Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Trang 2

12/06/201317:17(Xem: 713)
Trang 2

Những Dữ Kiện Quan Trọng
trong 20 năm hình thành và phát triển của

Tu Viện Quảng Đức (1990-2010)

(Trang số 02)

sukien_2_small-1

sukien_2_small-2
sukien_2_small-3
sukien_2_small-4
sukien_2_small-5
sukien_2_small-6
sukien_2_small-7
sukien_2_small-8
sukien_2_small-9

(English version)

----o0o---
Trình bày: Quảng Tuệ Duyên
Vi tính: Thanh Phi - Thanh Hạnh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn