMG_0834IMG_0837IMG_0838IMG_0839IMG_0840IMG_0841IMG_0842IMG_0843IMG_0844IMG_0846IMG_0847IMG_0848IMG_0849IMG_0851IMG_0852IMG_0854IMG_0857IMG_0867IMG_0869IMG_0873IMG_0876IMG_0877IMG_0878IMG_0880IMG_0882IMG_0883IMG_0885IMG_0887IMG_0888IMG_0890IMG_0891IMG_0894IMG_0895IMG_0896IMG_0898IMG_0899IMG_0900IMG_0901IMG_0905IMG_0906IMG_0908IMG_0909IMG_0911IMG_0913IMG_0914IMG_0917IMG_0919IMG_0920IMG_0921IMG_0922IMG_0923IMG_0924IMG_0925IMG_0926IMG_0927IMG_0928IMG_0930IMG_0931IMG_0932IMG_0949IMG_0950IMG_0951IMG_0952IMG_0954IMG_0956IMG_0962IMG_0963IMG_0968IMG_0970IMG_0971IMG_0973IMG_0976IMG_0978IMG_0982IMG_0984IMG_0985IMG_0986IMG_0987IMG_0988IMG_0989IMG_0990IMG_0991IMG_0993IMG_0994IMG_0995IMG_0997IMG_0999IMG_1000IMG_1002IMG_1008IMG_1010IMG_1012IMG_1014IMG_1016IMG_1079IMG_1080IMG_1081IMG_1083IMG_1085IMG_1087IMG_1088IMG_1091IMG_1093IMG_1098IMG_1099IMG_1100IMG_1102IMG_1103IMG_1104IMG_1106IMG_1108IMG_1109IMG_1113IMG_1114IMG_1117IMG_1119IMG_1127IMG_2304IMG_2305IMG_2321IMG_2331IMG_2337IMG_2340IMG_2344IMG_2345IMG_2346IMG_2351IMG_2355IMG_2361IMG_2364IMG_2374IMG_2376IMG_2382IMG_2386IMG_2391IMG_2405IMG_2407IMG_2411IMG_2413IMG_2441IMG_2442IMG_2448IMG_2466IMG_2468IMG_2470IMG_2472IMG_2474IMG_2486IMG_2501IMG_2507
Diễn Văn Khai Mạc
Khóa Tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9
của TT Thích Tâm Minh
Trưởng Ban Tổ Chức

 

 

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng - Ni, 

Kính thưa toàn thể Đại chúng nam nữ cư sĩ Phật tử,

Thưa quý liệt vị,  

Ngược dòng thời gian hơn hai ngàn năm trăm năm qua, từ khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề mãi cho đến hôm nay, chân lý chứng đắc đó tiếp tục truyền trải qua vạn nẽo đường bằng nhiều phương tiện. Âm vang tiếng pháp như ngọn hải triều đã làm kinh động cõi đại thiên sa giới. Và cũng từ đây trận thư hùng giữa thiện với ác, giữa trí tuệ và vô minh, giữa tham - sân - si, ích kỷ, hẹp hòi với từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha đến giờ này vẫn còn đang tiếp diễn. Vì đây là một căn bệnh trầm kha không phải trong vòng thế tục mà nó còn xâm thực luôn đến cả thiền môn, là cơn đau nhức nhối của pháp Phật bởi từ ung nhọt của phàm nhân đang ngày đêm cắn rỉa xói mòn thân Phật.

Chúng ta sinh ra nhằm thời loạn lạc, pháp nhược ma cường, nhân tâm điên đảo, Phật pháp quá bị nhiễu nhương diễn bày lắm cảnh ma giả Phật. Với các tệ nạn phi tăng phi tục ngụy tác sa môn, tâm phi sa môn, chánh pháp bảo tà, tà pháp bảo chánh, giữ giới nói phạm, phạm giới nói giữ, nhiều điều đảo ngược đạo lý chánh chân, bày trò yêu thuật mê hoặc lòng người, mượn những danh từ đạo đức, mang những hình thức tôn giáo nhưng đó chỉ là giả danh giả tướng không ngoài mục đích vụ lợi. Chỉ vì một chút lợi hai chút danh mà phải lận đận cả đời trong biển khổ, để rồi có khi đánh mất hết đạo tình hòa hợp của đoàn thể Tăng già và làm lũng đoạn luôn hàng ngũ Giáo Hội.

Phật Pháp Thánh Giáo là hương vị cam lồ giải thoát, nhưng người thực hành đang bị vô minh vọng động bởi thân tâm nên những tướng mạo và ngôn từ lắm lúc cũng chỉ là lớp sơn son thếp vàng bọc ngoài một cây gỗ mục. Phật pháp đang bị nhiều vấn nạn trá hình xen tạp làm cho vàng thau lẫn lộn, thánh phàm khó phân. Từ đó, tạo ra nhiều hoang mang nghi ngờ và làm hoen ố đức tin của nguời con Phật. Đây cũng là cơ hội cho những kẻ ác kiến ngoại đạo tha hồ phỉ báng Tam Bảo, vạch lá tìm sâu, phanh lông tìm vết, bôi nhọ đủ điều.

Bởi vậy; Thế gian khuynh đảo, giai do danh lợi, ly thân khánh tận lương tâm. Đạo lý điên luân chỉ vì tiền tài đoạn nghĩa, nhơn sanh ác tánh.

Kính bạch quý Ngài, Kính thưa quý vị,

Để chấn nhiếp ma quân với mục đích sùng hưng Tam Bảo, để phụng hành di giáo tối hậu của Thế Tôn là tự độ, độ tha, nên hôm nay Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni câu hội về đây để thổi pháp loa, đánh pháp cổ, giảng bày Pháp Phật.

Các Ngài giảng dạy Phật pháp để :

Ÿ        Xóa tan những kiến chấp sai lầm của tà thuyết ngoại đạo;

Ÿ        Giảng dạy Phật pháp để đốt đuốc trí tuệ soi đường trần gian lắm nẽo mê mờ;

Ÿ        Giảng dạy Phật pháp để hiển bày đạo giải thoát an lạc cho chúng sanh. 

Vì vậy hàng Thích tử của Như Lai với hạnh nguyện độ sanh thượng cầu hạ hóa.

Ÿ        Không nguyện được an trú trong Niết Bàn Cực Lạc mà nguyện xuống nơi tam đồ ác đạo;

Ÿ        Không thủ lấy sự sống nhàn tịnh tiêu dao mà lao vào trong đại dương sanh tử để cứu khổ độ mê;

Ÿ        Không mong cầu hạnh phúc cho mình mà vì sự giác ngộ cho vạn loại hàm linh đang lặn hụp;

Ÿ        Không vì quyền lợi riêng tư mà phải đang hy sinh cống hiến cho sự tồn vong của đại đạo Phật pháp. 

Và cũng hôm nay đây, có hơn 320 cư sĩ Phật tử đang quy tụ về tham dự khóa tu học. Những học viên Phật tử này biết từ bỏ các cuộc vui chơi nơi phồn hoa đô hội lại dấn thân lên đường tìm cầu học hỏi nơi chốn thâm sơn cùng cốc này, như một dũng sĩ khước từ những tham đắm cám dỗ thế tục, chọn lấy lối sống thanh bần đạm bạc thoát ly.

Chúng ta học để biết rõ con đường đi lên cõi thánh, để giác ngộ bản chất đau khổ của cuộc đời, học để tri và hành đạo lý giải thoát, để nhận chân đâu là chánh pháp, đâu là tà đạo. Học để ý thức đúng và sai để quyết tâm tồi tà phụ chánh, để vững niềm tin nơi chánh pháp khỏi bị rơi vào vòng lưới dụ dỗ của ma; học để thắp sáng nguồn tâm cho cơn mê bừng tỉnh.

Thưa quý liệt vị,

Đức Phật đã dạy: Các người theo ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta. Vì vậy hôm nay toàn thể chúng ta hãy mở hội khai đàn, xiển dương chánh pháp.

Với tất cả tâm nguyện nêu trên, thay mặt Ban tổ chức chúng tôi xin tuyên bố khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 9 được bắt đầu khởi sự ngay từ giờ phút nầy.

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.  ***

Diễn văn bế mạc
Khóa Tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9
của TT Thích Thiện Hiền
Phó Ban Tổ Chức

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng, Chư Tôn đức Ni,

Kính thưa toàn thể quý học viên,

Thấm thoát đã 5 ngày trôi qua nhanh chóng, đại chúng cùng về đây tu học, cùng sống chung với chư Tôn đức Tăng Ni trong  một đại gia đình. Thật hạnh phúc thay,  được đón nhận Pháp vũ yêu thương che chở từ quý Ngài, thấm nhuần trong niềm pháp lạc của giáo lý Phật đà.  Với hoàn cảnh mới, thay đổi những sinh hoạt thường ngày từ thời tiết, ăn uống, ngủ nghỉ không được như ý. Do vậy, có những lúc  căng thẳng, khó hiểu, nóng bức khó ngủ, uể oải, lại có lúc nhẹ nhàng, mát mẻ dễ ngủ gục nhưng vẫn tiếp nhận được những lời giảng giải, thảo luận vui tươi rộn ràng, tiếng vỗ tay  rân vang hòa với tiếng cười hào hứng, trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui tươi an lạc. Các học viên đưa ra những nghi vấn  trao đổi trong tinh thần học hỏi, thật sôi nổi, gay go trong những buổi thảo luận đã được Chư Tôn Đức giải quyết thỏa đáng những thắc mắc mà lâu nay chưa biết hỏi ai?  Hầu hết đều được  đáp ứng, giải đáp cặn kẽ, khiến ai cũng được hài lòng. Về phần tu  tập thì ai cũng siêng năng thức khuya dậy sớm, hòa  quyện theo tiếng mõ, lời kinh tán tụng trầm bổng của Chư Tôn Đức, thiền hành theo gót chân Tăng ni và đại chúng trong nhẹ nhàng thư thới, thầm niệm Phật từng bước đi trong chánh niệm, hít thở không khí trong lành buổi sáng của đất trời thiên nhiên yên tĩnh, làm cho tâm hồn hành giả lâng lâng thanh thoát, xin cảm ơn thiên nhiên.

Dù nơi đây không như Pháp hội đạo tràng núi Linh Thứu xa xưa, nhưng vẫn tiếp tục tuyên dương chánh pháp, tỏa ánh từ quang khắp chốn nhân gian.  Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà các học viên cũng đã thu thập được pháp mầu lợi lạc làm vốn liếng trang trải cho cuộc sống bận rộn của thế sự.  Khi chia tay chắc mỗi người còn lưu lại những hình ảnh đẹp, tình cảm lưu luyến nhiều kỷ niệm  ấm áp dễ thương.

Kính thưa quý liệt vị! Có hợp ắt có tan, chì còn vài giây phút nữa chúng ta trở về chốn xưa.  Trong 5 ngày này chúng ta cùng nhau tu học, sống chung trong tinh thần lục hòa, chan hòa trong tình thương yêu, hỷ xả, chia sẻ, dù rằng có sự hiểu lầm hay phiền muộn đáng tiếc nào xảy ra. Nhờ sự tu tập thấm nhuần giáo Pháp nhiệm mầu, có năng lực tự hóa giải, thân tâm nhẹ nhàng  an lạc, đạt thành tựu tốt đẹp trong vài ngày tu học qua.

Chân thành tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni, tri ân các Chùa toàn liên Bang Úc Châu  và Tân Tây Lan, toàn thể quý học viên đã chăm bón cho cây Bồ Đề tại Úc Châu càng ngày càng phát triển được đơm hoa kết  trái càng nhiều, đó là niềm vui chung của đồng bào Phật tử. Cảm ơn sự cúng dường và đóng góp tinh thần, vật chất từ các chùa, các ban, học viên và các phật tử khắp nơi để cho khóa tu học thành tựu tốt đẹp những Phật sự mà Giáo hội giao phó.  Cảm ơn Trung Tâm Tĩnh Tâm Thiên Chúa Giáo  đã cho thuê nơi đây trong thời gian tu học. Ban tổ chức đã làm hết sức mình cho khóa tu học kỳ này nhưng cũng không sao tránh khỏi những  khiếm khuyết, sơ sót. Kính mong chư Tôn đức và toàn thể đại chúng niệm tình hoan hỷ. Hy vọng BTC khóa học lần thứ 10  năm  sau sẽ được chu toàn mỹ mãn hơn.

Thay mặt ban tổ chức kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, là bóng cây Bồ đề  che mát cho hàng hậu học chúng con. Chúc toàn thể quý học viên và toàn thể gia quyến, năm mới sức khỏe an lành, vạn sự cát tường, gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống, Bồ đề tâm kiên cố, phụng sự Tam Bảo. Nay tuyên bố bế mạc khóa tu học Phật pháp kỳ 9 tại Sydney. Chúng ta chia tay tại đây xin hẹn  gặp lại quý vị trong  Khóa Tu Học kỳ tới tại Melbourne. Và hy vọng mùa nghĩ lễ Easter sẽ có lớp cho thanh thiếu niên, sẽ gặp lại các con trở lại Sydney. Trân trọng kính chào quý liệt vị

Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.


 

Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9
 của GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL – TTL
 tổ chức tại Bringelly, New South Wales
thành tựu viên mãn

Bài đã phát thanh trên đài 974
do Tường Dinh diễn đọc:
mp3

Trên tinh thần học tu hoằng truyền giáo lý Như Lai, Giáo Hội PGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan duy trì định kỳ tu học hằng năm và đến nay đã  là năm thứ 9. Như đã sắp đặt trước cả năm, Khóa Tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 được tổ chức tại vùng Bringelly, tiểu bang New South Wales, cách phi trường quốc tế Sydney 45 phút lái xe, thời gian từ ngày 31-12-2009 đến ngày 04 tháng 01 năm 2010. Khóa Tu Học được bắt đầu từ một phiên họp vào chiều 30-12-2009 diễn ra tại phòng khách chùa Pháp Bảo. Buổi họp bàn thảo phân ban điều hành, cung cử chư Tăng Ni đảm nhiệm phần vụ điều hành khóa học. Buổi họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trong sự hòa hợp hoan hỷ. Thứ năm 31-12 hôm sau là ngày đầu khai giảng khóa học, Chư Tăng Ni cùng Phật tử đều tề tựu về địa điểm tổ chức khóa học, để ổn định chỗ ở trước lễ khai mạc. Khóa tu học năm nay được tổ chức trên một vùng đồi thiên nhiên rộng 10 mẫu ở phía tây ngoại ô thành phố Sydney cách Bankstown khoảng 35 km. Trại này được xây dựng năm 1998 và khánh thành năm 2000. Hạ tầng cơ sở còn rất mới mẻ và đầy đủ mọi nhu yếu sinh hoạt tập thể từ hội trường, văn phòng, nhà ăn, phòng ngủ, vệ sinh tập thể, điện thoại công cộng v.v... Quang cảnh thoáng rộng đầy đủ điều kiện bàn ghế để có thể tổ chức lớp học hoặc các buổi tọa đàm ngoài trời, hoặc có thể cắm lều đóng trại cá nhân ngoài rừng cây, bãi cỏ…  Nhắc đến đây chúng tôi xin được cảm niệm tri ân công đức của TT Thích Tâm Minh, Trưởng Ban Tổ Chức khóa tu cùng Chư Tôn Đức và quý Phật tử địa phương Sydney, đã chu toàn lo lắng hoàn tất việc thiết trí trang hoàng, mọi việc đã hoàn chỉnh đầy đủ để đón chào học viên đến từ phương xa.

Đúng 10.15 giờ sáng tại hội trường của trung tâm Bringelly, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Phật tử tề tựu đông đủ gần kín hết cả hội trường. Về tham dự và chứng minh khóa học gồm có:  Hòa Thượng Thích Như Huệ Hội chủ GHPGVNTNHN tại UĐL -TTL, HT Thích Bảo Lạc Phó Hội Chủ, HT.Thích Như Điển, Tổng Thư Ký GHPGVNTN tại Âu châu cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và trên 300 Phật tử học viên xa gần trên toàn liên bang Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan về tham dự. Theo sau lễ chào Phật Giáo Kỳ, một phút nhập từ bi quán để tưởng niệm ân đức Chư Liệt Tổ, những anh linh đã vì Đạo hy sinh, các anh hùng vị quốc vong thân cùng đồng bào tử nạn trong cuộc chiến và trên đường tìm tự do, là diễn văn khai mạc của TT Thích Tâm Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ của Giáo Hội, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, NSW và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Tu Học lần này.  TT Tâm Minh với giọng Huế trầm bổng, đã nêu lên  những lý do thật xác đáng để những người con Phật phải cần tụ họp về đây để được tu học, để củng cố niềm tin, chọn lấy lối sống thanh bạch, thoát ly để sớm đi về con đường giải thoát theo đấng Từ phụ. TT nhấn mạnh : “Phật Pháp Thánh Giáo là hương vị cam lồ giải thoát, nhưng người thực hành đang bị vô minh vọng động bởi thân tâm nên những tướng mạo và ngôn từ lắm lúc cũng chỉ là lớp sơn son thếp vàng bọc ngoài một cây gỗ mục. Phật pháp đang bị nhiều vấn nạn trá hình xen tạp làm cho vàng thau lẫn lộn, thánh phàm khó phân. Từ đó, tạo ra nhiều hoang mang nghi ngờ và làm hoen ố đức tin của nguời con Phật. Đây cũng là cơ hội cho những kẻ ác kiến ngoại đạo tha hồ phỉ báng Tam Bảo, vạch lá tìm sâu, phanh lông tìm vết, bôi nhọ đủ điều. Bởi vậy; Thế gian khuynh đảo, giai do danh lợi, ly thân khánh tận lương tâm. Đạo lý điên luân chỉ vì tiền tài đoạn nghĩa, nhơn sanh ác tánh. Hôm nay đây có được 351 cư sĩ Phật tử đang quy tụ về tham dự khóa tu học. Những học viên Phật tử này biết từ bỏ các cuộc vui chơi nơi phồn hoa đô hội lại dấn thân lên đường tìm cầu học hỏi nơi chốn thâm sơn cùng cốc này, như một dũng sĩ khước từ những tham đắm cám dỗ thế tục, chọn lấy lối sống thanh bần đạm bạc thoát ly. Chúng ta học để biết rõ con đường đi lên cõi thánh, để giác ngộ bản chất đau khổ của cuộc đời, học để tri và hành đạo lý giải thoát, để nhận chân đâu là chánh pháp, đâu là tà đạo. Học để ý thức đúng và sai để quyết tâm tồi tà phụ chánh, để vững niềm tin nơi chánh pháp khỏi bị rơi vào vòng lưới dụ dỗ của ma; học để thắp sáng nguồn tâm cho cơn mê bừng tỉnh’’.

Kế đến là phần báo cáo của Ban Thư Ký, ĐĐ Giác Tín cho biết số học viên tham dự toàn liên bang Úc đã lên đến 351 Phật tử, từ 16 tự viện của Giáo Hội, bao gồm: Chùa Pháp Hoa: 60, Chùa Pháp Bảo: 32, Chùa Trúc Lâm:15, Chùa Huyền Quang: 54, Thiền Viện Minh Quang: 31, Tu Viện Vạn Hạnh : 6, Tu Viện Quảng Đức: 77, Tu Viện Nguyên Thiều : 27, Tu Viện Minh Giác: 5, Chùa Linh Sơn (Victoria) :  Chùa Hưng Long: 3, Chùa Minh Giác:3, Chùa Pháp Quang: 1, Chùa Giác Nhiên: 6, Chùa Diệu Âm: 6, Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh: 21, cùng với 30 Phật tử phát tâm làm công quả và 40 chư Tôn Đức Tăng Ni về chứng minh và giảng dạy, tổng cộng  có trên dưới 400 tăng ni & Phật tử về tham dự khóa tu học lần này. 

Thượng Tọa Quảng Ba, thuộc Ban Giáo Thọ, được thỉnh mời công bố chương trình tu học, và thành phần nhân sự các ban phụ trách hướng dẫn tu học. Đây là phần quan trọng để khóa học có thể nhịp nhàng hoạt động và thành tựu như ý muốn. TT Quảng Ba cho biết học viên sẽ được học kỹ về 2 chủ đề Bát Chánh ĐạoTứ Nhiếp Pháp trong khóa tu năm nay. Ban Giáo Thọ giảng dạy  gồm có: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Như Điển, TT Thích Quảng Ba, TT Thích Trường Sanh, TT Thích Minh Hiếu, TT Thích Nhật Tân, TT Thích Tịnh Đạo, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Như Định, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Đạo Thông, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Đồng Thanh, ĐĐ Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Thông Hiếu, SC Thích Nữ Huệ Khiết, SC Thích Nữ Nguyên Khai, cùng với Thầy Cô hướng dẫn lớp thiếu nhi: ĐĐ Viên Trí, SC Nguyên Khai, SC Huệ Nghiêm… 

Phần tiếp theo là công bố thời khóa hiệu lệnh và nội quy khóa học, Thượng Tọa Nguyên Tạng, đại diện Ban Giám Thị đã nhắc nhở học viên phải tuân thủ các nguyên tắc: “Nói năng hòa nhã, nhỏ nhẹ, Không được vắng mặt trong các buổi học, tụng kinh và sinh hoạt chung; Cẩn thận lửa và mọi nguy cơ có thể gây cháy; Tôn trọng tài sản chung và giữ gìn môi trường; Sinh hoạt đúng giờ khi nghe hiệu lệnh; Tắt điện thoại di động trong các giờ sinh hoạt …”  

Cuối cùng là lời đạo từ của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ. HT đã nói lên những trăn trở, lo lắng của Ngài trong những ngày trước khóa học và Ngài thật vui mừng khi khóa học đã được thực hiện. Đặc biệt HT Hội Chủ đã hết lòng tán thán công đức của TT Thích Tâm Minh, Trưởng ban tổ chức đã noi gương Đức Bổn sư của chúng ta “đại hùng, đại lực, đại từ bi” để nhận lấy trách nhiệm này. HT cũng bày tỏ lòng vui mừng vì nhìn thấy đông đảo Tăng Ni và Phật tử về tham dự khóa tu lần này. HT đã nhấn mạnh: “ Mặc dù tình hình của GH của chúng ta trong thời gian qua bị đánh phá nhiều mặt, gây hoang mang không nhỏ trong dư luận, và trong sự sinh hoạt tu học từ trung ương đến địa phương. Nhưng dưới sự lãnh đạo của  Hội Đồng Điều Hành và dưới sự hướng dẫn tu học, biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống hằng ngày của Chư Tôn Đức Tăng Ni các tự viện. Tăng Tín đồ thuộc GHPGVNTNHN UĐL TTL chúng ta vẫn giữ vững được lập trường theo Hiến Chế thành lập Giáo Hội từ năm 1999, Giáo Hội vẫn thủy chung như nhất đối với Giáo Hội ở quê nhà và ủng hộ  lập trường bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc”. 

Sau lễ khai mạc, là thời cúng quá đường đầu tiên, giờ chỉ tịnh và sau đó là thời khóa huân tu niệm Phật bắt đầu lúc 3 giờ chiều, tiếp đó là thời khai thị của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ, mở đầu cho các lớp giáo lý của khóa tu.  Dù thời tiết oi bức của trưa hè Úc châu nhưng quý học viên vẫn chăm chú lắng nghe lời khai thị của Hòa Thượng. Ngài đã nhắc lại 20 điều khó của đời người và khuyên nhắc hàng đệ tử hãy tinh tấn tu học để không cô phụ ân đức giáo hóa của chư Phật. Hai mươi điều khó là: 1- Nghèo khổ bố thí là khó, 2- Giàu sang học đạo là khó, 3- Xả thân quyết chết là khó, 4 - Xem được kinh Phật là khó, 5- Nhịn sắc lìa dục là khó, 6 - Sanh gặp đời Phật là khó, 7- Thấy tốt không cầu là khó, 8- Bị nhục chẳng giận là khó, 9- Có thế không ỷ là khó, 10- Gặp việc vô tâm là khó, 11- Học rộng nghiên tầm nhiều là khó, 12- Trừ bỏ ngã mạn là khó, 13- Không khinh kẻ chưa học là khó, 14- Tâm hành bình đẳng là khó, 15- Chẳng nói việc thị phi là khó, 16- Được gặp thiện tri thức là khó, 17- Thấy tánh học đạo là khó, 18- Tùy duyên độ người là khó, 19- Thấy cảnh không động là khó, 20- Khéo biết dùng phương tiện là khó.

Tám giờ tối cùng ngày, giờ học giáo lý đầu tiên do TT Quảng Ba và TT Nguyên Tạng phụ trách, hai TT mở đầu với lời Chúc tết đầu năm mới 2010 với toàn thể học viên và tán thán công đức của tất cả đại chúng đã dẹp bỏ những thú vui đời thường để chí tâm về đây lo tu hành trong dịp nghỉ tết Tây. TT Thích Nguyên Tạng với đề tài “Chánh Kiến”: nghĩa là nhận thức đúng về đạo đức của đời sống, phân biệt rõ cái nào thiện, cái nào ác; nhận định  đúng đắn về bản chất của sự vật là vô thường, vô ngã, duyên sinh, biết rõ bản chất của khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và phương pháp đoạn tận khổ đau. TT Quảng Ba giảng về “Chánh Tư Duy”: suy nghĩ đúng đắn, nghĩa là không để đầu óc của mình nghĩ ngợi những vấn đề bất thiện như tham dục, giận hờn, bạo động hãm hại... dẫn tư duy của mình hướng về tâm cao thượng như tư duy về sự giải thoát, về thương yêu giúp đỡ chúng sinh, về sự bất bạo động, nhẫn nhục, trầm tĩnh.

Thấm thoát mà đã qua ngày thứ hai của Khóa tu học Phật Pháp Úc châu Kỳ 9. Hôm nay, thứ sáu 1-1-2010, tiếng kẻng báo thức phá tan sự im lặng của núi rừng còn chìm trong bóng đêm.  Hàng trăm học viên lần lượt chuẩn bị để tham dự thời công phu khuya trong Chánh  điện.  Tiếng chuông trống trầm hùng hòa quyện tiếng tụng kinh trì chú trang nghiêm của Chư Tôn đức và hàng trăm Phật tử tạo nên pháp âm vi diệu bất tuyệt.

Như thông lệ hằng năm, sau thời công phu khuya là lời khai thị của Hòa thượng Hội chủ Thích Như Huệ.  Hòa thượng nhắc đại chúng thấu rõ vô thường, cẩn thận đừng phóng dật và quý trọng từng ngày đã qua để chuyên cần tinh tấn tu học.  Hòa thượng khuyến tấn đại chúng không quên chí nguyện thượng cầu hạ hóa để trên báo bốn ân nặng là ân Tam Bảo, ân quốc dân, ân cha mẹ và ân chúng sanh.  Hòa thượng cũng dùng ví dụ để hướng dẫn Phật tử hiểu về sự hòa hợp của Tăng già cũng như sự nối truyền mạng mạch Phật Pháp qua bao chướng nạn.  Hòa thượng giải rõ, khi ném đá xuống nước, nước văng tung tóe, nhưng sau đó đá chìm xuống đáy nước và nước vẫn an nhiên xuôi dòng chảy về biển cả.  Cũng thế, khi dùng đao kiếm chém nước dầu bao nhiêu nhát đi nữa thì nước vẫn không bị chia sẻ vì thể của nước là dung thông hòa hợp.  Chỉ cần Tăng già thanh tịnh hòa hợp là sóng về với nước, pháp âm luôn luân lưu trên dòng chảy của mấy ngàn năm truyền thừa Phật Pháp.

Sau lời khai thị quý báu của Hòa thượng Hội chủ, Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử kinh hành trong khung cảnh an lành của núi rừng buổi sớm.  Ban nhiếp ảnh không bỏ dịp may thâu lại những hình ảnh của đoàn con Phật đang thong dong nhẹ bước.  Sắc y vàng của bậc xuất trần nổi bật trên thảm cỏ xanh mượt mà của núi đồi phương Nam, theo sau là những tà áo lam thanh thoát phất bay trong làn gió nhẹ ban mai.  Dầu ai nói ngã nói nghiêng, hàng trăm Phật tử vẫn giữ vững niềm tin vào Giáo hội, vào bậc Thầy cao cả, vẫn câu hội về dưới bóng cờ năm sắc để tiếp nối truyền thống tu tập hằng năm đã tiếp nối chín năm qua.  Đoàn người an nhiên đi trong im lặng và chánh niệm, sự im lặng uy nghi hơn tiếng gầm của sư tử, mạnh mẽ hơn sóng triều dâng, vững chãi trong thị phi tranh chấp, cao cả hơn những hơn thua danh lợi của thế tình.

Sau bữa tiểu thực do Ban Trai soạn đã công phu sắp xếp, các hành giả vân tập vào Chánh điện để dự buổi Hội thảo Phật Pháp đầu tiên của Khóa tu học.  Không những chỉ những học viên của Giáo hội Úc châu được dự chương trình này, mà qua mạng Paltalk, những người có duyên ở Âu châu, Á châu và Mỹ châu cũng được nghe thảo luận Phật Pháp.  Buổi hội thảo do Hòa thượng Bảo Lạc chủ trì, cùng quý TT Minh Hiếu, TT Như Định, TT Nhật Tân, TT Nguyên Tạng và ĐĐ Đồng Thanh.  Những thắc mắc về kinh điển, cách áp dụng pháp Phật trong đời sống, cũng như những câu hỏi hàm ý quan tâm đến tình hình của Giáo hội hiện tại được Chư Tôn đức giải thích một cách thỏa đáng.

Đồng thời với những buổi học nơi Chánh điện, buổi giảng Phật Pháp bằng tiếng Anh do TT Quảng Ba phu trách đã đem ánh sáng Đạo mầu của Đấng Từ phụ đến các em thiếu nhi sinh ra và lớn lên nơi xứ Úc.  TT đã thiết lập một hệ thống mail list để sau khóa học, dầu các em như những cánh chim tung bay khắp phương trời, nhưng sẽ liên lạc nhau qua mạng và trao đổi những ý kiến học hỏi về Phật Pháp.

Buổi thọ trai an hòa với những nghi thức trang nghiêm truyền thống như nâng bát cúng Phật, xuất sanh cúng đại bàng, trì chơn ngôn biến thực biến thuỷ, phổ cúng dường, tam đề, ngũ quán, không tán tâm tạp thoại khi thọ thực.  Những nghi thức này đã quen thuộc với nhiều hành giả, nhưng quả là những khám phá mới đối với những vị mới dự lần đầu.  Buổi trai phạn do Phật tử chùa Huyền Quang và Trúc Lâm hỷ cúng.

Sau giờ chỉ tịnh là thời khóa tụng kinh niệm Phật do ĐĐ Nhuận Chơn chủ lễ.  Hạt giống đã gieo, hoa sen hé nụ nơi cõi Tịnh, hành giả đang chuẩn bị hành trang cho ngày về quê xưa Cực Lạc.  Để giúp tư lương cho hành giả, Ban Giáo thọ đã tổ chức những buổi giảng về Bát Chánh Đạo.  Buổi học Phật Pháp hôm nay do ĐĐ.Thích Hạnh Tri giảng đề tài “chánh ngữ” là lời nói đúng đắn, nghĩa là không nói những lời đưa đến đau khổ, chia rẽ, hung dữ và căm thù, ngược lại chỉ nói những lời lẽ đưa đến xây dựng niềm tin, đoàn kết hòa hợp, thương yêu và lợi ích. TT.Thích Như Định giảng về “Chánh niệm”: là nhớ nghĩ đúng đắn, không nhớ nghĩ các pháp bất thiện, không để cho các đối tượng bất chính dẫn dắt mình đi lang thang. An trú tâm ý vào thiện pháp, không quên thiện pháp và Chánh định tập trung tư tưởng đúng đắn, không để tâm thức bị rối loạn, tập trung tư tưởng làm an tịnh tâm thức một cách đúng đắn, có hiệu quả phát triển tuệ giác. 

Chiều dần buông, sau khi vãng thực, hành giả vân tập vào Chánh điện để dự buổi học cuối trong ngày.  Buổi học sôi nổi qua lời giảng trầm hùng của TT Nhật Tân với đề tài Lợi Hành và lời giảng hào hứng của HT Bảo Lạc về Đồng Sự.  Nhị vị Giáo thọ đều nhắc nhở học viên nếu không tự mình nổ lực tu tập thì khó có thể nhiếp hóa lợi lạc quần sanh.

Đêm đã khuya, đã đến lúc ngồi thiền và chỉ tịnh.  Tuy nhiên, Ban văn nghệ vẫn hăng hái tập những tiết mục đặc sắc cho buổi thiền trà, và Ban trai soạn vẫn chưa nghỉ để chuần bị những bữa ăn thanh trai ngày hôm sau cho quý Thầy Cô và Phật tử.

Hợp tan, tan hợp, khóa học qua ngày thứ ba (2-1-2010) gần như bắt đầu kết thúc.  Sau thời công phu khuya trang nghiêm, đại chúng lắng nghe lời khai thị của HT Như Điển nhắc nhở hành giả nên nhiếp tâm chánh niệm trong mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ qua lời dạy của Tổ Quy Sơn Linh Hựu rằng: "Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức”, nghĩa là con người có công phu tu tập, cố gắng dẹp bỏ tạp niệm, phiền não trong tâm, con người có đức độ bên ngoài luôn luôn từ tốn, lễ độ, nhã nhặn, hiền hòa, không tranh luận đấu tranh với người khác, HT cũng nhắc lại lời pháp ngữ của Tổ Sư Long Thọ (Nagarjuna, 600-65) rằng bất cứ  việc gì trên đời này phát xuất trong tâm không dung chứa tham lam, sân hận và si mê sẽ đưa đến kết quả hạnh phúc và giải thoát, ngược lại bất cứ việc gì trên đời này bắt nguồn từ tham lam, sân hận và si mê, kết quả cuối cùng vẫn là đau khổ, bất hạnh và đọa lạc, do vậy hành giả nên y theo đó mà tu tập để có an vui và giải thoát. 

Sau buổi kinh hành, hình ảnh toàn thể học viên khóa tu được Ban nhiếp ảnh ghi nhận đầy đủ.  Bầu trời xanh rất đẹp điểm những cụm mây trắng nhẹ bay.  Toàn thể học viên hân hoan mừng đón HT Chứng Minh Thích Huyền Tôn vừa từ Melbourne đến với khóa học.  Vui thay Tăng già hòa hợp, vui thay tứ chúng đồng tu.

Buổi Hội thảo Phật Pháp do HT Như Điển, TT Quảng Ba, TT Phổ Hương, ĐĐ Giác Tín, ĐĐ Đạo Hiển và ĐĐ Hạnh Tri phụ trách.  Những vấn đề hành trì giới luật trong đời sống được thảo luận, nổi bật nhất là vấn đề tuổi trẻ và Phật Pháp, vai trò giáo dục của gia đình được xem là quan trọng hơn nhà trường và xã hội.

Buổi thọ trai được chùa Pháp Bảo cúng dường.  Trời mưa tầm tả, màn mưa đổ trắng xóa núi rừng làm dịu cơn nắng ban trưa. Sau thời tụng kinh, buổi học chiều do ĐĐ Đạo Thông phụ trách phần Bố thí nhiếp và TT Minh Hiếu giảng dạy Chánh Tinh tấn.  ĐĐ Đạo Thông hướng dẫn rõ ràng cách bố thí sao cho tạo công đức vô lượng vô biên, ra khỏi ba giới.  TT Minh Hiếu nhấn mạnh Chánh Tinh tấn là nguồn năng lực duy trì bảy Chánh Đạo kia.

Sau thời khóa Tịnh độ, trong lúc Chư Tôn Đức có buổi họp Giáo hội, vị khách tăng từ phương trời Âu xa xôi phụ trách thời học Phật Pháp buổi tối với đề tài Ái ngữ nhiếp.  Ái ngữ nhiếp là dùng lời nói mềm mỏng dịu dàng, gây được cảm tình với người khác và từ đó, hướng dẫn họ đi vào con đường tu tập để có giác ngộ và giải thoát. HT Như Điển nhắc lại công hạnh của Cố Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Cố HT thượng Thiện hạ Hoa, khuyến tấn hành giả dụng công miên mật để trưởng dưỡng lòng từ bi của người con Phật.  HT cũng hoan hỷ giải đáp những thắc mắc của học viên và buổi học kết thúc bằng những bài ngâm thơ đặc sắc của HT, học viên và Paltalk.

Đêm đã khuya, những học viên thiếu nhi sau những giờ thảo luận sôi nổi, những buổi học thích thú và những buổi tập hát hăng say, hầu như vẫn còn dư năng lượng nên vẫn chưa chịu ngủ …  các em có lẽ muốn sống trọn vẹn những ngày đêm được gần Chư Tôn đức để thấm nhuần Phật Pháp, vì đêm mai sẽ là đêm cuối cùng của khóa tu, và phải chờ một năm sau các em mới có dịp tu học bên nhau.

Bình minh dần lên trên núi rừng tỉnh mịch.  Tiếng kẻng báo thức nhắc nhở học viên một ngày mới bắt đầu với 24 giờ tinh khôi, nên sử dụng sao cho nhất thiết trí giác lan toả đến mười phương.  Chỉ còn một hai ngày ngắn ngủi và tất cả sẽ trở về nơi ở của mình với cuộc sống đời thường.  Có lẽ vì thế mà thời khóa công phu khuya trang nghiêm hơn, trầm hùng hơn, ích lợi trời người và chúng sanh muôn loại.

Hôm nay  (3-1-2010) đại chúng lắng nghe lời khai thị của HT Chứng minh Thích Huyền Tôn.  HT nhắc lại Kinh Bi Hoa với câu chuyện kể cảm động về tiền thân của Đức Từ phu, vì thương chúng sanh mà thị hiện nhiều thân, bất kể thân kinh dị đáng sợ, do đó dư báo đưa đến chút chướng ngại bị ma quân quấy phá trước khi Thành Đạo.  HT khuyến tấn hành giả nhớ ân Đức Bổn Sư mà tinh tấn tu học để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ.

Trời vần vũ, có phải thiên long vân tập để che ánh nắng ban mai cho Chư Tôn đức và các học viên bớt nhọc mệt trên bước thiền hành?  Từng hàng tùng cao vút in bóng trên nền trời, Chư Tôn đức khác nào tùng bách che chở chúng con đang trôi lăn trong cuộc đời chìm nổi, che chắn gió giông cho mạng mạch Phật Pháp được truyền lưu mãi mãi.  Đoàn Phật tử trong sắc áo lam thanh khiết đi theo quý Ôn Ngài, biểu hiện tấm lòng sắt son hộ pháp của người con Phật.

Ban Nhiếp ảnh Tu Viện Quảng Đức không ngừng “chạy ngược chạy xuôi”, “đầu sông cuối ghềnh” để ghi lại hình ảnh đoàn người kinh hành kéo dài theo triền đồi xanh mát.  Ban “quậy” dùng buổi tảo thực do Ban Trai soạn Tu Viện Nguyên Thiều phụ trách, thấy TT Nhật Tân từ ngoài đi vào, thưa hỏi, Thấy bảo: “ Ba mươi năm này chưa từng ăn sáng”. Đệ tử “quậy” liền tiếp: “Thương chúng sanh Thầy ráng một tô”. Tiếng cười cố nén để không làm xao động buổi ăn trong chánh niệm là một kỷ niệm khó quên trong khóa tu học này.

Buổi hội thảo thứ ba và cũng là buổi hội thảo cuối cùng do TT Thích Trường Sanh chủ trì, cùng với TT.Thích Tâm Minh, TT.Thích Tịnh Đạo, ĐĐ.Thích Nhuận Chơn, ĐĐ.Thích Thông Hiếu, ĐĐ.Thích Hạnh Tịnh, ĐĐ. Thích Hạnh Định, GS Lâm Như Tạng. Chỉ có hai tiếng rưỡi đồng hồ mà quý Thầy phải giải đáp gần 40 câu hỏi của học viên, trong đó những câu hỏi về kinh điển và thực hành được giải đáp trước, và những câu hỏi về tình hình Giáo Hội được giải đáp sau. Lời khuyên nhắc của TT chủ trì là hành giả nên dành nhiều thời gian hơn để thực hành Phật Pháp, nên tin cẩn quý Thầy đã thường trực tiếp hướng dẫn Phật tử trong việc hành trì hơn là chạy theo những dư luận, tin đồn trong thế giới ảo của internet.

Giờ ngọ trai cũng là buổi trai tăng cúng dường để học viên tỏ lòng tri ân cảm đức đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tạm gác việc chùa nơi trú xứ để câu hội về Khóa Tu Học mà tổ chức, điều hành, hướng dẫn, giảng dạy và sinh hoạt chung với hàng trăm học viên lớn nhỏ trong thời tiết nóng bức của mùa hè Úc châu. Toàn thể học viên nguyện kiên cố Bồ Đề Tâm, phước huệ song tu, miên mật thực hành lời giáo huấn để mong đền đáp ân sâu trong muôn một.

Buổi học thứ sáu và cũng là buổi học cuối cùng của Khóa Tu Học vào lúc 4 giờ chiều do TT. Thích Trường Sanh giảng đề tài “Chánh mạng” : là sinh sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện, trong sạch của mình. Người đệ tử Phật sống một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình, ta cố gắng sống một cuộc đời có ý nghĩa lợi mình, lợi người, ta sống đúng Chánh pháp, không mê tín dị đoan, và biết thân tứ đại vốn vô thường, nên lấy tịnh giới làm thể, lấy trí huệ làm mạng, bỏ niệm vọng cầu, an vui với chánh pháp; và  TT.Thích Tịnh Đạo với đề tài: “Chánh Nghiệp”: là việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, có lợi ích cho người lẫn vật, người đệ tử Phật là người luôn luôn thận trọng, giữ gìn mọi hành động của mình, để khỏi làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh giá, hạnh phúc, tánh mạng của người khác.

Về phía lớp thiếu nhi, số lượng các em tham gia khóa tu càng lúc càng đông, năm nay đã có 94 em theo cha mẹ về dự khóa tu, nên quý Thầy Cô trong Ban Giáo Thọ đã có lớp Giáo lý để hướng dẫn các em học hiểu Phật Pháp bằng tiếng Anh. Lớp từ 12 tuổi trở lên do TT Quảng Ba cùng quý Đại Đức trẻ hướng dẫn, lớp nhỏ do ĐĐ Viên Trí và hai Sư cô Nguyên Khai & Huệ Nghiêm phụ trách. Các em cũng có những lớp hội thảo Phật Pháp và học Giáo lý như các học viên “người lớn”.  Ngoài những giờ học, các em còn được các anh chị huynh trưởng Gia đình Phật tử hướng dẫn tập thể dục và vui chơi. TT Quảng Ba trong Ban Giáo Thọ đã có lời khen ngợi sự thông minh của các em qua các câu hỏi đặt ra trong buổi hội thảo Phật Pháp dành riêng cho các em.

Sự việc gì rồi cũng qua và kết thúc, chắc chắn ai cũng nhớ đến đêm cuối cùng trên đất trại, một đêm sôi nổi và trầm lắng qua buổi Thiền trà văn nghệ  do sự sắp xếp tài tình của ĐĐ Đồng Thanh cùng Đh Quảng Tịnh & Đh Giác Quý, đã làm cho chương trình “đại nhạc hội” Trăm Hoa Đua Nở mãi mãi khắc ghi vào lòng người xem, với những bản hợp ca hào hùng, những bài đơn ca thắm tình đạo vị, những màn ca vũ của các em thiếu nhi, hài kịch Lan và Điệp nhiều tập, và có lẽ nổi bật nhất là hoạt cảnh “ Vị Tỳ Kheo cúng dường Song Thân” đã được HT Bảo Lạc hứa sẽ trao phần thưởng vào khóa học năm sau.

Dù có luyến tiếc, nhưng cái gì đến đã đến, những gì tốt đẹp nhất của khóa tu sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp còn đọng lại trong lòng học viên. Lễ bế mạc đã diễn ra ở Hội Trường chính vào lúc 9 giờ sáng ngày 4-1-2010, điều hợp chương trình lễ vẫn là nhị vị TT Trường Sanh & TT Nhật Tân. Sau phần niệm Phật cầu gia bị là lời tuyên bố bế mạc của TT Phó Trưởng Ban Tổ chức, TT Thích Thiện Hiền đã nói:  “Dù nơi đây không như Pháp hội đạo tràng núi Linh Thứu xa xưa, nhưng vẫn tiếp tục tuyên dương chánh pháp, tỏa ánh từ quang khắp chốn nhân gian. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà các học viên cũng đã thu thập được pháp mầu lợi lạc làm vốn liếng trang trải cho cuộc sống bận rộn của thế sự.  Khi chia tay chắc mỗi người còn lưu lại những hình ảnh đẹp, tình cảm lưu luyến nhiều kỷ niệm  ấm áp dễ thương (...) Có hợp ắt có tan, chỉ còn vài giây phút nữa chúng ta trở về chốn xưa.  Trong 5 ngày này chúng ta cùng nhau tu học, sống chung trong tinh thần lục hòa, chan hòa trong tình thương yêu, hỷ xả, chia sẻ, dù rằng có sự hiểu lầm hay phiền muộn đáng tiếc nào xảy ra. Nhờ sự tu tập thấm nhuần giáo Pháp nhiệm mầu, có năng lực tự hóa giải, thân tâm nhẹ nhàng an lạc, đạt thành tựu tốt đẹp trong vài ngày tu học qua’’.

Kế đó là lời cảm niệm ân đức chư Tôn Đức Trưởng Lão, HT Huyền Tôn, HT Như Huệ, HT Bảo Lạc, HT Như Điển đã không từ lao nhọc, tuổi già sức yếu, đến chứng minh và giảng dạy cho khóa học, đặc biệt HT Huyền Tôn, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đã đến khóa học trong ngày áp chót, Ngài đã khai thị vào buổi sáng cuối cùng của khóa học và ban đạo từ trong lễ bế mạc này, Ngài nói : “ nhơn thân nan đắc, Phật pháp nan văn’’, thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, và một khi đã mất thân người này rồi, biết bao giờ mới tìm lại được nữa, nên người xưa từng nói: “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp bất phục” là như vậy đó. Do vậy, chúng ta hãy cố gắng, siêng năng thực hiện mọi hạnh lành ngay khi có thể để mang lại lợi ích thiết thực cho mình và cho người trong đời sống tâm linh này”.

Qua phần báo cáo các ban, thì ban nào cũng hoàn chỉnh trách vụ một cách viên mãn. Đại Đức Đạo Hiển phụ trách ban Trai Soạn đã làm việc cật lực trong 5 ngày cùng với quý Sư Cô, Phật tử Tu Viện Vạn Hạnh & Nguyên Thiều, và các chùa tại Sydney để lo ăn uống ẩm thực cho khóa tu gần 400 người, công việc tưởng chừng như không dễ dàng chút nào, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt đẹp. ĐĐ Thư Ký Giác Tín cùng quý Đh Phước Sơn, Diệu Ánh, Quảng Hương, Thanh Phi, Bảo Quốc, Mộng Trinh & Mộng Trâm đã làm việc nhọc nhằn để in cho kịp 351 Chứng chỉ, DVD hình ảnh và bài giảng để tặng cho học viên trong lễ bế mạc này. Riêng phần báo cáo của ban thủ quỹ chi thu là điều quan trọng mà ai cũng muốn biết, sau lời báo cáo của TT Phổ Hương, Trưởng Ban Thủ Quỹ về ngân sách chi thu của khóa tu, mọi người nhẹ nhõm vỗ tay hoan hỷ vì số chi không vượt qua số thu: Tổng thu (tiền lệ phí, gây quỹ và cúng dường): $82,388,60; Tổng chi phí cho khóa tu: $69,591, 48; còn dư lại: $12, 521,60. TT Trưởng Ban đã có lời tán thán công đức của Đh Diệu Hòa & Đh Tâm Huệ đã giúp cho Ban Thủ Quỹ làm việc hiệu quả trong 5 ngày của khóa tu.

Theo sau là phần phát phần thưởng và chứng chỉ tu học cho quý học viên, đặc biệt năm nay, Sư cô Thích Nữ Huệ Khiết và Chùa Huyền Quang, Sydney, đã cúng dường Chư Tôn Tăng Ni, và biếu tặng cho mỗi học viên một món quà là chiếc bình thủy uống nước (nóng & lạnh) mà ai cũng thích, đồng thời cũng đã gởi đến các Phật tử cao niên tuổi từ 70 trở lên một món quà để khuyến thưởng tinh thần ham tu hiếu học của các vị. Sau khi hồi hướng công đức, Phật đường trang nghiêm được thu dọn để trả lại cảnh trí ban đầu. Đoàn xe đưa học viên trở về với đời sống thường ngày, với những bận rộn lo toan của cuộc mưu sinh, nhưng chắc chắn trong lòng mỗi học viên còn vang đọng dư âm của lời kinh tụng buổi sáng, lời bái sám buổi chiều, cũng như những lời thuyết giảng tận tâm của quý vị giáo thọ, sẽ là món tư lương để cuộc sống an lạc hơn, hữu ích hơn. Hình ảnh của toàn khóa học đã được phổ biến tại trang nhà: www.phatgiaoucchau.comwww.quangduc.com, quý học viên và gia đình có thể vào xem.

Khóa tu học kỳ 9 đã khép lại trong niềm luyến tiếc, nhưng Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 10 lại mở ra và chuyển về một tiểu bang khác, sẽ được tổ chức tại Melbourne tiểu bang Victoria. Giáo Hội đã thỉnh cử TT Thích Tịnh Đạo, Trụ Trì Chùa Linh Sơn làm Trưởng ban, TT Nguyên Tạng Phó Ban đặc trách Thư ký Hành chánh, ĐĐ Đồng Thanh, Phó Ban đặc trách thiết trí trang hoàng, ĐĐ Nhuận Chơn, Phó Ban đặc trách cư trú…Nhưng trước mắt, xin hẹn tất cả hành giả ham tu hiếu học về tham dự Khóa An Cư Kiết Đông của Giáo Hội sẽ tổ chức tại Thiền Viện Minh Quang (do TT Thích Minh Hiếu trụ trì, làm Hóa chủ) từ ngày thứ ba: 6-7 đến thứ sáu: 16-7-2010. Quý Phật tử tại gia xa gần có thể ghi danh để tùng chúng tu học, để có cơ hội nghe pháp, tụng kinh, hành thiền, làm công quả trong 10 ngày hoặc những ngày rảnh theo khả năng và điều kiện của mình. Xin liên lạc trực tiếp Thiền Viện Minh Quang: 02. 9723 8700 hoặc đăng ký trực tiếp ngay tại tự viện địa phương của mình. Chúc nguyện tất cả vô lượng an lạc trong niềm tin yêu thương của Chánh Pháp.

Nam Mô A Di Đà Phật

Phổ Trí - Tâm Quang - Quảng Hương (ghi nhanh) 
Hình ảnh: Thiện Hưng - Hoàng Lan - Giác Trí - Quảng Tuệ Nguyên


***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,483,155