Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cụ Bà Tâm Thái hành hương Phật tích Ấn Độ năm 2008

08/06/201003:47(Xem: 3796)
Cụ Bà Tâm Thái hành hương Phật tích Ấn Độ năm 2008


hanh huong An Do 2008

Hình ảnh lưu niệm Cụ Bà Tâm Thái, 76 tuổi (Mẫu Thân Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương, Thượng Tọa Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng, Ni Sư Thích Nữ Tâm Vân (Trụ Trì Tu Viện Như Ý, Kentucky, USA), tháp tùng trong phái đoàn Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ từ ngày 20-10-2008 đến ngày 28-11-2008. , Melbourne. Đây là chuyến hành hương Ấn Độ lần thứ 2 của Tu viện Quảng Đức do Thầy Nguyên Tạng làm trưởng đoàn và anh Tony Thạch (Giám đốc công ty Du Lịch Triumph Tours, Sydney làm phó đoàn để giúp lo mọi việc cho phái đoàn 96 thành viên.

 

Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (1)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (2)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (3)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (4)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (5)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (6)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (7)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (8)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (9)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (11)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (12)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (13)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (14)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (15)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (16)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (17)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (18)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (19)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (20)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (21)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (23)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (24)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (25)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (26)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (27)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (28)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (29)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (30)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (31)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (32)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (33)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (34)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (35)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (36)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (37)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (38)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (39)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (40)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (41)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (42)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (43)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (44)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (45)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (46)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (47)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (48)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (49)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (50)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (51)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (52)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (53)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (54)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (55)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (56)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (57)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (58)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (59)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (60)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (61)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (62)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (63)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (64)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (65)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (66)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (67)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (68)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (69)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (70)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (71)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (72)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (73)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (74)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (75)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (76)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (77)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (78)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (79)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (80)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (81)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (82)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (83)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (84)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (85)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (86)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (87)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (88)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (89)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (90)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (91)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (92)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (93)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (94)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (95)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (96)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (97)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (98)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (99)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (100)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (101)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (102)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (103)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (104)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (105)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (106)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (107)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (108)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (109)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (110)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (111)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (112)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (113)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (114)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (115)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (116)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (117)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (118)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (119)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (120)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (121)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (122)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (123)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (124)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (125)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (126)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (127)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (128)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (129)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (130)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (131)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (132)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (133)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (134)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (135)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (136)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (137)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (138)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (139)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (140)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (141)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (142)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (143)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (144)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (145)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (146)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (147)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (148)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (149)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (150)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (151)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (152)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (153)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (154)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (155)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (156)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (157)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (158)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (159)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (160)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (161)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (162)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (163)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (164)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (165)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (166)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (167)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (168)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (169)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (170)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (171)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (172)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (173)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (174)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (175)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (176)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (177)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (178)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (179)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (180)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (181)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (182)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (183)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (184)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (185)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (186)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (187)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (188)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (189)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (190)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (191)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (192)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (193)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (194)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (195)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (196)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (197)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (198)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (199)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (200)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (201)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (202)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (203)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (204)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (205)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (206)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (207)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (208)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (209)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (210)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (211)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (212)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (213)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (214)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (215)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (216)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (217)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (218)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (219)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (220)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567