Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cụ Bà Tâm Thái hành hương Phật tích Ấn Độ năm 2008

08/06/201003:47(Xem: 1815)
Cụ Bà Tâm Thái hành hương Phật tích Ấn Độ năm 2008


hanh huong An Do 2008

Hình ảnh lưu niệm Cụ Bà Tâm Thái (Mẫu Thân Thượng Tọa Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương, Thượng Tọa Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng, 76 tuổi, tháp tùng trong phái đoàn Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ từ ngày 20-10-2008 đến ngày 28-11-2008. , Melbourne. Đây là chuyến hành hương Ấn Độ lần thứ 2 của Tu viện Quảng Đức do Thầy Nguyên Tạng làm trưởng đoàn và anh Tony Thạch (Giám đốc công ty Du Lịch Triumph Tours, Sydney làm phó đoàn để giúp lo mọi việc cho phái đoàn 96 thành viên.

 

Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (1)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (2)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (3)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (4)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (5)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (6)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (7)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (8)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (9)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (11)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (12)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (13)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (14)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (15)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (16)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (17)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (18)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (19)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (20)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (21)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (23)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (24)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (25)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (26)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (27)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (28)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (29)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (30)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (31)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (32)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (33)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (34)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (35)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (36)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (37)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (38)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (39)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (40)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (41)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (42)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (43)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (44)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (45)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (46)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (47)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (48)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (49)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (50)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (51)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (52)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (53)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (54)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (55)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (56)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (57)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (58)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (59)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (60)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (61)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (62)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (63)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (64)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (65)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (66)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (67)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (68)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (69)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (70)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (71)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (72)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (73)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (74)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (75)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (76)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (77)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (78)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (79)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (80)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (81)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (82)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (83)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (84)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (85)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (86)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (87)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (88)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (89)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (90)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (91)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (92)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (93)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (94)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (95)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (96)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (97)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (98)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (99)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (100)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (101)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (102)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (103)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (104)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (105)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (106)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (107)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (108)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (109)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (110)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (111)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (112)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (113)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (114)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (115)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (116)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (117)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (118)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (119)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (120)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (121)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (122)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (123)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (124)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (125)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (126)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (127)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (128)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (129)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (130)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (131)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (132)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (133)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (134)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (135)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (136)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (137)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (138)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (139)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (140)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (141)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (142)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (143)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (144)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (145)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (146)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (147)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (148)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (149)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (150)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (151)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (152)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (153)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (154)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (155)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (156)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (157)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (158)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (159)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (160)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (161)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (162)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (163)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (164)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (165)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (166)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (167)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (168)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (169)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (170)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (171)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (172)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (173)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (174)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (175)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (176)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (177)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (178)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (179)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (180)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (181)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (182)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (183)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (184)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (185)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (186)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (187)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (188)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (189)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (190)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (191)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (192)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (193)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (194)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (195)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (196)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (197)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (198)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (199)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (200)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (201)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (202)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (203)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (204)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (205)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (206)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (207)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (208)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (209)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (210)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (211)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (212)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (213)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (214)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (215)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (216)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (217)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (218)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (219)Me Tam Thai hanh huong An Do 2008 (220)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn