Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tâm Quang Võ Duy Minh

23/04/201009:11(Xem: 4429)
Tâm Quang Võ Duy Minh
Hình ảnh 
do Phật tử Tâm Quang Võ Duy Minh 
thiết kế đồ họa

Mung Xuan Binh Than 2016-vHappy the Year of Monkey-e
Ban Tin Mung Xuan Binh Than_2016_01_webBan Tin Mung Xuan Binh Than_2016_02_webBan Tin Mung Xuan Binh Than_2016_03_webBan Tin Mung Xuan Binh Than_2016_04_web
Lien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_tuvienquangduc_04Lien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_ttthichthongtriLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_ttthichnhattanLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_tthichnhuanchonLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_thichtruongsanhLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_htthichtruongsanhLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_htthichtanhthietLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_htthichnhudienLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_htthichnguyenanLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_cothichnuhuekhietLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_htthichnguyenanLien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_giaohoi_canada_03Lien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_bankyyeu_02Lien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_bankyyeu_01Lien_Tuong_Niem_HT_Minh_Tam_ttthichtamphuong
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,476,222