Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phật pháp không bị hạn cuộc bất cứ hiện tượng nào

05/06/201319:00(Xem: 2051)
Phật pháp không bị hạn cuộc bất cứ hiện tượng nào
quangduc

Phật pháp
không bị hạn cuộc
bất cứ hiện tượng nào.Thời đại ngày nay, kiến thức con người được xem là ly kỳ huyền ảo. Những sản phẩm do con người làm ra cứ mỗi năm mỗi mới. Từ việc giải trí cho trẻ em, đến việc thư thản đầu óc phiêu lưu cho người trưởng thành lớn tuổi, tất cả gần như đầy đủ, không thiếu phương diện nào.


Về khoa học điện toán computer, được xử lý một cách quy mô triệt để, hầu phục vụ thoả đáng nhu cầu học hỏi làm việc giải trí ở mọi quốc gia. Từ thành thị đến thôn quê, từ hàng dân trí làm việc nơi bàn giấy, cho đến những em nhỏ tiểu học, thậm chí các chú bác dân quê lam lũ, cũng làm quen theo dõi thông tin hiện trên màn hình vi tính.


Thế giới điện toán nghiễm nhiên trở thành chất liệu gắn bó gần gũi đời sống con người, dường như khó thể thiếu được.


Tuy nhiên hiện tượng nào vẫn có hai mặt nghịch thuận với nhau. Khoa học điện toán đã có thể giải quyết và giải trí nhiều vấn đề có tính cách mở gút trói buộc khó khăn trong đời sống; nhưng rồi nhất định đã không tránh khỏi, tánh hiếu kỳ vượt qua phạm vi đạo đức, phạm vi tôn trọng đời sống thiện lương.


Sự việc trái phải, đối nghịch thuận duyên, không như ý, là một vấn đề đương nhiên không tránh khỏi. Nhất là thế giới đang cực thịnh phát triển vật chất, khó thể phù hợp tương ưng với thế giới tinh thần tâm linh.


Nói cho cùng chỉ là dòng chảy của ý thức nhân sinh mọi thời đại, trong chu kỳ phát triển nhân loại. Và như muốn dừng lại hay tư duy vấn đề, e không thể hợp lý, không thể được đa số con người chấp nhận.


Nhưng dù thế nào, thực tế chúng ta vẫn thấy, đời sống văn minh khoa học hiện nay đã gần cực điểm, mà cụ thể đời sống đói khổ về vật chất của một số nơi trên thế giới, dường như đã không giải quyết được.


Chỉ có nỗi khổ vật chất, đã là nan đề, thế còn vấn đề tinh thần đạo đức tâm linh thì sao?


Là một nan đề lớn hơn nữa; và buồn thay, không còn nói là dường như không giải quyết được, mà phải nói tuyệt đối không bao giờ giải quyết cho xong!


Vậy thế giới hiện đại với kiến thức ly kỳ huyền ảo, văn minh khoa học cực thịnh là vấn đề bỏ không vô ích?


Thưa không! Thế giới hiện nay hay ngày xưa đều có vấn đề, chỉ khác vấn đề, ngày nay ngày xưa, là do chúng ta không chịu quan sát không chịu học hỏi.


Học hỏi ai? Học hỏi cái gì nữa, khi đã quá thừa kiến thức, quá thừa vật chất! Học hỏi tinh thần đạo đức? Tinh thần đạo đức trước sau, cũng không thể tương hợp với vật chất được; nó sẽ không hợp lý để phải thảo luận, vì đời sống cần giải quyết, cần hưởng thụ nền văn minh vật chất do con người làm ra. Cho nên tinh thần đạo đức sẽ khó thể xử lý trong thời đại điện toán này.


Thưa vâng! Chúng ta có thể tự đặt ra nghi vấn, thắc mắc tương tự như vậy; chúng ta cũng có thể chấp nhận hay không chấp nhận theo ý kiến riêng tư của mình. Nhưng chúng ta nhất định phải công nhận, mọi người dù có ý kiến riêng tư, nhưng tất cả gần như giống nhau, là đều không thấy được chân lý; chân lý đó nếu không phải giáo lý giải thoát được tìm ra cách đây hơn 25 thế kỷ, thì không ai có thể giải quyết được sự mất cân bằng đời sống hiện nay.


Vấn Đề Phật Giáo Trong Thế Giới Điện Toán Đang Phát Triển Quy Mô Toàn Cầu.


Có thể khẳng định rằng, tất cả mọi hiện tượng trên thế giới Ta Bà này, nơi đâu lúc nào cũng đều thấy được giáo lý giải thoát. Vì sao? Vì giáo lý giải thoát nói thẳng ngay cái gọi là hiện tượng, và hiện tượng đó cũng là hiện tướng của giáo lý giải thoát. Nghĩa là Giáo Lý giải thoát dạy rằng: hiện tượng là do bản thể sinh ra, bản thể là tánh, hiện tượng là tướng. Bản thể không bị ngăn ngại, chỉ có tướng mới ngăn ngại; nhưng cái thấy không ngăn ngại, mới hiểu được cái bị ngăn ngại.


Vật chất chỉ là những hạt nguyên tử phân tử cực vi duyên thành, và cực vi nguyên tử cũng chỉ là từ chơn như, qua cái gọi nhân duyên, duyên sinh; và với hình thái con người, thì gọi là thức hiểu biết đồng cộng biến, của vô vàn chúng sinh biến hiện ra. Cho nên thế giới này văn minh khoa học thế nào, đều đến từ tâm thức của chúng sanh. Hay thế giới này sẽ có một ngày đau khổ thế nào, thì cũng không ngoài tâm thức chúng sanh duyên cảm ra.


Ta có thể cho rằng thế giới điện toán ngày nay, có thể làm lu mờ tinh thần giải thoát của đạo Phật; hay thế giới cực thịnh vật chất đời nay, sẽ cướp đi nhân duyên giải thoát của các đệ tử Như Lai. Xin thưa, sẽ không bao giờ! Vì thế giới điện toán ngày nay, nếu không nói đã trở thành phương tiện chuyển tải giáo lý Phật Đà một cách hữu hiệu.


Chẳng hạn, một vị Pháp sư có thể cùng một lúc, thuyết giảng bài pháp sống, gởi đến khắp thế giới từ Bắc Bán Cầu đến Nam Bán Cầu một cách nhanh chóng dễ dàng. Chỉ cần một thiết bị thật nhỏ máy Ipod bỏ lọt trong túi áo, Phật tử có thể mang theo vô số bài pháp của các vị Pháp Sư đi khắp thế giới, và muốn nghe lúc nào cũng được. Nhưng không chỉ âm thanh lời pháp, mà đầy đủ hình ảnh đạo tràng Pháp Sư cũng hiện ra tức khắc.


Nói thế nào đi nữa cũng không thể diễn tả, phương tiện hoằng pháp ngày nay, quả thật không thể tưởng tượng được. Thế thì hiện tượng vật chất văn minh, đã không thể ngăn chặn giáo lý giải thoát, mà còn trở thành phương tiện cụ thể thiết thực vậy.


Tuy nhiên pháp có nhiễm có tịnh, người học Phật trong thế giới văn minh khoa học này, không thể tránh được. Dù vậy, như đã thưa, xưa nay không khác, chỉ khác là tâm mỗi người phức tạp, tâm mỗi chúng sanh triền phược mà thôi.


Nếu chúng sanh nào đó, không muốn dùng nhu cầu phương tiện văn minh vật chất ngày nay để học Phật, thì nền văn minh vật chất sẽ chảy theo chiều hướng nhiễm, theo tánh ham cầu vật chất của mình. Và tánh ham cầu sẽ không dứt, nên tướng khổ sẽ hiện theo. Vì ai lại không tham, mà tham không bao giờ thấy đủ.


Nếu chúng sanh nào đó, quan sát muốn dùng nhu cầu phương tiện văn minh vật chất ngày nay để học Phật, thì nền văn minh vất chất sẽ chảy theo chiều hướng tịnh, theo tánh ham tu giải thoát. Và tánh như vậy, nên tướng sẽ ít khổ, cho đến dứt khổ trong tương lai. Vì ai lại chẳng có tánh giác ngộ giải thoát “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”.


Hiện thời trên thế giới này, phương tiện học Phật bằng phương tiện điện toán, qua các trang mạng website chuyên về Phật học có đến hàng ngàn. Người ta chỉ cần một website cũng đã không đủ thời gian học hiểu, hà huống hàng ngàn website. Chúng tôi không biết, cũng không nghe ai thống kê xem thử, có bao nhiêu website Phật học trên thế giới. Nhưng có lẽ là số lượng website bằng ngôn ngữ Anh Mỹ là nhiều nhất.


Ở Úc này chỉ riêng ngôn ngữ Việt của chúng ta, đã có một số website Phật Giáo tương đối khá phong phú, đáng ca ngợi, như Website Quảng Đức www.quangduc.com , website www.BuddhaSasana, đã không những làm phương tiện dồi dào cho Phật tử tại Úc, mà còn gởi đến khắp năm châu thế giới. Và thử tìm hiểu chỉ một website Quảng Đức thôi, cũng quá dư tài liệu tham cứu, hay tìm hiểu vững chắc nền căn bản Phật học rồi.


Nói tóm lại Phật Giáo không bị hạn cuộc, không bị chướng duyên bất cứ một hiện tượng nào. Duy chỉ do nhân duyên, do phước báo của một quốc độ, của một chúng sanh nào đó không gặp mà thôi, chứ không có vấn đề: không gian, hoàn cảnh, thời gian làm trở ngại. Hay cả đến không còn gì đi nữa, thì giáo lý giải thoát vẫn còn cái gọi là Chân Không, Diệu Hữu. Nghĩa là còn cái mà chúng sanh không hiểu, chứ giáo lý vẫn còn nguyên vẹn, nguyên vẹn trước cả Bồ Tát Sĩ Đạt Ta thành đạo.


Tóm lại chúng ta là những người đang học Phật, hay chưa học Phật, hay cả những người không bao giờ nghĩ mình học Phật, vẫn sẽ có một ngày chứng được chân lý giải thoát của Như Lai.


Xin được gởi lời tán thán công đức đến website www.quangduc.comnhư niềm tri ân một Phật sự điện toán, đã đóng góp vào việc hoằng truyền giáo lý Như Lai. Và không quên cầu nguyện, Phật sự tại Tu viện Quảng Đức viên thành, tất cả chúng sanh trong pháp giới đều sớm thành Phật đạo.Nam Mô A Di Đà Phật
Viết từ Sydney ngày 26/07/2010
Thích Phổ Huân----o0o---

Vi tính: Phổ Trí - Thanh Phi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567