Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Page 2

13/06/201316:25(Xem: 814)
Page 2

Hình ảnh
Quý Phật tử đóng chông đại Hồng Chung
tại Tu Viện Quảng Đức

congqua-sathi-0

dongchuong-nguyenan2

dongchuong-nguyenan

dongchuong-nguyennhatkhanh-2

dongchuong-nguyenthienan-bobby2

dongchuong-quangtuequang-cheryl2

dongchuong-quangtuequang-cheryl

dongchuong-thienbao-2

thanhphi-dongchuong-1

quangtuequangshirl-dongchuong-1

nguyennhatkhanh-dongchuong-1
ntbao-dongchuong-1
quangnhathy-dongchuong-2

quangnhathy-dongchuong-1
nguyenchi-dongchuong-1
shantha-dongchuong-2

ventang-dongchuong-1

---o0o--

Trình bày: Steve Nguyên Thiện Bảo, Nguyên An, Phổ Trí

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn