Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Trọn Bản Dịch về Tạng Luật Pali (9 tập)

28/08/201014:04(Xem: 4246)
Trọn Bản Dịch về Tạng Luật Pali (9 tập)


Phat_Thich_Ca_14
TRỌN BỘ BẢN DỊCH
VỀ TẠNG LUẬT PĀLI (9 TẬP) 
Tỳ Khưu Indacanda, Ph. D.

  

 pdf_download_2

     ● Giới Thiệu Tổng Quát Tạng Luật (Vinaya Piṭaka): (Html)

  1. Pārājikapāḷi & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2004, 2008) (Pdf. 5.3 Mb)
2. Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2004, 2008) (Pdf. 4.5 Mb)
3. Pācittiyapāḷi bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (2004, 2008) (Pdf. 3.1 Mb)
3a.Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2004, 2008) (Pdf. 4.5 Mb)
4. Mahāvaggapāḷi I & Đại Phẩm I (2003, 2009) (Pdf. 4.2 Mb)
5. Mahāvaggapāḷi II & Đại Phẩm II (2003, 2009) (Pdf. 3.5 Mb)
6. Cullavaggapāḷi I & Tiểu Phẩm I (2003, 2009) (Pdf. 3.5 Mb)

7. Cullavaggapāḷi II & Tiểu Phẩm II (2003, 2009) (Pdf. 4.1 Mb)
8. Parivārapāḷi I & Tập Yếu I (2004, 2010) (Pdf. 3.1 Mb)
9. Parivārapāḷi II & Tập Yếu II (2004, 2010) (Pdf. 3.1 Mb)

 

   

 

BIOGRAPHY - TIỂU SỬ

- Full Name:  Ven. TRUONG DINH DUNG - INDACANDA Bhikkhu -

- Date of Birth:            23-07-1958
- Father’s Name:          Truong Dinh Cau (deceased)
- Mother’s Name:        Truong Thi Tuyet Nga (deceased)
- Ordination Date:       07-11-1984 (Pabbajjā)
- Higher Ordination:    22-05-1986 (Upasampadā)
- Upajjhāya Name: HT. Nhieu Nheng (Brahmasuvaṇṇa Mahāthera)
- Place of Ordination: Candaraṇsyārāma, District 3, Saigon, Vietnam
- Educationnal - Obtained/Acquired Degrees: 
- 1976, High School Certificate: Ham Nghi High School, Hue City, Vietnam
- 2001, Bachelor of Arts, Magna Cum Laude, University of Washington, USA
- 2004, Master of Arts: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies,

University of Kelaniya, Sri Lanka
- 2008, Doctor of Philosophy: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies,

University of Kelaniya, Sri Lanka
- Ritual Places and Countries visited: India, Myanmar, Thailand, Sri Lanka
- Arrival Date to Sri Lanka: 16-12-2002
- Arrival Date to Sri Jayawardhanaramaya: 20-12-2002
- Literary Services: Translator: From Pali and Sanskrit into Vietnamese

 
Ý kiến bạn đọc
28/04/201709:08
Khách
Em muon thinh bo luật nay thi em phai lam sao? Xin vui long huong dan giúp em
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn