Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Từ Bi & Nhân Cách

17/06/201313:11(Xem: 4951)
Từ Bi & Nhân Cách

tu bi va nhan cach
Từ Bi và Nhân Cách
Nguyên tác Anh Ngữ: His Holiness Dalai Lama
Việt dịch: Thích Nguyên Tạng
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh


Dalai_Lama (10)
Dalai_Lama (1)Dalai_Lama (100)Dalai_Lama (101)Dalai_Lama (102)Dalai_Lama (103)Dalai_Lama (104)Dalai_Lama (105)Dalai_Lama (106)Dalai_Lama (107)Dalai_Lama (108)Dalai_Lama (109)Dalai_Lama (11)Dalai_Lama (110)Dalai_Lama (111)Dalai_Lama (112)Dalai_Lama (113)Dalai_Lama (114)Dalai_Lama (115)Dalai_Lama (116)Dalai_Lama (117)Dalai_Lama (118)Dalai_Lama (119)Dalai_Lama (12)Dalai_Lama (120)Dalai_Lama (121)Dalai_Lama (122)Dalai_Lama (123)Dalai_Lama (124)Dalai_Lama (125)Dalai_Lama (126)Dalai_Lama (127)Dalai_Lama (128)Dalai_Lama (129)Dalai_Lama (13)Dalai_Lama (130)Dalai_Lama (131)Dalai_Lama (132)Dalai_Lama (133)Dalai_Lama (134)Dalai_Lama (135)Dalai_Lama (136)Dalai_Lama (137)Dalai_Lama (138)Dalai_Lama (139)Dalai_Lama (14)Dalai_Lama (140)Dalai_Lama (141)Dalai_Lama (142)Dalai_Lama (143)Dalai_Lama (144)Dalai_Lama (145)Dalai_Lama (146)Dalai_Lama (147)Dalai_Lama (148)Dalai_Lama (149)Dalai_Lama (15)Dalai_Lama (150)Dalai_Lama (151)Dalai_Lama (152)Dalai_Lama (153)Dalai_Lama (154)Dalai_Lama (155)Dalai_Lama (156)Dalai_Lama (157)Dalai_Lama (158)Dalai_Lama (159)Dalai_Lama (16)Dalai_Lama (160)Dalai_Lama (161)Dalai_Lama (162)Dalai_Lama (163)Dalai_Lama (164)Dalai_Lama (165)Dalai_Lama (166)Dalai_Lama (167)Dalai_Lama (168)Dalai_Lama (169)Dalai_Lama (17)Dalai_Lama (170)Dalai_Lama (171)Dalai_Lama (172)Dalai_Lama (173)Dalai_Lama (174)Dalai_Lama (175)Dalai_Lama (176)Dalai_Lama (177)Dalai_Lama (178)Dalai_Lama (179)Dalai_Lama (18)Dalai_Lama (180)Dalai_Lama (181)Dalai_Lama (182)Dalai_Lama (183)Dalai_Lama (184)Dalai_Lama (185)Dalai_Lama (186)Dalai_Lama (187)Dalai_Lama (188)Dalai_Lama (189)Dalai_Lama (19)Dalai_Lama (190)Dalai_Lama (191)Dalai_Lama (192)Dalai_Lama (193)Dalai_Lama (194)Dalai_Lama (195)Dalai_Lama (196)Dalai_Lama (197)Dalai_Lama (198)Dalai_Lama (199)Dalai_Lama (2)Dalai_Lama (20)Dalai_Lama (200)Dalai_Lama (21)Dalai_Lama (22)Dalai_Lama (23)Dalai_Lama (24)Dalai_Lama (25)Dalai_Lama (26)Dalai_Lama (27)Dalai_Lama (28)Dalai_Lama (29)Dalai_Lama (3)Dalai_Lama (30)Dalai_Lama (31)Dalai_Lama (32)Dalai_Lama (33)Dalai_Lama (34)Dalai_Lama (35)Dalai_Lama (36)Dalai_Lama (37)Dalai_Lama (38)Dalai_Lama (39)Dalai_Lama (4)Dalai_Lama (40)Dalai_Lama (41)Dalai_Lama (42)Dalai_Lama (43)Dalai_Lama (44)Dalai_Lama (45)Dalai_Lama (46)Dalai_Lama (47)Dalai_Lama (48)Dalai_Lama (49)Dalai_Lama (5)Dalai_Lama (50)Dalai_Lama (51)Dalai_Lama (52)Dalai_Lama (53)Dalai_Lama (54)Dalai_Lama (55)Dalai_Lama (56)Dalai_Lama (57)Dalai_Lama (58)Dalai_Lama (59)Dalai_Lama (6)Dalai_Lama (60)Dalai_Lama (61)Dalai_Lama (62)Dalai_Lama (63)Dalai_Lama (64)Dalai_Lama (65)Dalai_Lama (66)Dalai_Lama (67)Dalai_Lama (68)Dalai_Lama (69)Dalai_Lama (7)Dalai_Lama (70)Dalai_Lama (71)Dalai_Lama (72)Dalai_Lama (73)Dalai_Lama (74)Dalai_Lama (75)Dalai_Lama (76)Dalai_Lama (77)Dalai_Lama (78)Dalai_Lama (79)Dalai_Lama (8)Dalai_Lama (80)Dalai_Lama (81)Dalai_Lama (82)Dalai_Lama (83)Dalai_Lama (84)Dalai_Lama (85)Dalai_Lama (86)Dalai_Lama (87)Dalai_Lama (88)Dalai_Lama (89)Dalai_Lama (9)Dalai_Lama (90)Dalai_Lama (91)Dalai_Lama (92)Dalai_Lama (93)Dalai_Lama (94)Dalai_Lama (95)Dalai_Lama (96)Dalai_Lama (97)Dalai_Lama (98)Dalai_Lama (99)dalai-lama-013251


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/06/202010:25(Xem: 4742)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
06/06/201207:27(Xem: 4532)
8 Điểm Gặp Gỡ Kinh Nam và Bắc Tạng
07/08/201809:10(Xem: 18378)
Audio mp3: Đường Xưa Mây Trắng Tác giả: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Diễn đọc: Phật tử Chiếu Thành
24/02/201112:28(Xem: 6305)
8 Điểm Gặp Gỡ Kinh Nam và Bắc Tạng - HT Thích Chơn Thiện giảng
03/12/201408:27(Xem: 4767)
Ba Trụ Thiền - Thiền Sư Philip Kapleau Đỗ Đình Đồng dịch , Tâm Kiến Chánh Đọc
09/04/201316:58(Xem: 13920)
Audio: Bồ Tát Chuẩn Đề, bài giảng của TT Nguyên Tạng tại Chùa Phước Long, Connecticut, Hoa Kỳ, do HT Thích Minh Đức trụ trì
11/12/201320:44(Xem: 11973)
Audio: Chân hạnh phúc, bài giảng của Thầy Nhttp://quangduc.com/a51712/audio-chan-hanh-phucguyên Tạng
09/04/201316:55(Xem: 6892)
Pháp Thoại: Chánh Kiến Chủ giảng: TT Thích Nguyên Tạng